Berichten archief

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Preek op 14-07-2024, 15e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaan wij, net als de leerlingen van Jezus op weg. Maar de leerlingen krijgen geen brood mee, geen reistas, zelfs geen geld. Ja een stok en een paar sandalen, dat is alles. Er is echter een groot verschil tussen die leerlingen en ons. Zij ...

Preek op 07-07-2024, 14e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste mensen, als ik hier eens zou kunnen vertellen wat er allemaal aan goede dingen in de wereld gebeurt, ver weg of dichtbij, dan zou ik - gelukkig - voorlopig nog niet klaar zijn. Maar ook het omgekeerde is waar. Als ik over al het kwaad zou moeten vertellen, krijgen wij een ...

Preek op 06/07-07-2024 in de tehuizen, 14e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, we leven in een tijd van veel verwarring, juist ook bij gelovige mensen. Vroeger leek het allemaal veel gemakkelijker: je wist precies waar je je aan te houden had, je kende je christelijke plichten, van vasten en onthouding en biechten enz. en je wist ...

Heiligdom Heiloo ontvangt relieken van opvallende zaligen

In Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo kunnen deze maand de relieken van opvallende zaligen worden vereerd: van Carlo Acutis en het Poolse gezin Ulma. Onlangs maakte het Vaticaan bekend dat de zalige Carlo Acutis wordt heilig verklaard, waarschijnlijk in 2025. Daarmee zal hij de eerste heilige zijn die is geboren in de jaren negentig. Het Pools gezin van Józef en Wictoria Ulma is het eerste complete gezin dat de kerk als martelaars zalig verklaarde. Onder hun zeven kinderen is zelfs een ongeboren baby ...

Preek op 30-06-2024, 13e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het Evangelie zien we een paar prachtige voorbeelden, hoe mensen grenzeloos vertrouwen in Jezus hebben. Jaïrus, een overste in de synagoge. Zijn naam betekent; Hij (God) zal tot leven wekken. Die Jaïrus is ten einde raad, misschien wel in ...

Preek op 23-06-2024, 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de Kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen ...

Hou je van zingen, kom dan eens kijken bij ons (ritmisch) koor Spirit!

Wij zijn een klein groepje van 10 enthousiastelingen die alle woensdagen repeteren van 19.30 tot 20.30 uur. Wij zingen over het algemeen moderne liederen, je hoeft geen noten te kunnen lezen ...

Overweging op vrijdag 21-06-2024 In verzorgingstehuis Hugo Waard, 12e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, de brief van de heilige apostel Paulus, begint met: “de liefde van Christus laat ons geen rust”. Ik denk dat hij daarmee bedoelt, dat wij christenen, ons altijd bewust moeten zijn van Christus liefde voor ons. De Evangelie lezing, sluit daar mooi ...

Preek op 16-06-2024, 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In onze parochie gaat het nog niet zo slecht, maar ik kan me van mensen in sommige andere parochies voorstellen, dat zij moedeloos worden. Ze hebben geen eigen pastoor. Parochianen blijven weg uit de zondagsviering. De voorgangers, die komen, lijken soms tot ...

Carlo Acutis – een jeugdige zalige (KRO/NCRV)

Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Andrea Acutis, een lid van de hogere middenklasse van Turijn, en Antonia Salzano. Het echtpaar was het jaar daarvoor getrouwd en woonde in het Verenigd Koninkrijk voor Andrea's werk, een corporate finance executive bij de investeringsbank Lazard Brothers. Hun zoon werd vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Carlo Acutis, de eigenaar van verzekeringsbedrijf Vittoria Assicurazioni ...

Preek op 09-06-2024, 10e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Er is, zoals dat in het Evangelie staat, niet eens tijd voor Jezus om tot rust te komen! Zelfs als de familie van Jezus, zijn moeder Maria, zijn broers en zussen Hem willen opzoeken kunnen ze Hem niet te ...

Preek in de tehuizen op 07/08-06-2024, 10e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de jonge Kerk, dat is de Kerk in de eerste eeuw, waren er bepaalde mensen, die er zich op beroemden, dat zij tot de familie van Jezus Christus behoorden. Zo was Jakobus, de bisschop van Jeruzalem, een neef van Jezus. Op grond van die verwantschap ...

Preek op 02-06-2024, Sacramentsdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het gebeurt, dat er thuis wordt aangebeld door een pakketbezorger. Wíj krijgen het pakje. Híj een handtekening voor ontvangst en een dankbare glimlach. Als de nieuwe buren aanbellen, worden er handen geschud, stellen wij ons voor en drinken samen een kop koffie. Als er familie komt, geven we een hand, een kus, ze ...

Pastoor Henk Niesten overleden

Op de feest­dag van Maria Visi­ta­tie is pastoor Henk Niesten overle­den. De laatste jaren was hij pries­ter in de Apostel­kerk in Beverwijk. Hij was een vurig pries­ter die met ver­schil­lende mooie gees­te­lij­ke ini­tia­tie­ven verbon­den was. Hij is 76 jaar oud gewor­den. Moge hij rusten in vrede! De uit­vaart zal op het hoog­feest van het H. Hart plaats vin­den, vrij­dag 7 juni. Pastoor Niesten was 50 jaar hartpatiënt, een ander jubileum om te vieren, zo ver­telde hij onlangs nog lachend. Pastoor Niesten was een zo genoemde "late roe­ping" en had vorig jaar zijn 25 jarig pries­ter­feest gevierd en zijn 75e ver­jaar­dag. Na pastoor te zijn geweest in de ...

Zondag 2 juni 2024 om 10.00 uur: H.Mis Sacramentsdag (ook via livestream)

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In een aantal katholieke landen wordt het gevierd op de tweede ...

Het Poolse model en de mysterieuze ontmoeting met Pater Pio … Pas in Medjugorje begon ze het te begrijpen

Voordat ze zich bekeerde tot een vroom katholiek geloof, leefde het Poolse model Ania Goledzinowska een leven als beroemdheid, drugsmisbruik en vijandigheid jegens de katholieke kerk. Op een ...

Preek op 26-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, pastoor Frank Domen

Die grote, onbegrijpelijke God weet alles, kan alles, maar waar wij misschien het meest jaloers om mogen zijn, is de eenheid, die er in God is. In onze wereld is er op veel plaatsen geen eenheid, maar on-enigheid. Er kunnen daardoor fikse ruzies ontstaan, ja, zelfs grote ...

Preek op 24/25-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, diaken Eelke Ligthart

De apostel Paulus schrijft in de tweede lezing: “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest die ons werd geschonken”. Wat Paulus hier zegt raakt ons allemaal. Hij zegt immers dat God zijn liefde in het hart van ieder van ons heeft uitgestort. Dat is het grote geschenk ...

Zondag 26 mei 2024 – Drievuldigheidszondag

De eerste zondag na Pinksteren wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd, vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. In de 4de en 5de eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en gezangen ter ere van de Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om een eigen feest werden lang door de kerkelijke autoriteiten afgewezen, onder anderen door paus ...

Donderdag na Pinksteren: Feest onze Heer Jezus Christus eeuwige Hogepriester

het feest van Onze Heer Christus Eeuwige Hogepriester. Dit feest zal worden gevierd op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het feest van Christus Priester wordt al verschillende jaren gevierd in diverse religieuze instituten en landen. In het Romeins Missaal is er reeds een votiefmis voor opgenomen. Het feest van Onze Heer Jezus ...

Preek op 20-05-2024, Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij vieren onze verjaardagen. Of wij gedenken, dat wij zoveel jaar getrouwd zijn. Wij staan er bij stil, dat iemand zo lang in dienst is van een bedrijf. Maar wanneer vieren wij nu de verjaardag van de Kerk? Dat doen wij met Pinksteren. De Kerk viert ...

Preek op 19-05-2024, Pinksteren, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika ...

Ter voorbereiding van 16-05-2024, donderdag in de zevende week van Pasen

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit ...

Preek op 12-05-2024, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, je hoort weleens zeggen, dat sommige mensen het verschil tussen ‘mijn en dijn’ niet meer kennen. En inderdaad ... er wordt enorm veel gestolen. Niet alleen door professionele dieven, die banken beroven of ergens digitaal inbreken, maar ook kleine ...

Overweging op 10/11-05-2024 in de tehuizen, 7e zondag van Pasen, Jannie Ligthart

Lieve medemens, het evangelie neemt ons terug naar de laatste avond van Jezus aardse leven. We lezen dat Jezus bidt voor zijn leerlingen. Jezus weet dat Hij bij zijn leerlingen weggehaald wordt om te lijden en te sterven, en omdat Hij weet wat hen te wachten staat, spreekt ...

Pinksternoveen (KRO/NCRV)

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' ...

Pinksteren (KRO/NCRV)

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè, dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk ...

Preek op 09-05-2024, Hemelvaart van de Heer, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z’n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen. Niet ...

Jongerenbijeenkomst in de Dionysiusparochie op zaterdag 11 mei

Op zaterdag 11 mei organiseert het jongerenpastoraat van het bisdom weer een speciale dag. Dit is de tweede van de drie ontmoetingen dit jaar. Jongeren (18-30 jaar)ontmoeten elkaar in afwachting op het voorbereidingsjaar naar het jubileum in Rome juli 2025. Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard en Bussum-Blaricum zijn onze ...

Preek op 05-05-2024, de 6e zondag van Pasen, B, pastoor Frank Domen

Ik wil om te beginnen met jullie terugdenken aan het gebeuren van Witte Donderdag, het Laatste Avondmaal. Jezus knielt neer voor zijn apostelen en wast hun de voeten. De apostel Petrus weigert aanvankelijk. Iemand de voeten wassen was immers het werk van ...

Knijp je ogen dicht tot spleetjes en zie …

Knijp je ogen dicht tot spleetjes en zie ... een technisch wonder!

Preek op 28-04-2024, de 5e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie horen wij Jezus Christus zeggen “Los van Mij kunt gij niets”. Verreweg de meeste mensen willen het liefste onafhankelijk zijn. Zo zijn wij ook opgevoed. Mensen willen carrière maken, willen wat bereiken in het leven, en dat is goed. Ook als mensen eenmaal ...

Open Dag St. Bonifatius-instituut op 8 juni

Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe ziet de liturgie van een viering eruit? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ...

Monseigneur Jan Hendriks over onze Vormselviering

Zondagochtend was in Heerhugowaard de vormselviering met 17 vormelingen in de H. Dionysiuskerk. Het was een mooie viering, opgeluisterd door het koor Spirit. En weet je wat zo bijzonder is aan deze kerk? Ze hebben er heel veel misdienaars. Deze ...

Preek op zaterdagavond 20-04-2024, 4e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, een tijdje geleden werd voor de heidegronden in de provincie Drenthe via een advertentie een herder gezocht. Weten jullie hoeveel mensen op de advertentie reageerden? ...

Preek op 14-04-2024, derde zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag horen we Jezus zeggen in het evangelie: “Vrede zij u”. Jezus staat verrassend tussen zijn leerlingen. Op die avond een bijzondere groet. Bij het afscheid van Jezus tijdens het laatste avondmaal sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Vrede laat ik ...

Bedevaart naar Maria, Koningin van de Vrede in Medjugorje

Maria, Koningin van de Vrede, wij willen zo graag de ware vrede vinden, met God en met elkaar. Wijs ons de weg naar Jezus. Nodig ons uit voor een bedevaart naar Medjugorje!! Beste bedevaartgangers, wij willen u graag in de gelegenheid stellen, deel te nemen aan de bedevaart van 17 t/m 27 oktober 2024.

RK Singledag 2024

Het wordt voor Katholieke jongeren steeds lastiger om iemand met een katholieke achtergrond te vinden, voor vriendschap of misschien wel om een duurzame relatie mee op te bouwen. In het verleden lag dit anders, zo waren er katholieke dansscholen, sportverenigingen ...

Preek op 07-04-2024, tweede zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het is de tweede zondag van Pasen; wat er in het evangelie van vandaag gebeurt valt óók op de tweede zondag van Pasen. Wij zijn acht dagen verder en nog hebben de apostelen geen vertrouwen. Zij hadden al drie keer woorden van Jezus Christus ...

Trend in West-Europa? Toenemend aantal (jong)volwassenen treedt toe tot de Kerk

In België en in Frankrijk is een gestage toename zichtbaar in het aantal (jong)volwassen dat toetreedt tot de katholieke Kerk. In Frankrijk is er zelfs sprake van een fundamentele trend. Een recordaantal van 12.000 mensen zal in Frankrijk tijdens de Paaswake naar verwachting ...

Preek op 01-04-2024, Tweede Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Toen de vrouwen ‘s morgens bij het graf aankwamen, verscheen hun een engel, die tot hen sprak: “... ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen ...” Na deze ontmoeting gaan de vrouwen naar de leerlingen, om hun het grote nieuws te ...

Preek op 31-03-2024, Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag hebben wij herdacht hoe Onze Heer Jezus vrijwillig aan het Kruis gestorven is en in het donkere graf gelegd. De wereld lijkt soms ook wel een donker graf. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft al talloze slachtoffers gemaakt. Wat een verdriet hebben de nabestaanden aan beide ...

Preek op 30-03-2024, de Paaswake, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Donkere wolken hangen boven onze oude aarde. De dood maakt dagelijks slachtoffers, ver weg en dichtbij. Kinderen die omkomen van de honger. Oorlogen die nog iedere dag slachtoffers maken, je ziet het op de TV en leest het in de krant. Alles gaat voorbij: planten verwelken, mensen en dieren sterven af. Elk jaar hebben mensen uit ons ...

Overweging op 29/30-03-2024 in de tehuizen, Pasen, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve mensen, lieve medemens. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor heel dankbaar en blij te zijn. Alles wat aan deze verrijzenis is ...

Preek op 29-03-2024, Goede Vrijdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Wanneer Jezus is gegeseld en met doornen gekroond, laat Pontius Pilatus Hem naar buiten brengen en zegt tegen de menigte: “Zie hier de mens.” Toen Pontius Pilatus op de allereerste Goede Vrijdag deze woorden sprak, probeerde hij de onschuld van Jezus te bewijzen. Pilatus had Hem uitvoerig ondervraagd en niets gevonden, dat de ...

Preek op 28-03-2024, Witte Donderdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het woordje ‘geloof’ houdt in, dat wij het hebben over zaken waar wij best wel wat over weten, maar wij kunnen ze niet hard maken. Wij kunnen bijvoorbeeld het bestaan van God niet met een wetenschappelijk experiment bewijzen. En omdat wij met een ...

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden ...

Relieken van Bernadette Soubirous van Lourdes in Amstelveen en in Heiloo

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bisdommen worden speciale vieringen en bijeenkomsten gehouden. De reliekschrijn is van 5 tot en met 8 april in ons bisdom. Iedereen is ...

Preek op 24-03-2024, Palmzondag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de ...

Paasvieringen 2024

De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal. De Paastijd is liturgisch gesproken een 'sterke tijd'. De Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Deze ...

Jubeljaar 2025

In de katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een ‘jaar van gebed’. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel daarbij een kaart uitgegeven met het speciale themagebed voor volgend jaar, aangevuld met het Onze Vader. Ook ...

Preek op 17-03-2024, 5e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

De eerste lezing gaat over een nieuw verbond. Een verbond is - in dit geval - een afspraak tussen God en de mensen, zoals wij, mensen, onderling allerlei afspraken maken: een huwelijksverbond of een hypotheek of gewoon de organisatie van een feestje. Nu had God in ...

Overweging in de tehuizen op 15+16-03-2024, 5e zondag van de Vasten, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, de gebeurtenis die we vandaag in het Evangelie lezen, vindt plaats nadat Jezus zijn intocht in Jeruzalem heeft gehad. Bij die intocht werd Jezus toegejuicht en als een koning bejubeld. De menigte was zich bewust van de wonderen ...

Preek op 10-03-2024, 4e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, kiezen voor licht of duisternis, het lijkt een voor de hand liggende en gemakkelijke keuze, maar blijkt in de weerbarstigheid van het leven ingewikkelder. Meestal is de realiteit niet zwart-wit en zijn licht en donker niet zo gescheiden. Wij hebben ...

Preek op 03-03-2024, 3e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, heel ons leven zijn wij bezig met opbouwen. Als wij in een andere plaats zijn gaan wonen, kinderen op een nieuwe school zitten, bouwen we weer een ietwat andere vrienden- en kennissenkring op. We bouwen een spaartegoed op - daar zijn wij ...

Preek op vrijdag 01-03-2024, 3e zondag van de Vasten, in de tehuizen, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing, uit het boek Exodus, geeft God een belangrijke aanwijzing wie Hij is voor zijn volk. Het is een verfrissende stap terug in de tijd, toen het volk nog geen vaste woonplaats had, laat staan dat er een vaste woonplaats was voor God. Hier in de woestijn stelt God huisregels op, die een richtsnoer voor het volk moeten vormen zodra ze zich in het land Israël hebben gevestigd. Historisch moet men dit misschien een beetje met een korrel zout nemen, omdat de tekst ...

Preek op 25-02-2024, 2e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Voor het joodse volk is de top van een hoge berg altijd een belangrijke plaats geweest. Op de top van een berg gebeuren belangrijke dingen met mensen. Wie wel eens op de top van een berg is geweest, heeft niet alleen de schoonheid van het uitzicht beleefd, maar ook de ...

Preek op 18-02-2024, 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de beproevingen van het leven. Het is niet God, die erge dingen laat gebeuren. Nee, sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hoort het kwaad bij het leven. Het gebeurt in ieder mensenleven. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar ...

Overweging op 16/17-02-2024 in de tehuizen Hugo Waard en De Raatstede b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, het H. Evangelie eindigt vandaag met de woorden: “Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”. Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken. Vaak werd er ook ...

Preek op vrijdag 16-02-2024 in tehuis Zuyder Waert b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve broeders en zusters, vandaag wil ik graag met jullie praten over dit bijzondere verhaal uit het Marcusevangelie: Jezus werd door de Satan op de proef gesteld, maar we hoorden ook over engelen, die Hem dienden. Stel je voor, beste vrienden: Jezus ging door een ...

Preek op 14-02-2024, Aswoensdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, vandaag is het het begin van de veertigdagentijd, een tijd om ons voor te bereiding op Pasen. De vastentijd zoals we dat vroeger noemden. De kleur is paars geworden, er wordt geen alleluia meer gezongen, geen Gloria of Eer aan God in den hoge. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als ...

Aswoensdag – 14 februari 19.00 uur H. Mis met Askruisje – om 16.00 uur Askruisje voor kinderen

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de ...

Preek op 11-02-2024, 6e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, mensen van een bepaalde tijd of cultuur kunnen soms over iets een idee hebben, dat niet klopt. Hoeveel eeuwen bijvoorbeeld heeft niet heel de mensheid gedacht, dat de aarde een platte schijf was en dat de zon om de aarde draaide!? Maar na ...

Preek op 04-02-2024, 5e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij kennen allemaal wel Job, de man op de mesthoop. Buitengewoon rechtvaardig is hij. En toch wordt hij getroffen door de ene ellende na de andere. Hij heeft er op gegeven moment dan ook schoon genoeg van. Hij zegt: “‘s Avonds denk ik: ...

Preek op vrijdag 02-02-2024 in Hugo Waard, 5e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoeveel mensen zijn er niet die min of meer hetzelfde meemaken als Job? Die zo kunnen zuchten en kreunen. Iedere dag is een kwelling op zich: 's avonds denken was het maar morgen, en 's morgens denken was het maar avond. Zal ik nog ooit het grote geluk kunnen zien? ...

Maria Lichtmis: heilige Mis – met Lichtprocessie – vrijdag 09.00 uur

Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, 39 dagen na Kerstmis. Aan het begin van de eucharistieviering van deze feestdag vindt een processie met gezegende kaarsen plaats ...

Preek op 28-01-2024, 4e zondag jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, De toehoorders zijn verbaasd als ze Jezus horen spreken. Het vermoeden zou kunnen ontstaan, dat door die verbazing ze een nieuwe kijk krijgen op de werkelijkheid. De genezing van de man, die in de macht was van een onreine geest, was tegelijkertijd een genezing van de geest van de omstanders daar in ...

Preek op 21-01-2024, 3e zondag jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vissers die alles achterlaten en Jezus volgen! Ben je dan dom of misschien naïef, om zomaar een man te volgen die langs het strand loopt? Tegelijkertijd denk ik, dat Jezus een enorme overredingskracht moet hebben gehad, wanneer Hij de woorden spreekt: “De tijd is vervult, en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en ...

Overweging in De Raatstede en Hugo Waard, 3e zondag jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, vooraf aan dit Evangelie volgens Marcus, lezen we dat Jezus gedoopt is door Johannes in de Jordaan. Dat Hij daarna 40 dagen in de woestijn verbleef waar Hij beproefd werd door de duivel. Toen Jezus, na die 40 dagen, weer in het “gewone” leven ...

Preek in verpleeghuis Zuyder Waert op 19-01-2024, 3e zondag jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve mensen, zojuist hoorden we in het Evangelie een belangrijke boodschap van Jezus Christus: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Deze oproep tot bekering is niet alleen maar iets van ...

Preek op 14-01-2024, 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Dierbare broeders en zusters in Christus, vandaag nodigt het Evangelie van Johannes ons uit om de roeping van de eerste leerlingen te overdenken. We zien hoe Johannes de Doper getuigt van het Lam Gods en hoe twee van zijn eigen leerlingen Jezus beginnen te volgen ...

Preek op zondag 7 januari, Openbaring des Heren, Driekoningen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen, Melchior, Caspar en Balthazar, laten ...

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Driekoningen (KRO/NCRV)

De 'magiërs uit het Oosten' brachten volgens het Mattheüs-evangelie het Kerstkind hulde. In de middeleeuwen werden deze figuren de Heilige Drie Koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Het Mattheüs-evangelie (2:1-12) vertelt dat er magiërs uit het Oosten ...

De voorbereiding op het Vormsel dit jaar 2024

Beste ouders, beste vormelingen, wie in groep 8 zit of ietsje hoger wordt uitgenodigd om mee te doen aan de Vormselvoorbereiding. Meestal al weer langer geleden zijn deze tieners gedoopt en hebben hun Eerste heilige Communie gedaan. Dat hebben ouders, geregeld, heel goed. Allerlei goede dingen kunnen kleine kinderen nog niet ...

Preek op 01-01-2024, Maria Moeder van God, pastoor Frank Domen

“Zalig Nieuwjaar”. Met die woorden wensen wij elkaar veel heil en zegen toe. En dat is goed. Maar tegelijkertijd moeten wij ons goed realiseren wat wij zeggen. Want als wij ook maar even stilstaan bij het afgelopen jaar, dan weten wij, dat waarschijnlijk ook het komende ...

Preek op het feest van de H. Familie, B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een feest, het feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef, maar het Kerstverhaal is niet teneinde. Vandaag krijgt het kerstkind een naam. Daarmee wordt het lid van de Joodse volk. En het Joodse volk geeft geen namen die verwijzen naar het verleden, geen namen die in de mode zijn. Een kind krijgt een naam die gericht is ...

Preek op 26-12-2023, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

Geliefde broeders en zusters in Christus, vandaag, op de tweede dag na het hoogfeest van Christus’ geboorte, richten we onze aandacht op de heilige Stefanus, de eerste martelaar van het christelijk geloof. Zijn leven en getuigenis worden ons overgeleverd in de heilige Schrift ...

Preek op 25-12-2023, Eerste Kerstdag, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam een betekenis waarin een soort programma doorklinkt: zoals ‘de stoere’ ...

Preek op 24-12-2023, Kerstnacht, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste vrienden, in de drukte van onze hedendaagse wereld horen we vandaag een boodschap van hoop uit het boek van de profeet Jesaja. Daar lezen we over een groot licht, dat schijnt in het duister, over een Zoon, die ons is geschonken. Deze profetie spreekt van de komst ...

Preek op zaterdag 23-12-2023, 4e zondag Advent B, diaken Eelke Ligthart

Zoals Maria in het evangelie van vandaag verschijnt, lijkt ze in ieder geval niet erg op het beeldje in de kerststal, met haar plek naast de kribbe, blozend van weelde, van ootmoed en lieflijke vreugd. Ze is hier de vrouw met haar eigen unieke plaats in de geschiedenis van God ...

Overweging op zaterdag 23-12-2023, Kerstviering in De Raatstede, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. We vieren vandaag Kerstmis. De geboorte van Jezus. De Advent, de periode van uitzien en verlangen naar, is voorbij. Het is een feit, het is echt waar. God heeft zich, in de geboorte van Jezus, geopenbaard aan de wereld. God is ...

Preek op 17-12-2023, 3e zondag Advent B, pastoor Frank Domen

Lieve mensen, zojuist hoorden wij de profeet Jesaja zeggen, dat wij alle redenen hebben om te juichen voor de Heer. Jesaja zegt, dat de heilige Geest van God rust op de door God beloofde Messias, de gezalfde Redder. Dat wil zeggen, dat hij door het ontvangen van de Geest heel prettig is in de omgang. Als je bij die Messias bent, heb je ...

Kerstmis op Times Square in New York – een grote verrassing voor het winkelende publiek

Hoi. Ik deel dat gisteren alle schermen op Times Square en Fifth Avenue waarop de belangrijkste productmerken ter wereld te zien zijn, donker werden en voor het eerst op allemaal de boodschap verscheen: "Verlicht de wereld" In de geschiedenis van de wereld ...

Preek op 10-12-2023, e zondag van de Advent, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Het rijk Gods is nabij. Advent, die vier weken voorbereiding op Kerstmis. Voor velen is het ook niet meer dan dat. Zoiets van: Oh ja, over twee weken is het alweer zover. Marcus heeft het niet over kerstmis, de geboorte van de Jezus. Verder op in het evangelie, als ...

Overweging in De Raatstede en Hugo-Waard op 08/09-12-2023, 2e zondag van de Advent, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovige, lieve medemens. Het is verbazingwekkend dat het woord van Johannes de Doper, vanuit de woestijn kon doordringen tot in Judea en tot in Jeruzalem. Een stem in de woestijn die gedragen wordt, die steeds verder reikt. Johannes de Doper ...

Preek in verpleeghuis Zuyder Waert op vrijdag 08-12-2023, 2e zondag van de Advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Dierbare vrienden, te midden van onze adventsreis, waarin we de komst van onze Heer verwachten, horen we vandaag de roep van Johannes de Doper. Hij roept ons op om de paden van de Heer recht te maken, om ons voor te bereiden op zijn komst. We zien op vele ...

Boeteviering voor de Kerst

Op woensdag 13 december 19.00 uur is er in onze Dionysiuskerk een boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid. Pastoor Ignas Tilma komt helpen met biechthoren. Iedereen is welkom. Men kan ook privé een afspraak maken om te biechten. Het telefoonnummer van pastoor Frank is: 06 - 26 30 66 36.

Preek op 03-12-2023, 1e zondag Advent jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, advent is een tijd van ‘wachten op God’. Maar bij sommige mensen zal er - wanneer zij deze woorden horen - in hun hart meteen twijfel opkomen. Want - zo zeggen zij - wij wachten op vrede en eenheid, maar hoelang moeten wij nog wachten!? Vrede heeft ...

De adventskrans

Een adventskrans is een ring van dennengroen met daarop vier kaarsen. De kaarsen worden op de vier zondagen tijdens Advent één voor één aangestoken, tot ze uiteindelijk allemaal branden. Het naderen van het Licht dat Jezus Christus in de wereld brengt, wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de ...

De advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; het is de liturgische periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. In de weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het ...

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

Vijftien kilometer ten noorden van Mexico-Stad ligt het plaatsje Tepeyac. Daar staat de Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ('Basiliek Onze Lieve Vrouw van Gualapupe'). Op deze plek zou de Mexicaanse indiaan Juan Diego Cuautlatoatzin een verschijning van de Heilige Maagd Maria hebben gehad ...

Slottekst synode 2023

Beste zusters, beste broeders, “Wij allen zijn in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden” (1 Kor. 12, 13). Dat is de ervaring, vol vreugde en dankbaarheid, die wij hebben gehad in deze Eerste Zitting van de Synodevergadering, gehouden ...

Preek op 26-11-2023, hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, diaken Eelke Ligthart

Wat Jezus ons vandaag zegt, ons meegeeft om over na te denken, is niet mis. Het komt hier op neer: alles wat je hebt gedaan voor mensen die het moeilijk hadden, mensen die honger hadden, mensen die geen dak boven hun hoofden hadden, vluchtelingen, alles wat je voor die ...

Preek in de tehuizen op 24/25-11-2023, Christus Koning jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, het evangelie van vandaag is bemoedigend en troostvol. Jezus Christus zal eens terugkomen en dan zal Hij zichzelf aan alle mensen openbaren als de eeuwige Schepper en Rechter. De dag waarop dit zal gebeuren is ons niet bekend. Maar ooit komt er ...

Onze Bisschop Jan Hendriks over: Wat gaan we stemmen bij de verkiezingen?

De verkiezingen van de Tweede Kamer-leden komen er aan, op 22 november is het zover. Nee, ik ga u geen stemadvies geven. Maar wel wil ik aandacht vragen voor de waarden die we als Kerk vanuit de Katholieke Sociale Leer belangrijk vinden. In die sociale leer staan ...

Preek op 19-11-2023, 33e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er is in onze wereld veel wantrouwen, tussen mensen, volken of bevolkingsgroepen. Het wantrouwen tussen Oost en West is al uitgegroeid tot de oorlog Rusland-Oekraïne. Ik hoop, dat wij geregeld bidden, opdat deze situatie niet nog verder gaat escaleren. Overal in de wereld roept Moeder Maria op tot gebed en boete voor de vrede. Er zijn landen waar het nog steeds rommelt tussen blank en zwart. Ook in ons eigen land is er veel wantrouwen ...

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI – voor de laatste keer Simon van der Gulik

Goede morgen, beste medeparochianen. Mag ik mij even voorstellen, ik ben Simon van der Gulik, voorzitter van onze PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Wij proberen, naar het voorbeeld van Jezus Christus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg en solidariteit ten dienste van mensen in nood. Wij doen dat onder andere door het ...

Apostolische Exhortatie “Laudate Deum” van de heilige vader Paus Franciscus aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis

1. “Prijst God om al zijn schepselen”. Dit is de uitnodiging geweest die de heilige Franciscus van Assisi met zijn leven, zijn liederen, zijn daden heeft gedaan. Hij aanvaardde daarmee de uitnodiging van de Bijbelse psalmen. en wilde opnieuw de gevoeligheid van Jezus voor de ...

Over het helpen van de zielen in het Vagevuur

We zijn de novembermaand, traditioneel de maand waarin we de doden gedenken, en in het bijzonder zij die nog in het oord der ...

Preek op 12-11-2023, 32e zondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, wat heb je liever: rijkdom of verstand? Wat is beter een knap uiterlijk of helderheid van geest? Gezondheid staat op nummer een van ons verlanglijstje, straks weer op vele nieuwjaarswensen. Maar bedoelen we dan ook: gezond oordelen, gezond bezig zijn, gezond omgaan met je medemensen? Is ...

Sint Maarten

Op 11 november gedenken we Sint Maarten (Martinus van Tours), die in het jaar 316 geboren werd als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende vertelt, dat hij bij de stadspoorten van de Franse ...

Preek op 05-11-2023, 31e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

De lezingen spreken over de kerkelijke leiders. Als de priester het brood neemt en de wijn en hij spreekt die woorden van Christus - “Dit is mijn Lichaam ... Dit is mijn Bloed" - dan is het Jezus Christus zelf, die tot de hemelse Vader spreekt en tot alle mensen in de kerk. Iemand ...

Preek op 02-11-2023, Allerzielen jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er zijn in de loop van de eeuwen al vele mensen geweest, die troost hebben geput uit de belevenissen van een grote heilige van onze katholieke Kerk, namelijk de heilige Augustinus. Deze leefde in Noord-Afrika in de vierde en de vijfde eeuw na Christus. In een van zijn boeken beschrijft hij hoe verdrietig hij was toen zijn ...

Preek op 01-11-2023, Allerheiligen jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, dat ze zonder al die titels al heilig zijn. Vandaag gaat het om de velen die niemand tellen ...

Allerzielen – 2 november – heilige Mis om 19.00 uur

Op 2 november, daags na Allerheiligen, bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op deze Allerzielendag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken ...

Allerheiligen – 1 november – heilige Mis om 19.00 uur

Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en ...

Preek op 29-10-2023, 30e zondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de schrijver van dit evangelie, Matteüs, stelt Jezus graag voor als de nieuwe Mozes. Met de grondwet van de Bergrede zet hij ons op weg naar het beloofde land, dat Hij het koninkrijk Gods noemt. Een Bergrede, een soort grondwet die richting geeft: hoe kun je goed en met elkaar leven ...

Overweging in de tehuizen op 27 en 28-10-2023, 30e zondag jaar A, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. Vorige week hoorden we in het Evangelie over een strikvraag: “… is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Vandaag net zoiets, een wetgeleerde vraagt Jezus om Hem op de proef te stellen: “Meester, wat is het ...

Preek op 22-10-2023, 29e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, je hoort nogal eens zeggen, dat het niet goed gaat met onze wereld. “Dat komt”, zeggen sommige mensen, “omdat er niet genoeg wordt gebeden.” Maar anderen zeggen: “Gelovigen zitten maar in de Kerk te bidden om vrede; zij zouden beter de handen uit de mouwen kunnen steken.” Sommigen zeggen: “Er wordt in de ...

Preek op vrijdag 20-10-2023 in de Apostelkerk van Beverwijk b.g.v. de 7e dag van de Lourdesnoveen

Dierbare broeders en zusters, vandaag willen we ons verdiepen in twee belangrijke aspecten van ons katholieke geloof: de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria en het wonder van Lourdes met de verschijningen aan Bernadette Soubirous. Deze twee ...

Preek op 15-10-2023, 28e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag zou je kunnen zeggen dat het gaat over belofte, vertrouwen, feest en hoop. Woorden van troost en hoop voor de toekomst. Er zijn mensen die precies dat verwijten aan het christendom: dat het een Godsdienst is van troost. Het christendom zou een geloof zijn voor zwakke mensen, voor degenen die niet in staat zijn de harde realiteit onder ogen te zien. Inderdaad kan de realiteit hard zijn, en voor velen is het ook moeilijk om daarmee ...

Preek in de tehuizen op 13/14-10-2023, 28e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

Stel je voor: er gaat in een kerk een huwelijksviering beginnen. Iedereen zit te wachten. Opeens komt de bruidegom huilend binnen met de mededeling, dat zijn bruid niet meer wil. Of - wat nóg erger zou zijn - op het moment van de huwelijkssluiting vraagt de pastoor ...

Preek op 08-10-2023, 27e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als de priester de woorden “Dit is mijn Lichaam - dit is mijn Bloed” uitspreekt, veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van de Heer. De priester zegt deze woorden, maar alle aanwezigen horen actief mee te doen. En de belangrijkste ...

Zaterdag 7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil ...

Woensdag 4 oktober – feestdag van de heilige Franciscus van Assisi

Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182 geboren in Assisi in de Italiaanse streek Umbrië. Zijn vader was een rijke textielkoopman. Francesco groeide op in weelde en droomde van een toekomst als ridder. In 1201 nam hij deel aan een oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd krijgsgevangene en verbleef een jaar lang onder erbarmelijke ...

Maandag 2 oktober – de gedachtenis van de heilige Engelbewaarders

De engelbewaarders zijn volgens de katholieke traditie door God aangesteld om de mensen te verlichten, te beschermen, te geleiden en te besturen. Het doel van deze taken is niet het aardse welbevinden van de mens maar zijn eeuwig geluk bij God. De Engelbewaarders ...

Preek op 01-10-2023, 26e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, het komt nogal eens voor dat wij het vertrouwen in mensen en instanties verliezen. Ze doen niet wat ze zeggen en laten je in verwarring achter. Toch worden wij vaak ook weer door mensen op de juiste weg gezet en kunnen we, misschien met enige aarzeling dat vertrouwen terug krijgen. Zo gaat het ook ...

Vrijdag 29 september – feestdag van de drie aartsengelen

Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de ...

Preek op 24-09-2023, 25e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Ik neem aan, dat wij allemaal weten, dat het met de Nederlandse economie een beetje op en neer gaat. Soms doen we het wat beter dan de ons omringende landen, dan weer een beetje minder. Dat hebben wij in zekere zin echt niet aan Jezus Christus te danken, want Hij lijkt absoluut geen verstand van economie te hebben. Wie geeft ...

Preek op 17-09-2023, 24e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, tegenwoordig hoor je vaker iets over huiselijk geweld. Huiselijk geweld tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Het lijkt schrikbarend toe te nemen. Maar het evangelie van vandaag spreek over de bereidheid van ieder mens om de ander te vergeven. Op de vraag van Petrus hoe vaak je een ...

Overweging in de tehuizen op 16-09-2023, 24e zondag, jaar A, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, In de lezingen van vorige week, dit weekend en volgend weekend krijgen we van Jezus advies, regels over hoe wij met elkaar, als Zijn broeders en zusters moeten omgaan. Vorig weekend, hoorden we Jezus zeggen: “Wijs elkaar ...

Preek op 10-09-2023, 23e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er wordt door sommige mensen een beetje spottend gesproken over vroegere onderwijssystemen waarbij leerlingen veel uit het hoofd moesten leren. Ik ben weleens oudere mensen tegengekomen, die hele rijtjes plaatsnamen uit een bepaalde hoek van één van de provincies kunnen opdreunen. Plaatsnamen ...

Preek op 03-09-2023, 22e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, u bent het vast wel met mij eens, als ik zeg dat er verschillende mensen zijn, mensen met een verschillend karakter. En dan bedoel ik, de een is gevoeliger dan de ander. De een heeft meer moeite om zijn gevoelens te uiten dan de ander. Je hebt binnenvetters, mensen die moeilijker over hun gevoelens praten en ...

De overwegingen ter voorbereiding van de heilige Mis …

De overwegingen ter voorbereiding van de heilige Mis die tot voor kort op deze homepage werden gepubliceerd staan vanaf nu alleen nog maar op de pagina waar ook de Bijbellezingen voor de dagelijkse heilige Mis staan vermeld ...

Preek op 27-08-2023, 21e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing wordt gesproken over Shebna, hofmaarschalk en tempeloverste. Hij wordt uit zijn ambt gezet. Hem worden zijn sleutels ontnomen. In het evangelie wordt gesproken over Petrus. Hij wordt juist aangesteld. Hem worden de sleutels gegeven. Shebna was een ijverige bestuurder, een adviseur van de koning, de ...

Overweging ter voorbereiding van 27-08-2023, 21e zondag door het jaar

‘De hogepriesters besloten met de dertig zilverlingen de akker van de pottenbakker te kopen om daar de vreemdelingen te begraven’ (Mt. 27, 7). Met de prijs van het bloed des Heren wordt dus de akker van de pottenbakker gekocht. Wij lezen in de Schriften dat het heil van heel ...

Overweging ter voorbereiding van 26-08-2023, zaterdag in de 20e week door het jaar

Zoveel gij kunt, behoort gij Jezus Christus te verheerlijken die U verheerlijkt heeft. Dan zult gij in alles geheiligd zijn door uw eensgezinde onderwerping, door uw gehoorzaamheid aan de bisschop en aan het college van de priesters. Ik geef u geen bevelen ...

Overweging ter voorbereiding van 25-08-2023, vrijdag in de 20e week door het jaar

De apostel Paulus vat het christendom, het evangelie, op als een mysterie. Dat betekent niet dat het christendom slechts een verborgen, geheimzinnige leer over iets goddelijks zou zijn. Voor Paulus is het mysterie op de eerste plaats een daad van God, het uitvoeren van een eeuwig heilsplan in een handeling die voortkomt uit Gods ...

Maria Koningin – 22 augustus

Een week na het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert de Katholieke Kerk de gedachtenis van Maria's kroning tot koningin van het heelal. De gedachtenis 'Maria Koningin' werd in 1955 door paus Pius XII ingevoerd, een jaar na het Maria-jaar 1953-1954. In 1950 had hij het dogma van Maria Tenhemelopneming afgekondigd ...

Overweging ter voorbereiding van 22-08-2023, Heilige maagd Maria, koningin

Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar tenhemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had, voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de Moedermaagd, ook wegens de eer die haar Zoon toekomt, eerst ...

Overweging ter voorbereiding van 21-08-2023, H. Pius X, paus

De door God geïnspireerde, in de heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat dezen ‘God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen’ (Heb. 13, 15). De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude Wet ontstane ...

Preek op 20-08-2023, 20e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Omdat de Israëlieten ,de Joden ongelovig waren, omdat Israël het heilig land ongehoorzaam was, trok Jezus Zich terug naar de heidense steden Tyrus en Sidon. Hij trok zich liever terug dan dat Hij Zijn belangrijke boodschap aan de mensen op moest dringen. Hij ...

Preek op 18+19-08-2023 in de tehuizen, 20e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Jezus trok zich terug naar het stedengebied van Tyrus en Sidon. Hij deed dat vanaf het meer van Gennesaret. Dat is een wandeling van zo’n 53 kilometer. Jezus en zijn leerlingen hadden dus veel tijd om te praten. Bij aankomst ontmoeten zij een buitenlandse vrouw, een Kananeese. Zij heeft een dochter, die van de duivel is bezeten ...

Overweging ter voorbereiding van 20-08-2023, 20e zondag door het jaar

Wie zal - hoe onbezonnen hij overigens ook zij - indien hij aan een voornaam persoon iets wil vragen, niet eerst bedenken op welke wijze hij zijn verzoek zal inkleden om een welwillend gehoor te vinden? Zal hij vervolgens niet bedenken wat hij hem zal vragen en waarom hij het gevraagde nodig heeft? Dit geldt vooral als hij iets bepaalds ...

Overweging ter voorbereiding van 19-08-2023, zaterdag in de 19e week door het jaar

De mens die zich op de volmaaktheid toelegt en heel zijn leven en al zijn werken tot Gods eer en lof opdraagt en die God boven alles stelt en mint, wordt dikwijls het verlangen gewaar om te zien, te weten en te kennen wie de bruidegom, Christus onze Heer, is. Wanneer de mens dit verlangen voelt, moet hij doen zoals de tollenaar ...

Overweging ter voorbereiding van 18-08-2023, vrijdag in de 19e week door het jaar

Toen Christus, Gods Zoon, uit liefde tot ons wilde sterven, gaf Hij zijn leven in handen van zijn vijanden tot in de dood. En zo was Hij een gehoorzaam dienaar van zijn Vader en van heel de wereld. Hij gaf ook zijn eigen wil over aan de wil van zijn Vader, en daarmee bewerkte Hij de hoogste gerechtigheid en leerde Hij ons de gehele waarheid. En Hij verhief zijn geest in een ...

Preek op 15-08-2023, Maria Tenhemelopneming, diaken Eelke Ligthart

Op het hoogtepunt van de oogstmaand viert de kerk in de liturgie het feest van Maria ten Hemelopneming. Is dat nu een historisch feit? Velen weten het zeker dat dat niet zo is, anderen, waaronder ik, weten het zeker, geloven erin dat het zo is gebeurt. Wat moeten we ermee ...

Overweging ter voorbereiding van 16-08-2023, woensdag in week 19 door het jaar 1

Kenmerkend voor het evangelisch ideaal van het menselijk handelen is dat het Christus erkent als model, meer nog: als bezielende geest. De christengelovige moet zich als een volgeling van Jezus gedragen, zich de gezindheid van de Heer eigen maken (vgl. Fil. 2, 5) en naar ...

Het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Op dinsdag 15 augustus 2023 wordt over heel de wereld het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. In onze Dionysiuskerk te Heerhugowaard doen wij dat met een plechtige Mis om 19.00 uur 's avonds waarbij het Dionysiuskoor zingt. Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt ...

Overweging ter voorbereiding van 15-08-2023, Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest

In hun homilieën die de heilige Vaders en de grote leraars op het feest van de tenhemelopneming van de Moeder Gods voor het volk hebben gehouden, hebben zij hierover gesproken als over een gegeven dat onder de gelovigen bekend en aanvaard is. Zij hebben deze ...

Overweging ter voorbereiding van 17-08-2023, donderdag in de 19e week door het jaar

Van de mens wordt gevraagd om vóór alles en met de meeste ernst te zoeken naar het rijk van God. Vóór alles moet hij ernaar streven dat het rijk van God tot hem kan komen en in zijn leven ruimte verkrijgen kan. Het moet zijn eerste zorg zijn dat alles geschiedt zoals God het wil - de grote God van wie is gezegd: zoals de hemel zich boven de aarde ...

Overweging ter voorbereiding van 14-08-2023, H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen staat het geluk, in een of andere vorm, ons als doel voor ogen; van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van ...

Preek op 13-08-2023, 19e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Wat sommige mensen misschien vreemd overkomt is dat ik altijd uitkijk naar mijn tweewekelijkse Biecht. Voor mij is dat een geestelijke douche. Ik voel me daarna fris en vrij. Ik víér daarna ook altijd mijn biecht. Gisteren ben ik weer op mijn fiets naar ‘t Putje van Heiloo gereden, een tochtje van 50 minuten. Dit keer heb ik bij pastoor Paul ...

Overweging ter voorbereiding van 13-08-2023, 19e zondag door het jaar

Wij kunnen vaststellen dat de kracht van de genade groter is dan de werking van de natuur, zelfs als wij alleen nog maar de genadekracht in aanmerking nemen van de zegeningen, uitgesproken door de profeten. Als menselijke zegeningen reeds bij machte waren om de ...

Slot WereldJongerendagen met de Paus in Parque Tejo

’s Morgens vertrokken we al om 04.45 uur uit het hotel. Mgr. Everard de Jong (hulpbisschop van Roermond) had, zoals hij altijd heeft gedaan, op het veld bij de jongeren geslapen, wat ik wel knap vind. Na een bustocht door nachtelijk Lissabon kwamen de bisschopsbussen aan bij het veld waar, zoals gebruikelijk bij de WJD, voor iedere bisschop ...

Een WJD-wonder? Spaanse tiener kan weer zien na gebed in Fatima

Dat de Wereldjongerendagen levens kunnen veranderen is bekend. Maar het verhaal van een Spaanse tiener die zegt dat ze tijdens het evenement haar gezichtsvermogen terugkreeg is wel erg kras. Tweeënhalf jaar geleden verloor Jimena, een nu 16-jarig meisje uit Madrid, 95% van haar gezichtsvermogen door een oogaandoening ...

Overweging ter voorbereiding van 12-08-2023, zaterdag in de 18e week door het jaar

Door het doopsel gewassen, begeeft de schare van pasgedoopten zich in rijke feesttooi naar het altaar van Christus en zegt: ‘Ik ga op naar het altaar van God, naar God die mijn jeugd verblijdt’ (Ps. 42 (41), 4 - Vulg.). Want als zij het kleed van de oude dwaling hebben afgelegd ...

Overweging ter voorbereiding van 11-08-2023, H. Clara, maagd

Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op, de beschouwing van Hem brengt verkwikking, zijn welwillendheid ...

Moeder Anima Christi – overtuigd van Gods helpende hand

Vlada heeft kanker en heeft daarvoor al verschillende behandelingen moeten ondergaan. Er is flink in haar gesneden en ze is niet zo netjes weer aan elkaar genaaid, had de behandelend arts haar bevestigd ...

Overweging ter voorbereiding van 10-08-2023, H. Laurentius, diaken en martelaar

De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte, en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van ...

Overweging ter voorbereiding van 09-08-2023, Europa: H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares, patrones van het continent

Christus heeft het juk van de Wet op zich genomen, toen Hij haar volkomen vervulde en voor en door de Wet stierf. Juist daardoor heeft Hij hen bevrijd, die door Hem het Leven willen ontvangen. Maar zij ...

Overweging ter voorbereiding van 08-08-2023, H. Dominicus, priester

Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel en hij werd gedreven door zo’n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts ...

Overweging ter voorbereiding van 07-08-2023, maandag in de 18e week door het jaar

In de voorbereidingstijd hebben wij u dagelijks onderhouden over het zedelijk leven, toen uit de geschiedenis van de aartsvaders en uit de voorschriften van het boek der Spreuken werd voorgelezen. Door die vorming en dat onderricht moest gij eraan gewoon raken de paden van onze voorvaderen te betreden, hun reisweg te volgen en gehoor ...

Preek op 06-08-2023, Gedaanteverandering van de Heer, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag horen we een bijzondere ervaring, een piekervaring, letterlijk en figuurlijk daar boven op die berg. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee naar een plek boven op een berg. Het zijn dezelfde leerlingen die Hij later uitnodigt om samen ...

Overweging in de tehuizen op 4+5-08-2023, Gedaanteverandering van de Heer, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. Dit weekend viert de Kerk het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Het verwijst ons naar de verheerlijking van Jezus op de berg Thabor. Het is een belangrijk feest, en toch bij velen minder bekend dan Sacramentsdag of het ...

Overweging ter voorbereiding van 06-08-2023, Gedaanteverandering van de Heer

Als was hij uit een ballingschap teruggekomen naar het beloofde land, zo kwam Mozes, de wetgever, bij zijn en onze Meester op de berg Tabor, de tafels van de wet in de hand. Als een slaaf stond hij in extase voor zijn Meester en hij zag goddelijke kracht in een mens. Hij was ...

Overweging ter voorbereiding van 05-08-2023, zaterdag in de 17e week door het jaar

In het Oude Verbond geldt de profeet Elia als voorbeeld van het leven in de eenzaamheid, en in het nieuwe Verbond is er degene die kwam in de kracht en de geest van Elia, de heilige Johannes de Doper. We kunnen evengoed zeggen dat Johannes kwam in de geest en de kracht van de vroegere Elia, als dat Elia kwam in de geest en de kracht ...

Overweging ter voorbereiding van 04-08-2023, H. Johannes Maria Vianney, priester – H. Pastoor van Ars

Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, niet meer te scheiden zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 03-08-2023, donderdag in de 17e week door het jaar

‘Nooit zal Ik mijn verbond met hem verbreken of wijzigen wat Ik gesproken heb’ (Ps. 89 (88), 35). Zijn zonen zullen zondigen, maar toch zal Ik geen leugenaar worden. Wat Ik beloofd heb, doe Ik. Stel dat zij zich vertwijfeld in zonde willen storten en zich geheel aan haar ...

Overweging ter voorbereiding 02-08-2023, woensdag in de 17e week door het jaar

‘Ik, de Heer, zal hun vergrijpen met de roede straffen, met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal Ik mijn barmhartigheid niet ontnemen’ (Ps. 89 (88), 33.34). Aan wie ontneem Ik mijn barmhartigheid niet? Aan die David aan wie Ik deze belofte gegeven ...

Overweging ter voorbereiding van 01-08-2023, H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar

Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of ...

Overweging ter voorbereiding van 31-07-2023, H. Ignatius van Loyola, priester

Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem ...

Preek op 30-07-2023, 17e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

Onze diaken, Eelke, zei het vorige week al: we krijgen een paar weken achter elkaar allemaal gelijkenissen te horen. Vandaag komen daar nog eens drie gelijkenissen bij: over de schat, over de parel en over het sleepnet. De verhalen zijn eenvoudig en daardoor duidelijk. Toch vraagt Jezus aan zijn apostelen of zij alles hebben begrepen . “Ja”, ...

Overweging ter voorbereiding van 30-07-2023, 17e zondag door het jaar

Wil je het lichaam van Christus eren? Veracht Hem dan niet wanneer Hij naakt is. Eer Hem niet hier in zijn kostbare kleren, terwijl je Hem buiten, door kou en naaktheid gekweld, veronachtzaamt. Hij heeft gezegd: ‘Dit is mijn lichaam’ (Mt. 26, 26) en Hij heeft dit door zijn woord tot stand gebracht, maar Hij heeft ook gezegd: ‘Ik had honger en gij ...

Overweging ter voorbereiding van 29-07-2023, HH. Marta, Maria en Lazarus

Laten wij nu eens nagaan, broeders, hoe de liefde in dit huis van ons verdeeld is in deze drie vormen: Marta’s leiding, Maria’s bezinning, Lazarus’ boetedoening. Elke volmaakte ziel heeft ze tegelijk; maar ...

Overweging ter voorbereiding van 28-07-2023, vrijdag in de 16e week door het jaar

Koning Salomo wordt in vele opzichten beschouwd als voorafbeelding van de ware Koning. In vele opzichten, zeg ik, opzichten die door de heilige Schrift over hem worden aangehaald en die betrekking hebben op wat beter is. Er wordt van hem gezegd dat hij vreedzaam was en onmetelijke wijsheid bezat. Hij bouwde de tempel, regeerde over Israël en oordeelde zijn volk met ...

Overweging ter voorbereiding van 27-07-2023, H. Titus Brandsma, priester en martelaar

Men zegt dat wij leven in een grote tijd, een tijd van grote mannen en vrouwen. Wij zouden misschien beter kunnen zeggen, dat wij leven in een tijd van diepe inzinking, maar waarin zich een reactie begint af te tekenen en men uitziet naar verdediging van de dierbaarste en ...

Een bedankje van zuster Renske

Lieve parochieleden, ik wil jullie graag ontzettend bedankten voor alle kaartjes die jullie mij hebben gestuurd voor mijn intreden in het noviciaat! Ik heb ze ontvangen en gelezen en bid voor jullie! 16 juli was een prachtige dag, en het ontvangen van het habijt was heel special en tegelijkertijd heel normaal met heel veel rust en vreugde, want het ...

Overweging ter voorbereiding van 26-07-2023, HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria

Omdat de Maagd en Moeder van God uit Anna geboren zou worden, durfde de natuur het kind van de genade niet vóór te zijn, maar Anna bleef onvruchtbaar, totdat de genade haar vrucht had voortgebracht. Haar eerstgeborene moest zij zijn, uit wie de Eerstgeborene van heel ...

Overweging ter voorbereiding van 25-07-2023, H. Jakobus, apostel

De zonen van Zebedeüs vallen Jezus lastig met de vraag: ‘Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand mag zitten’ (Mc. 10, 37; vgl. Mt. 20-21). En zij dringen aan: ‘Zeg het ons!’ Wat antwoordt Hij? Hij maakt hun duidelijk dat zij niets geestelijks vragen, maar dat zij, als zij geweten hadden wat zij vroegen, het niet ...

Overweging ter voorbereiding 24-07-2023, maandag in de 16e week door het jaar

Er staat geschreven: ‘Sluit u aan bij de heiligen, want wie zich bij hen aansluiten, zullen heilig worden.’ En weer op een andere plaats wordt er gezegd: ‘Uit een schuldeloze zal uw schuldeloosheid blijken en uit een uitverkorene uw verhevenheid, en door een verdorvene zult Gij, Heer, verderf brengen’ (Ps. 18 (17), 26-27-LXX). Laten wij ons daarom voegen bij de ...

Preek op 23-07-2023, 16e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vragen die de knechten aan hun meester, die de zaaier is: ‘Heer, gij hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid?’ Heel herkenbaar is dat, want dat is een vraag die wijzelf heel dikwijls stellen als er iets fout loopt. ‘Heb je wel genoeg gestudeerd?’, vragen ouders aan hun ...

Overweging ter voorbereiding 23-07-2023, 16e zondag door het jaar

Wat de eucharistie betreft: zo moet gij dankzeggen. Eerst over de beker: ‘Wij danken U, onze Vader, voor de heilige wijnstok van David ...

Preek in de tehuizen op 21+22-07-2023, 16e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Vandaag worden wij in het evangelie opgeroepen tot geduld, barmhartigheid, tot niet oordelen en niet veroordelen. Wij zijn echter gewend om alles en iedereen onder te verdelen in hokjes: dat zijn rozen en dat zijn tulpen. Dat zijn stoelen en dat zijn tafels. Dat zijn …

Overweging ter voorbereiding van 21-07-2023, vrijdag in de 15e week door het jaar

Als hier iemand slaaf is van de zonde, laat hij dan helemaal klaarstaan om door het geloof bevrijd en herboren te worden als kind van God. Enerzijds moet hij de ellendige slavernij van de zonden afleggen, anderzijds de gelukzalige slavernij van de Heer aannemen; zo moet hij het rijk der hemelen als erfdeel verdienen. Door de belijdenis van uw zonden moet ge ‘de oude mens ...

Overweging ter voorbereiding van 20-07-2023, donderdag in de 15e week door het jaar

Het schitterendste voorbeeld van voorbeschikking en genade is de Verlosser zelf, ‘de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus’ (1 Tim. 2, 5). Welke verdiensten inzake geloof en goede werken heeft zijn menselijke natuur van tevoren verworven, zodat Hij onze middelaar kon zijn? Ik zoek een antwoord op mijn vraag. ...

Overweging ter voorbereiding van 19-07-2023, woensdag in de 15e week door het jaar

Zoals bij het springen de mens zichzelf met inspanning opwaarts wil werpen, hoger dan het lichaam wegens zijn natuurlijke zwaarte vermag, zo wil ook de Godminnende ziel door het beschouwen van ...

Overweging ter voorbereiding van 18-07-2023, dinsdag in de 15e week door het jaar

De heer van de wijngaard ging naar de markt om arbeiders te werven. De markt is het beeld van de wereld waar alle dingen te koop zijn. De duivel heeft er zijn winkels en kramen; alle ijdelheid en wellust is daar te koop, als uw ziel maar de penning is waarmee ge betaalt. De ...

Overweging ter voorbereiding van 17-07-2023, maandag in de 15e week door het jaar

Voor u die zo veelvuldig van hoofdpijn te lijden hebt, lijkt het mij het beste dat ge geestelijk blij zijt. Want droefheid, kleinmoedigheid en een gevoel van verlatenheid, wanneer die langdurig zijn, bewerken ...

Preek op 16-07-2023, 15e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Misschien vinden wij het vreemd dat, Jezus zit tijdens zijn preek. En dan ook nog eens aan de oever van het meer. Waarom niet in de kerk, net als wij? Maar Jezus heeft ervaren, dat Hij in de joodse synagoge niet welkom is. De Farizeeën en de Schriftgeleerden vinden dat Jezus godslasterlijk spreekt, bijvoorbeeld als Hij mensen de zonden ...

Overweging ter voorbereiding van 16-07-2023, 15e zondag door het jaar

‘Eén ding geeft ons moed: het getuigenis van ons geweten’ (2 Kor. 1, 12). Er zijn mensen die lichtvaardig oordelen, die afbreken, kwaadspreken en mopperen; wat ze niet zien, zoeken ze te achterhalen en wat ze niet kunnen achterhalen, trachten ze zelfs rond te bazuinen. Wat rest ons tegenover zulke mensen dan alleen het ...

Overweging ter voorbereiding van 14-07-2023, vrijdag in de 14e week door het jaar

Lichamelijke gezondheid is in het menselijk leven een goed. Niet alleen weten wat gezondheid is, maar ook gezond zijn, geeft een gevoel van gelukzaligheid. Indien iemand immers in allerlei toonaarden de lof bezingt van de gezondheid en toch voedsel tot zich neemt dat kwade lichaamssappen veroorzaakt en hem ziek maakt ...

Overweging ter voorbereiding van 13-07-2023, donderdag in de 14e week door het jaar

De belofte ‘zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien’ (Mt. 5, 8) is zo groot dat zij het hoogste geluk overstijgt. Wat kan iemand immers nog meer verlangen dan dit goed, omdat hij toch alles heeft in Hem die hij gezien heeft? ‘Zien’ betekent namelijk in het woordgebruik van de heilige Schrift hetzelfde als ‘bezitten’. Zo staat er bijvoorbeeld ...

Overweging ter voorbereiding van 12-07-2023, woensdag in de 14e week door het jaar

Als je vanaf een hoge bergtop naar beneden kijkt op een uitgestrekte watervlakte, overkomt je waarschijnlijk hetzelfde als wat mij in mijn geest overkomen is, toen ik, uitgaande van de verheven uitspraak van de Heer - als van de top van een berg - neerkeek op de onverklaarbare diepte van zijn gedachten. Want vaak is er langs de kust een soort halve berg te zien, die aan ...

Overweging ter voorbereiding van 10-07-2023, maandag in de 14e week door het jaar

De onmetelijke schatten van uw heerlijkheid, o Heer, lagen bij U verborgen in de geheime bergplaats van uw hemel, totdat de lans van een soldaat de zijde opende van uw Zoon, onze Heer en Verlosser, op het kruis: want uit zijn wonde vloeiden toen de geheimen van onze ...

Preek op 09-07-2023, 14e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Soms heb je wel eens van die momenten, dat je bepaalde dingen in je leven de revue laat passeren. Momenten waarin je kunt ontdekken, dat je als mens de nodige lasten met je meedraagt. Eenvoudige lasten, zoals wat zullen we eten of wat zal ik aantrekken, dat zijn eigenlijk het woord last niet waard. Maar gedachte aan je ernstig zieke kind, man ...

Overweging ter voorbereiding van 09-07-2023, 14e zondag door het jaar

De mysteries uit het Oude Testament die de zalige David betreffen, zijn gemakkelijk te kennen door hen die met geloof de heilige Schrift benaderen. Door zijn hymnen werd David een profeet; dit werd door zijn daden bekrachtigd. Wie verwondert zich niet over deze David, die reeds van kindsbeen af de mysteries van Christus in zijn hart droeg? Of wie verwondert zich niet over ...

Overweging ter voorbereiding van 08-07-2023, zaterdag in de 13e week door het jaar

Onze Verlosser is waarlijk de Christus, dat wil zeggen: de Gezalfde, geworden in zijn menswording. Hij werd immers zowel de ware koning als de ware priester: Hij is beide, zodat er aan de Verlosser niets ontbreekt. Luister hoe Hijzelf zegt dat Hij koning geworden is: ‘Ik ...

Overweging ter voorbereiding van 07-07-2023, vrijdag in de 13e week door het jaar

De navolging van Christus, dat is: het godsdienstig leven op zijn behoorlijke diepte gebracht. Wij moeten Jezus Christus leren kennen. Hoe meer iemand verstand heeft, hoe dieper hij moet doordringen in die kennis die alle kennis te boven gaat. En omdat die kennis van ...

Overweging ter voorbereiding van 06-07-2023, donderdag in de 13e week door het jaar

Leiding geven is een zware last. Dat hebben wij willen aantonen, opdat wie er niet toe bekwaam is, zich niet vermetel met geestelijke leiding inlaat, want door zijn begeerte naar een hogere functie wordt hij een leidsman naar het verderf. Vandaar dan ook het vaderlijk verbod van de apostel Jakobus die zegt: ‘Broeders, laat niet zovelen onder u ...

Overweging ter voorbereiding van 05-07-2023, woensdag in de 13e week door het jaar

‘Israël juiche zijn Schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten’ (Ps. 149, 2). De Zoon van God die ons heeft gemaakt, is één van ons geworden. En als onze koning regeert Hij ons, want als onze Schepper heeft Hij ons gemaakt. Hij is het toch door wie wij ...

Voorbereiding van de Eerste heilige Communie schooljaar 2023-2024

Beste ouders van de communicantjes, we beginnen dit jaar met de voorbereiding op de Eerste heilige Communie met een ...

Overweging ter voorbereiding van 04-07-2023, dinsdag in de 13e week door het jaar

‘God zei tegen Samuël: ga in op hun verzoek, maar waarschuw hen terdege en houd hun voor, welke rechten de koning die over hen heerst, zal doen gelden’ (1Sam. 8, 9). Deze woorden passen uitstekend bij de persoon van de Vader die tot zijn Zoon spreekt: ‘Ik liet hen los ...

Preek op 02-07-2023, 13e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag worden beloftes gedaan: wie een profeet opneemt, wie een deugdzame opneemt, wie een kleine opneemt ... zal zijn loon daarvoor krijgen. Opnemen, wat is dat? Wil dat zeggen: iemand opnemen alsof hij God zelf is? Betekent het iemand beleefd en vriendelijk ontvangen? Of alleen maar iemand beleefd ontvangen ...

Overweging ter voorbereiding van 02-07-2023, 13e zondag door het jaar

‘De Heer richt de behoeftige op uit het stof, Hij verheft uit het vuil de geringe’ (1 Sam. 2, 8). God wekt Christus op uit de doden, opdat zijn lichaam geen bederf zal zien. Hij verheft Hem ten hemel. ‘Hij geeft Hem een plaats bij de aanzienlijken, een eervolle zetel wijst Hij Hem ...

Overweging ter voorbereiding van 01-07-2023, zaterdag in de 12e week door het jaar

Hieraan kan ieder zien of hij reeds naar de onderwereld gevoerd en er weer uitgehaald werd: als hij voor de wereld gestorven is en leeft voor de hemel. Want indien hij uitverkoren is, maakt hij vorderingen. Na het vers: ‘De Heer voert naar de onderwereld en Hij haalt er weer uit’ (1 Sam. 2, 6) wordt daarom met betrekking tot deze ware vooruitgang ...

Overweging ter voorbereiding van 30-06-2023, vrijdag in de 12e week door het jaar

De sterkte van hen die met kracht omgord worden, wordt niet aan henzelf toegeschreven, maar aan de Heer door wie zij worden omgord. Daarom wordt aan het vers: ‘Zij die wankelden, zijn met kracht omgord’, terecht toegevoegd: ‘De Heer is het die doodt en doet leven’ (1 Sam. 2, 6). Bij deze woorden moet zeker ook gelet worden ...

Overweging ter voorbereiding van 29-06-2023, HH. Petrus en Paulus, apostelen

Deze dag is voor ons geheiligd door het martelaarschap van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Wij spreken hier niet over een paar onbekende martelaren. ‘Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid, en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld’ (Rom. 10, 18b). Deze martelaren hebben met eigen ogen ...

Overweging ter voorbereiding van 27-06-2023, dinsdag in de 12e week door het jaar

Hanna zegt: ‘Verrukt is mijn hart in de Heer’ (1 Sam. 2, 1). Maar eerst heeft ze gegeten en gedronken en daarna is ze verbitterd geweest, heeft ze luid geweend en heeft ze een gelofte gedaan. Want alleen die geest kan de almachtige God waardig prijzen, die door geestelijke strijd de hoogste vorm van liefde tot Hem heeft bereikt. Zo’n geest ...

Overweging ter voorbereiding van 26-06-2023, H. Jozefmaria Escrivá, priester

Wij worden geraakt en voelen ons hart heviger kloppen bij het aandachtig luisteren naar de uitroep van de heilige Paulus: Dit is Gods wil, uw heiliging. Vandaag haal ik het me opnieuw voor de geest en herinner ik ook u en de hele mensheid er aan: dit is de wil van God, dat wij heiligen zijn. Om de zielen te vervullen van de rust van echte ...

Preek op 25-06-2023, 12e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Het maken van keuzes is voor veel mensen moeilijk. Daar komt nog bij dat wij veeleisend zijn geworden door alle mogelijkheden die ons worden geboden, want we horen van elkaar, via social media wat de ander allemaal beleeft en daar wil je niet voor onder doen. Waarom ...

Overweging in de tehuizen op 23/24-06-2023, 12e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Lieven medemens, in het evangelie horen we Jezus zeggen: “Wees niet bang voor de mensen”. In de begintijd van het christendom hadden die woorden een hele bijzondere betekenis. Het was een moeilijke tijd voor de jonge kerk. Jezus’ volgelingen werden vervolgd, voor dit ...

Overweging ter voorbereiding van 25-06-2023, 12e zondag door het jaar

Vindt u het verwonderlijk, geliefde broeders en zusters, dat het onze vader zo kort is? En dan heeft onze Meester ook nog alles wat wij kunnen bidden, in deze korte maar heilzame zinnen samengebracht! De profeet Jesaja heeft hierover al gesproken toen hij, vervuld van ...

Overweging ter voorbereiding van 24-06-2023, Geboorte van de H. Johannes de Doper

De kerk houdt de geboorte van Johannes als een heilig gebeuren in ere. Onder onze voorvaders in het geloof is er niemand van wie wij de geboorte zo plechtig vieren. Wij vieren de geboorte van Johannes, wij vieren ook de geboorte van Christus. Dit kan niet zonder reden zijn, en ook al schiet ik te kort om zo’n verheven gebeurtenis uit te ...

Overweging ter voorbereiding van 23-06-2023, vrijdag in de 11e week door het jaar

God heeft aan de bede om vergeving de zin toegevoegd: ‘Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’; deze zin bevat zowel een voorwaarde als een belofte. Wij weten dat wij geen vergeving ontvangen, indien wij geen vergeving schenken aan hen die tegen ...

Overweging ter voorbereiding van 22-06-2023, donderdag in de 11e week door het jaar

Het gebed gaat voort met: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Het woord brood kan zowel letterlijk als geestelijk worden verstaan. De hemel gebruikt het in beide betekenissen tot ons heil. Het geestelijk brood, het brood des levens, is Christus en komt niet allen toe ...

Ter voorbereiding van 20-06-2023, dinsdag in de 11e week door het jaar

Hoe goed is de Heer, hoe mild en genadig! Hij wil dat wij, wanneer wij bidden voor Gods aangezicht, Hem Vader noemen en dat, zoals Christus de Zoon van God is, wij kinderen van God heten. Die Naam zou niemand van ons in zijn gebed durven uitspreken, indien Hij ons dat niet zelf had toegestaan. Wij moeten daarom goed beseffen ...

Ter voorbereiding van 19-06-2023, maandag in de 11e week door het jaar

De Leraar van de vrede en Heer van de eendracht wil niet dat ieder alleen voor zichzelf bidt. In ons gebed zeggen wij niet: ‘Mijn Vader die in de hemel zijt’, evenmin: ‘Geef mij heden mijn dagelijks brood’. Niemand vraagt dat alleen hem zijn schuld wordt vergeven of dat ...

Preek op 18-06-2023, 11e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Wat zouden wij doen bij het zien van zo’n menigte? Van een menigte mensen die iets van je verwacht. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als eerste je zo snel mogelijk uit de voeten maken, in paniek raken ...

Ter voorbereiding van 18-06-2023, 11e zondag door het jaar

Wanneer wij bidden, staan we voor Gods aangezicht. Daarom moeten we proberen rustig en eerbiedig te spreken en ook in onze houding God te behagen. Wie het aan ontzag ontbreekt, bidt druk en luid; wie eerbied heeft, kalm en bescheiden. De Heer heeft ons geleerd te bidden op afgezonderde en verborgen plaatsen, in onze ...

Overweging ter voorbereiding van 16-06-2023, Heilig Hart van Jezus

De dienaar Gods, Mozes, heeft eens in de woestijn op een rots geslagen en toen stroomde er rijkelijk water. Het volk en alle vee heeft uit die frisse beek gedronken en het volk hield op met morren. De dappere soldaat Longinus heeft met een lans in zijn vuist ook op een rots geslagen, toen hij de rechterzijde van Christus doorboord heeft ...

Ter voorbereiding van 15-06-2023, donderdag in de 10e week door het jaar

Jericho werd omsingeld; het moest veroverd worden. Maar hoe wordt Jericho veroverd? Er wordt tegen haar geen zwaard getrokken, geen stormram tegen haar gericht, geen pijlen geschoten; slechts de bazuinen van de priesters worden gestoken en de muren van Jericho storten in. Jericho wordt in de Schrift dikwijls gebruikt als beeld ...

Overweging ter voorbereiding van 12-03-2023, maandag in de 10e week door het jaar

Nooit zijt gij op iemand afgunstig geweest; gij zijt een leermeester geweest voor anderen. Maar ik wil dat wat gij leert en voorschrijft, van kracht blijft. Bidt voor mij slechts om uitwendige en innerlijke kracht om niet alleen te spreken, maar om werkelijk te willen wat ik zeg ...

Preek op 11-06-2023, Sacramentsdag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing horen wij - vlak voordat hij zal sterven en waardoor hijzelf het beloofde land niet zal kunnen binnengaan - hoe Mozes het volk aanspoort om het goede te blijven doen, dat is: geloven in God, in diens liefde voor het volk en zij ...

Overweging ter voorbereiding van 11-06-2023, Sacramentsdag

Omdat de eniggeboren Zoon van God ons deelachtig wilde maken aan zijn eigen wezen, heeft Hij ons bestaan op zich genomen: Hij is mens geworden om de mensen te vergoddelijken. Bovendien heeft Hij ...

Overweging ter voorbereiding van 10-06-2023, zaterdag in de 9e week door het jaar

Met de opdracht ‘geneest zieken’ (Mt. 10, 8) droeg Jezus zijn zorg voor de zieken over aan zijn apostelen. De kerk beschouwt deze woorden als tot haar gericht. Zij doet al het mogelijke om deze opdracht ten uitvoer te brengen: door de inzet van mannelijke en vrouwelijke ...

Overweging ter voorbereiding van 09-06-2023, vrijdag in de 9e week door het jaar

Bij de dood van onze dierbaren betonen wij vaak een soort opstandigheid, die haar rechtvaardiging schijnt te vinden in onze smart, maar toch is die vorm van ongeduld niet gewettigd. Wij moeten ons immers in de eerste plaats richten naar de vermaning van de ...

Overweging ter voorbereiding van 08-06-2023, donderdag in de 9e week door het jaar

Broeders en zusters, waarom zijn wij zo lusteloos in het zoeken van gelegenheden om elkaars welzijn te bevorderen? Immers, hoe groter de nood is die wij zien, hoe meer wij elkaar moeten helpen en als broeders en zusters elkaars lasten dragen. Hiertoe maant ons de ...

Overweging ter voorbereiding van 07-06-2023, woensdag in de 9e week door het jaar

De deugd van vredelievendheid die God hoogst aangenaam is, moeten we aanleren. Want als een mens van nature geneigd is tot ongeduld, zal hij dan zijn naaste ook maar eenmaal vergeven, zonder te spreken van de ‘zevenmaal’ of de ‘zeventigmaal zevenmaal’ van het evangelie (vgl. Mt. 18, 22)? Wie zal er, als hij met zijn tegenstander ...

Overweging ter voorbereiding van 06-06-2023, dinsdag in de 9e week door het jaar

Een sterke drijfveer tot het ongeduld is de wraaklust, die in dienst staat ofwel van de eerzucht, ofwel van de kwaadwilligheid. Welnu, eerzucht is dwaas in elke omstandigheid, en kwaadwilligheid is altijd verfoeilijk voor de Heer. Maar in dit geval geldt dit wel heel bijzonder, wanneer ...

Overweging ter voorbereiding van 05-06-2023, HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren (Haarlem: bijpatronen van het bisdom)

Toen de Heer zijn dienaar Bonifatius uit de beproevingen van deze wereld wilde verlossen en uit de kwellingen van dit tijdelijk leven bevrijden, was het bij goddelijk raadsbesluit bepaald dat hij en de dienaren Gods die met hem mee trokken, naar Friesland zouden gaan: naar het land dat hij destijds wel met zijn lichaam, maar niet met ...

Preek op 04-06-2023, Zondag Drie-eenheid, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de eerste lezing hoorden we over de klim van Mozes de berg op. Eigenlijk zouden we dit allemaal mee moeten maken. En zeg nu niet te gauw, dat is niks voor mij, want een Gods ontmoeting die wilt u toch niet missen. Ook al zijn je botten stram ...

Overweging ter voorbereiding van 04-06-2023, Heilige Drieëenheid

O mijn God, Drieëenheid die ik aanbid, help mij mijzelf totaal te vergeten om mijn intrek te nemen in U, in eenheid van hart en vrede, gevestigd in uw eeuwig nu. Moge niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken van U, o mijn onveranderlijke God! Elke minuut voere mij verder binnen in de diepte van uw mysterie. Breng mij tot rust en ...

Overweging ter voorbereiding van 02-06-2023, vrijdag in de 8e week door het jaar

We moeten bidden met geloof, hoop en liefde. Bovendien moeten we bidden met het verlangen om goed en heilig te leven en daarbij ook verlangen ons goed te gedragen en waardevolle deugden tot ontwikkeling te brengen. Bidden is de eerste en belangrijkste uiting van ons geloof, de eerste en belangrijkste beoefening van de deugd van geloof. Als we immers geloven in ...

Overweging ter voorbereiding van 01-06-2023, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Christus is ongetwijfeld priester, maar priester voor ons, niet voor zichzelf, want Hij brengt in naam van heel het menselijk geslacht de gebeden en de godsdienstige gevoelens bij de eeuwige Vader. Christus is tegelijk slachtoffer, maar voor ons, want Hij neemt zelf de plaats in van de zondige mens. Welnu, het woord van de Apostel "laat ...

Overweging ter voorbereiding van 30-05-2023, dinsdag in de 8e week door het jaar

‘Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ (Joh. 6, 40). Wie spreekt deze woorden uit? Hij die door zijn dood vele lichamen van gestorvenen deed opstaan. Als we Gods woord ...

Preek op 29-05-2023, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in hoofdstuk 14 van het Johannesevangelie, zegt Jezus het volgende: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.” Wat heeft Jezus’ opgang naar de Vader te maken met het doen van nog grotere werken? Nu, in Jezus’ plaats ...

Feestpreek door pastoor Henk Niesten op zondag 28-05-2023 b.g.v. het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Frank Domen

Dierbare broeders en zusters in Christus, parochianen van de H. Dionysiuskerk of familie of vrienden van uw en onze jubilaris ...

Preek op zaterdag 27-05-2023, Pinksteren, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het ...

Overweging ter voorbereiding van 28-05-2023, Pinksteren

Allen die in de Heer Jezus geloofden, bezaten de heilige Geest die hun was geschonken. Ook hadden de apostelen de macht om zonden te vergeven reeds ontvangen, toen de verrezen Heer over hen had geblazen en gezegd: ‘Ontvangt de heilige Geest. Van wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven, en van wie gij de zonden niet ...

40-jarig priesterjubileum van Pastoor Frank Domen

Op 28 mei 2023 viert onze pastoor, Frank Domen, zijn 40-jarig priesterjubileum. Bij deze willen wij iedereen graag uitnodigen bij dit feest op eerste Pinksterdag aanwezig te zijn. De heilige Mis uit dankbaarheid is om 10.00 uur in onze Dionysiuskerk. Aansluitend vindt een receptie plaats in Grandcafé De Heeren (t.o. de kerk). Voor alle kinderen en tieners zijn activiteiten onder begeleiding in het Parochiecentrum en de tuinen ...

Overweging ter voorbereiding van 27-05-2023, Haarlem: Onze Lieve Vrouw ter Nood

Laat men niet meer spreken van uw barmhartigheid, heilige Maagd, als er één mens is die zich herinnert u in zijn nood vergeefs te hebben aangeroepen. Zeker, wij, uw dienaars, prijzen u gelukkig om al uw andere deugden, maar vanwege uw barmhartigheid prijzen wij ...

Overweging ter voorbereiding van 26-05-2023, H. Filippus Neri, priester

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Overweging ter voorbereiding van 25-05-2023, donderdag in de zevende week van Pasen

De heilige Geest wordt door Jezus ‘de Helper’ genoemd, dat is: de voorspreker en de trooster. Hij is de voorspreker van al wie geloven. Hij is de verdediger en beschermer van wie op Hem hopen, want ...

Overweging ter voorbereiding van 24-05-2023, woensdag in de zevende week van Pasen

In het toekomstige leven zal de heilige Geest aan de rechtvaardigen de volmaakte vrede schenken. Maar ook in het tegenwoordige leven ...

Overweging ter voorbereiding van 23-05-2023, dinsdag in de zevende week van Pasen

De heilige Paulus getuigt dat we lichamelijk één worden met Christus door deel te nemen aan zijn heilig lichaam. Hij schrijft immers: ‘Nooit is er onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en ...

Overweging ter voorbereiding van 22-05-2023, maandag in de zevende week van Pasen

‘Vuur ben Ik komen brengen’ (Lc. 12, 49). Mocht dat zoete, allesverslindende vuur van Jezus’ hart het onze winnen, het doen gloeien, het verteren! Mocht die goddelijke vlam al onze daden en gebeden in het licht en in de gloed van de liefde stellen! Mocht ‘liefde’ de naam en de kracht zijn van alles wat we verzinnen en beginnen! ...

Preek op 21-05-2023, 7e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Afgelopen donderdag mochten wij met de apostelen en de andere leerlingen meemaken, hoe Jezus Christus in de hemel werd opgenomen. Kunnen wij het ons voorstellen hoe de apostelen daarna druk met elkaar pratend teruggingen? Hoe Petrus misschien tegen ...

Overweging ter voorbereiding van 21-05-2023, zevende zondag van Pasen

‘Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16, 33). Nadat Jezus met deze woorden zijn toespraak tot zijn leerlingen beëindigd had, richtte Hij zich tot de ...

Overweging ter voorbereiding van 20-05-2023, zaterdag in de zesde week van Pasen

‘Wij hebben de liefde leren kennen’ (1 Joh. 3, 16). Johannes spreekt hier van het toppunt van liefde, de volkomen liefde waarover wij het reeds gehad hebben. ‘Daardoor hebben wij de liefde leren kennen’: door het feit dat Christus zijn leven voor ons gegeven heeft. ‘Ook wij ...

Overweging ter voorbereiding van 19-05-2023, vrijdag in de zesde week van Pasen

‘Zie wat een grote liefde de Vader ons betoond heeft: wij worden kinderen van God genoemd en zijn het ook’ (1 Joh. 3, 1). Iets genoemd worden zonder het werkelijk te zijn, heeft niets te betekenen. Wat heeft men aan een naam, als er geen werkelijkheid aan ...

Preek op 18-05-2023, Hemelvaart, jaar A, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, lijken ons op deze wereld goed thuis te voelen. Wij maken pret, wij feesten, zolang het ons goed gaat, maar als we ziek worden, of oud, of we worden zelfs geconfronteerd met een sterfgeval, dan zegt ons dat allemaal opeens niet veel meer. Dan worden wij ons er van bewust dat wij eigenlijk op deze wereld vreemdelingen zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 18-05-2023, Hemelvaart van de Heer

Heden, veelgeliefden, besluiten wij de veertig dagen die volgen op de heilige en glorievolle verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. In drie dagen is de ware tempel die door goddeloze vijanden verwoest was, door goddelijke macht weer opgebouwd. Sindsdien zijn er veertig ...

Overweging ter voorbereiding van 17-05-2023, woensdag in de zesde week van Pasen

De Heer heeft de opdracht gegeven om te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest, dat wil zeggen: in de belijdenis van de Schepper en van de Eniggeborene en van de Gave. Er is één Schepper van het al, want, zo zegt de heilige Paulus, er is ‘één God, de Vader, uit wie het al voortkomt’. Er is één Eniggeborene ...

Overweging ter voorbereiding van 16-05-2023, dinsdag in de zesde week van Pasen

Hoe kan men God beminnen, als men de wereld bemint? God zorgt ervoor dat de liefde in ons woont. Er zijn twee soorten liefde: een liefde tot de wereld en een liefde tot God. Waar de liefde tot de wereld woont, is geen toegang meer voor de liefde tot God. De liefde voor de wereld moet wijken, wanneer de liefde tot God in iemand wil wonen. Men moet een plaats vrijhouden ...

Overweging ter voorbereiding van 15-05-2023, maandag in de zesde week van Pasen

‘Hieraan - zo zegt Johannes - weten wij dat wij Hem kennen: dat wij zijn geboden onderhouden (1 Joh. 2, 3). Welke geboden? Ga eens na of Christus’ gebod niet gewoon ‘liefde’ heet. Kijk maar in het evangelie of het dat gebod niet is: ‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben’ (Joh. 13, 34). ‘Hieraan weten wij dat we in Hem zijn, als we in Hem volmaakt zijn’ (1 Joh. 2, 5)...

Preek op 14-05-2023, 6e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van vandaag - een deel uit Jezus' afscheidsrede uit het Johannes evangelie -horen we hoe Jezus met het oog op zijn naderende dood zijn zorg uitspreekt voor wie hij achterlaat. Zorg die ...

Overweging op 12+13-05-2023 in de tehuizen, 6e zondag van Pasen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, het evangelie van vandaag begint met de woorden: "Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden." Om het goed te kunnen begrijpen, kan je deze zin, het beste zo omschrijven: "alleen als je een hele hechte band met ...

Overweging ter voorbereiding van 14-05-2023, zesde zondag van Pasen

Het lijdt geen twijfel, veelgeliefden: toen de Zoon van God de menselijke natuur aannam, heeft Hij zich ten nauwste daarmee verbonden. Zodoende is er niet alleen in deze mens, die de Eerstgeborene van heel de schepping is, maar ook in al zijn heiligen een en dezelfde Christus. En zoals het hoofd niet kan gescheiden worden van de ledematen, zo kunnen ook de ledematen ...

Overweging ter voorbereiding van 13-05-2023, zaterdag in de vijfde week van Pasen

De kerk heeft twee vormen van leven die haar door God zijn geopenbaard en aanbevolen: het leven in geloof en het leven in aanschouwing. Het ene heeft betrekking op de tijd van onze pelgrimstocht, het andere op de eeuwigheid van ons toekomstig ...

Overweging ter voorbereiding van 12-05-2023, vrijdag in de vijfde week van Pasen

Zoals bij een mens het hoofd en het lichaam eenzelfde mens uitmaken, zo vormen de Zoon van de Maagd en zijn uitverkoren ledematen één mens en één Mensenzoon. De Schrift leert dat de hele en volledige Christus bestaat uit hoofd en lichaam. Alle ledematen te zamen vormen dus één lichaam, dat met zijn hoofd de ene Mensenzoon is, en deze is met de Zoon Gods de ene ...

Overweging ter voorbereiding van de viering 11-05-2023, donderdag in de vijfde week van Pasen

‘Zijn gelaat begon te stralen als de zon’ (Mt. 17, 2), zo zegt de evangelist. Wat is er verwonderlijk aan dat het aangezicht van Jezus begon te stralen als de zon, daar Hijzelf de zon is? Ook als mens was Hij de zon, maar verscholen achter een wolk. Toen trok die wolk zich even terug, en voor een ogenblik schitterde Hij. Wat betekent die ...

Overweging ter voorbereiding van 10-05-2023, H. Johannes De Avila, priester en kerkleraar

De oorzaak die het hart het meest beweegt om God lief te hebben, is de overweging van de hoogste liefde die Hij voor ons had, en, met Hem, Zijn gezegende Zoon, onze Heer. Dit zet het hart meer aan tot liefde dan weldaden; want wie een ander weldoet, geeft hem iets van wat hij heeft; maar wie liefheeft, geeft zichzelf met al wat hij heeft en er blijft hem niets over om te geven ...

Overweging ter voorbereiding van 09-05-2023, dinsdag in de vijfde week van Pasen

De christenen onderscheiden zich van de andere mensen noch door woonplaats noch door taal noch door gebruiken. Immers, nergens wonen zij in eigen steden, en ook spreken zij geen afzonderlijk ...

Overweging ter voorbereiding van 08-05-2023, maandag in de vijfde week van Pasen

Het rijk van het leven is gekomen; de heerschappij van de dood is vernietigd; er kwam een nieuwe geboorte, een nieuw bestaan, een andere manier van leven, een ommekeer van heel ons wezen. Wat een geboorte? Geen geboorte ‘uit bloed, de wil van een man of de begeerte van het vlees’ (Joh. 1, 13), maar een geboorte uit God. En ...

Preek op 07-05-2023, 5e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Ook al staat misschien niet iedereen er even bewust bij stil ... wij zijn door Jezus Christus geroepen om vandaag samen in zijn Kerk, zijn Huis op aarde, aanwezig te zijn. Hij gaf ons een gevoel, een verlangen, om te komen om God de Hem verschuldigde eer te geven en om ...

Overweging ter voorbereiding van 07-05-2023, vijfde zondag van Pasen

Waar wij ons in moeten oefenen hier op aarde, dat is de lofprijzing van God, want ons geluk in de eeuwigheid zal zijn: lofprijzing van God. Voor die toekomst kan niemand geschikt worden die zich niet van nu af aan erop toelegt. Daarom beginnen wij nu al God te prijzen. Maar ...

Overweging ter voorbereiding van 06-05-2023, zaterdag in de vierde week van Pasen

De Heer die ons het leven schenkt, heeft met ons het verbond van het doopsel gesloten, dat een teken is van leven en van dood: het water maakt het beeld van de dood tot werkelijkheid en de Geest waarborgt ons het leven. Daarmee weten we wat we zochten, namelijk waarom er in het doopsel niet alleen sprake is van de Geest, maar eveneens van het water. Het doopsel immers ...

Overweging ter voorbereiding van 05-05-2023, vrijdag in de vierde week van Pasen

Ik ben verrezen en nog ben ik bij u, alleluia (vgl. Ps. 139 (138), 18). Christus spreekt tot de kerk en tot iedere gelovige die erg bedroefd is over zijn lijden en moedeloos geworden is. Christus die uit de dood opgestaan is, spreekt innerlijk tot ons en Hij bemoedigt, verblijdt en troost ons wanneer Hij zegt: Ik ben verrezen en nog ben Ik bij u. Ik ...

Overweging ter voorbereiding van 04-05-2023, donderdag in de vierde week van Pasen

Het hemelse offer dat door Christus is ingesteld, is waarlijk de erfgift van zijn nieuwe verbond. In de nacht dat Hij werd overgeleverd om gekruisigd te worden, heeft Hij ons deze gave nagelaten als het onderpand van zijn aanwezigheid bij ons. Het is de spijs voor onze reistocht die ons sterkt en voedt op onze levensweg, totdat wij uit ...

Overweging ter voorbereiding van 01-05-2023, maandag in de vierde week van Pasen

De Heer heeft gezegd: ‘Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 11). Het is duidelijk dat de benaming ‘herder’ aan Christus toekomt. Want evenals een herder zijn kudde hoedt en weidt, zo sterkt Christus zijn volgelingen met geestelijk voedsel, ja met zijn eigen lichaam en ...

Preek op 30-04-2023, 4e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Op Roepingenzondag gaat het bijna altijd over de herder en zijn schapen. Een beeld uit een agrarische context, zoals die gangbaar was ten tijde van Jezus. Maar mensen van de eenentwintigste eeuw weten over het algemeen weinig over het boerenleven op het platteland ...

Preek in de tehuizen op 29-04-2023, 4e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Wij hebben zojuist tien verzen gelezen uit het Johannesevangelie. En wat opvalt is dat in dat korte stukje vier keer het woordje ‘deur’ wordt genoemd. Laten we daarom even stilstaan bij de uitspraak van Jezus “Ik ben de deur.” Wat een deur is, en hoe belangrijk en gemakkelijk ...

Overweging ter voorbereiding van 30-04-2023, vierde zondag van Pasen

‘Ik ben de goede herder. Ik ken - dat wil zeggen: Ik bemin - mijn schapen en mijn schapen kennen Mij’ (Joh. 10, 14). Het is alsof de Heer openlijk zegt: zij die Mij beminnen, volgen Mij. Want wie de waarheid niet liefheeft, kent de waarheid nog niet. Broeders en zusters, gij hebt gehoord van het gevaar dat ons bedreigt; denkt bij deze woorden ...

Zaterdag 29 april 2023: Catharina van Siena

Veel Italianen noemen deze Catharina de grootste vrouw van alle christenen. Ze heeft ook heel belangrijke dingen gedaan. Daar is ze al als jong meisje op voorbereid. Catharina houdt heel veel van Jezus. Ze houdt zoveel van Hem, dat ze van niemand anders meer wil houden. Haar ouders vinden dat helemaal niet goed. Ze merken wel, dat ...

Overweging ter voorbereiding van 28-04-2023, vrijdag in de derde week van Pasen

Jezus zegt: Ik sterf voor alle mensen om hen allen door Mij te doen leven. Ik heb van mijn lichaam een losprijs gemaakt voor alle mensen. In mijn dood zal de dood sterven en de gevallen natuur zal samen met Mij opstaan. Daarom immers ben Ik geworden zoals gij: een mens, geboren uit het zaad van Abraham, om in alles aan mijn broeders gelijk te worden (vgl. Heb. 2, 17). ...

Overweging ter voorbereiding 27-04-2023, donderdag in de derde week van Pasen

Als het vlees niet gered wordt, dan heeft ook de Heer ons niet met zijn bloed verlost; dan geeft ook de beker van de eucharistie geen gemeenschap met zijn bloed, noch het brood dat we breken, gemeenschap met zijn lichaam (vgl. 1 Kor. 10, 16). Immers, bloed kan slechts vloeien in de aderen, het vlees en de rest van het menselijk lichaam. Het Woord is dat alles geworden en ...

De waarde van één H. Mis: een verhaal

“Op een dag, vele jaren geleden, was een kapitein van de boswachters in een klein stadje in Luxemburg in een diep gesprek met een slager toen een oudere vrouw de winkel binnenkwam. De slager brak het gesprek af om de oude vrouw te vragen wat ze wilde. Ze was gekomen om wat vlees te bedelen, maar had geen geld. De kapitein was ...

Overweging ter voorbereiding van 26-04-2023, woensdag in de derde week van Pasen

Ondanks het zekere besef verloren te gaan, heeft in het hart van de mens ook een vertrouwen geleefd dat er een oplossing zou komen. Dat was nog niet de christelijke hoop, maar wel de voorbode ervan. In Christus is dan iets ongehoords gebeurd. Het is duidelijk geworden ...

Nieuwe dirigent-organist Dionysiuskoor

Lieve mensen, jullie hebben me nu inmiddels al een paar keer in de kerk tijdens de zondagsvieringen kunnen meemaken. Ik ben de opvolger van Henk Smolenaars en dus de nieuwe dirigent-organist van het Dionysiuskoor. Daar ik echter mezelf nog niet persoonlijk heb kunnen voorstellen even dit korte stukje. Mijn naam is René Domen ...

Overweging ter voorbereiding van 24-04-2023, maandag in de derde week van Pasen

‘Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap’ (1 Petr. 2, 9). Deze lofbetuiging werd eertijds door Mozes tot het oude godsvolk gesproken (vgl. Ex. 19, 6). Maar nu richt de apostel Petrus diezelfde woorden tot de heidenvolken, en terecht. Zij hebben ...

Preek op 23-04-2023, 3e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Enige tijd geleden fietste ik over de Erasmussingel en daar werd een ongeveer 20-jarige jongen op een scooter, achternagezeten door een ongeveer 60-jarige keurig geklede automobilist. Blijkbaar had de jongen iets gedaan wat de automobilist niet zinde en hij werd tegen ...

Overweging ter voorbereiding van 23-04-2023, Derde zondag van Pasen

Door de verrijzenis van Christus wordt de onderwereld geopend, door de pasgeborenen van de kerk de aarde vernieuwd en door de heilige Geest de hemel ontgrendeld. Immers, de geopende onderwereld geeft de doden terug, de vernieuwde aarde brengt hen die verrijzen, te voorschijn en de ontgrendelde hemel neemt hen op die daarheen opstijgen. Kortom, de goede moordenaar stijgt op naar het paradijs ...

Overweging ter voorbereiding van 22-04-2023, zaterdag in de tweede week van Pasen

‘Ik smeek u, broeders en zusters, bij Gods erbarming uw lichaam aan te bieden als een levende offergave’ (Rom. 12, 1). ‘Ik smeek u - zegt Paulus - bij Gods erbarming.’ Paulus vraagt, of beter: bij monde van Paulus vraagt God, die liever bemind wordt dan gevreesd. God ...

Overweging ter voorbereiding van 21-04-2023, vrijdag in de tweede week van Pasen

Wat een heerlijke gave! Wat een weelde om te bekijken! Zonder enige mengeling van goed en kwaad, zoals vroeger bij de boom in Eden. Het is een en al weelde en schoonheid om te bekijken en om te proeven. Deze boom brengt leven, geen dood; licht, geen duisternis. Hij voert in Eden binnen, jaagt er niet uit. Deze boom die Christus besteeg zoals ...

Overweging ter voorbereiding van 20-04-2023, donderdag in de tweede week van Pasen

Eén is gestorven voor allen. Het is dezelfde die geslachtofferd is en in alle kerkgebouwen ter wereld door het mysterie van brood en wijn zichzelf als voedsel geeft, die leven schenkt aan die in Hem geloven, en zelf geheiligd, allen heiligt die zijn heiligheid erkennen ...

Overweging ter voorbereiding van 19-04-2023, woensdag in de tweede week van Pasen

De Geest van onze Heer spreekt in het boek van de Openbaring van de heilige Johannes: ‘Wie overwint’ - degene namelijk die zichzelf in alle dingen zegevierend overstijgt - ‘hem zal Ik geven van het verborgen manna’, dat is: inwendig verborgen smaak en hemelse vreugde. ‘En ...

Ontmoetingsdagen leeftijd 30-50 jaar

In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg. 'Hebt zout in u!' (Mc. 9,50) zijn woorden van Christus die deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver te bewaren en zo de ...

Preek op 16-04-2023, 2e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je zo dat bekende verhaal van die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Overweging ter voorbereiding 18-04-2023, dinsdag in de tweede week van Pasen

Zij die de Geest als onderpand hebben en in het rijke bezit zijn van de hoop op de verrijzenis, houden hetgeen verwacht wordt, vast als was het reeds tegenwoordig. Zij zeggen dat zij voortaan niemand meer naar het vlees beoordelen (vgl. 2 Kor. 5, 16). Wij zijn immers allen geestelijke wezens en niet onderhevig aan de vergankelijkheid van het vlees. Daar nu het licht van de Eniggeborene over ons is opgegaan ...

40MM

De 40MM- wandeltocht wordt dit jaar voor de 50e keer georganiseerd. Een jubileum-wandeltocht dus. Zoals altijd vindt de 40 MM plaats op de zaterdag na Hemelvaartsdag, dus op 20 mei as. Het bestuur heeft weer meerdere routes uitgezet: de kinderroute is 4 km, verder zijn er routes van 9 km, 12 km, 24k m en de langste is 40MM. Honderden ...

Overweging ter voorbereiding 17-04-2023, maandag in de tweede week van Pasen

‘Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit... Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ...

Je hoeft niet bang te zijn: Hij is verrezen! (Uit de nieuwsbrief van Heiloo)

Op de zondagmorgen vroeg, de dag na de sabbat, zijn het vrouwen die het eerst naar het graf gaan. Maria Magdalena, die eerder zo gekweld werd door duivels, maar door Jezus bevrijd is en een andere Maria. Wat een verdriet hebben ze van alles wat er in de afgelopen dagen gebeurd is. Jezus, hun Meester en dierbare Vriend, is door de Joden ...

16 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken' ...

Overweging ter voorbereiding 16-04-2023, Tweede zondag van Pasen

Ik spreek tot u die zojuist herboren zijt door het doopsel, mijn kleine kinderen in Christus. U bent de nieuwe nakomelingen van de kerk, gave van de Vader, teken van de vruchtbaarheid van de moederkerk. Ieder van u die standhoudt in de Heer, is een heilig zaad, een schare nieuwe gelovigen, de bloem van onze bediening en de vrucht van ...

Waar het om gaat …

Op een dag gaf een juf alle leerlingen in haar klas een blad papier. Toen ze alle bladen had uitgedeeld, zei ze: "Draai het blad nu om en kijk ernaar". De leerlingen waren verbaasd: het was één groot wit ...

Barmhartige stervensbegeleiding door Litouwse zusters: ‘De dood wordt hier een overwinning’

Het eerste hospice van Litouwen is nauw verbonden aan de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid. Die barmhartigheid brengen de zusters in het hospice in de praktijk: “Niemand wordt alleen gelaten in zijn laatste momenten.” Zuster Michaela Rak was nooit van plan ...

Overweging ter voorbereiding van 15-04-2023, zaterdag onder het octaaf van Pasen

Laten we hier alleluia zingen, nu we nog vol zorgen zijn, opdat we het daar eens onbezorgd kunnen zingen. Waarom zijn wij hier vol zorgen? Wilt ge dan dat ik niet bezorgd ben als ik lees: ‘Is het menselijk ...

Overweging ter voorbereiding van 14-04-2023, vrijdag onder het octaaf van Pasen

‘Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon’ (Joh. 17, 1). Jezus noemt het kruis zijn verheerlijking. Dit zou Hij onmogelijk kunnen doen, als Hij nu weigerde wat Hij eens zo vurig verlangde. Hoor hoe de evangelist getuigt dat het kruis zijn verheerlijking betekent. ...

Overweging ter voorbereiding van 13-04-2023, donderdag onder het octaaf van Pasen

Als de voorafbeelding reeds zo heilzaam is, hoe zou dan de vervulling ervan niet het volle heil van alle mensen bewerken? Laat dan de hemelen der hemelen feesten en de heerlijkheid van de Heer verkondigen (vgl. Ps. 19A (18A), 1), zoals de Geest van God het uitroept. Laat alle hemelse machten en al de bewoners van de hemel feestvieren, nu ze zien dat hun aanvoerder ...

Overweging ter voorbereiding van 12-04-2023, woensdag onder het octaaf van Pasen

In het evangelie van deze dag, dierbare broeders en zusters, hebt gij gehoord hoe de Heer verscheen aan twee leerlingen die onderweg waren. Zij geloofden niet en toch spraken zij met elkaar over Hem. Plotseling was Hij bij hen, maar in de gedaante waarin Hij zich ...

Overweging ter voorbereiding van 11-04-2023, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Wanneer Paulus het geluk beschouwt dat ons te beurt valt door het herstel van het heil, roept hij uit: zoals door Adam de dood in deze wereld kwam, zo is door Christus het heil voor de wereld hersteld (vgl. 1 Kor. 15, 22). En verder: ‘De eerste mens, uit de aarde genomen, is ...

Overweging ter voorbereiding van 10-04-2023, maandag onder het octaaf van Pasen

Begrijpt het, geliefden: het paasmysterie is nieuw en oud, eeuwig en tijdgebonden, vergankelijk en onvergankelijk, sterfelijk en onsterfelijk. Het is oud in de wet, maar nieuw in het Woord; tijdgebonden als voorafbeelding, maar eeuwig als genade; vergankelijk als slachting ...

Preek op 09-04-2023, Eerste Paasdag, jaar A, pastoor Ignas Tilma

Wat moet je doen bij een aardbeving? Weet u dat? Ik meen dat het advies is om onder een stevige tafel te gaan zitten. Eigenlijk weet ik het ook niet precies. De gevolgen van aardbevingen kennen we wel ...

Preek op 08-04-2023, de Paaswake, jaar A, pastoor Frank Domen

Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je in je leven al meerdere keren een dierbare naar zijn laatste rustplaats hebt begeleid. De dood is een harde realiteit en vooral als zij plotseling is gekomen, dringt ...

Paaszaterdag – Stille Zaterdag

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake ...

Preek op 07-04-2023, Goede Vrijdag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, op deze dag herinneren we ons als gelovigen hoe Jezus van Nazareth de weg van de liefde koos ten einde toe. Hoe Hij koos om de minsten te bevrijden en op weg te gaan met hen door lijden en dood. Hoe hij ter dood werd gebracht op het kruis. Dit is ook de dag om ons te herinneren, allen die werden verraden en gefolterd vermoord. Dit om onder ogen te zien al het onrecht in ons eigen ...

Overweging ter voorbereiding 08-04-2023, Stille Zaterdag

Als we denken aan Stille Zaterdag, valt iets merkwaardigs op: in ons godsdienstig leven slaan we deze dag over. We vieren Goede Vrijdag en Pasen, het sterven en de opstanding van de Mensenzoon die ons heil is. Wat er tussen deze twee dagen ligt, namelijk Stille Zaterdag, slaan we over. Deze dag betekent niets in ons godsdienstig leven, in de katechismus van ons hart. ...

Preek op 06-04-2023, Witte Donderdag, pastoor Frank Domen

Johannes spreekt niet over brood en wijn. Hij heeft het wel over Judas, de verrader. En daarna vertelt hij over de voetwassing. Hoe komt dat? Johannes heeft zijn evangelie wat later geschreven dan de anderen. Matteüs, Marcus en Lucas schreven hun evangelie voor mensen, die wel christen wilden worden, maar ze wisten nog niet ...

Overweging ter voorbereiding van 07-04-2023, Goede Vrijdag

Door de Geest der waarheid verlicht, moeten wij ons, zuiver van hart en onbevangen, openstellen voor de glorie van het kruis die hemel en aarde overstraalt. Wij moeten oog krijgen voor de betekenis van de woorden die de Heer sprak bij het naderen van zijn lijden: ‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt’ (Joh. 12, 23), en ...

Overweging ter voorbereiding van 06-04-2023, donderdag in de Goede Week

Veel is er door de profeten voorzegd met betrekking tot het paasmysterie dat Christus is, aan wie de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen (vgl. Rom. 16, 27). Hij kwam vanuit de hemel op aarde voor de lijdende mens; met deze bekleedde Hij zich in de schoot van ...

Overweging ter voorbereiding van 05-04-2023, woensdag in de Goede Week

In deze dagen, waarin wij plechtig de jaarlijkse gedachtenis vieren van het lijden en de kruisdood van de Heer, is er naar mijn mening geen onderwerp passender voor een overweging dan ‘Jezus Christus en zijn kruis’ (1 Kor. 2, 2). Trouwens, wat zou men, op welke andere dag ook ...

Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in ...

Overweging ter voorbereiding van 04-04-2023, dinsdag in de Goede Week

De verrukkelijke Bruidegom heeft zich gereedgemaakt voor de dag van zijn bruiloft. Hij omgordde zich om de bruid te wassen. Hij maakte de bruiloftskamer gereed en gaf zichzelf in eeuwige trouw. Hij heeft haar van gedaante doen veranderen en verenigde haar met zich. Hij leerde haar de volle waarheid: dat Hij met haar wilde blijven tot het einde van de wereld. Want Hij sprak: ...

Overweging ter voorbereiding van 03-04-2023, maandag in de Goede Week

De hoogste vorm van naastenliefde bestaat erin zijn vijanden lief te hebben. Hiertoe kan niets ons beter inspireren dan het dankbaar herdenken van Christus’ wonderbare lijdzaamheid. Hij, aan wie ‘geen mens gelijk is in edele gestalte’ (Ps. 45 (44), 3), bood zijn beminnelijk gelaat aan om het door zondaars te laten bespuwen; zijn ogen, waarvan de blik het heelal regeert, liet Hij ...

Preek op 02-04-2023, Palmpasen, jaar A, pastoor Frank Domen

De Goede Week is de voornaamste week in het geloof en in de liturgie van de Kerk. Een week waarin het lijden van onze Heer centraal staat. Zijn glorieuze intocht in Jeruzalem vieren wij vandaag. Jezus Christus werd als Koning begroet. Met palmtakken. Ook wij hebben zo’n palmtak ontvangen om thuis aan het kruisbeeld te bevestigen ...

Overweging in de tehuizen op 31-03/01-04-2023, Palmpasen, jaar A, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, in het Evangelie van de palmliturgie staan we aan het begin van de lijdensweek. In de evangeliën van de afgelopen weken hebben we gehoord dat Jezus veel wonderen heeft gedaan, opdat men zou gaan geloven dat Hij ...

Overweging ter voorbereiding van 02-04-2023, Palm- en passiezondag

Komt, laten we gezamenlijk de Olijfberg bestijgen en Christus tegemoet gaan, die vandaag uit Betanië terugkeert en zich vrijwillig begeeft naar het eerbiedwaardig en zalig lijden, om het mysterie van ons heil te voltooien. Hij gaat inderdaad vrijwillig de weg naar ...

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is het Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De ...

Palmpasenstok

Een palmpasenstok of palmpaasje is een met groene takjes en lekkernijen versierde stok, in de vorm van een kruisje, die kinderen ter gelegenheid van Palmzondag maken en in optocht meedragen. Op Palmzondag herdenkt de Kerk de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. De mensen bedekten de weg voor hem onder meer ...

Palmpasen op zondag 2 april 2023

Deze zondag, 2 april 2023, is het Palmpasen. Alle kinderen mogen dan om 10.00 uur een versierd Palmpasenkruis mee naar de kerk nemen en ... maak ná de heilige Mis iemand blij met het Palmpasenkruis. Vandaag, zaterdag 1 april, maken wij - ouders en kinderen - om 13.30-15.00 uur, de Palmpasenkruizen in de parochiezaal. De ...

Overweging ter voorbereiding van 01-04-2023, zaterdag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Als de apostel Paulus het priesterschap van Jezus vergelijkt met dat van het oude verbond, zegt hij: ‘Hoeveel voortreffelijker moet het verbond zijn waarvoor Jezus borg staat! Bovendien moesten die anderen met meerderen priester worden, omdat de dood hen belette in functie te blijven; maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar ...

Overweging ter voorbereiding van 31-03-2023, vrijdag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Dat de Heer om de mensheid te verlossen moest lijden, is een mysterie waartoe vóór alle tijden is besloten. In de eeuwen die aan dit lijden voorafgingen, is het met vele tekenen aangekondigd. Maar wij, geliefden, behoeven niet meer af te wachten dat het geheim ...

Overweging ter voorbereiding van 30-03-2023, donderdag in de vijfde week van de veertigdagentijd

De heilige man Job, die het beeld is van de kerk, spreekt nu eens met de stem van haar lichaam, dan weer met de stem van haar hoofd. Maar als hij uit naam van haar leden aan het spreken is, verheft hij zich plotseling tot de woorden van haar hoofd. Dan zegt hij: ‘Toch heb ik nooit geweld gepleegd en mijn gebed is oprecht’ (Job 16, 17). Zo ...

De Paasvieringen van 2023

Op deze pagina vind je wanneer dit jaar de vieringen rond Pasen zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 29-03-2023, woensdag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Er staat geschreven: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Bij de zaligsprekingen komt de barmhartigheid niet op de laatste plaats. Er staat ook: ‘Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen’ (Ps. 41 (40), 2) en ‘Goed gaat het de mens die weggeeft en leent’ (Ps. 112 (111), 5) en ‘Altijd is hij mild en vrijgevig’ (Ps. 37 (36), 26). Laten wij ...

Overweging ter voorbereiding van 28-03-2023, dinsdag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Twee steden tekenen zich voortdurend af, de stad van de bozen en de andere stad, die van de heiligen. Zij gaan van het begin van het menselijk geslacht tot aan het einde van de wereld: nu zijn ze naar het lichaam nog met elkaar vermengd, maar naar de wil gescheiden; op ...

Overweging ter voorbereiding van 27-03-2023, maandag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Geloven betekent inzien dat Christus de waarheid is en het daarmee wagen. Hij is niet slechts een leraar - al zou het ook de grootste zijn - die, evenals alle andere leraren, kan worden onderworpen aan de maatstaven der waarheid, neen, Hij is de waarheid (vgl. Joh. 14, 6) ...

Preek op 26-03-2023, 5e zondag van de Vasten, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag het bekende verhaal over Lazarus die stierf en door Jezus weer tot leven kwam. Ook een lang verhaal, waar je vooraf misschien wel denkt, dat kost tijd en aandacht en misschien denkt u ook wel, ach dat soort wonderen daar kun je nu ...

Website vier.nu nodigt uit om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu ...

Overweging ter voorbereiding van 26-03-2023, vijfde zondag in de veertigdagentijd

‘Jezus zei tot Marta: uw broer zal verrijzen’ (Joh. 11, 23). Dit had een dubbele betekenis. Want Hij zei niet: nu wek Ik uw broer op, maar: uw broer zal verrijzen.’ Marta antwoordde: ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag’ (Joh. 11, 24). Van die verrijzenis ben ...

Was dat nou echt nodig? (Nieuwsbrief Putje van Heiloo)

God geeft, God neemt, gezegend zij de naam van God… Dat weten we, en dus proberen we niet alleen het mooie, maar ook het moeilijke uit Gods hand te ontvangen. Maar soms vragen we ons toch af: ‘was dit nou écht nodig? Had het niet anders gekund?’ Tegelijkertijd weten we dat er niemand op aarde ooit zo geleden heeft of zo zal lijden als Onze Lieve Heer aan het Kruis. Dus kunnen we ons ook afvragen: had dát ...

Boetevieringen

Op vrijdag 24 maart om 19.00 uur is de Boeteviering, speciaal voor ouders en kinderen, maar iedereen is welkom. Op woensdag 29 maart om 19.00 uur is de Boeteviering in de kerk. Een persoonlijke afspraak maken met Pastoor Frank is natuurlijk ook mogelijk. Het Sacrament ...

Overweging ter voorbereiding van 25-03-2023, Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap

Gods majesteit heeft onze nietswaardigheid aangenomen, zijn kracht onze zwakheid, zijn eeuwigheid onze sterfelijkheid. En om de schuld te delgen die op ons menselijk bestaan drukt, heeft de onkwetsbare natuur zich verenigd met onze aan lijden onderworpen natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat één en dezelfde Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, ... (25-03-2021: Maria ...

Overweging ter voorbereiding van 24-03-2023, vrijdag in de vierde week van de veertigdagentijd

Wat door de profeet Jeremia gezegd is ‘Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd trouw’ (31, 3), wil ik ook toepassen op Christus die voor ons geleden heeft en gekruisigd is. Hij heeft zijn onuitsprekelijke en ongelooflijke liefde voor ons het duidelijkst getoond toen Hij zichzelf ontledigd heeft. Hoewel Hij als Heer boven ons stond, heeft Hij zichzelf tot ...

Overweging ter voorbereiding van 23-03-2023, donderdag in de vierde week van de veertigdagentijd

In de eerste plaats heeft God het volk van Israël bevrijd van de Egyptische slavernij. Hierbij deed Hij veel tekenen en wonderen ...

Overweging ter voorbereiding van 22-03-2023, woensdag in de vierde week van de veertigdagentijd

De heilige Drieëenheid, de ene God van het nieuwe en het oude verbond, heeft onze vaderen bevolen het vlees van dieren als offer te brengen. Dit was de voorafbeelding van de welgevallige offergave die alleen de Zoon van God als vleesgeworden mens voor ons in zijn erbarming zou brengen. Immers, volgens de leer van de apostel Paulus heeft Hij ‘zich voor ons overgeleverd ...

Overweging ter voorbereiding van 21-03-2023, dinsdag in de vierde week van de veertigdagentijd

‘Heer, ik heb tot U geroepen, verhoor mij toch’ (Ps. 141 (140), 1). Dit kunnen wij allen zeggen. Dit zeg ik niet alleen, de hele Christus zegt het. Toch is dit eerder gezegd namens ons, zijn lichaam; want ook toen Christus hier lichamelijk op aarde was, heeft Hij gebeden en ook in ...

Overweging ter voorbereiding van 20-03-2023, H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria

Voor elke bijzondere genade die aan een redelijk schepsel wordt meegedeeld, geldt deze algemene regel: als God in zijn goedheid iemand roept tot een bijzondere genade of tot een verheven levensstaat, dan schenkt Hij alle hulp die voor deze uitverkoren ...

Preek op 19-03-2023, 4e zondag van de Vasten, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij, mensen, hebben over veel zaken een eigen mening. En dat is ons goed recht. Maar God heeft ook een eigen mening. En ... zijn mening wijkt weleens af van die van ons. Tegen bepaalde zaken, vooral als het om mensen gaat, kijkt Hij op een ...

Voedselbank Vasten 2023

Lieve lezers, morgen, zondag 12 maart, beginnen we aan de derde week van de 40-daagse Vasten. We hebben dus nog even te gaan. We hebben nog ruimschoots de tijd om goed te doen. En goed doen in de Vasten is niet alleen minder eten en drinken, meer en beter bidden en in de heilige Schrift, de Bijbel, lezen, maar ook goede werken doen ...

Tuin-verrassing

We hebben nieuwe tuinmannen nodig! Waarom zou je daar niet voor bidden?! Ik doe dat wel. En anderen ook, dat weet ik zeker. Zo is ook gebeden om een nieuwe dirigent-organist! Terug naar de tuin. Nieuwe tuinmannen komen niet áánwaaien, maar tijdens de laatste ...

Overweging ter voorbereiding van 19-03-2023, vierde zondag in de veertigdagentijd

De Heer sprak: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12). Met deze woorden heeft Hij enerzijds iets bevolen, anderzijds iets beloofd. Laten wij daarom doen wat Hij bevolen ...

Overweging ter voorbereiding van 18-03-2023, zaterdag in de derde week van de veertigdagentijd

God kon de mensen geen heerlijker weldaad bewijzen dan hun zijn eigen Woord, waardoor Hij alles geschapen heeft, als hoofd te schenken, en hen met dit hoofd te verbinden als zijn ledematen, opdat Hij Zoon van God en Mensenzoon zou zijn: één God met de Vader en ...

Overweging ter voorbereiding van 17-03-2023, vrijdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘Ik wil op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,’ zegt Paulus (Gal. 6, 14). Zie, tekent Augustinus hierbij aan, daar waar de wijze van deze wereld schande meent te vinden, ontdekt de Apostel een schat; wat de één een dwaasheid toeschijnt, is voor ...

Overweging ter voorbereiding van 16-03-2023, donderdag in de derde week van de veertigdagentijd

Christus is voor ons een barmhartige hogepriester geworden, en wel op de volgende manier: de wet die door de engelen aan de Israëlieten afgekondigd werd, beval de mensen die voor de verleiding bezweken en zonde bedreven, te straffen, en dit onverwijld. Hiervan wordt ...

Overweging ter voorbereiding van 15-03-2023, woensdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘Ik heb in mijn gramschap gezworen: nimmer vinden zij rust bij Mij’ (Ps. 95 (94), 11). Op twee manieren wordt er van God gezegd dat Hij zweert. Hij zweert kalm en vredig, zoals in een andere psalm staat: ‘Eens en voorgoed heb Ik gezworen bij mijn heiligheid, voorzeker zal Ik David niet bedriegen’ (Ps. 89 (88), 36). Maar hier zweert Hij in gramschap, want ...

Overweging ter voorbereiding van 14-03-2023, dinsdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom’ (Jer. 9, 22). Maar waarop kan men dan werkelijk roemen en waarin is de mens groot? De profeet zegt: ‘Wie toch wil roemen, hij moet zich erop beroemen in te zien en te erkennen dat Ik de Heer ben’ (Jer. 9, 23). Dit is het edele in de mens, zijn glorie en zijn grootheid, ...

De dankbare baas

Een man slofte het restaurant binnen. Hij droeg oude kleren en schuifelde naar een tafeltje bij het raam. Sofie, een jonge serveerster, liep naar hem toe. “Zal ik u even helpen?” Ze trok een stoel weg van ...

Overweging ter voorbereiding van 13-03-2023, maandag in de derde week van de veertigdagentijd

Jezus Christus is onze hogepriester, zijn kostbaar lichaam is ons offer, dat Hij op het altaar van het kruis voor het heil van alle mensen heeft geofferd. Het bloed dat voor onze verlossing werd vergoten, was niet, zoals in de oude wet, het bloed van kalveren en bokken, maar dat van het onschuldigste Lam, onze Verlosser Jezus Christus. De tempel waarin onze hogepriester de ...

Preek op 12-03-2023, 3e zondag van de Vasten, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag de ervaring van de Samaritaanse vrouw in de ontmoeting met Jezus . Elke ontmoeting die mensen hebben met Jezus lijkt bijzonder. We vertrekken met veel meer dan we dachten dat we zouden krijgen. Deze dialoog vindt plaats op het middaguur ...

Overweging ter voorbereiding van 12-03-2023, derde zondag in de veertigdagentijd

‘Er kwam een vrouw’, zegt Johannes in zijn evangelie (4, 7). Beeld van de kerk, niet van de kerk die al gerechtvaardigd was, maar die nog gerechtvaardigd moest worden. Want dit doet het gesprek. Zij kwam nog onwetend en zij ontmoette Hem, en Hij treedt met haar in ...

Een prachtig opwekkingslied

Een prachtig opwekkingslied ...

Overweging ter voorbereiding van 11-03-2023, zaterdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Het raadsel van het menselijk bestaan is het grootst ten aanzien van de dood. De mens wordt niet alleen gekweld door pijn en door een voortschrijdende aftakeling van zijn lichaam, maar ook en zelfs nog meer door de vrees voorgoed te verdwijnen. Instinctmatig reageert ...

Overweging ter voorbereiding van 10-03-2023, vrijdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Wij moeten nu het sterven van Mozes eens nauwkeurig beschrijven. Als wij immers niet begrijpen hoe Mozes sterft, kunnen wij ook niet begrijpen hoe Jezus regeert. Houdt nu voor ogen dat Jeruzalem verwoest is, zijn altaar verlaten, dat er nergens meer offers, brand- ...

Overweging ter voorbereiding van 09-03-2023, donderdag in de tweede week van de veertigdagentijd

De hedendaagse wereld is machtig en tegelijk zwak, in staat om het beste en het slechtste te doen. Vóór haar ligt de weg naar vrijheid ...

Overweging ter voorbereiding van 08-03-2023, woensdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Laten wij dit psalmvers overwegen: ‘Gelukkig die godvrezend zijt, de weg des Heren gaat’ (Ps. 128 (127), 1). Telkens wanneer er in de Schrift sprake is van de ‘vreze des Heren’, zal men opmerken dat het nooit blijft bij die ‘vreze’ alleen, alsof zij zou volstaan voor de voltooiing ...

Aantal katholieken stijgt wereldwijd, behalve in Europa

De cijfers zijn afkomstig uit het Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021, een rapport dat de Heilige Stoel jaarlijks uitvaardigt. In totaal zijn er ongeveer 1,378 miljard katholieken, wat neerkomt op ruim ...

Overweging ter voorbereiding van 07-03-2023, dinsdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Hoe kan men een passende uiteenzetting geven over de gaven van God? Die zijn zo talrijk dat daarvoor geen getal bestaat. Zij zijn ook zo groot dat één daarvan al voldoende zou zijn om al onze dank op te eisen voor Hem die deze gave geschonken heeft. Maar er is een weldaad waaraan wij onmogelijk stilzwijgend voorbij kunnen gaan, ook al zouden wij dat willen. In feite kan ...

Overweging ter voorbereiding van 06-03-2023, maandag in de tweede week van de veertigdagentijd Lezingendienst

Laten wij met aandacht het bloed van Christus beschouwen, en beseffen wij hoe kostbaar dit is voor God, zijn Vader. Dit bloed is immers vergoten om ons heil, en bracht aan heel de wereld de genade van de inkeer. Gaan we alle geslachten van de wereld na en lezen wij hoe de Heer in ieder geslacht ‘gelegenheid tot inkeer heeft gegeven’ (Wijsh. 10, 12) aan hen die zich tot Hem ...

Preek op 05-03-2023, 2e zondag van de Vasten, jaar A, pastoor Frank Domen

Ik denk, dat ieder mens in zijn leven wel een of meerdere heel mooie momenten heeft gehad waar hij met heel veel plezier aan terugdenkt. Je trouwdag, de geboorte van een kind/kleinkind, je eerste auto of je eerste eigen huis. De ontmoeting met een familielid of vriend of ...

Overweging ter voorbereiding van 05-03-2023, tweede zondag in de veertigdagentijd

De Heer openbaart zijn heerlijkheid ten overstaan van uitverkoren getuigen: Hij verheerlijkt zijn lichamelijke gestalte, die Hij met anderen gemeen heeft, met zulk een glans dat zijn gelaat lijkt op de schittering van de zon en zijn kleed op de witheid van sneeuw. Bij deze gedaanteverandering ging het voornamelijk hierom dat de ergernis van het kruis uit het hart van de leerlingen ...

PassieConcert in De Noord

Samen met het koor Spirit geeft het Ritmisch Koor van De Noord op zondag 2 april een prachtig PassieConcert in de Heilig Hartkerk te Heerhugowaard-De Noord. Beiden koren zingen mee in de Waardse variant van The Passion. Het belooft een bijzondere middag te worden. Het Passieverhaal wordt verteld en dat wordt omlijst met ...

Overweging ter voorbereiding van 04-03-2023, zaterdag in de eerste week van de veertigdagentijd

De offergave van de kerk, die men naar het voorschrift van de Heer moet brengen over de hele wereld, geldt als een zuiver offer ten overstaan van God, en dat offer is Hem welgevallig. Dit betekent niet dat God behoefte heeft aan een offer van onze kant, wel dat juist ...

Overweging ter voorbereiding van 03-03-2023, vrijdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Als gij God wilt navolgen, omdat gij naar zijn beeld zijt geschapen, volgt dan zijn voorbeeld na. Gij die christenen zijt, die door uw naam de menslievendheid verkondigt, volgt Christus’ liefde na ....

Overweging ter voorbereiding van 02-03-2023, donderdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Drie dingen zijn er, broeders en zusters, drie dingen waardoor ons geloof sterk staat, onze toewijding standvastig is en onze deugd blijvend, namelijk gebed, vasten en barmhartigheid. Door te bidden kloppen wij aan, door te vasten verkrijgen wij, door barmhartigheid ...

Overweging ter voorbereiding van 01-03-2023, woensdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Wie zichzelf bemint, kan geen liefde hebben voor God, maar als iemand vanwege de overgrote rijkdom van de liefde tot God niet zichzelf bemint, dan bemint hij God. Daardoor komt het dat zo iemand nooit zijn eigen eer zoekt, maar die van God. Want wie zichzelf ...

Overweging ter voorbereiding van 28-02-2023, dinsdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Terwijl de kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie bijzondere aandacht besteedde aan haar verhouding, niet alleen tot de afgescheiden christenen, maar ook tot de niet-christelijke godsdiensten, stelde zij met genoegen vast dat de boetvaardigheid ...

Overweging ter voorbereiding van 27-02-2023, maandag in de eerste week van de veertigdagentijd

De eeuwige Vader heeft de hele wereld geschapen door een vrij en niet te doorgronden raadsbesluit van zijn goedheid en wijsheid. Daarbij ...

Preek op 26-02-2023, 1e zondag van de 40-dagentijd, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, u kent ze vast wel: de politie series op de T.V. Mensen die iets fouts hebben gedaan worden door de politie gezocht. Camera beelden, voet en vinger afdrukken, getuigen worden onderzocht om de daders te kunnen arresteren. Soms verschijnt er ...

Overweging ter voorbereiding van 26-02-2023, 1e zondag in de veertigdagentijd

‘Luister, God, naar mijn roepen, schenk aandacht aan mijn gebed’ (Ps. 61 (60), 2). Wie drukt zich zo uit? Het schijnt er slechts één te zijn. Zie eens of het er maar één is. ‘Van de uiteinden der aarde roep ik tot U, wanneer ik beklemd ben van hart’ (Ps. 61 (60), 3). Dus niet een ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag na Aswoensdag

Mozes zegt in het boek Deuteronomium tot zijn volk: ‘De Heer onze God heeft bij de Horeb met ons een verbond gesloten. Niet met onze voorouders heeft de Heer dat verbond gesloten, maar met ons’ (Deut. 5, 2-3). Waarom heeft Hij het verbond dan niet met de voorouders ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag na Aswoensdag

Er bestaat een korte methode om werkelijk het innerlijk leven te verdiepen: een mens moet voortdurend erop bedacht zijn en zich moeite geven om - door soberheid, overdenking, goede lectuur en overweging van de heilige Schrift - twee zaken na te streven. Hij ...

Preek op Aswoensdag 22-02-2023, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, vandaag is het het begin van de veertig dagentijd, een tijd om ons voor te bereiding op Pasen. De vastentijd zoals we dat vroeger noemden. De kleur is paars geworden, er wordt geen Alleluia meer gezongen, geen Gloria of Eer aan God in den hoge. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als bij een ...

40 dagentijd kalender

KLIK OM DE KALENDER TE DOWNLOADEN  

Ter voorbereiding van de viering van donderdag na Aswoensdag

Broeders en zusters, onze onoverwinnelijke voorvechter Jezus Christus heeft ons deze eerbiedwaardige veertigdagentijd geschonken. Laten wij ons nu vrijmaken van vleselijke begeerten ...

Vasten voor de Heer

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële keuze. Christus brengt ...

Ter voorbereiding van de viering van Aswoensdag

Terwijl ik vastend op een berg zat en de Heer dankte voor alles wat Hij aan mij gedaan had, zag ik de Herder naast mij zitten en Hij sprak: ‘Waarom zijt gij zo vroeg hierheen gekomen?’ ‘Omdat ik een statiedag heb, Heer.’ ‘Wat is dat: een statie?’ ‘Ik vast, Heer,’ antwoordde ik. ‘Maar wat is dat voor een vasten dat je onderhoudt?’ ‘Zoals ik het gewoon ...

Overweging ter voorbereiding van 21-02-2023, dinsdag in de 7e week door het jaar

Nadat Paulus nauwkeurig heeft aangetoond dat de Korintiërs zich aan verscheidene wandaden hebben schuldig gemaakt, worden zijn verwijten milder van toon en laat hij zijn heftigheid in woordkeuze en beschuldiging varen. Dan verandert hij van onderwerp en ...

Overweging ter voorbereiding van 20-02-2023, maandag in de 7e week door het jaar

De Heer werd gekruisigd. Het getuigenis daarover hebt gij ontvangen. De berg Golgota staat u voor ogen. Heft een lofzang aan om uw instemming te betuigen. Past op dat ge Hem in de vervolging niet verloochent. Verheugt u over het kruis, niet alleen in vredestijd; houdt u aan hetzelfde geloof in tijden van vervolging. Weest niet een vriend van Jezus ...

Preek op 19-02-2023, 7e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Het evangelie eindigt met Jezus’ aansporing, dat wij net als de Vader in de hemel volmaakt moeten zijn. Wij moeten de lat in de hoogste stand leggen. Nu is het de vraag of dat voor ons – gewone katholieken – wel mogelijk is. Ik las enige tijd geleden in een commentaar over ...

Overweging in de tehuizen op 17/18-02-2023, 7e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, lieve medemensen, de Bijbelverhalen van vandaag gaan over, hoe Jezus vindt dat we moeten omgaan met mensen die ons onrecht of pijn hebben gedaan. En als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat we zelf ook wel eens een meningsverschil ...

Overweging ter voorbereiding van 19-02-2023, 7e zondag door het jaar

Uit de wet en de gewoonte - van de apostolische gemeente toen christenen hun eigendom verkochten en de opbrengst ervan naar de apostelen brachten om uit te delen aan de armen (vgl. Hand. 2, 44-45; 3, 34-35) - groeide er in de kerken een merkwaardig gebruik bij de ...

Overweging ter voorbereiding van 18-02-2023, zaterdag in de 6e week door het jaar

Onze Heer Jezus Christus is nederig in het vlees gekomen. Vóór zijn komst zijn rechtvaardigen Hem voorafgegaan. Zoals wij geloven in ...

Overweging ter voorbereiding van 17-02-2023, vrijdag in de 6e week door het jaar

‘Loopt zo dat gij wint’ (1 Kor. 9, 24), dit zijn Paulus’ woorden tot de Korintiërs en ook tot ons allen. In deze woorden kunnen wij drie dingen beschouwen. In het eerste woord waarin hij spreekt: ‘loopt’, gebiedt hij ons allen geestelijk te lopen, dat is: met minne. In het tweede woord: ‘zo’, maakt hij ons attent op de manier van ons lopen, opdat wij wijselijk ...

Overweging ter voorbereiding van 16-02-2023, donderdag in de 6e week door het jaar

‘Jubelt, hemelen, want God heeft zich over Israël ontfermd. Juicht, grondvesten der aarde, steekt de bazuin. Breekt in gejubel uit, gij bergen en heuvels met al uw bomen, want God heeft Jakob verlost en in Israël zijn glorie getoond’ (Jes. 44, 23 - LXX). Zonder enige moeite kan men in deze woorden de boodschap van de heilige profeten lezen: eens zal ...

Overweging ter voorbereiding van 15-02-2023, woensdag in de 6e week door het jaar

De kerk is zoals Maria: tegelijk moeder en maagd. Als zij namelijk geen maagd is, voor de ongereptheid van wie dragen wij dan zorg? Als zij geen moeder is, van wie spreken wij dan de kinderen toe? Maria heeft naar het lichaam het hoofd van dit lichaam ter wereld gebracht, de kerk brengt naar de geest de ledematen van dit hoofd ter wereld ...

Overweging ter voorbereiding van 14-02-2023, HH. Cyrillus en Methodius

Constantijn, ook Cyrillus genaamd, was overladen met werk. Hij trok zich terug in een klooster te Rome en werd daar ziek. Toen hij al een aantal dagen ziek was, ontving hij op zekere dag een visioen van God. Hij begon te zingen: ‘Toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis ...

Overweging ter voorbereiding van 13-02-2023, maandag in de 6e week door het jaar

Christus verbiedt het niet als iemand een wettig huwelijk verlangt aan te gaan. Maar Hij zal ons niet tegenhouden het grotere te doen, wanneer wij zouden wensen een verheven doel te bereiken. Het is een zeer groot goed, zegt Paulus derhalve, voor de ongehuwden ...

Preek op 12-02-2023, 6e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Van Jezus is bekend dat hij gedurende zijn publieke leven – dat wellicht niet meer dan anderhalf jaar heeft geduurd – een aantal leerlingen rondom zich verzamelde en onderricht gaf zoals een leraar, een rabbi. En vanaf het begin was duidelijk dat hij voor honderd ...

Overweging ter voorbereiding 12-02-2023, 6e zondag door het jaar

Hoe kunnen de ledematen van Christus ook die van ons zijn (vgl. 1 Kor. 6, 15)? Wij hebben Hem voelbaar en geestelijk in ons, want Hij woont in ons hart door de heilige Geest. En wij hebben ook deel gekregen aan zijn heilig lichaam. Zo zijn wij op tweevoudige wijze geheiligd: Hij woont in ons, tegelijk levend en levendmakend, opdat de dood die op onze ledematen drukt, door ...

Overweging ter voorbereiding van 11-02-2023, zaterdag in de 5e week door het jaar

De eeuwige wet bepaalt dat men zich niet mag hechten aan tijdelijke goederen, maar zich met een gelouterde liefde op de eeuwige waarden moet richten. Wat streven daarentegen menselijke wetten na? Zij bepalen dat - wanneer wij, mensen, uit begeerte gehecht zijn aan goederen die wij voor een tijdje de onze kunnen noemen - wij ...

Overweging ter voorbereiding van 09-02-2023, donderdag in de 5e week door het jaar

Sommigen ontvangen uitzonderlijk goede eigenschappen en zij worden door hun talenten naar voren geschoven als leiders van de anderen. Zij zijn zuiver door het betrachten van de kuisheid, gezond door een ascetische levenswijze en doorvoed van de spijzen van de goddelijke leer. Zij zijn meegaand door hun lankmoedig geduld ...

Overweging ter voorbereiding van 08-02-2023, woensdag in de 5e week door het jaar

‘Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus’ (1 Kor. 3, 11). En zie hoe Paulus dit aantoont met gewone gedachten. Wat hij bedoelt is het volgende: ik heb u Christus verkondigd en u zodoende het fundament geleverd; zie nu ...

Overweging ter voorbereiding van 07-02-2023, dinsdag in de 5e week door het jaar

De wijsheid van deze wereld is dwaas in de ogen van God, en omgekeerd is de wijsheid van God dwaas in de ogen van de wereld. Zo is de prediking van het kruis voor hen die hun ondergang tegemoetgaan, alleen maar dwaasheid ...

Lieve medegelovigen, lieve medemens. In de viering van Maria Lichtmis afgelopen donderdag, hoorden we in het Evangelie over de opdracht van Jezus in de tempel. Jozef en Maria hielden zich aan de geboden van hun joods geloof. Zo erkenden zij dat hun kind Jezus, ten diepste aan de Schepper van het leven toebehoort. Zij leefden de ...

Overweging ter voorbereiding van 05-02-2023, 5e zondag door het jaar

Het kruis heeft, dank zij de prediking van ongeletterde apostelen, mensen overtuigd, ja, heel de wereld gewonnen; niet aangaande gewone dingen, maar aangaande God en de ware godsdienst, aangaande het leven naar het evangelie en het toekomstig oordeel ...

Overweging ter voorbereiding van 04-02-2023, zaterdag in de 4e week door het jaar

‘Hierop mag ik mij in Christus Jezus bij God beroemen. Want ik verstout mij niet over iets anders te spreken dan over hetgeen Christus door mij tot stand heeft gebracht voor de bekering van de heidenen, door woord en daad’ (Rom. 15, 17-18). De heidenen moeten ‘als ...

Overweging ter voorbereiding van 03-02-2023, vrijdag in de 4e week door het jaar

Laten wij luisteren naar wat de Heer zegt bij het uitzenden van de verkondigers van zijn leer: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Lc. 10, 2). Ondanks de rijke oogst is het aantal arbeiders gering. Hierover kunnen wij slechts met diepe droefenis spreken. ...

Overweging ter voorbereiding van 02-02-2023, opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis

Laten wij Christus tegemoet gaan, wij allen die met zoveel toewijding zijn mysterie vieren en eerbiedigen. Enthousiast moeten wij allen meegaan. Laat niemand buiten deze ontmoeting blijven, laat niemand ontbreken bij het dragen van het licht. De glans van kaarsen ...

Overweging ter voorbereiding van 01-02-2023, woensdag in de 4e week door het jaar

Wij dienen te bedenken dat Christus het menszijn ‘aangenomen’ heeft, terwijl wij mensen ‘zijn’. Dit om er ons bewust van te maken dat elke menselijke zwakheid die wij in een ander aantreffen, of zij nu van geestelijke of van lichamelijke aard is, ook in ons kon of kan zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 30-01-2023, maandag in de 4e week door het jaar

De liefde is een goede geestesgesteldheid die erin bestaat niets te verkiezen boven de kennis van God. Hij echter die neigt naar aardse zaken, kan onmogelijk deze liefde verwerven. Hij die God bemint, verkiest de kennis van God boven al wat Hij geschapen heeft ...

Preek op 29-01-2023, 4e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Het zalige gevoel van welbehagen of dankbaarheid voelen bij het zien van de mensen die Jezus vandaag opnoemt, lijkt niet normaal. Zelfs als je het woord “zalig” vervangt door “gelukkig” zoals het in de nieuwe vertaling is weergegeven, dan blijft het gevoel van ...

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is allereerst een Christusfeest en in tweede instantie een Mariafeest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de kaarsen- en lichtprocessie aan het begin van de Mis als een huldeblijk aan ...

Afscheid Henk Smolenaars en verjaardag pastoor Frank

Op zondag 22 januari om 10.00 uur is afscheid genomen van Henk Smolenaars, die veertig jaar en negen maanden dirigent-organist is geweest in onze parochie. En in totaal 60 jaar muzikaal actief in verschillende kerken in Nederland. Henk kreeg een langdurige ovatie in de kerk en mooie afscheidscadeaus. Een lange muzikale ...

Overweging ter voorbereiding van 29-01-2023, 4e zondag door het jaar

Er is een vraag, broeders en zusters, die velen niet onberoerd laat; er is een gedachte die veel mensen met weinig kennis in verlegenheid brengt: waarom heeft de Heer Jezus Christus, kracht en wijsheid van de Vader, de redding van de mensheid niet door goddelijke macht ...

Overweging ter voorbereiding van vrijdag 28-01-2023, H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat ...

Overweging ter voorbereiding van 27-01-2023, vrijdag in de 3e week door het jaar

Indien gij iets schijnt te zijn en enig goed schijnt te doen, wees er nochtans van overtuigd dat ge niets zijt, dat ge niets kunt en dat ge niets doet uit uzelf. Wat ge hebt, heeft God u gegeven. Gij kunt niets goeds tot stand brengen dan door de genade. Wees er dus innig ...

Preek op 22-01-2023, 3e zondag door het jaar A, pastoor Ignas Tilma

Broeders en zusters, zon en vette vis, dat is het advies wat mensen krijgen om aan voldoende vitamine D te komen. En omdat er in de winter weinig zon is, hebben sommige mensen in deze maanden last van een tekort aan vitamine D. Het wordt weleens in verband ...

Overweging ter voorbereiding van 23-01-2023, maandag in de 3e week door het jaar

‘De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen’ (Rom. 8, 19). Verlangen is hopen en gespannen uitzien naar de dingen die komen gaan. Welnu, de schepping verlangt naar de openbaring van Gods kinderen, maar niet alsof zij reeds de toekomst kent. Want hoe of waardoor zou zij dit kunnen? Toch zal zij dit doel ...

Overweging ter voorbereiding van 22-01-2023, 3e zondag door het jaar

‘Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God’ (Rom. 8, 14). Paulus zegt dat mensen die in hun daden de ...

Overweging ter voorbereiding van 21-01-2023, H. Agnes, maagd en martelares

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des ...

Overweging ter voorbereiding van 20-01-2023, vrijdag in de 2e week door het jaar

‘Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?’ (Rom. 6, 2). Dit zegt Paulus, omdat wij dood waren voor God toen wij in zonde leefden. Immers, wie zondigt, leeft in de zonde, zoals wie niet zondigt, leeft voor God. Toen namelijk Gods genade door ...

Overweging ter voorbereiding van 19-01-2023, donderdag in de 2e week door het jaar

‘Zijn wij één met Christus geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding’ (Rom. 6, 5). Paulus zegt dat wij gelukkig kunnen verrijzen, als wij één met Christus zijn geworden door het beeld van zijn dood, dat wil zeggen: als wij in ...

Overweging ter voorbereiding van 18-01-2023, woensdag in de 2e week door het jaar

Als wij op het beeld van zijn dood geënt zijn, zullen we dit ook zijn op het beeld van zijn opstanding; wij weten immers dat onze oude mens tegelijk met Hem gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde vernietigd wordt; dan zullen wij niet langer aan de zonde dienstbaar ...

Overweging ter voorbereiding van 16-01-2023, maandag in de 2e week door het jaar

Waarom is Christus op de gestelde tijd voor de goddelozen gestorven, toen wijzelf nog geheel hulpeloos waren? Immers, niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens ...

Actie Kerkbalans 2024 (toespraak in de kerk)

Beste parochianen, het thema van de actie is: 'Geef vandaag voor de Kerk van Morgen.' Vorig jaar stond ik hier en was het Corona virus nog volop onder ons. Nu sta ik hier en is er een oorlog gaande tussen ...

Preek op 15-01-2023, 2e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In het heilig evangelie van vandaag komen twee dieren voor: een lam en een duif. Als je je die twee dieren voor de geest haalt, dan zie je een vredig tafereeltje. Het zijn zachtaardige dieren, ze vallen geen andere dieren aan. De duif en het lam, dieren die het best tot hun recht ...

Overweging ter voorbereiding van 15-01-2023, 2e zondag door het jaar

‘Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil (omdat het hem als gerechtigheid werd aangerekend), maar ook om ons, wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, daar wij ...

Overweging ter voorbereiding van 14-01-2023, zaterdag in de 1e week door het jaar

De Apostel zegt: ‘Waar blijft de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de ...

Overweging ter voorbereiding van 13-01-2023, vrijdag in de 1e week door het jaar

Dierbare broeders en zusters, laat u niet in de war brengen door het feit dat op het einde der tijden bij sommigen hetzij het geloof onzeker wordt en wankelt, hetzij de godsvrucht afneemt en verdwijnt, hetzij de eendracht onbestendigheid vertoont en de vrede geen stand meer ...

Overweging ter voorbereiding van 12-01-2023, donderdag in de 1e week door het jaar

Terecht richt het woord van de apostel Paulus zich tot iedere christen: ‘Gij zijt trots op uw wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen’ (Rom. 2, 23-24). Aan welk ...

Overweging ter voorbereiding van 11-01-2023, woensdag in de 1e week door het jaar

Dit is de vaste regel van ons geloof, het fundament van het bouwwerk, het richtsnoer van onze levenshouding: God de Vader, ongeschapen, oneindig, onzichtbaar, één God, de Schepper van het al. Aldus luidt het eerste beginsel van ons geloof. Het tweede beginsel is: het Woord van God, de Zoon van God, Jezus Christus onze Heer, die zich aan de profeten kenbaar heeft ...

Overweging ter voorbereiding van 10-01-2023, dinsdag in de 1e week door het jaar

Heilige Vader, almachtige God, zolang het leven dat Gij mij hebt gegeven, het mij toestaat, wil ik U openlijk belijden als de eeuwige God en de eeuwige Vader. Nooit zal ik zo dwaas en goddeloos zijn dat ik mij gedraag als rechter over uw almacht en uw mysteries, en dat ik mijn zwakke kennis stel boven het ware begrip van uw oneindigheid en ...

Overweging ter voorbereiding van 09-01-2023, Doop van de Heer

Christus wordt verlicht; laten wij ons bij Hem aansluiten. Christus laat zich dopen; laten wij met Hem afdalen om met Hem op te stijgen. Johannes is aan het dopen, Jezus komt naderbij, misschien ook wel om de Doper te heiligen, in ieder geval om de oude Adam geheel in het water te begraven. Daartoe heeft Hij vooraf de Jordaan geheiligd ...

Preek op 08-01-2023, Openbaring des Heren, Jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het verhaal van de Wijzen uit het Oosten heeft al vanaf het vroege christendom tot de verbeelding van de mensen gesproken. De vrome fantasie heeft van de Wijzen koningen gemaakt. Er staat namelijk niet in de Bijbel dat het koningen zijn, maar Wijzen ...

Overweging ter voorbereiding van 08-01-2023, Openbaring des Heren

In zijn voorzienigheid heeft de barmhartige God het zo beschikt dat Hij de wereld die te gronde ging, in de jongste tijden te hulp kwam en de redding van alle volken vooraf bepaalde in Christus. Met het oog op deze volken was eens aan de heilige aartsvader Abraham de belofte ...

Overweging ter voorbereiding van 07-01-2023, zaterdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Jezus kwam naar Johannes en ontving van hem het doopsel. Werkelijk een wonderbare gebeurtenis! De oneindige stroom die de stad van God verblijdt (vgl. Ps. 46 (45), 5), wordt schoongewassen met een beetje water. De onuitputtelijke bron die voor alle mensen leven ...

Overweging ter voorbereiding van 06-01-2023, vrijdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Het Woord ‘heeft zich het lot van de nakomelingen van Abraham aangetrokken’, zegt Paulus. En vandaar ‘moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden’ (Heb. 2, 16-17) en een lichaam aannemen, gelijk aan dat van ons. Daarom heeft Maria werkelijk haar eigen taak ...

Overweging ter voorbereiding van 05-01-2023, donderdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Wie van de mensen kent alle geheime schatten van wijsheid en kennis in Christus en alles wat er schuilgaat in de armoede van zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 04-01-2023, woensdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Man en vrouw, die door het huwelijksverbond ‘niet langer twee, maar één lichaam zijn’ (Mt. 19, 6), helpen en dienen elkaar in de innige ...

Overweging ter voorbereiding van 03-01-2023

De Heer zelf is gekomen, de leraar van de liefde, de liefdevolle. Zoals over Hem voorzegd is, zal Hij Gods woorden op aarde samenvatten (vgl. Rom. 9, 28), en aantonen hoe heel de wet en de profeten opgesloten liggen in het dubbel gebod over de liefde. Welke deze twee geboden zijn, moet u even met mij nagaan. Eigenlijk moesten ze alom bekend zijn en niet slechts voor de geest komen, wanneer wij er u aan herinneren; nooit mogen ze uitgewist worden in uw hart. Denk er toch steeds aan dat gij God en de naaste moet liefhebben: ‘God met ...

Preek op 01-01-2023, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar A, pastoor Frank Domen

Gisteren en vandaag vieren oud en nieuw. Wij wisselen het oude jaar in voor het nieuwe. Ergens kan dat natuurlijk niet. Je kunt je oude agenda wegleggen, een nieuwe kalender ophangen, maar het oude jaar nemen wij toch met ons mee. Want wat wij in het vorige jaar ...

Overweging ter voorbereiding van 01-01-2023, Heilige Maria, Moeder van God

‘De hemel boog neer en de Heer daalde af’ (Ps. 18 (17), 10), want Jezus Christus wilde de mensen redden en het verbond bezegelen dat Hij met onze vaderen gesloten had. Zo openbaart Hij zich aan ons en komt Hij ons nabij. Wij kunnen Hem zien, Hem aanraken en horen ...

Overweging ter voorbereiding van 31-12-2022, zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis

De Zoon van God heeft het niet in strijd met zijn verhevenheid geacht als kind te leven en op te groeien tot volwassenheid. Na al wat Hij heeft gedaan in de nederige staat die Hij voor ons had aangenomen, heeft Hij de triomf bereikt van zijn dood en verrijzenis. Dit alles is nu voorbij. Maar toch hernieuwt het feest vandaag voor ons Jezus’ heilige geboorte uit de maagd Maria. En ...

Overweging ter voorbereiding van 30-12-2022, Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

Het huis van Nazaret is de school waarin wij het leven van Jezus beter leren begrijpen; het is de school van het evangelie. De eerste les die wij hier leren, is grote aandacht te hebben voor de diepe en geheimvolle zin van deze eenvoudige, nederige en verheven openbaring van Gods Zoon, deze zin te overwegen en te begrijpen. Misschien leren wij er ...

Overweging ter voorbereiding van 29-12-2022, vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis

‘De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is verschenen’ (Tit. 3, 4). Dank aan God: door Hem gewordt ons overvloedige vertroosting op onze pelgrimstocht, in onze ballingschap, in onze ellende. Voordat Gods mensenliefde verscheen, bleef zijn goedheid verborgen, hoewel zij er toen ook al was: ‘want Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig’ (Ps. 103 (102), 17). Maar hoe ...

Preek op 26-12-2022, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de tijd van Stefanus, maar ook in onze tijd verdedigen mensen met hand en tand de eigen geschapen wereld. Corona tijd of niet, mensen willen hun verworvenheden blijkbaar koste wat kost vasthouden. De joden maakten de bezetter uit Rome ...

Preek op 25-12-2022, Eerste Kerstdag, jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in en bij de stal zijn verschillende dieren en mensen en engelen. Bij wie van hen voelen wij ons thuis? De eerste is de os. Misschien dat sommige jonge mensen sterk zijn als een os. Ze kunnen hard studeren of werken of allebei. Ze kunnen de hele ...

Preek op 24-12-2022, Kerstnacht, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag horen we dat herders wordt gewezen op een kind dat is geboren in hun stal. Schuilplaats voor schapen. Een klein schepseltje in wat luiers. In hun harde bestaan leren ze vechten om te overleven, om het hoofd boven water te houden. De dagelijkse zaken komen dicht bij een pas geboren kind, ze worden geraakt. Wij zijn gauw ...

Overweging ter voorbereiding van 25-12-2022, Kerstmis – Geboorte van de Heer

Geliefden, heden is onze Verlosser geboren: laten wij ons verheugen. Droefheid mag geen ruimte meer vinden waar de geboortedag van het leven wordt gevierd. Dit leven dat de angst voor de dood heeft vernietigd, vervult ons hart met vreugde om de beloofde eeuwigheid. Geen mens wordt uitgesloten van deelname aan deze vreugde ...

Overweging ter voorbereiding van 24-12-2022, zaterdag in de vierde week van de advent

Gij waart in eeuwigheid gestorven, indien Hij niet geboren was in de tijd. Gij waart nooit bevrijd van het vlees der zonde, als Hij niet aan u gelijk geworden was in het vlees der zonde. Zonder zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 23-12-2022, vrijdag in de vierde week van de advent

Broeders en zusters, zelfs al zwijg ik, de tijd zelf herinnert ons eraan dat de geboortedag van Christus zeer nabij is. Want op de laatste afsluiting van de dagen loopt mijn prediking vooruit. Immers, de wereld zegt juist door haar moeilijkheden dat er iets op komst is waardoor zij hersteld wordt tot iets beters, en zij verlangt met ...

Overweging ter voorbereiding van 22-12-2022, donderdag in de vierde week van de advent

De eerste woorden van God bij de gesloten poorten van het paradijs getuigen van het vooruitzicht op de verlossing. Die woorden hebben betrekking op die ene en enige vrouw die nooit onderdanig is geweest aan de satan: ‘Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare’ (Gen. 3, 15). De vrouw die hier het eerst wordt ...

Overweging ter voorbereiding van 21-12-2022, woensdag in de vierde week van de advent

Aan de begroeting door de engel waarmee wij iedere dag de Maagd, gezegend boven allen, met de haar toekomende eerbied begroeten, zijn wij gewoon toe te voegen: ‘En gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Toen Elisabet immers door de Maagd begroet werd, herhaalde zij de begroeting van de engel aan Maria en voegde er dit slot aan ...

Overweging ter voorbereiding van 20-12-2022, dinsdag in de vierde week van de advent

Tevergeefs zocht Gods wijsheid een plaats om te rusten. ‘Overal zocht ik rust’, spreekt zij door Jezus Sirach (24, 11 - Vulg.). Tenslotte bereidde God in zijn liefde en genade een woning in een uitverkoren heiligdom. Hij schiep Maria, de nieuwe Eva. Maria was in zekere zin in eigen persoon het verlangen dat de mensheid koesterde naar God. De gezegende onder alle vrouwen (vgl. Lc. 1, 28), een waarachtige vrouw, vervuld van louter deemoed en overgave. Zij is een leegte ...

Overweging ter voorbereiding van 19-12-2022, maandag in de vierde week van de advent

Laten wij de opgaande zon voor zijn, omdat een zo grote genade van de kerk en een zo grote beloning van toegewijde liefde ons uitnodigen; laten we de Heer bij zijn komst tegemoet snellen, voordat Hij kan zeggen: ‘Hier ben Ik’ (Jes. 58, 9). De Zon der gerechtigheid wil dat wij ...

Preek op 18-12-2022, 4e zondag van de advent, pastoor Ignas Tilma

De kerststal hier in de kerk is sinds het begin van de Advent gegroeid. Eerst stond er alleen de stal, maar naarmate de Advent vorderde, kwamen er steeds meer beelden bij. Een leuke manier om langzaam toe te groeien naar het feest van Kerstmis. Misschien doet u dit ...

Preek op 16/17-12-2022 in de tehuizen, kerstviering, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam ...

Overweging ter voorbereiding van 18-12-2022, vierde zondag van de advent

De eniggeboren Zoon van de Vader, het Woord, is vóór alle tijden en eeuwen, zonder pijnen uit dezelfde God en Vader geboren. Door zijn barmhartigheid ontfermde Hij zich over onze gevallen menselijke natuur. Uit eigen beweging, door de wil van God de Vader en met de instemming van de Geest, is Hij tot onze menselijke geringheid afgedaald, zonder de schoot van zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 17-12-2022, zaterdag in de derde week van de advent

Het heeft geen zin onze Heer Jezus Christus, de Zoon van de heilige Maagd Maria, een ware en volmaakte mens te noemen, als men niet gelooft dat Hij van dat geslacht is waarover het evangelie spreekt. Matteüs zegt namelijk: ‘Geslachtslijst van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham’ (Mt. 1, 1). Hij houdt zich aan de volgorde van de menselijke afstamming, ...

Overweging ter voorbereiding van 16-12-2022, vrijdag in de derde week van de advent

Het mysterie van Christus doet ons versteld staan. Het gaat ieder menselijk besef te boven, ook al weten wij Gods mildheid jegens ons te bewonderen. Daarom roept de schrijver Habakuk uit bewondering voor het plan van de menswording in heldere woorden uit: ‘Heer, ik heb van uw roemruchte daden gehoord, vol ontzag heb ik uw werken vernomen’ (Hab. 3, 2). De eniggeboren Zoon bezat de gestalte van ...

Overweging ter voorbereiding van 15-12-2022, donderdag in de derde week van de advent

In de uitwendige tempel viert men de advent door met vurig verlangen uit te zien naar de komst van de Heer. Maar in de tempel van de ziel ...

Overweging ter voorbereiding van 12-12-2022, maandag in de derde week van de advent

Christus is de afstammeling van David, maar Hij was er al vóór David. Hij is het Woord van God. Hij gebruikt geen levenloze instrumenten, een harp of een citer, maar door de Geest ordent Hij deze wereld en vooral de mens, die wereld in het klein, zijn ziel en lichaam. Hij bespeelt voor God dit grote, veelsnarige instrument en zingt samen met ...

Preek op 11-12-2022, 3e zondag van de Advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in het evangelie horen wij over Johannes de Doper, die in de gevangenis zit en in die plaats van duisternis hoort hij over de werken van Jezus Christus. Het is niet zo vreemd, dat mensen op zo’n duistere plek vragen gaan stellen, aan zichzelf en aan ...

Overweging op in de tehuizen 09/10-12-2022, 3e zondag van de advent, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vorige week hoorden wij hoe Johannes de Doper een strenge, veroordelende Messias aankondigde: "Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal Hij omhakken en in het vuur werpen! Hij zal Zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf ...

Overweging ter voorbereiding van 11-12-2022, derde zondag van de advent

Johannes was de stem, de Heer echter het ‘Woord van den beginne’. Johannes was de stem voor een beperkte tijd, Christus vanaf den beginne het eeuwig Woord. Denk het woord weg, wat is dan de stem nog? Waar een begrijpbare inhoud ontbreekt, is ze niet meer dan ...

Biechtspiegel

Wil je je serieus voorbereiden op het grote feest van Christus' Geboorte, Kerstmis. Dan is het goed om wat hulpmiddelen te gebruiken. Natuurlijk kunnen we allereerst in de heilige Schrift, de Bijbel, lezen hoeveel God van ons houdt, wat Hij voor ons wil doen én ... hoe Hij wil dat wij leven, want de liefde moet uiteraard van twee kanten komen. Een ander goed hulpmiddel is een biechtspiegel, een gewetensonderzoek ...

Zomaar een extra bezinning, van Frans Mistiaen s.j., bij de derde zondag van de advent, jaar A

Vorige week hoorden wij hoe de ascetische Johannes de Doper een strenge, veroordelende Messias aankondigde: "Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal Hij omhakken en in het vuur werpen! Hij zal Zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf verbranden in het ...

Overweging ter voorbereiding van 10-12-2022, zaterdag in de tweede week van de advent

‘Wees gegroet, Maria.’ Met de engel vereer ik de volheid van genade die God in u heeft gelegd. Verwonderd beschouw ik uw verstand, verlicht door het levendigste geloof; uw geheugen, geheel vervuld van de herinnering aan Gods weldaden; uw hart, verteerd door ...

Overweging ter voorbereiding van 09-12-2022, vrijdag in de tweede week van de advent

Met grote wonderen brengt God een volk bijeen om het de wet te geven. Dit volk leeft slechts vanuit de verwachting van de Messias, en de wet ziet uit naar die Verlosser, maar ze bereikt Hem niet. De wet beeldt Hem uit, maar geeft Hem niet. Zij kondigt Hem aan, doch ...

Overweging ter voorbereiding van 08-12-2022, Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria

Hemel en aarde, sterren en stromen, licht en duisternis, heel de schepping die de mens ten dienste staat en nut verschaft, prijst zich gelukkig om het verlies van haar luister: want door u, o vrouwe, is ze als het ware weer tot leven gewekt en met nieuwe, onuitsprekelijke genade gezegend. Al het geschapene was immers als dood door het verlies van zijn oorspronkelijke ...

Dinsdag 8 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

Overweging ter voorbereiding van 06-12-2022, dinsdag in de tweede week van de advent

Slechts eenmaal in het jaar, maar dan toch eenmaal, toont de zichtbare wereld haar verborgen vermogens en openbaart zij zich als het ware. Dan ontluiken de bladeren en de bloesem aan de fruitbomen evenals de bloemen; ook het gras en het graan ...

Overweging ter voorbereiding van 05-12-2022, maandag in de tweede week van de advent

Het is goed eens te overwegen op welk tijdstip de Heiland gekomen is. Hij kwam immers, zoals ge ook wel weet, niet bij de aanvang, niet in ...

Preek op 04-12-2022, 2e zondag van de advent, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Johannes de Doper laat zijn toehoorders in de woestijn eens even goed voelen wat er mis is met de mensen. Een soort donderpreek waarin de Farizeeën en Sadduceeën, de geestelijke elite uit Jeruzalem er flink van langs krijgen. Reeds ligt de bijl aan ...

Overweging ter voorbereiding van 04-12-2022, tweede zondag van de advent

God heeft een tijd vastgesteld om zijn beloften te doen, en een tijd om die beloften in vervulling te doen gaan. De tijd van de beloften gaat van de profeten tot Johannes de Doper; de tijd van de vervulling, van Johannes de Doper tot het einde der eeuwen. Getrouw is God die ...

Overweging ter voorbereiding van 03-12-2022, H. Franciscus Xaverius, priester

Wij hebben de christelijke dorpen bezocht, die al enkele jaren geleden gekerstend werden. Deze dorpen worden niet door Portugezen bewoond, want het land is er buitengewoon onvruchtbaar en arm. Omdat de christenen uit deze streek geen priesters hebben, weten ze niet veel meer dan dat ze christenen zijn. Er is niemand die voor hen de mis opdraagt; er is ...

Overweging ter voorbereiding van 02-12-2022, vrijdag in de eerste week van de advent

‘Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom’ (Ps. 2, 8). Christus heeft inderdaad, zoals Hij gevraagd had, de volken tot erfdeel gekregen. Hij vroeg er immers om toen Hij zei: ‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U ...

Overweging ter voorbereiding van 01-12-2022, donderdag in de eerste week van de advent

Er is een drievoudige komst van de Heer: de eerste in het vlees, de tweede in onze ziel en de derde bij het oordeel. De eerste komst had plaats midden in de nacht, de tweede geschiedt in de morgen en de derde in de middag. Laten wij ons nu houden aan hetgeen de ...

Overweging ter voorbereiding van 29-11-2022, dinsdag in de eerste week van de advent

Wanneer wij de komst van de Heer met alle godsvrucht vieren, doen wij eigenlijk niet meer dan onze plicht. Want niet slechts tot ons, maar ook om ons komt Hij die van ons niets nodig heeft. Ja waarlijk, hoe groot onze eigen hulpbehoevendheid is, blijkt wel uit de grootte van zijn goedertierenheid. Niet alleen blijkt uit de prijs van de geneeskundige behandeling hoe ...

Overweging ter voorbereiding van 28-11-2022, maandag in de eerste week van de advent

Wie is Hij wiens komst wij jaarlijks herdenken en vieren? Dat is Hij die in het paradijs beloofd is, de Zoon van de vrouw, zo machtig dat door Hem de kop en de macht van de verdoemde slang verpletterd zouden worden. ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen rest gelaten, dan waren we nu als Sodom en Gomorra’ (Jes. 1, 9). Hij is waarlijk die Noach in wie de voorzegging van zijn vader Lamech vervuld ...

Preek op 27-11-2022, 1e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Het joodse volk heeft naast goede tijden ook veel slechte gekend. Eén keer hebben ze zelfs 400 jaar lang in Egypte in slavernij geleefd en kort nadat zij waren bevrijd, moesten zij - door eigen schuld - 40 jaar lang door de woestijn zwerven. Later zijn de joden vaker in ballingschap ...

Overweging ter voorbereiding van 27-11-2022, Eerste zondag van de advent

U moet weten, geliefde broeders en zusters, dat deze heilige tijd die wij de advent - de komst van de Heer - noemen, ons twee feiten voor ogen houdt. Daarom moeten wij ons ook over twee dingen verheugen, want deze tijd moet op twee manieren nuttig voor ons zijn. Hij ...

Wat protestanten beter begrijpen aan het priesterschap

De Duitse bisschoppen waren onlangs in Rome voor hun ad limina-bezoek. Intussen wordt in eigen land aan het priesterschap gemorreld, blijkt uit hun Synodale Weg. Ook in Nederland klinkt soms de roep om gehuwde priesters. Dit komt voort uit een verkeerde visie op het priesterschap. Protestanten weten dat offer en priesterschap samen ...

Overweging ter voorbereiding van 26-11-2022, zaterdag in de 34e week door het jaar

‘De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als rechter der aarde’ (Ps. 96 (95), 12-13). Vroeger is Hij gekomen en later zal Hij nog eens komen. Die stem van Hem klonk eerst in het evangelie: ‘Van nu ...

Overweging ter voorbereiding van 25-11-2022, vrijdag in de 34e week door het jaar

O zalig verblijf in de stad daarboven! O klaarlichte dag van de eeuwigheid, door geen nacht verduisterd, maar altijd door de opperste Waarheid bestraald! Altijd blijde, altijd onbekommerde dag, die uw staat nooit in zijn tegendeel verandert. O, dat die dag was aangebroken en al deze tijdelijke dingen ten einde waren gekomen ...

Overweging ter voorbereiding van 24-11-2022, HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren van Viëtnam

Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het ...

Overweging ter voorbereiding van 23-11-2022, woensdag in de 34e week door het jaar

Mijn raad aangaande de matigheid was, dunkt me, niet onbelangrijk. Wie hem volgt, zal er geen spijt van hebben; hij zal zichzelf redden en ook mij die de raad gegeven heeft; het is immers geen kleine verdienste iemand van het dwaalspoor en de ondergang af te brengen en naar het heil te voeren. Dat zijn we aan God, onze Schepper ...

Overweging ter voorbereiding van 22-11-2022, H. Cecilia, maagd en martelares

‘Huldigt de Heer met uw citerspel en speelt voor Hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (Ps. 33 (32), 2-3). Legt de oude mens af: gij kent toch het nieuwe lied? Er is sprake van: de nieuwe mens, het Nieuwe Testament, het nieuwe lied. Het nieuwe lied behoort niet aan de oude mens; dat leren alleen maar ‘nieuwe mensen’ die de ‘oude mens’ hebben afgelegd, en ...

Preek op 20-11-2022, hoogfeest van Christus Koning, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het feest van Christus Koning is nog geen 100 jaar oud. Er is een tijd geweest, dat alles wat zich op sociaal terrein bewoog, moest de heerschappij van God, en liefst ook dat van de kerk, erkennen. Veel heeft het blijkbaar niet uitgehaald. In sommige middellandse zee ...

Overweging ter voorbereiding van 20-11-2022, Christus, Koning van het heelal

Wat Pilatus tot Christus heeft gezegd en wat de Heer hem geantwoord heeft, moeten wij nu nader beschouwen. Tegen de joden had Pilatus gezegd: ‘Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw wet.’ Maar zij hadden geantwoord: ‘Wij missen het recht om iemand ter dood te ...

Christus, Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit ...

Overweging ter voorbereiding van 19-11-2022, zaterdag in de 33e week door het jaar

Laten we boete doen zo lang we op aarde wonen. We zijn immers als klei in de handen van de pottenbakker. Een pot die mislukt of uiteenvalt terwijl hij hem nog onder handen heeft, maakt hij dadelijk opnieuw, maar hij kan er niets meer aan doen van het ogenblik af ...

Op audiëntie bij de Paus

Op vrijdag 11 november, de vijfde dag van het Ad Limina bezoek, waren onze bisschoppen op bezoek bij Paus Franciscus. Een verslag van Mgr. Jan Hendriks, ónze bisschop ... . “Ik heb twee vragen gesteld. 1) Of de Paus suggesties had voor onze sterk geseculariseerde Kerk, meer dan de helft van de bevolking zegt niet te geloven. De Paus ...

Overweging ter voorbereiding van 18-11-2022, vrijdag in de 33e week door het jaar

De Heer heeft ons zeer veel medelijden getoond. Want wij die leven, brengen geen offers meer aan dode goden, aanbidden deze niet meer, maar kennen door Hem de Vader van de waarheid. Wat betekent het ...

Weinig jongeren bezoeken de Katholieke Kerk, maar hij wél

‘Ik was fel atheïst en behoorlijk kritisch over het geloof. Dat kwam vooral door vooroordelen, bijvoorbeeld door claims van gelovigen over de schepping van de aarde. Daar kon ik weinig mee. Ik wilde wel meer over het geloof weten en daarom ging ik in 2016 de Bijbel lezen. Een jaar later besloot ik een klooster te bezoeken. Wat gebeurde achter die dikke kloostermuren? In het klooster ontmoette ik ...

Werelddag voor de Armen

Afgelopen 13 november was het Werelddag voor de Armen. In dit kader biedt het Vaticaan de allerarmsten van Rome gezondheidszorg door middel van een mobiele kliniek. Mensen, die nauwelijks of geen toegang hebben tot reguliere gezondheidszorg, zoals daklozen en migranten zonder verblijfsvergunning, kunnen daar gratis ...

Overweging ter voorbereiding van 16-11-2022, woensdag in de 33e week door het jaar

De apostel Paulus zegt: ‘De wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld’ (Gal. 6, 14). En om ons te leren dat er een dood, een goede dood, bestaat in dit leven, spoort hij ons aan ‘het sterven van Jezus in ons lichaam mee te dragen’ (2 Kor. 4, 10). De dood moet dus ...

Overweging ter voorbereiding van 15-11-2022, dinsdag in de 33e week door het jaar

Een sterke minnaar staat pal in de bekoringen en hecht geen geloof aan de sluwe argumenten van de vijand. Hij is mij genegen in voorspoed, en niet ongenegen in tegenspoed. Een beproefde minnaar let niet zozeer op wat zijn beminde geeft als op de liefde waarmee hij geeft. Hij slaat meer acht op de genegenheid dan op de waarde ...

Overweging ter voorbereiding van 14-11-2022, maandag in de 33e week door het jaar

‘Ach, wat is de mens, dat Gij naar hem omziet?’ (Ps. 8, 5). Wat is toch dat nieuwe mysterie rondom mij? Ik ben klein en groot, nietig en verheven, sterfelijk en onsterfelijk, aards en hemels. Het één ben ik met de wereld hier beneden, het ander met God, het één met het vlees, het ander met de geest. Met Christus moet ik begraven worden, met Christus verrijzen, erfgenaam moet ik met Christus worden ...

Van onze correspondent terug uit Indonesië

Zo langzamerhand loopt het weer tegen Sinterklaas en dat brengt herinneringen boven. De eerste kruidnoten werden alweer verkocht en op mijn kamer op kantoor ontstond een discussie: "Mijn moeder ...

Preek op 13-11-2022, 33e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de eerste lezing van vandaag begon nogal vurig, letterlijk. De profeet Maleachi schrijft: “Al de boosdoeners worden op de dag van God als stoppels in brand gezet.” Dat is een fijne bevestiging voor de mensen, die zich kunnen opwinden over het ...

Overweging ter voorbereiding van 13-11-2022, 33e zondag door het jaar

Aanvaard en bewaar alleen het geloof zoals je het leert en belijdt, zoals het door de kerk nu aan jou wordt overgedragen en dat door de hele heilige Schrift is gewaarborgd. Niet alle mensen zijn in staat de Schrift te lezen. Een hindernis om hiervan kennis te nemen is voor ...

Overweging ter voorbereiding van 12-11-2022, H. Josafat, bisschop en martelaar

Door een wonderbare beschikking is de kerk bedoeld om in de volheid van de tijden één grote familie te zijn die geheel het mensdom omvat. Tot haar kenmerken behoort immers van Godswege haar wereldomspannende eenheid. Want Christus de Heer heeft niet alleen de opdracht die Hijzelf van de Vader had ontvangen, aan de apostelen toevertrouwd, toen ...

Bisschoppen in Rome

De Bisschoppen van Nederland, behalve Mgr. Jan Liesen, vanwege behandeling die hij moet ondergaan, zijn van 7 t/m 12 november in Rome voor het Ad Limina bezoek. Op de eerste dag vierden ze de ...

Perspectief Protestantse Gemeente in Heerhugowaard

De Ontmoetingskerk heeft ook een kerkblad, zoals wij Dionysius in Beeld. En ook de Ontmoetingskerk, als de Rooms-Katholieke Kerk, lijkt een (kerk)schip in zwaar weer. Men verwacht dat het ledenbestand vanaf 2023 jaarlijks met zo'n 44 leden zal afnemen ...

Overweging ter voorbereiding van 09-11-2022, Kerkwijding van de basiliek van Lateranen

Jezus Christus is de bruidegom van de heilige kerk en alle christenen zijn ledematen van die kerk. Al deze ledematen zullen in Jezus Christus één geloof, één doopsel, één Heer hebben. Het hoofd van deze heilige kerk is Christus Jezus, God en mens, Hij is haar ...

De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo: Onze geliefden in de hemel

Zusters en broeders, als ik deze weekbrief schrijf is het 2 november, de dag die traditiegetrouw gewijd is aan alle overleden zielen. De mensen die wij uit handen hebben moeten geven en aan God hebben toevertrouwd. Allemaal hebben we wel mensen die ons dierbaar zijn en die naar God zijn opgegaan. Ik denk vaak bij mijzelf hoe zou dat zijn, straks in de hemel bij God? ...

Bisschoppelijk nieuws

Van 7-13 november gaan de bisschoppen naar Rome: op bezoek bij Paus Franciscus en ook de graven van de apostelen Petrus en Paulus worden bezocht. Dat gebeurt elke vijf jaar en dat bezoek heeft een speciale naam: het Ad Limina bezoek. Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum en betekent letterlijk: pelgrimage naar de drempels (graven) van de apostelen. Het is een eeuwen-oud gebruik ...

Overweging ter voorbereiding van 08-11-2022, dinsdag in de 32e week door het jaar

Het was menselijk dat de getuigen van de Heer, de martelaren, bezorgd waren dat ze in hun getuigenis en dood ten onder zouden gaan. De Heer gaf hun echter een grote zekerheid met de woorden: ‘Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan!’ (Lc. 21, 18). Gij vreest dat ge ten onder zult gaan, terwijl geen haar van uw hoofd verloren ...

Maandag 7 november: H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

Willibrord is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam betekent 'onder de bescherming van de hoogste god'. Hij werd geboren in het jaar ...

Inspiratieboekje voor vrijwilligers

In de pastorie ligt weer een inspiratieboekje klaar voor alle vrijwilligers. De titel is: ‘Gebeden rond de kerststal; van donker naar licht’. Een boekje, met mooie woorden en gedachten als ...

Preek op 06-11-2022, 32e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, er worden zeven mensen doodgemarteld, omdat ze trouw willen blijven aan hun geloof, aan hun wet, aan hun levensbeginselen. Ze willen koste wat het kost trouw blijven aan God en aan zichzelf. Wat een moed en vertrouwen en zekerheid dat hun ...

koop kerstkaarten in de kerk/pastorie

Over niet al te lange tijd kunt u, traditiegetrouw in de Advent, weer houdbare producten voor de Voedselbank naar de kerk/pastorie brengen. Nieuw is ... een aantal parochianen heeft prachtige zelfgemaakte kerstkaarten aan onze kerk geschonken. De opbrengst van de verkoop van de kaarten is ook bestemd voor de Voedselbank ...

Overweging ter voorbereiding van 06-11-2022, 32e zondag door het jaar

Vrede is niet enkel afwezigheid van oorlog. Zij kan ook niet herleid worden tot alleen maar het scheppen van een evenwicht tussen tegengestelde krachten. Zij is evenmin de vrucht van een alles ...

Overweging ter voorbereiding van 05-11-2022, zaterdag in de 31e week door het jaar

‘Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel’ (Wijsh. 18, 14-15). Deze woorden uit het boek van de Wijsheid verwijzen naar de hoogheilige tijd waarop het alvermogende Woord van God, nederdalend uit de schoot en het ...

Preek op 02-11-2022, Allerzielen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Indringende ervaringen maken van alles in je los. Vooral de dood van een geliefde, man, vrouw of kind, hoe dichter bij, des te dieper voelen we de pijn. Het verdriet gaat met je mee, ook de nacht in, ook bij het opstaan is het vaak niet lichter geworden. Verlies van een dierbare geeft verwarring, een gevoel van verlatenheid. Wat is de zin van het ...

Overweging ter voorbereiding van 03-11-2022, donderdag in de 31e week door het jaar

‘De Geest van de Heer vervult het aardrijk’ (Wijsh. 1, 7). In de Schrift vinden wij drie ‘scheppingen’ vermeld. De eerste is de omvorming van wat niet bestond tot wat bestaat; de tweede is de verandering van het slechte in het goede; de derde is de verrijzenis van de doden. In elk van deze drie kun je de heilige Geest terugvinden als medewerker van ...

Preek op 01-11-2022, Allerheiligen, jaar C, pastoor Frank Domen

Een tijd geleden was er ergens een tentoonstelling van Middeleeuwse kunst. Prachtige voorwerpen van vroeger waren er te zien: misgewaden in brokaat, boeken met miniaturen met goud belegd, beelden uit hout gesneden. Wat de kritische kijker had kunnen opvallen was, dat er allemaal afbeeldingen van heiligen waren ...

Overweging ter voorbereiding van 02-11-2022, Gedachtenis van alle overleden gelovigen – Allerzielen

De lichamen van de overledenen mogen niet achteloos worden behandeld noch zomaar afgevoerd. Zeker niet wanneer het rechtvaardigen en gelovigen betreft. Hun geest heeft zich immers op geoorloofde wijze bediend van hun lichaam als werktuig voor ...

Overweging ter voorbereiding van 01-11-2022, Allerheiligen

In het boek van de Openbaring spreekt Jezus Christus, uw geliefde bij uitstek, u aldus toe: ‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven’ (Apok. 2, 10). Deze kroon is niets anders dan de beloning van het eeuwige leven, en alle christenen moeten dringend worden aangespoord om naar deze kroon te verlangen. Tot deze ...

Bijzondere data

Op dinsdag 1 november wordt wereldwijd Allerheiligen gevierd. De Kerk vraagt deze dag te vieren als een zondag en daarom is de ...

Overweging ter voorbereiding van 31-10-2022, maandag in de 31e week door het jaar

Als de mens verzadigd is van de vruchten van het verlossingswerk, vindt hij, dank zij Gods wijsheid, niet alleen verzoening maar ook ...

Preek op 30-10-2022, 31e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Mahatma Gandhi uit India was een man van vrede en verdraagzaamheid. Hij was geen christen, maar heeft de christelijke boodschap beter beleefd dan menig christen van onze tijd. In maart 1931 hield Gandhi demonstratief - tegen de wet van het ...

Overweging in de tehuizen op 28/29-10-2022, 31e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, verleden week hoorden we in een verhaal, hoe Jezus denkt over de hoogmoedige farizeeër en de berouwvolle tollenaar in de tempel. De tollenaar, een man die met de nek werd aangekeken, en voor wie de mensen in zijn omgeving geen goed ...

Overweging ter voorbereiding van 30-10-2022, 31e zondag door het jaar

‘Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard’ (Heb. 4, 12). Uit deze woorden van de apostel Paulus blijkt hoe groot de kracht is, hoe groot de wijsheid die in het woord van God vervat is voor hen die Christus zoeken, Christus die ...

Overweging ter voorbereiding van 29-10-2022, zaterdag in de 30e week door het jaar

Een geschapen beeld van de wijsheid bestaat in ons en in heel het scheppingswerk. Daarom zegt de echte, scheppende wijsheid terecht, terwijl zij op zichzelf betrekt wat een eigenschap is van haar afdruk: ‘De Heer heeft mij geschapen in zijn werken’ (Spr. 8, 22). Want dit ...

Overweging ter voorbereiding van 27-10-2022, donderdag in de 30e week door het jaar

‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Men zegt dat de barmhartigheid van God zijn werken overtreft, en daarom is een barmhartig mens een waarachtig goddelijk mens. Want barmhartigheid wordt uit liefde en goedheid geboren. Deze moeten wij onder elkaar beoefenen, en als wij dat ...

Overweging ter voorbereiding van 26-10-2022, woensdag in de 30e week door het jaar

Mens, beschouw de onpeilbare diepte van Gods verborgenheid: ‘Waarlijk, Heer, Gij zijt een verborgen God’ (Jes. 45, 15). Hij is op een verborgen wijze alle dingen veel meer nabij dan enig ding zichzelf nabij is, op de bodem van de ziel verborgen voor alle zintuigen en in ...

Overweging ter voorbereiding van 25-10-2022, dinsdag in de 30e week door het jaar

Overwegen wij, geliefden, hoe de Heer ons voortdurend de toekomstige verrijzenis toont, waarvan Hij de Heer Jezus Christus de eersteling maakte door Hem van de doden te doen opstaan. Letten wij daarbij, geliefden, op een vorm van opstanding die regelmatig ...

Preek op 23-10-2022, 30e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Jezus spreekt vandaag tot hen die vaak overtuigd zijn van de eigen rechtvaardigheid, de eigen oprechtheid, de eerlijkheid waarmee wij denken in het leven te staan. Jezus gebruikt daarvoor een verhaal met zeer herkenbare personen: een Farizeeër en een tollenaar. De ...

Overweging ter voorbereiding van 24-10-2022, maandag in de 30e week door het jaar

Ziet toe, geliefden, dat de talrijke weldaden van de Heer voor ons allen niet tot een veroordeling leiden, wanneer wij namelijk niet een leven leiden dat Hem waardig is, en niet in eendracht het goede doen en wat Hem welgevallig is. Want Hij zegt ergens: ‘De geest des Heren is een ...

Overweging ter voorbereiding van 23-10-2022, 30e zondag door het jaar

Laten wij onze aandacht richten op de Vader en Schepper van heel de wereld en in ons de gedachte levend houden aan de grootse en alles overtreffende gaven die Hij alleen kan schenken: vrede met God en andere weldaden. Zien we in gedachten naar Hem op en beschouwen wij met de ogen van de ziel zijn lankmoedige gezindheid; bedenken wij hoe barmhartig Hij zich ...

Overweging ter voorbereiding van 22-10-2022, zaterdag in de 29e week door het jaar

Alles wat is of wordt, het is er en het bestaat in Hem en door Hem. Daarom zegt Johannes: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden’ (Joh. 1, 1-3). Een muzikant stemt zijn lier en ...

Overweging ter voorbereiding van 21-10-2022, vrijdag in de 29e week door het jaar

De Vader van Christus, geheel heilig en boven al het geschapene verheven, is de opperste bestuurder. Met zijn eigen wijsheid en zijn eigen Woord geeft Hij overal leiding voor ons bestwil. Hij ordent en regelt zoals het volgens Hem goed is. En het is goed, zoals het ...

Overweging ter voorbereiding van 20-10-2022, donderdag in de 29e week door het jaar

Heel ons leven moet een leven van vreugde en vrede zijn, zelfs te midden van onze droefheden. Mij lijkt dat elke droefgeestigheid en alle verdriet toch ver van ons, mensen, zou moeten zijn, aangezien de Heer zelf op het ogenblik dat Hij vanuit deze wereld ten hemel opsteeg ...

Overweging ter voorbereiding van 19-10-2022, woensdag in de 29e week door het jaar

Het is goed zich voortdurend toe te leggen op het aanhoren van het woord van God. Maar zelfs dit goede wordt nutteloos, als het niet samengaat met de gehoorzaamheid. Om niet tevergeefs hier samen te komen, moet u ook uw broeders en zusters meebrengen ...

Sint-Andrzej Bobola stierf voor eenheid van de Katholieke Kerk

Sint-Andrzej Bobola is in de huidige verschrikkingen van de Oekraïne-oorlog bij uitstek de heilige om aan te roepen. Daar zag het aan het begin van zijn leven bepaald niet naar uit. De oorlog om Oekraïne ...

Preek op 16-10-2022, 29e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

De lezingen willen zeggen dat bidden helpt. Maar dan moet je wel volhouden, zegt de tekst er meteen bij. Zolang Mozes met zijn armen uitgestrekt bidt, zijn de Israëlieten aan de winnende hand; laat hij zijn armen zakken, dat betekent: laat hij de moed zakken, verliest hij zijn ...

Preek in de tehuizen, 29e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Als Jezus een parabel wil vertellen, gaat hij telkens op dezelfde manier te werk. Hij neemt een echt gebeurde geschiedenis als uitgangspunt, maakt er een eigen vertelling om heen en gebruikt die om mensen iets te leren. In de gelijkenis van de rechter en de weduwe, is de ...

Overweging ter voorbereiding van 16-10-2022, 29e zondag door het jaar

Er is maar één tegengif tegen het dodelijk vergif van de zonde: het ware, levende geloof in Christus, ‘zich uitend in liefde’ (Gal. 5, 6), bepaald in vurige liefde tot God. Want wie de liefde tot God niet heeft, heeft God niet, naar het woord van Johannes: ‘De mens zonder ...

Overweging ter voorbereiding van 15-10-2022, H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

In aanwezigheid van Jezus Christus, zo’n goede vriend, zo’n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren: God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen ...

Overweging ter voorbereiding van 14-10-2022, vrijdag in de 28e week door het jaar

Drink eerst van het Oude Testament, om dan het Nieuwe te drinken. Als je van het eerste niet drinkt, kun je het tweede niet drinken. Drink van het eerste om je dorst te lessen, drink het tweede om je ten volle te verzadigen. In het Oude Testament is er rouw om de zonde, in ...

Overweging ter voorbereiding van 13-10-2022, donderdag in de 28e week door het jaar

Het is bijna niet te geloven hoe raak en modern de taak van de mens uitgedrukt staat in de Bijbelse scheppingsverhalen. De mens moet de wereld bevolken, haar onderwerpen, heersen over alle levende wezens (vgl. Gen. 1, 28). De mens is koning van de schepping en ‘in ...

Overweging ter voorbereiding van 12-10-2022, woensdag in de 28e week door het jaar

De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit welomschreven handelingen, die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de ...

Overweging ter voorbereiding van 11-10-2022, dinsdag in de 28e week door het jaar

Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Geen enkel goed werk zal u een ...

Overweging ter voorbereiding van 10-10-2022, maandag in de 28e week door het jaar

De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven, evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht, lief te hebben. Zo ook, of nog veel ...

Preek op 09-10-2022, 28e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vertelt het evangelie ons dat Jezus in een keer tien melaatsen geneest. Zo maar, op wonderbare wijze, want Jezus was geen dokter, ook geen kruidendokter, geen wonderdokter of medicijnman. Hij beschikte niet over geneesmiddelen of kruiden of wonderbare ...

Overweging ter voorbereiding van 09-10-2022, 28e zondag door het jaar

Het schouwen dat van nature in de ziel geschapen is, is de liefde tot God. Dit schouwen bezit twee ogen: de minne en de rede. De rede kan God niet schouwen tenzij in wat Hij niet is. De minne vindt geen ...

Overweging ter voorbereiding van 08-10-2022, zaterdag in de 27e week door het jaar

‘Vergeef ons onze schulden’ (Mt. 6, 12). ‘Geef ieder wat hem toekomt. Zorg dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’ (Rom. 13, 7.8). Wij hebben dus schulden en wij hebben bepaalde verplichtingen, zowel om iets te geven als om ...

Overweging ter voorbereiding van 06-10-2022, donderdag in de 27e week door het jaar

Gij zult van God niets eisen of verlangen, zelfs niet hetgeen gij zelf ofwel uw vrienden nodig hebben. Vraagt niet Hem te smaken, hoe dan ook, in blijdschap of vertroosting, tenzij Hijzelf dit wil. Hij kome en Hij ga naargelang zijn heilige wil beslist, en Hij moge met u doen al wat Hij wil, zoals het zijn waardigheid betaamt, en ook met hen, van wie gij ...

Overweging ter voorbereiding van 05-10-2022, woensdag in de 27e week door het jaar

Van ieder gebed om geestelijke en mystieke gunsten geldt dat het altijd wordt verricht door iemand die niet strijdt ‘volgens het vlees’, maar die ‘volgens de geest de praktijken van het lichaam doet sterven’ (Rom. 8, 13). De weldaden die bij een geestelijke uitleg van ...

Overweging ter voorbereiding van 04-10-2022, H. Franciscus van Assisi

Bij monde van zijn heilige aartsengel Gabriël heeft de allerhoogste Vader aan de heilige en roemrijke maagd Maria de boodschap gebracht dat Christus, het lofwaardige, heilige en roemrijke Woord van de Vader, zou neerdalen uit de hemel. Uit haar schoot heeft Christus ...

Overweging ter voorbereiding van 03-10-2022, maandag in de 27e week door het jaar

Als iemand op de juiste wijze bidt en, zoals gezegd, de zuiverheid bezit, wordt hij ook deelachtig aan het gebed van Gods Zoon, die staat te midden van mensen die Hem niet erkennen. Want Hij steunt ieders gebed en bidt tot de Vader, samen met ieder voor wie Hij bemiddelt ...

Preek op 02-10-2022, 27e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij leven in een wereld van rechten en plichten. Dat is op zich een goede zaak. Als een werknemer alleen maar plichten had - op tijd op het werk zijn en zo veel uur werken - en hij had geen rechten, dan zou de nood in onze wereld nog groter zijn dan ze nu al ...

Overweging ter voorbereiding van 02-10-2022, 27e zondag door het jaar

Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de ...

Overweging ter voorbereiding van 01-10-2022, H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het twaalfde en dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het ...

Uitnodiging ‘avondje uit’ op 7 oktober

Misschien heeft iedereen het wel gehoord of gelezen?! De Nederlandse Bisschoppen vragen de parochies om méér te doen aan catechese voor álle leeftijden?! Bovendien vragen ze - vanwege alle grote heersende problemen in Kerk en wereld - om extra gebed: het is een ...

Overweging ter voorbereiding van 30-09-2022, H. Hieronymus, priester en kerkleraar

Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: ‘Onderzoekt de Schriften’ (Joh. 5, 39), en: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Mt. 7, 7) om niet het andere woord te horen: ‘Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift noch Gods macht kent’ (Mt. 22, 29) ...

Overweging ter voorbereiding van 28-09-2022, woensdag in de 26e week door het jaar

Een van de leerlingen van Jezus moet zich ervan bewust geweest zijn hoezeer de menselijke zwakheid te kort schiet bij de juiste manier van bidden, en hij moet dit vooral begrepen hebben, toen hij de wijze en grote woorden gehoord had waarmee de Verlosser zich in zijn ...

Oktober – rozenkransmaand en missiemaand (OLV ter Nood)

Op 23 september is de herfst weer begonnen en overal is goed te zien dat er een nieuw jaargetijde is ingezet. De natuur is aan het veranderen. Eind van deze week beginnen er twee belangrijke maanden. De rozenkransmaand en de missiemaand. Hier op het heiligdom bidden we dagelijks de rozenkrans voor de ...

Overweging ter voorbereiding van 26-09-2022, maandag in de 26e week door het jaar

Een natuurlijke menselijke gemeenschap is meer dan een los verband van afzonderlijke individuen, ze is zoiets als een organische eenheid. De bovennatuurlijke gemeenschap die de kerk is, is dit nog in veel ...

Preek op 28-09-2022, 26e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

In de eerste lezing rekenen de rijken zich als de eersten, de besten, betere mensen als zij zijn er niet. En de profeet Amos geeft hen dan ook, weliswaar sarcastisch, ook maar voorrang. Zij, die eersten gaan als eersten in ballingschap, ze worden als eersten gedeporteerd ...

Overweging ter voorbereiding van 25-09-2022, 26e zondag door het jaar

Over onze wijze van bidden zegt Paulus: ‘Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en ...

Een Fatimawonder: van de dood – door een atoombom – afgeschermd

Dit ongelooflijke verhaal gaat over pater Hubert Schiffer, die 30 jaar oud was toen de atoombom vlak boven zijn hoofd ontplofte in Hiroshima. Hij overleefde het niet alleen, maar leefde nog 33 jaar in goede gezondheid. Vroeg op 6 augustus 1945 cirkelde een eenzame ...

Overweging ter voorbereiding van 24-09-2022, zaterdag in de 25e week door het jaar

Wat het grootste is en boven de mens uitgaat en wat zo ontzettend ver boven onze gebrekkige natuur staat, dat is voor ons, redelijke maar sterfelijke mensen, onmogelijk te vatten. Dit wordt echter mogelijk door de rijke en onmetelijke genade die in de mens van Godswege ...

Overweging ter voorbereiding van 22-09-2022, donderdag in de 25e week door het jaar

Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David! Op alle levenswegen is hij te vinden, in alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam; voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in ...

Woensdag 21 september: H Matteüs, apostel en evangelist – voor volwassenen

Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Dat betekende dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten. Vaak staken dergelijke mensen een flink deel ook ...

Woensdag 21 september: Matteüs de tollenaar – voor kinderen

Weet je wat een tollenaar is? Ik zal het je vertellen. Toen Jezus in het heilige land leefde, waren de Joden niet zelf de baas in het land. De Romeinen, de mensen van Rome, hadden het land veroverd. Zij waren nu de baas. De Joden moesten aan de Romeinen daarom veel belasting betalen. Overal moest je voor betalen. Als je het koren van ...

Overweging ter voorbereiding van 21-09-2022, H. Matteüs, apostel en evangelist

‘Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: Volg mij’ (Mt. 9, 9). Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij zag de tollenaar en omdat dit zien barmhartigheid en uitverkiezing ...

Overweging ter voorbereiding van 20-09-2023, HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang, en gezellen, martelaren van Korea

Beminde broeders en zusters, bedenkt telkens weer dat God vanaf het begin hemel en aarde en alles heeft geordend. Denkt erover na waarom en volgens welk raadsbesluit Hij met name de mens geschapen heeft volgens zijn beeld en gelijkenis. Als wij dan in deze ...

Overweging ter voorbereiding van 19-09-2022, maandag in de 25e week door het jaar

‘Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten, mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom’ (Ps 84 (83), 1), dit is: naar de weidsheid van het hemelse Jeruzalem, de stad van de Heer. De psalmist toont echter ook aan waarom hij ernaar hunkert het ...

Preek op 18-09-2022, 25e zondag doorn het jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie, de Blijde Boodschap, eindigt vandaag met de zin: “Gij kunt niet God dienen en de mammon”, d.w.z. het geld. Kunnen wij de mensheid in twee groepen indelen? Een groep, die God dient en een andere, die leeft voor het geld? Nee, de grens tussen het Rijk van ...

Overweging op 16/17-09-2022 in de tehuizen, 25e zondag door het jaar C, Jannie ligthart

Lieve medegelovigen. De lezing van het Evangelie gaat over een onrechtvaardige rentmeester! In eerste instantie, wist ik niet zo goed wat ik er mee moest. Maar de volgende zin:"... Want de kinderen van deze wereld, handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht", bracht me tot nadenken. Zoals wij hier zitten, zijn we ...

Overweging ter voorbereiding van 18-09-2022, 25e zondag door het jaar

Een deugdzame christen moet altijd zijn God en Heer lofprijzen en al zijn zaken behartigen tot eer van God. De Apostel zegt het zo: ‘Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Kor. 10, 31). Je kunt daaruit afleiden welke maaltijd de Apostel voor ogen heeft ...

Overweging ter voorbereiding van 17-09-2022, zaterdag in de 24e week door het jaar

De oorsprong van het menselijk geslacht gaat volgens de apostel Paulus terug op twee mensen, Adam en Christus: twee mensen, gelijk in lichaam maar ongelijk in verdienste, in hun lichamelijke gestalte naar volle waarheid gelijk, maar in hun oorsprong naar volle ...

Overweging ter voorbereiding van 16-09-2022, HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de ...

Overweging ter voorbereiding van 15-09-2022, Heilige maagd Maria, Moeder van Smarten

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal ...

Overweging ter voorbereiding van 14-09-2022, Kruisverheffing

Aan velen lijkt het hard toe, dat woord (vgl. Joh. 6, 61): verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus (vgl. Lc. 9, 23). Maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen: ‘Gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur’ (Mt. 25, 41). Want degenen die ...

Overweging ter voorbereiding van 13-09-2022, H. Johannes Chrysostomus, Bisschop en kerkleraar

Talrijk zijn de golven en er is een zware branding, maar wij zijn niet bang dat wij zullen verdrinken, want wij staan op de rots. Laat de zee maar tekeergaan, de rots verbrijzelen kan ze niet. Laat de golven zich maar verheffen, het schip van Jezus kunnen ze niet doen zinken ...

Overweging ter voorbereiding van 12-09-2022, maandag in de 24e week door het jaar

Laten wij altijd het gelukzalige leven van God de Heer verlangen en er steeds om bidden. Maar daarom roepen wij op bepaalde uren onze geest weg van andere zaken en zorgen die ons verlangen verzwakken, en wijden we ons aan de taak van het bidden. Wij laten ons opwekken door de woorden van het gebed om onze aandacht te richten op dat wat ...

Preek op 11-09-2022, 24e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Een heel bekent evangelie vandaag. Verliezen en terug vinden. Een vader die twee zoons heeft. Hij heeft zijn zoons met liefde proberen te vormen naar zijn beeld en gelijkenis, hun waarden meegegeven als barmhartigheid en recht, die het leven van die vader kenmerken ...

Overweging ter voorbereiding van 11-09-2022, 24e zondag door het jaar

Waarom laten wij ons door allerlei zaken verstrooien en waarom zoeken wij wat wij moeten bidden? Uit vrees misschien dat wij niet bidden zoals het hoort? Waarom zeggen we niet liever met de psalm: ‘Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in ...

Schoolzegen en feest in de zaal en in de tuin

Lieve Lezers, zondag 11 september wordt in onze kerk de Schoolzegen gegeven - tijdens de heilige Mis, die om 10.00 uur begint. De Schoolzegen is bedoeld voor iedereen: leerlingen, studenten en onderwijzend (en ander) personeel. Salt & Light zingt dan en na de heilige Mis is er een tuinverrassing voor alle jeugd. In de ...

Overweging ter voorbereiding van 10-09-2022, zaterdag in de 23e week door het jaar

Als u blind bent of als u meent dat u blind bent, zondigt u niet. Maar als u de heilige Schrift kent en tegen die heilige Schrift misdoet, bent u op de verkeerde weg. Als u verblind raakt, is deze verblindheid het voornaamste gebrek om alles te bezien vanuit een innerlijke verlichting. Men wil dan alles naar eigen voorkeur uitleggen of naar hetgeen men ...

Overweging ter voorbereiding van 9 september 2022, vrijdag in de 23e week door het jaar

Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen, als wij niet vanhier heengaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou ...

Donderdag 8 september 2022 – Maria Geboorte

‘Christus betekent het einde van de wet’ (Rom. 10, 4). Hij leidt ons immers niet verder af van de letter van de wet als Hij ons tot de geest ervan brengt. Vervulling van de wet betekent immers dat de wetgever de letter in de geest veranderd heeft, nadat Hijzelf alles tot voltooiing heeft gebracht. Hij heeft in zichzelf alles onder één hoofd gebracht en onder de wet van de genade ...

De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo

Aanstaande maandag zijn in heel Nederland alle basisscholen en middelbaar onderwijs weer gestart met een nieuw schooljaar. Voor veel leerlingen zal het weer wennen zijn, nieuwe leerkrachten misschien zelfs een andere school. Kortom, spannend om weer te beginnen. Ook het seminarie van ons bisdom Haarlem-Amsterdam ...

Overweging ter voorbereiding van 07-09-2022, woensdag in de 23e week door het jaar

Zolang wij als schapen zijn, overwinnen wij. Ook al omgeven ons ontelbare wolven, dan nog zijn wij de meerdere en hebben wij de overhand. Als wij echter als wolven worden, dan lijden wij de nederlaag. Wij verliezen dan de hulp van de herder. Hij hoedt ...

Overweging ter voorbereiding van 06-09-2022, dinsdag in de 23e week door het jaar

Wanneer God vertoornd is op een ziel vanwege de overtreding van zijn gebod, levert Hij deze over aan de vijanden. En de vijanden misvormen de ziel volkomen na haar eerst misleid te hebben. Wanneer een huis geen heer heeft die het bewoont, vervalt het en wordt het een oord van duisternis en ongerechtigheid. Het raakt vol ...

Overweging ter voorbereiding van 05-09-2022, maandag in de 23e week door het jaar

Wij christenen zijn, in vergelijking althans met de ongelovigen, reeds licht. Daarom zegt de Apostel: ‘Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht, door uw gemeenschap met de Heer; leeft dan ook als kinderen van het licht’ (Ef. 5, 8). En elders zegt hij: ‘De nacht loopt ten einde ...

Preek op 04-09-2022, 23e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Jullie hebben het gehoord: Jezus zegt, dat wij onze vader en moeder, onze man, vrouw, kinderen, broers en zussen moeten ‘haten’; doen wij dat niet, dan kunnen wij zijn leerlingen niet zijn. Dit woordje ‘haten’ moeten wij goed verstaan. In Matteüs 5 zegt Jezus, dat wij onze vijanden niet mogen haten, maar dat wij voor hen moeten bidden. En in zijn eerste brief (3, 15) zegt de apostel Johannes dat iemand, die ...

Overweging ter voorbereiding van 04-09-2022, 23e zondag door het jaar

De Heer zegt: ‘Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen’ (Mt. 5, 20). Hoe echter zal onze gerechtigheid die andere ver kunnen overtreffen, tenzij ‘de barmhartigheid triomfeert over ...

Overweging ter voorbereiding van 03-09-2022, H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

‘Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël’ (Ez. 3, 17). Merk op hoe de Heer de mens die Hij zendt om te prediken, een ‘wachter’ noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst ...

Overweging ter voorbereiding van 02-09-2022, vrijdag in de 22e week door het jaar

Als wij delen in het lijden van Christus, zegt de Apostel tot de Romeinen, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking (vgl. Rom. 8, 17). Vandaar dat ik bijna altijd en overal de mensen voorhoud dat het lijden van onze Heer Jezus Christus altijd en als het ware telkens ...

Overweging ter voorbereiding van 01-09-2022, donderdag in de 22e week door het jaar

Zoals de studie voorafgaat aan de wetenschap, zo gaat de vernedering, dat wil zeggen: de beproeving, vooraf aan de nederigheid, die het enige en ware fundament is in Christus. En ...

Overweging ter voorbereiding van 31-08-2022, woensdag in de 22e week door het jaar

Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een lang durende strijd, maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen: onze vingers, ofwel de ...

Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de corona-pandemie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het zéér goed is een doel in het leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op wat gebeurt en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’. We ‘wandelen’ elke ...

Overweging ter voorbereiding van 30-08-2022, dinsdag in de 22e week door het jaar

‘Schittert hier als sterren in het heelal’ (Fil. 2, 15), zegt Paulus. Dit is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft: wij moeten als sterren zijn, leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als ...

Preek op 28-08-2022, 22e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de eerste de beste willen zijn dat proberen we allemaal wel eens. Maar vandaag komt Jezus die ons vraagt om de laatste te durven zijn. Een vraag die helemaal niet past in onze wereld, waar we vooruit proberen te komen, waar door velen met ellenbogen wordt gewerkt om een ander voor te zijn, om de eerste te zijn i.p.v. de laatste. Vormen deze woorden van Jezus geen tijdbom onder onze ...

Overweging ter voorbereiding van 28-08-2022, 22e zondag door het jaar

Ignatius, ook Theoforus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Filadelfia in Asia, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in eendracht. Onafscheidelijk van de Heer, verheugt zij zich over zijn lijden en dood; door zijn ...

Je kind(eren) opgeven voor de voorbereiding op de Eerste heilige Communie op zondag 5 februari 2023

Beste ouders van de communicantjes, we beginnen dit jaar vroeg met de voorbereiding op de Eerste heilige Communie: op 3 oktober ...

Sint-Monica: de kracht van volhardend gebed

Als jong meisje werd zij uitgehuwelijkt aan de Romeinse heiden Patricius, die het heftige temperament van zijn moeder deelde. De moeder woonde bij het echtpaar in en de driftbuien van het duo bleken voor de jonge Monica een voortdurende beproeving te zijn. Hoewel Monica's gebeden en liefdadigheid Patricius dwars zaten ...

De zegen van de priester

Dankzij de grote Duitse mystica Thérèse Neumann (1898-1962), een gestigmatiseerde boerin, die bijzonder sympathiek was en een heel gewoon leven leidde, kunnen wij beter begrijpen wat ons wordt aangeboden door middel van Gods zegen, men name de zegen die door de priesters wordt gegeven. Een overvloed van goddelijke ...

Overweging ter voorbereiding van 27-08-2022, H. Monica

Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit dit leven zou scheiden - een dag die U, God, bekend was, maar ons niet - was het door U, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia, aan ...

Overweging ter voorbereiding van 26-08-2022, vrijdag in de 21e week door het jaar

Ignatius, ook Theoforus genaamd, aan haar die door God, de Vader van Jezus Christus, wordt bemind: de heilige christengemeente van Tralles in Asia die vrede geniet naar lichaam en geest, dank zij het lijden en de dood van Jezus Christus. Hij is onze hoop op onze ...

Overweging ter voorbereiding van 25-08-2022, donderdag in de 21e week door het jaar

‘Brengt liever God het offer van uw lof, volbrengt de Allerhoogste uw geloften’ (Ps. 50 (49), 14). God prijzen is een gelofte doen en deze inlossen. Daarom wordt ook die ene Samaritaan boven de anderen gesteld: toen hij met negen andere melaatsen op bevel van de Heer ...

Overweging ter voorbereiding van 23-08-2022, dinsdag in de 21e week door het jaar

Men vindt nog een dieper en subtieler onderscheid tussen de geheime vrienden en de verborgen kinderen van God. Wel hebben beide groepen door vrome oefeningen een wakkere aandacht voor de tegenwoordigheid van God. Maar de vrienden bezitten hun innerlijk leven nog met een zekere eigenheid, omdat zij de minnelijke ...

Preek op 21-08-2022, 21e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, vragen ons van alles af. Zullen jonge mensen ooit weer gemakkelijk een huis kunnen kopen? Wanneer zal er weer vrede komen tussen Rusland en Oekraïne? Zullen de prijzen van de levensmiddelen door de inflatie en de aanhoudende droogte nog ...

Overweging ter voorbereiding van 21-08-2022, 21e zondag door het jaar

Wij moeten allereerst onze blik op God richten en zien hoe Hij uit vrije goedheid alle mensen roept zonder onderscheid, goede zowel als ...

Overweging ter voorbereiding van 20-08-2022, H. Bernardus, abt en kerkleraar

De liefde is op zichzelf voldoende, alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Zij vindt haar verdienste en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf: haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin, ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots, als zij maar terugkeert naar haar beginsel, als zij maar teruggaat naar haar ...

Lustrum Opgroeisymposium in oktober

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. Zij nemen de kinderen vanaf jongs af aan mee in een ontdekkingsreis van de wereld. De kinderen leren, zowel in denken als doen en steeds passend bij hun leeftijd, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen ...

Overweging ter voorbereiding van 19-08-2022, vrijdag in de 20e week door het jaar

Als we deze uitspraak op de gebruikelijke en voor de hand liggende manier willen verklaren, dan kunnen we met recht zeggen dat het een juiste aansporing is waarmee Prediker ons het volgende advies geeft: een eenvoudige levenswandel aannemen en zich wijden aan de leer ...

Overweging ter voorbereiding van 18-08-2022, donderdag in de 20e week door het jaar

God is overal, onmetelijk in zijn geheel, en overal dichtbij, volgens het getuigenis dat Hij van zichzelf geeft: ‘Ik ben een God van dichtbij en geen God van veraf’ (Jer. 23, 23 - Vulg.). De God die wij zoeken is dus niet ver van ons weg, maar we hebben Hem binnen in ons, als we het verdienen. Hij woont immers in ons, zoals de ziel in het lichaam, als ...

Overweging ter voorbereiding van 17-08-2022, woensdag in de 20e week door het jaar

‘Als God je welstand en rijkdom schenkt en je de kans geeft ervan te profiteren, als je je deel krijgt en gelukkig bent bij al je werk, dan is dat een gave van God. Je denkt dan niet voortdurend aan de kortheid van je bestaan. God geeft je zoveel dat je er helemaal in opgaat’ ...

Preek op 15-08-2022, Maria Tenhemelopneming

Broeders en zusters, er wordt al over Maria gesproken - zonder dat haar naam wordt genoemd - op de eerste bladzijden van de Heilige Schrift, de Bijbel. Wanneer Adam en Eva hebben gezondigd doet God meteen de belofte, dat Hij ooit een Redder zal sturen: “Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare”. Het ...

Overweging ter voorbereiding van 16-08-2022, dinsdag in de 20e week door het jaar

‘Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven’ (Pred. 3, 2). Op mooie wijze heeft Prediker aan het begin dit noodzakelijk verband vertolkt, wanneer hij de dood met de geboorte in verbinding brengt. Want op de geboorte volgt onvermijdelijk de dood en elke ...

Overweging ter voorbereiding van 15-08-2022, Maria Tenhemelopneming

Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken, door de overtreding was hun geest beneveld en zij waren van een dodelijke slaap bevangen. God heeft hen uit Eden ...

Preek op 14-08-2022, 20e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Soms kom je in het evangelie stukken tegen waar je van schrikt. Passages die niet zo bekent zijn en eigenlijk een beetje uit de toon vallen. Het zijn dan niet van die relatief eenvoudige onderwerpen als vriendschap, liefde medemenselijkheid, maar meer controversiële ...

Overweging ter voorbereiding van 14-08-2022, 20e zondag door het jaar

‘Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis’ (Joh. 8, 12), zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus, en wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen, wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn: ons in het leven van Jezus Christus ...

Overweging ter voorbereiding van 13-08-2022, zaterdag in de 19e week door het jaar

Het stemt met het doel van al onze verlangens overeen, namelijk met het eeuwig leven, dat het laatste artikel van de geloofsbelijdenis luidt: ‘Het eeuwig leven. Amen.’ Wat de mens met God verbindt, is het belangrijkste in het eeuwig leven. God zelf is immers de ...

Overweging ter voorbereiding van 12-08-2022, vrijdag in de 19e week door het jaar

Wij moeten de stadia van het leven en de mysteries van Christus voortzetten en in onszelf vervullen. Wij moeten dikwijls tot Hem bidden dat Hij die mysteries in ons en in heel zijn kerk voltooit en tot vervulling brengt. Want de mysteries van Jezus zijn nog niet geheel ...

Preek op 07-08-2022, 19e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als iemand een andere baan wil hebben, gaat dat niet van vandaag op morgen. Er gaan gesprekken aan vooraf. Je gaat eens op internet rondneuzen, links en rechts informeren, ter plekke kijken. Iemand, die een andere baan krijgt aangeboden, gaat geen ...

Overweging op 05/06-08-2022 in de tehuizen, 19e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de brief aan de Hebreeën, van apostel Paulus, kunnen we zijn passie, zijn verlangen voelen dat alle mensen zich openen voor de genade van het geloof. Zoals Paulus zegt: "overtuigt het Geloof ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen." Door het geloof in, en het vertrouwen op God is er veel gebeurt, wat de mens ...

Overweging ter voorbereiding van 07-08-2022, 19e zondag door het jaar

Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona (vgl. Jona 2, 1), die onder in de boot in een ...

Overweging ter voorbereiding van 06-08-2022, Gedaanteverandering van de Heer

In geestverrukking riep Petrus tot de Heer: ‘Het is goed dat wij hier zijn’ (Mt. 17, 4). Inderdaad, waarom zouden wij het daglicht ...

Overweging ter voorbereiding van 05-08-2022, vrijdag in de 18e week door het jaar

Een waar offer is elk werk waardoor wij met God worden verbonden in een heilige gemeenschap. Dat wil zeggen: elk werk dat gericht is op het hoogste goed dat ons echt gelukkig kan maken, is een waar offer. Daarom is barmhartigheid geen offer, als deze hulp aan de medemens niet omwille van God wordt verleend. Ook al wordt het offer door ...

Overweging ter voorbereiding van 03-08-2022, woensdag in de 18e week door het jaar

Alle heiligen hebben de gevaren die hun vrijmoedig spreken met zich meebracht, liefgehad. Zij hebben degenen die dat wilden, de gelegenheid gegeven hun lichaam op allerlei manieren te verwonden of te doden. Bij geen enkele pijn hadden zij ook maar één ogenblik van zwakte, omdat zij als prijs voor hun bloed en dapperheid de eer in ...

Overweging ter voorbereiding van 02-08-2022, dinsdag in de 18e week door het jaar

Volg Jozua na. Draag het evangelie, zoals hij de verbondsark. Laat de woestijn, dat wil zeggen: de zonde, achter u. Trek de Jordaan over. Haast u een levenswandel in Christus aan te nemen, haast u naar het land dat rijk is aan verkwikkende vruchten, dat overeenkomstig de belofte overvloeit van melk en honing. Verwoest Jericho, dat is de oude gewoonte, ...

Preek op 31-07-2022, 18e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het Evangelie begon vandaag met iemand uit het publiek, die Jezus een probleem voorlegt. Hij vraagt naar een eerlijke verdeling van de erfenis, want daarmee is kennelijk iets niet goed gegaan. Er is geld, er zijn bezittingen. En ja, dan wil er nog wel eens iets fout gaan in ...

Overweging ter voorbereiding van 31-07-2022, 18e zondag door het jaar

Gedenk wat de profeet Obadja zegt: het huis van Jakob zal een vuur zijn, het huis van Jozef zal een vlam zijn, het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn (vgl. Ob. 18). Jakob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jakob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jakob gewond en sedertdien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij ...

Overweging ter voorbereiding van 30-07-2022, zaterdag in de 17e week door het jaar

Christus zelf is de weg en daarom zegt Hij: ‘Ik ben de weg’ (Joh. 14, 6). Dit nu is volkomen terecht zo gesteld, want ‘door Hem hebben wij toegang tot de Vader’ (Ef. 2, 18). Maar aangezien die weg geen ...

Overweging ter voorbereiding van 28-07-2022, donderdag in de 17e week door het jaar

Omdat bij de morgenschemering of dageraad de duisternis overgaat in het licht, wordt niet ten onrechte de hele kerk van de uitverkorenen met de naam morgenschemering of dageraad aangeduid. Want terwijl de kerk uit de nacht van het ongeloof naar het licht van het geloof ...

Preek op 24-07-2022, 17e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

“Op een keer was Jezus ergens aan het bidden”. Zo begint het evangelie. Het is goed om eens stil te staan bij de biddende Jezus. Er wordt veel over Hemzelf gezegd, over zijn woorden en daden, zijn wonderen, maar over zijn bidden horen wij maar weinig. Toch heeft Jezus zijn liefde voor God en voor de mensen nergens zo diep beleefd als in zijn gebed. Jezus’ gebed heeft op de apostelen indruk gemaakt. Hij had weleens geen tijd om te eten, zo druk was Hij met de ...

Overweging ter voorbereiding van 24-07-2022, 17e zondag door het jaar

‘Groot zijt Gij, Heer, en alle lof waardig’ (Ps. 145 (144), 3); ‘Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen maat’ (Ps. 147A (146), 5). Loven wil U een mens, een deel maar van uw schepping, en nog wel een mens die zijn sterfelijkheid met zich draagt (vgl. 2 Kor. 4, 10), die het bewijs van zijn zonden met zich meedraagt en het bewijs dat Gij de ...

Overweging ter voorbereiding van 21-07-2022, donderdag in de 16e week door het jaar

Wij, mensen, zijn iets groots geworden; niemand mag daarom te gering over zichzelf denken; wij waren ‘niets’, nu zijn wij ‘iets’. Wij hebben tot de Heer geroepen: ‘Wees indachtig dat wij slechts stof zijn’ (Ps. 103 (102), 14). Uit het stof echter heeft Hij de mens gemaakt, aan het stof heeft Hij het leven gegeven, en in Christus, onze Heer, heeft God dat stof ...

Overweging ter voorbereiding van 20-07-2022, woensdag in de 16e week door het jaar

O, Waarheid, licht van mijn hart, laat niet mijn duisternis tot mij spreken! Ik ben afgedreven naar de dingen van deze wereld en in het duister geraakt, maar van daar, ook van daar ben ik U gaan liefhebben. Ik ben verdwaald en ik heb mij U weer herinnerd. Ik heb uw stem ...

Overweging ter voorbereiding van 19-07-2022, dinsdag in de 16e week door het jaar

Dierbaren, voor zover wij dit kunnen begrijpen, is Job een voorafbeelding van Christus. Een vergelijking tussen beiden zal ons vlug bij de waarheid brengen. Job wordt door God rechtvaardig genoemd, maar Hij, Christus de Heer, is de gerechtigheid zelf. Uit die bron drinken alle heiligen. Over Hem wordt gezegd: ‘Voor u zal ...

Overweging ter voorbereiding van 18-07-2022, maandag in de 16e week door het jaar

‘Wie zoals ik door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen’ (Job 12, 4 - Vulg.). Wanneer een zwakke geest ter wille van zijn goede daden een vleugje menselijke gunst ontvangt, laat hij zich dikwijls verleiden tot uiterlijke vreugden. Hij verwaarloost wat hij innerlijk verlangt en staat vrijwillig weerloos tegenover hetgeen hij ...

De betekenis van dit verhaal uit het Evangelie lijkt heel eenvoudig. Je komt het iedere dag in de ontmoeting met mensen tegen en je speelt ook zelf mee in dat verhaal. Het gaat over mensen bij wie je onverwacht binnenvalt en die dan wel of geen tijd voor je hebben. Het is altijd zalig als je bij mensen komt en die blijken tijd voor je te hebben, hun stofzuiger laten staan en een kopje koffie met je gaan drinken ...

Preek op 10-07-2022, 15e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Toen Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertelde, heeft Hij dat zo gedaan, dat zelfs eenvoudige mensen de kern van het verhaal gemakkelijk konden begrijpen. Iedereen kende de weg van Jeruzalem naar Jericho; iedereen wist wie met die leviet en die Samaritaan bedoeld was en dat joden en Samaritanen elkaars vijanden waren. Vandaag zou Jezus deze parabel zeker op een ...

Niet ik maar jíj

Een jongen was verliefd op een meisje. Het leek wederzijds. Maar na een half jaar wilde het meisje niet verder met hem. Waarom niet? Hij moest het zelf ontdekken, vond ze. De jongen ging heen en dacht na: “Wat doe ik verkeerd?” Na enige tijd wist hij het zeker en ging naar ...

Van onze correspondent in Indonesië

Na een paar maanden onder de Indonesiërs van Noord-Sulawesi te hebben geleefd, kan ik wel iets vertellen over de aard van de ...

Overweging ter voorbereiding van 07-07-2022, donderdag in de 14e week door het jaar

Moge de overweging van de wijsheid altijd in ons hart en op onze lippen zijn. Laat uw tong altijd getuigen van een bezonnen oordeel, laat de wet van uw God altijd in uw hart zijn. De Schrift zegt immers: ‘Gij moet erover spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge ...

Overweging ter voorbereiding van 05-07-2022, dinsdag in de 14e week door het jaar

De eniggeboren, eigen wijsheid van God is de Schepper en Maker van alles. ‘Want alles hebt Gij met wijsheid geschapen,’ zegt de psalmist, en: ‘Van uw rijkdom is de aarde vervuld’ (Ps. 104 (103), 24). Maar het geschapene moest er niet alleen zijn, het moest ook goed zijn ...

Preek op 03-07-2022, 14e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal in het Evangelie , dat we zojuist hebben gehoord, is net als vele andere verhalen uit de evangelies. Ze spelen zich a.h.w. af onder de oppervlakte van het gewone leven. Onder de gewone dagelijkse gang van zaken, je werk, je huishouden, of het vakantiegevoel van deze tijd, spelen er vaak dingen die de zaak op scherp kunnen zetten. Zomaar een gesprek met iemand waarvan je denkt, die heeft een ...

Wereldgezinsdagen: ‘Generaties versterken elkaar binnen familie’

Donderdag 23 juni was de eerste volledige dag van de Wereldgezinsdagen in Rome. Het thema van die dag was 'Familieliefde'. Veel werd gesproken over het belang van de verschillende generaties in families. "Families houden het verleden, het heden en de toekomst bij elkaar. Ze vullen elkaar aan en ...

Van onze correspondent in Indonesië

Noord-Sulawesi is bergachtig en warm. Reden dat het verplaatsen van A naar B zoveel mogelijk gemotoriseerd geschiedt. Het verkeer lijkt hier op het eerste gezicht een chaos. Op het tweede gezicht is dat ...

Overweging ter voorbereiding van 30-06-2022, donderdag in de 13e week door het jaar

In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het Woord aanbidden en vereren en door Hem de Vader, niet slechts op bijzondere dagen zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken, ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke ...

Preek op 26-06-2022, 13e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, het evangelie gaat over roeping. Lucas, die dit heeft geschreven, plaatst dit gebeuren met opzet op het moment, dat Jezus Christus opgaat naar Jeruzalem. De hoofdstad van Israël, de plaats waar Hij zal verrijzen, waar de Kerk zal beginnen, de stad van ...

Overweging in de tehuizen op 24/25-06-2022, 13e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De lezingen van vandaag geven ons heel wat om over na te denken. In de eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus, krijgt de gemeente in Galatië een stevige vermaning te horen. Ook toen konden velen zich er niet toe zetten om Gods geboden na ...

Indonesische ervaringen

Eén van onze vrijwilligers, Simon van der Gulik, is vanwege familie-omstandigheden een half jaartje in Indonesië (Noord-Sulawesi). Geregeld stuurt hij de parochie leuke vermeldenswaardig verslagjes ...

De perfecte mens?

Onlangs las ik een artikel over een nieuw wetsvoorstel, die de productie van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek toestaat. Hierdoor kunnen er gezondere kinderen geboren worden. Sterker, fitter, beter… wat is ons antwoord op deze ontwikkelingen? Met deze nieuwe wet willen VVD en D66 het mogelijk maken embryo’s te ...

Een eerbetoon aan de Juliaantjes

U bent van harte welkom om de permanente tentoonstelling te bezichtigen in het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood dat is gevestigd in het Julianaklooster te Heiloo. De tentoonstelling in het Julianaklooster is vanaf 28 mei 2022 elke tweede en vierde zaterdag van de maand te bezoeken, tussen 10.00 – 12.00 en 14.30 – 17.00 uur. Tijdens de openstellingsdagen kunt u ook de ...

Overweging ter voorbereiding van 20-06-2022, maandag in de 12e week door het jaar

‘Niemand kan tot Mij komen, als de Vader hem niet trekt’ (Joh. 6, 44). Denk niet dat u tegen uw wil getrokken wordt; men wordt inwendig ...

Preek op 19-06-2022, Sacramentsdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de jeugd van vele ouderen was Sacramentsdag een dag van processies in en buiten de kerk. De gouden monstrans werd in processie rondgedragen, Christus ...

Onder vrouwelijke leiders stierven veel minder mensen aan Covid

Een studie stelt vast wat minstens de helft van de wereldbevolking weet: vrouwen zijn betere leiders als het gaat om het oplossen van grote crises. Een studie van de University of Queensland in ...

Misdienaars-nieuws

Acht communicantjes hebben zich al opgegeven om misdienaar te worden. Enkelen hebben zelfs al een keertje gediend na 22 mei, de dag van de eerste heilige Communie. Maar dinsdag 21 juni om 16.00 uur is er een bijeenkomst voor alle kinderen die misdienaars willen worden. Vrijwilligerswerk doen in de kerk is mooi en goed. En misdienaars ...

Sacramentsdag en de heilige Communie

Het was ongehoord nieuws ... de woorden van Jezus: “Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het Brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh. 6,51e.v.). De Joden raakten hierover met elkaar in twist: Wat zegt Hij nu (weer)? “Hoe ...

Overweging ter voorbereiding van 17-06-2022, vrijdag in de 11e week door het jaar

Hoe gezegend, hoe gelukkig zijn ‘de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden’ (Lc. 12, 37). Hoe gezegend is het te waken tot de komst van God, de Schepper van het heelal, die alles vervult en alles te boven gaat! Moge Hij ook mij, hoe gering ook, maar in elk geval zijn dienaar, uit de slaap van mijn loomheid wekken en zo dat vuur van de goddelijke liefde in mij ontsteken, dat de vlam van zijn liefde alle ...

Preek op 12-06-2022, Zondag Drie-eenheid, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, door alle eeuwen heen hebben mensen zich God op een bepaalde manier voorgesteld. De oude man met een grote witte baard, zetelend op een gouden troon, is wel één van de bekendste. Maar met voorstellingen van God moeten wij ...

Gedeelde pijn, gedeeld verlangen

Het was natuurlijk geen toeval dat alle zeven Nederlandse bisdommen plus het militair ordinariaat (zeg maar het ‘legerbisdom’) daags voor Pinksteren hun synoderapporten publiceerden. Uit alle verslagen van de ‘luisterfase’ van de wereldwijde bisschoppensynode spreekt een oprecht verlangen naar een ‘Pinkstermoment’; een wedergeboorte ...

Film-aanrader

The Father is een van de mooiste, sterkste en origineelste films van het jaar, waarin Anthony Hopkins en Olivia Colman de sterren van de hemel spelen. Er zijn tal van films waarin dementie aan bod komt. Denk aan Still Alice met Julianne Moore, The Notebook met Ryan Gosling en Rachel McAdams of het recente Supernova met Colin Firth en Staneley Tucci. Deze titels lopen misschien uiteen in stijl, script ...

Tiny Church op de Floriade

Dit jaar vindt in Almere de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo plaats. Tussen tuinen, kassen en paviljoenen zijn ook de kerken aanwezig op kavel 27, met een Tiny Church (een kleine kerk), een ...

Overweging ter voorbereiding van 07-06-2022, dinsdag in de 10e week door het jaar

De presbyters of oudsten moeten menslievend zijn en goed voor allen. Zij moeten de afgedwaalden terugbrengen, alle zieken bezoeken en mogen weduwe, wees en behoeftige niet verwaarlozen. Laten zij er ...

Preek op 06-06-2022, Tweede Pinksterdag – Maria, Moeder van de Kerk, pastoor Frank Domen

Wij weten hoe bang de apostelen vóór Pinksteren waren. Angstig zaten zij in hun huizen. Zij durfden niet van hun Meester te getuigen, zelfs niet nadat zij Hem na zijn verrijzenis weer in levende lijve hadden ontmoet. Maar wij weten ook dat na Pinksteren de apostelen opeens wél getuigden van hun geloof in de verrezen Heer. En zij deden dat ...

Tweede Pinksterdag – Maria, Moeder van de Kerk (artikel uit 2019)

Terwijl het vandaag in Nederland Tweede Pinksterdag is, viert de gehele Rooms-Katholieke Kerk voor de tweede keer in haar geschiedenis op deze dag na het hoogfeest van Pinksteren een Mariafeest. Sinds vorig jaar staat door een besluit van paus Franciscus de ‘Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk’ ...

Preek op 05-06-2022, Pinksteren, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika, Zuid Amerika en het verre Oosten. Tegenwoordig wordt in een aantal parochies het evangelie ...

Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het ...

Heiligverklaring Titus Brandsma

Op 15 mei werd pater Titus Brandsma heilig verklaard door de paus in Rome. Henk Nota weet veel over pater Titus. Hij las honderden brieven van pater Titus, bekeek foto’s en las krantenknipsels, boekjes en ...

31-05-2022, dinsdag, Maria Visitatie/Bezoek – H. Mis om 09.00 uur

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Moeder Gods bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken. Op de laatste dag van de Mariamaand gedenkt de Kerk het bezoek dat de heilige Maagd Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Het is de evangelist Lucas die ...

Preek op 29-05-2022, 7e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Als je op bezoek bent bij mensen van wie bijvoorbeeld de moeder is overleden en je bespreekt wie zij was, dan hoor je wel vaker dat het goed met elkaar kunnen opschieten van de kinderen voor moeder heel belangrijk was. Een hartenwens: “als ik er niet meer ben, blijf ...

Preek op 26-05-2022, Hemelvaart van de Heer, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z'n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen ...

Hemelvaart: een ‘moeilijk’ feest? – door Kevin Perrotta

Jezus die opstijgt ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader… Het lijkt ver weg van wat de menselijke geest kan bevatten, zelfs door geloof. Hoe kunnen we het feest van Hemelvaart beter begrijpen? Ik kan slechts voor mezelf spreken, maar persoonlijk heb ik Hemelvaart altijd een moeilijk feest gevonden om te begrijpen ...

Donderdag 26-05-2022 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Preek op 22-05-2022, 6e zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Elke keer als we een kruisteken maken, noemen we de H. Geest. Toch is het niet makkelijk om te zeggen wie de heilige Geest is. Ik wil proberen de betekenis van wat heilige Geest is terugbrengen tot wat die in de Bijbel is: de Geest van de Vader en van de Zoon. Want dat ...

Overweging ter voorbereiding van 20-05-2022, vrijdag in de vijfde week van Pasen

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen ...

Overweging ter voorbereiding van 19-05-2022, donderdag in de vijfde week van Pasen

Eens kwam de apostel Paulus tijdens zijn missiereizen door het binnenland van Efeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie ...

Overweging ter voorbereiding van 18-05-2022, woensdag in de vijfde week van Pasen

‘Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht’ (Ps. 119 (118), 161). De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste wrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse ...

Overweging ter voorbereiding van 16-05-2022, maandag in de vijfde week van Pasen

Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat Hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei Hij tot zijn leerlingen, terwijl Hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de ...

Een nieuwe Nederlandse heilige: Titus Brandsma

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als kind van Tjitsje en Titus Brandsma op 23 februari 1881 te Wonseradeel in Friesland. Het gezin, dat een melkveebedrijf had, bestond uit vier meisjes en twee jongens, van wie Titus de op één na jongste was. Alle kinderen van dit katholieke gezin zouden op één na voor het religieuze leven kiezen ...

Journalist, oorlogsheld en heilige – Pater Titus Brandsma

Op 15 mei j.l. is de Nederlandse Pater Karmeliet, hoogleraar en verzetsheld, Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door Paus Franciscus. Titus Brandsma was als hoogleraar en intellectueel een belangrijke stem in katholiek Nederland. In de jaren dertig keerde hij zich actief tegen de invloeden van nazisme en fascisme op ...

Preek op 15-05-2022, 5e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag gaat over twee thema’s: de liefde en de heerlijkheid. Wij spreken van een heerlijk kopje koffie, een heerlijke dag als het zonnetje schijnt, maar een ‘heerlijk kind’..., we horen dat niemand zeggen. Maar Jezus - als Kind van God - zegt, dat Hij de ...

Overweging op 13/14-05-2022 in de tehuizen, 5e zondag van Pasen, jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. In de eerste lezing keren Paulus en Barnabas terug van hun reis. Zij bevestigen de leerlingen in hun goede werken en sporen hen aan in het geloof te volharden. Tevens houden zij hen voor dat je het Rijk van God alleen ...

‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

De wetenschap bevestigt: Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw van Nazareth naar Loreto. Dit zou gebeurd zijn van 9 op 10 mei 1294. Vandaag dus precies 728 jaar geleden. Maar hoe verhief het Heilige Huis zich van zijn fundamenten en dook het ongeschonden weer op, ruim 3000 kilometer verderop, waar het vandaag nog is? ...

Bijbelleesgroep

Er is weer een mogelijkheid om bij onze Bijbelleesgroep aan te sluiten. Tijdens de bijeenkomsten lezen we samen de lezingen van het komende weekend. Als afsluiting van de lezingen, hoort u altijd: "Woord van God". Zo lezen wij, luisteren wij naar, en praten wij ...

Benefietconcert Oekraïne

Op zaterdag 28 Mei organiseert Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een benefietconcert voor Oekraïne. Het concert is bedoeld om de Oekraïense bevolking een hart onder de riem te steken door geld in ...

Overweging ter voorbereiding van 12-05-2022, donderdag in de vierde week van Pasen

Als werkelijk ‘het Woord vlees is geworden’ (Joh. 1, 14), dan nuttigen wij ook werkelijk het Woord in de maaltijd des Heren. Hoe kan men dan aannemen dat het Woord niet werkelijk bij ons zou blijven? Het Woord heeft reeds de natuur van ons vlees onafscheidelijk aangenomen, toen dat Woord als mens geboren werd. Bovendien ...

Preek op 08-05-2022, vierde zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters, diakens of religieuzen, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of ...

Preek op 01-05-2022, 3e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het kan gebeuren, dat je jaren lang lid bent van bijvoorbeeld een volleybalclub of een kaartclub, en opeens heb je er geen zin meer in. Je wilt wat anders gaan doen. Je gaat ... muziekles nemen. Prachtig! Maar ja, zo goed als je was in volleyballen of kaarten, zo zwak ben je ...

Ter voorbereiding van 28-04-2022, donderdag in de tweede week van Pasen

‘De zonen van Jakob berichtten aan hun vader: Jozef leeft’ (Gen. 45, 26). Wat kan ik daar anders onder verstaan dan: zij berichtten aan de apostelen: Jezus leeft? Onder Jakob versta ik namelijk niets anders ...

Waarom Fatima ons zowel kastijding als triomf in het vooruitzicht stelt

Het zal in de komende meimaand 105 jaar geleden zijn dat de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima begonnen. Dat biedt ons gelegenheid om ons te bezinnen op een wereld en Kerk die in ...

Preek op 24-04-2022, tweede zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je zo dat bekende verhaal van die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: "We hebben de Heer gezien". Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Preek op 18-04-2022, Tweede Paasdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de Kerk is 2000 jaar geleden met een klein groepje mensen begonnen: 12 in getal. En met het eerste Pasen ...

Preek op 17-04-2022, Eerste Paasdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Pasen is een blij feest. Misschien omdat het, tenminste bij ons, in de lente valt. Het doet op een of andere manier denken aan een boomgaard in bloesem. Aan vrolijk klokgelui. Vandaag lezen we ...

Preek op 16-04-2022, de Paaswake, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze nacht is voor Christenen wereldwijd een heilige nacht; hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Veertig dagen lang zijn wij als volk van God door de woestijn getrokken, door de woestijn van ons eigen leven, want wij zijn immers trekkers, pelgrims op weg door een wereld van liefde en vreugde, maar ook ...

Overweging op 15/16-04-2022 in de tehuizen, Pasen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemensen, we zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren. Het Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood, door zijn verrijzenis ...

Preek op 15-04-2022, Goede Vrijdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Het is een oude traditie om op Goede Vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur ‘s middags een soort ‘heilige stilte’ te onderhouden. Er staat in het evangelie van Lucas het volgende: “Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf” (Lucas 23,44-45). De joden ...

Preek op 14-04-2022, Witte Donderdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het uur van Jezus Christus is gekomen. Héél bewust gaat Hij deze tijd van duisternis en licht, van dood en verrijzenis, van vernedering en verheffing, tegemoet. Dit uur is niet zo maar een moment van afscheid. Nee, Jezus Christus is van de Vader ...

Preek op 10-04-2022, Palmzondag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoe moet Jezus zich gevoeld hebben toen hij zo enthousiast door zoveel mensen werd binnengehaald in Jeruzalem? Aan de ene kant waarschijnlijk blij verrast zoveel mensen te zien die hem toejuichten, vol spanning uitkijkend naar wat te gebeuren stond… Maar aan de andere kant toch ook met een klein ...

Ter voorbereiding van 10-04-2022, Palm- en passiezondag

De middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus (vgl. 1 Tim. 2, 5), was uit de hemel neergedaald om te lijden en te sterven voor het heil van de mensheid. Toen het uur van zijn lijden naderbij kwam, wilde Hij de plaats naderen waar Hij zou lijden, mede om duidelijk te maken dat Hij niet gedwongen maar vrijwillig ...

De heilige Vincent Ferrer – prediker en wonderdoener

Vincent Ferrer werd geboren in Valencia in Spanje, maar was van vaderskant van Schots-Engelse afkomst. Zijn ouders brachten hem een diepe devotie tot Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw bij en een enorme liefde voor de armen. In 1367 trad hij in de Dominicaanse orde in en nog voor zijn eenentwintigste jaar doceerde hij al filosofie aan ...

Een kleine heilige: het verborgen leven van Mary Ann Long

Heilige zielen blijven vaak verborgen voor de ogen van de wereld en worden slechts bij toeval ontdekt. Zo is Mary Ann Long een bron van inspiratie, net als de heilige Theresia van het Kindje Jezus. Net als de ‘Kleine Bloem’ geeft Mary Ann de waardevolle les dat iedereen ten volle een katholiek leven kan leiden en een heilige dood kan ...

Vieringen in de Goede Week en rond Pasen

Zaterdag en zondag 9-10 april: Palmpasen; 09 april 19.00: Palmpasenviering met het Dionysiuskoor; 10 april  09.15: Vertrek Palmpasenprocessie om vanaf Hugo-Waard: Gerard Douplantsoen 72; 10.00: Palmpasenviering met Salt & Light, aansluitend koffie in het Parochiecentrum ...

Ter voorbereiding van 05-04-2022, dinsdag in de 5e week van de veertigdagentijd

De Heer heeft precies gezegd, dierbare broeders en zusters, waarin de volmaakte liefde die wij elkander verschuldigd zijn, bestaat, toen Hij zei: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 13). Zoals dezelfde evangelist in ...

Preek op 03-04-2022, 5e zondag v.d. Vasten, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, iemand iets vergeven kun je op verschillende manieren doen. Je kunt iemand zeggen, dat je hem vergeeft, maar je doet het uit de hoogte. Je laat hem toch even voelen, dat hij een sufferd is. Je kunt iemand ook vergeven met een knipoog. Zo van ...

Overweging in de tehuizen op 01/02-04-2022, 5e zondag v.d. Vasten, jaar C, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de eerste lezing is er sprake van een weg door de zee, een baan door de onstuimige golven, een weg door de steppe, rivieren door de woestijn, bescherming tegen wilde dieren. Allemaal beelden die aangeven dat God met ons meegaat en ...

Preek op 27-03-2022, 4e zondag v.d. Vasten, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal over de Vader en zijn twee zonen hoort zeker tot de meest aansprekende gelijkenissen van Jezus. Het uitgangspunt is duidelijk. Jezus gedraagt zich anders, dan wat de Farizeeën en de ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

Vrijdag 25 maart zal Paus Franciscus een Akte van Toewijding uitspreken aan het Onbevlekt Hart van Maria en daarbij Rusland en Oekraïne en heel de mensheid toewijden. Hij heeft gevraagd om zich daar in de bisdommen en parochies bij aan te sluiten. In onze Dionysiuskerk wordt vrijdag 25 maart om 08.30 uur de rozenkrans gebeden voor vrede in Oekraïne en Rusland en heel de wereld. Om ...

Preek op 20-03-2022, 3e zondag van de veertigdagentijd, jaar C, pastoor Frank Domen

Iedere dag opnieuw horen wij op het journaal over de oorlog in Oekraïne. De enorme vluchtelingenstroom. Het begin van het evangelie lijkt wel een beetje op een journaal. Mensen vertellen ...

H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria, hoogfeest

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of ...

Preek op 13-03-2022, 2e zondag v.d. Vasten, jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, we hebben de afgelopen tijd veel zonnige dagen gehad. Het prille voorjaarszonnetje verdrijft dan al gauw de koude van de nacht. We ervaren dan wat licht doet. Het geeft aan alles mooie en frisse kleuren. Het laat de vogels zingen en de knoppen ...

De zin en onzin van een taal van de vrede

“Ik ging deze week op zoek naar vredesduiven. De-escalerende taal en acties”, zo schreef columniste Rosanne Hertzberger onlangs in NRC. “Ik zocht en vond bitter weinig. Zag eigenlijk alleen leiders die olie op het vuur gooiden.” Haar opmerkingen zijn zeer terecht en worden te weinig gehoord in alle reacties op de Russische invasie in Oekraïne ...

Ter voorbereiding van 10-03-2022, donderdag in de 1e week van de veertigdagentijd

De wet en het verbond werden volledig veranderd, want eerst heeft God het verbond met Adam veranderd, en legde Hij aan Noach een ander op; vervolgens gaf Hij een ander aan Abraham, dat Hij ook veranderde door aan Mozes een nieuw te geven. Toen het verbond ...

Ter voorbereiding van 09-03-2022, woensdag in de 1e week van de veertigdagentijd

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27 (26), 1). De dienaar David die dit zag, was groot! Hij besefte goed hoe hij verlicht werd; hij wist vanwaar het licht kwam en hoe heerlijk de mens is die verlicht wordt. Hij zag het licht. Niet het licht dat naar de avond ...

“Niets behalve U, Heer” – De grootsheid van Sint-Thomas van Aquino

Thomas van Aquino (1225 – 1274) kreeg na zijn dood de eretitel Engelachtige Dokter (Doctor Angelicus), hij werd geboren in het kasteel van Roccasecca, bij de stad Aquino, waarvan zijn vader ...

Preek op 06-03-2022, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar C, pastoor Frank Domen

God liet toe dat Jezus Christus door de duivel op de proef werd gesteld. En het waren ernstige bekoringen! Eerst keek de duivel of hij Jezus kon overhalen om zijn macht voor zichzelf te gebruiken ...

Overweging in de tehuizen 04/05-03-2022, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar C, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemens. “Gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken.  Ook werd er wel eens bij het opleggen van het askruisje ...

Collecte voor Oekraïne

De R.K. Kerk collecteert in het weekend van 5-6 maart voor hulp aan Oekraïne. Mgr. van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “Laten we ons gebed voor Oekraïne ...

Het Eucharistische wonder van Seefeld, Oostenrijk

Hoewel je het op het eerste gezicht niet zou verwachten, was het piepkleine dorpje Seefeld, waar vandaag de dag iets meer dan 3.000 mensen wonen, meer dan 600 jaar geleden het toneel van een spectaculair eucharistisch wonder. Op 25 maart 1384, in dat jaar tegelijkertijd Witte Donderdag en het feest van de Aankondiging ...

Preek op 02-03-2022, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

De heilige bisschop Augustinus, die leefde in de vierde en de vijfde eeuw na Christus, is van mening, dat de veertigdagentijd, de vasten, alles te maken heeft met ons leven op aarde. Op de eerste plaats ...

Preek op 27-02-2022, 8e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

'Prijs een mens niet voor je hem hebt horen spreken, want pas dan kan je hem beoordelen,' Wat Jezus zegt, sluit daar direct bij aan. Ook Hij zegt dat de mens met wat hij zegt toont wie hij echt is, want dan komt zijn binnenkant naar buiten. Hij verbindt dat direct met zijn boodschap van liefde en vrede. Hij heeft zonet zijn twaalf apostelen ...

Ter voorbereiding van 27-02-2022, 8e zondag door het jaar

Opnieuw spreekt Paulus bewogen over de liefde, terwijl hij de hardheid van zijn berisping probeert af te zwakken. Want nadat hij de Korintiërs er duidelijk een verwijt van heeft gemaakt dat zij, door God bemind, Hem niet hun wederliefde hadden geschonken, maar zich hadden losgerukt van zijn liefde en zich hadden aangesloten bij verdorven mensen, verzacht hij de ...

De bijzondere missie van de H. Bernadette, zieneres van Lourdes

11 februari is het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Laten we enkele feiten lezen over de devotie tot Onze Lieve Vrouw van de heilige Bernadette, de zieneres van Lourdes. In de biografie, Heilige Bernadette Soubirous: 1844-1879, schrijft auteur Monseigneur ...

Waarom kuisheid noodzaak is

Een aantal jaar geleden haalde de supermarktketen Wal-Mart tijdschriften met pikante omslagen uit haar schappen. Aangezien het bedrijf tot 15% van alle tijdschriften in de losse verkoop omzette, was deze maatregel een uiterst effectieve manier om de al te vaak genegeerde waarden van zedelijkheid en kuisheid te bevorderen ...

Versoepelingen in onze kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den ...

Uitleg van de heilige Mis (1)

De heilige Mis is een feest, want een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Kennen wij één iemand die nooit teleurstelt? Altijd tijd heeft, vergevingsgezind is, bereikbaar met een echt luisterend oor? De meeste wijze raad én draagkracht geeft bij alle mogelijke problemen? Kennen wij één iemand die zijn leven voor ons zou geven? Ja ... het ...

Vast en zeker

De christelijke vastentijd, in 2022 van 2 maart (Aswoensdag) tot en met 16 april (17 april is het Pasen), kán een hele positieve en bijzondere tijd zijn. Vast en zeker voor elke mens die kiest om gedurende 40 dagen met Jezus in de woestijn te verblijven. Een woestijn is een saaie, weinig aangename plek: overdag te warm, ‘s nachts te koud, zand ...

Ter voorbereiding van 24-02-2022, donderdag in de 7e week door het jaar

‘Waarom verbergt Gij uw gelaat?’ (Ps. 44 (43), 25). Soms zijn wij er zo slecht aan toe dat onze stemming somber wordt en ons zicht op de waarheid wordt vertroebeld. Dan denken we: God verbergt zijn gelaat voor ons. Immers, als God zich deze toestand aantrekt en de gast ...

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. Myriam zegt over de retraite: “Op de ...

Ter voorbereiding van woensdag 23-02-2022, H. Polycarpus, bisschop en martelaar

Toen de brandstapel gereedgemaakt was, ontdeed Polycarpus zichzelf van al zijn klederen en maakte zijn gordel los. Hij probeerde nu ook zijn schoeisel los te maken, wat hij vroeger ...

Vastenactie 2022 – Wandel voor een ander

Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen? De gevaarlijkste weg ter wereld willen ervaren in Bolivia? Willen kennismaken met de Inca’s en hun eeuwenoude cultuur? Loop dan met ons mee! Op woensdag 2 maart starten we met de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’. We lopen in ruim zes weken ...

Preek op 20-02-2022, 7e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Eist Jezus dan vandaag echt onmogelijke dingen van ons? Nee, dat doet Hij niet. Want verderop zegt Hij: 'Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.' En met 'uw Vader' bedoelt Hij niet onze biologische vader, maar wel zijn en onze Vader in de hemel. En dan weten we - en dat weet Jezus ook: even barmhartig als God, nee ...

Het leven begint bij het begin

We kunnen abortus vanuit vele invalshoeken benaderen: Biologisch, embryologisch, genetisch, filosofisch, sociaal en economisch, op zijn minst. Wat de eerste drie betreft - mijn benadering als ...

In tijden van nood, bid de rozenkrans!

Meer dan ooit moeten katholieken hun rozenkrans vastgrijpen en uit alle macht bidden. Want we worden geconfronteerd met situaties in ons privéleven en in de Kerk die zeer ernstig en verwarrend zijn. Laten we ons troosten met het feit dat de katholieken zich al eeuwenlang tot de rozenkrans wenden om grote en kleine problemen te ...

Ter voorbereiding van 18-02-2022, vrijdag in week 6 dhj 2

Als wij waardig zijn bevonden kinderen van God te worden en uit de heilige Geest van boven te worden geboren en Christus in ons te dragen, die ons verlicht en verkwikt, staan wij op allerlei verschillende wijzen onder leiding van de heilige Geest en ondergaan wij onzichtbaar in ons hart als een geestelijke verkwikking de werking ...

Ter voorbereiding van 17-02-2022, donderdag in week 6 dhj 2

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 4 (slot)

Naar de Mis gaan betekent naar de hemel gaan, waar “God- met-hen ... alle tranen uit hun ogen zal wissen” (Apok 21,3-4). Maar er is nog meer in de hemel. In de hemel geven wij ons over aan het oordeel, wij zien onszelf in het heldere morgenlicht van de eeuwige dag en de ...

Waarom ware schoonheid de jeugd aantrekt en bekeert

Een recente studie van een jongerenorganisatie die verbonden is aan de Anglicaanse Kerk in Engeland stelt dat "kerkgebouwen zeer invloedrijk zijn bij de bekering van jongeren tot het christendom". The Daily Telegraph van Londen citeert bij het analyseren van deze studie dat "ongeveer 13 procent van de tieners zei dat ze besloten christen ...

Ter voorbereiding van 16-02-2022, woensdag in week 6 dhj 2

Het licht van de ware kennis, dat is het feilloos onderscheiden tussen goed en kwaad. Want de weg van de rechtvaardigheid leidt onze geest naar de zon der rechtvaardigheid en voert hem binnen in de grenzeloze verlichting van de kennis, als hij verder met overtuiging blijft zoeken naar de liefde. Zij die strijden moeten hun verstand ...

Oude Katechismus

EERSTE LES Art. 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde 005 (3) Wie is God? God is onze Vader, Die in de Hemel woont. 006 (5) Waaruit weten wij, dat God bestaat? Dat God bestaat, weten wij: uit de openbaring, die vooral Jezus ons gedaan heeft. ook uit alles wat geschapen is.

Preek op 13-02-2022, 6e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, van de zaligsprekingen staan in de evangeliën twee verschillende versies:  een korte bij Lucas en een lange versie bij Matteüs. Bij Lucas staan niet alleen zaligsprekingen, maar ook aanklachten.  Anders dan Matteüs laat hij Jezus niet van af de berg spreken, maar afdalen naar de vlakte waar de mensen zich ...

Hoe de heilige Antonius Maria Claret de uitdaging aanging met de cultuur van zijn tijd

De heilige Antonius Maria Claret was een van de grote steunpilaren van de katholieke Kerk in de negentiende eeuw. Toen Pius XII hem in 1950 heilig verklaarde, noemde de paus hem "de heilige van iedereen", omdat "ambachtslieden, priesters, bisschoppen en het hele ...

Dagboek van zuster Faustina Kowalksa (nummers 1801-1828) (slot)

1801  Op een dag gaf de Heer mij tijdens de Heilige Mis een diepere kennis van Zijn heiligheid en Zijn majesteit en tegelijkertijd zag ik mijn eigen ellende. Deze kennis maakte mij gelukkig en mijn ziel verdronk zich geheel in Zijn barmhartigheid. Ik voelde mij reusachtig gelukkig ...

Ter voorbereiding van 12-02-2022, zaterdag in de 5e week door het jaar

Jakob sprak: ‘Het is een grote vreugde voor mij dat mijn zoon Jozef nog leeft. Ik ga op weg om hem te zien voordat ik sterf’ (Gen. 45, 28). Zonder te aarzelen begaf de rechtvaardige zich op weg. En toen hij in Berseba gekomen was, bad hij tot de Heer om Hem dank te zeggen ...

Ter voorbereiding van vrijdag 11-02-2022, Heilige Maagd Maria van Lourdes

Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in ...

Ter voorbereiding van 08-02-2022, dinsdag in de 5e week door het jaar

Een niet beproefde en nog niet onderzochte deugd is geen deugd. Neem nu Jozef. Denk de slechtheid van zijn broers weg, denk de afgunst weg, denk het hele moorddadige plan weg waarmee zij tegen hun broer tekeergingen, totdat zij hem verkocht hadden. Neem dat ...

Ter voorbereiding van 07-02-2022, maandag in de 5e week door het jaar

Jozef verdroeg de benarde situatie met geduld. Door zijn geduld werd hij een beproefd man en als een beproefd man leefde hij vol hoop. En de hoop stelt niemand teleur. God was met hem, en had dat alles voor Jozef geregeld en hem tot die hoge positie verheven ...

Preek op 06-02-2022, 5e zondag dhj C, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de grootheid van God en de kleinheid van de mens. Petrus had ook een bijzondere ervaring op dat gebied. Hij was een professionele visser. Al jarenlang. Hij had afgelopen nacht met collega's gewerkt. Maar er was geen vis te vinden. Dan komt er een timmerman. Je zou zeggen: schoenmaker blijf bij je leest. Maar ...

De tijd van de heilige Mis op zaterdag

Vandaag, zaterdag 5 februari, is de heilige Mis als vanouds weer om 19.00 uur !!!

Opgroeisymposium Webinar op vrijdag 18 februari

Op vrijdag 18 februari organiseert het opGROEIsymposium een webinar van 20:00 uur tot 21:30 uur. Spreker is Jean-Paul Van Der Walle, juridisch adviseur op het gebied van godsdienstvrijheid, pro-life onderwerpen en het gezin. Het webinar gaat over het recht op vrijheid van meningsuiting. Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen ...

Ter voorbereiding van 04-02-2022, vrijdag in de 4e week door het jaar

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te ...

Blasiuszegen

De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dan dat hij in de 4de eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas door de ...

Sint-Bernardus en de geest van ridderlijkheid

Sint-Bernardus van Clairvaux was een cisterciënzer monnik. Hij stichtte een religieuze orde die een aftakking was van de Orde van Sint-Benedictus, voorbestemd om een grotere soberheid te beoefenen en een harder leven te leiden dan vereist was door de strengste regels van de monniken van zijn tijd. Hij geloofde - en terecht - dat de ...

Maria verschijnt in de dodencel: de bekering van Claude Newman

In het jaar 1943 wachtte in een gevangenis in Mississippi de twintigjarige Claude Newman op zijn terechtstelling voor het doodschieten van Sid Cook, de gewelddadige tweede echtgenoot van zijn geliefde grootmoeder. Op een dag zag Claude een medaille hangen om de nek van een medegevangene, en was benieuwd wat ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 3

De hemel is een familiebijeenkomst met alle kinderen van God. Dat geldt ook voor de hemel op aarde: de heilige Mis. Laat ons teruggaan naar die veelzeggende passage uit de brief aan de Hebreeën: “Nee, u bent genaderd tot de berg Sion... het hemelse Jeruzalem... en de ...

Hymne over de liefde van Sint-Paulus

Vorige zondag hebben we gezien hoe Sint-Paulus, door de Kerk te definiëren als mystiek Lichaam van Christus, ons een relationele kijk gaf op de Kerk. Vandaag spreekt hij ons over het mysterie van de liefde dat het Hart van de Kerk in vuur en vlam zet, helemaal zoals bij haar goddelijke Bruidegom. Wat heel eigenaardig is: de liefde waarover Sint-Paulus spreekt in deze Hymne over de liefde gaat niet over de ...

Preek op 30-01-2022, 4e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, op de dag van de Sabbat ging Jezus, in de plaats waar Hij was opgegroeid, Nazareth, naar de synagoge.  Hij hield er een lezing uit de H. Schrift en was ook gast predikant. Ze kenden hem wel. Hij was immers de zoon van Maria en Jozef de timmerman.  Daarom staat er waarschijnlijk, “waren  aller ogen op Hem gericht” ...

Actie Kerkbalans 2022

Beste mede parochianen, het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'’. Een hele mooie volzin, waaruit hoop spreekt en vertrouwen in de toekomst. Het is weer eens duidelijk geworden, dat de kerk een belangrijke rol vervult, ook in ...

De tijd van de heilige Mis op zaterdag

De tijd van de heilige Mis op zaterdag ...

De ex-paus en de kardinale leercurve

Als ‘hoogste boom’ in het Münchense misbruikrapport vangt Joseph Ratzinger veel wind. Dat mag begrijpelijk zijn, maar de suggestie dat misbruik de emeritus-paus niets doet en dat hij er nooit tegen optrad, is nauwelijks houdbaar ...

De deugd van de kuisheid is het antwoord

Vuiligheid lijkt wel alomtegenwoordig: We zien het in films, op televisie, billboards, in de muziek, de entertainment, in boeken en tijdschriften. We zijn geroepen om te vechten tegen deze aanvallen ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 2

“De mensheid”, zei de dichter TS. Elliot, “kan niet veel werkelijkheid verdragen”. Wij hoeven niet ver te zoeken om de waarheid van zijn stelling te onderkennen. Mensen ontvluchten stuk voor stuk vandaag de dag het ware leven en trekken zich terug in hun speelkamer. De ...

Ter voorbereiding van donderdag 27-01-2022 in de 3e week door het jaar

Mijn geliefden, ge moet weten dat de beproeving van God niet dient opdat Hij zelf iets te weten zou komen wat Hij tevoren niet wist. Maar Hij wil, door ons op de proef te stellen of door ons te ondervragen, aan het licht brengen wat in de mens verborgen is. Want de mens is aan ...

Preek op 23-01-2022, 3e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als we kijken naar de coronapandemie, beleven we nu spannende weken: is het einde in zicht, zal de regering de komende dagen alle of bijna alle coronamaatregelen opheffen!? Het verlangen naar 'terug-naar-normaal' is groot, bij iedereen, maar ...

Een les uit de kindertijd van de heilige Aloysius Gonzaga

In de levensbeschrijving van de heilige Aloysius Gonzaga lezen we: "De heilige Aloysius Gonzaga (1568-1591) was de oudste zoon van Ferdinand, markies van Castiglione. Naast zijn vroegrijpe vroomheid, vertoonde hij ook het oorlogszuchtige borrelen van zijn voorvaderlijk bloed. Zijn vader, de markies gaf hem een kleine wapenuitrusting, een helm, een klein zwaard en een kleine maar echte haakbus ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 1

Christenen uit Oekraïne vertellen graag het verhaal hoe hun voorvaders de liturgie ‘ontdekt’ hebben. In 988 zond prins Vladimir van Kiev, na zijn bekering tot het christendom, afgezanten naar Constantinopel, de hoofdstad van het Oosterse Christendom. Zij ...

Ter voorbereiding van 19-01-2022, woensdag in de 2e week door het jaar

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de ...

Preek op 16-01-2022, 2e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, ik weet niet of u dat ook heeft gehoord de laatste week, dat veel mensen zeggen, of eigenlijk zuchten; ik ben blij dat die feestdagen weer voorbij zijn. Zo’n opmerking die diep uit ...

Leven in de Goddelijke Wil

Mijn allerliefste dochter, liefde doet Mijn Hart bonzen en Ik voel de behoefte jou te vertellen waarom Ik samen met Mijn Zoon Jezus aanwezig wou zijn op die bruiloft te Kana. Denk je dat het zomaar voor de plechtigheid was? Neen, dochter, er zijn diepe mysteries. Schenk Mij aandacht en Ik zal je nieuwe dingen vertellen: hoe Mijn ...

De Glorie van Kana

De leerlingen wisten niet welk feest en welke beloning de Meester, die God hen gegeven had, voorbereidde! Maar kijk, ze zijn uitgenodigd in Kana op een bruiloft waarbij “de moeder van Jezus aanwezig was”. Met welke blikken ze haar aanschouwden, hoe innig Johannes (de getuige, die deze wondere herinnering vertelt) meteen van haar ...

De biecht, het sacrament van de goddelijke barmhartigheid

Om de grote geestelijke schat die het sacrament van de biecht bevat beter te begrijpen, laten we tweeduizend jaar terugreizen naar Palestina, naar een gebeurtenis in het openbare leven van Onze Heer Jezus Christus. De majesteit van Zijn Persoon, de wijsheid die uit Zijn mond vloeide en de kracht die door Zijn wonderen werd ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 4

Recente generaties schrijvers, die over de Apokalyps schreven, hebben zich gefixeerd op de oorlogen en de beesten in dit boek, omdat deze door hun angstaanjagendheid fascineren. Lezers worden terecht angstig bij de vraag, hoe zo’n streng oordeel in hun leven ten uitvoer ...

Medjugorje: UNUSUAL SIGNS – Believers All Around The World Are Beginning To Notice This!

Stop and listen to the voices around you . Have you noticed the ones that seem the most strident are the ones that want to lead us in ...

Maria en de moslim die zich bekeerde

Don Octavio del Monaco was een welgesteld burger in het 17e eeuwse Napels. Zoals velen van zijn stand, had Don Octavio verschillende moslimslaven in zijn huishouden. Deze kinderen van de Islam waren verbaasd over de vriendelijkheid van hun "meester." Hij voedde en kleedde hen beter dan zij in hun geboorteland gewend waren ...

Ter voorbereiding van maandag 10-01-2022, in de 1e week door het jaar

‘Laten Wij nu de mens maken, als beeld van Ons, als een gelijkenis met Ons’ (Gen. 1, 26). God sprak niet zoals bij de schepping van de andere wezens: er moet een mens zijn! Daaraan moeten wij onze waardigheid erkennen. Wij werden immers niet tot het bestaan geroepen door een eenvoudig bevel. Er was bij God overleg, hoe Hij zulk een waardig schepsel in het leven zou binnenleiden. ‘Laten Wij nu maken’: de ...

Preek op zondag 09-01-2022, Doop van de Heer, jaar C, pastoor Frank Domen

De Joden, die Johannes de Doper hoorden spreken, vroegen zich af of hij misschien de Messias, de beloofde Redder, zou zijn. Er was zo veel onrechtvaardigheid in de Joodse maatschappij. En Johannes durfde al die zaken bij naam te noemen. Of het nu om koningen of Joodse ...

Ter voorbereiding van zaterdag 08-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

God heeft ons allen een teken van minne gegeven: Hij heeft zijn eniggeboren Zoon gezonden in onze natuur, zodat Hij mens werd zoals wij en ons aller broeder. Gods Zoon heeft zichzelf vernederd en ons verheven. Hij heeft zichzelf arm gemaakt en ons rijk. Hij heeft zichzelf versmaad en ons met eer overladen. Maar al heeft Hij zich vernederd, Hij heeft zich niet ontdaan ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 3

De laatste grote vuurzee. De slag om Armageddon. De meest sensationele publiciteit over de Apokalyps is de afgelopen jaren veroorzaakt door de beschrijvingen van gevechtsscènes uit het boek. Want deze oorlog is niet als welke andere oorlog dan ook, neen, het ...

Ter voorbereiding van vrijdag 07-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

Wat is ons geloof? Wij hechten geen geloof aan holle frasen en wij laten ons ook niet meeslepen door opwellingen van ons hart of door de betoverende kracht van overtuigende uiteenzettingen. Wel schenken wij vertrouwen aan woorden die met goddelijke kracht uitgesproken zijn. Die nu heeft God toevertrouwd aan het Woord. Het Woord heeft ze op zijn beurt uitgesproken met de bedoeling ...

Ter voorbereiding van donderdag 06-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

Het Woord van God dat naar het lichaam slechts eenmaal geboren werd (dat is een gevolg van zijn overvloedige goedheid en menselijkheid), wordt naar de geest graag telkens geboren voor de mensen die het willen. Het Woord werd kind om zich in hun ...

Ter voorbereiding van woensdag 05-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘Sta op en word verlicht, Jeruzalem, want uw licht is gekomen’ (Jes. 60, 1). Bedoeld wordt het Jeruzalem dat de Heer Jezus, die de ware en opperste vrede is, bouwt uit levende stenen. Het ziet naar Hem uit ...

Ter voorbereiding van dinsdag 04-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘God, laat uw aanschijn over ons lichten, en wees ons genadig’ (Ps. 67 (66), 1). Wij kunnen niet buiten Gods zegen. Daarom bidden wij: dat Hij zijn aanschijn over ons laat lichten; dat het licht van zijn kennis in ons duistere hart mag stralen; dat zijn goddelijke Geest licht schenkt aan ons beneveld verstand; en dat wij met trots mogen zeggen: ‘De Heer ...

Ter voorbereiding van maandag 03-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘Op de derde dag was er een bruiloft’ (Joh. 2, 1). Wat is deze bruiloft anders dan de feestvreugde van de mensheid die haar verlossing ...

Preek op 02-01-2022, Openbaring des Heren, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij allemaal hebben mensen van wie wij veel houden, méér dan van anderen: je ouders, je eigen man of vrouw, kinderen of andere familieleden. Het is echter niet zo dat ons hart iedere keer dat wij hen zien heel blij wordt. Als je mensen tien of ...

Preek op 01-01-2022, Maria, Moeder van God, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een hoogfeest, Maria moeder van God. Maar je kunt niet bepaald zeggen dat Maria een bijzondere plaats inneemt in de lezingen van vandaag. Zoals bijvoorbeeld Paulus met zijn mededeling dat Jezus is geboren uit een vrouw. Dat is wel heel ...

Laten wij vanaf het begin van dit nieuwe jaar heel veel bidden voor Amerika en Rusland

Je hoeft geen Poetin-adept te zijn om te erkennen dat Oekraïne de geopolitieke achtertuin van Rusland is. Europa moet daar voortaan realistischer in zijn, schrijft Zihni Özdil. Hoe zou u het vinden als het jaar 2022 opent met een atoomoorlog tussen Rusland en de ...

Lichtpuntjes voor het nieuwe jaar 2022

Wij wensen iedereen van harte een Zalig Nieuwjaar: dat het ons veel goeds mag brengen én ... dat wij ook zelf veel goeds mogen geven aan anderen!

Waarom vieren we dat Maria moeder van God is?

Op 1 januari vieren wij in de liturgie het feest van Maria, Moeder van God. Deze dag wordt ook gevierd onder de naam Besnijdenis van de Heer. Het is een verplichte feestdag voor katholieken in Nederland, wat betekent dat het bijwonen van de H. Mis verplicht is (hoewel van de Misverplichting soms om verschillende redenen door de ...

Hoogfeest van Maria Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar. De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis. Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazareth ...

Strijder voor Maria’s triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

De ziekelijke oude priester kwam in Roussay aan om een missie te preken. Hij besteeg de preekstoel in de parochiekerk, en na een kort gebed begon hij te spreken. Dit kleine dorpje in het westen van Frankrijk bestond uit een aantal vervallen gebouwen, waarvan deze ...

Crisisbestrijding – hoe het anders kan – Geert Hulshof

Een veel gehoorde opmerking bij het betaalde voetbal is dat er in Nederland ruim 17 miljoen bondscoaches zijn. Een daarvan staat ...

Ter voorbereiding van de zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis, 31-12-2021

Te allen tijde kan de geboorte van onze Heer en Verlosser uit de Moedermaagd het voorwerp zijn van gelovige overweging. Elke dag kunnen wij ons hart verheffen om onze Schepper hulde te brengen, als wij tot Hem zuchten en smeken, als wij Hem jubelend loven, als wij ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 2

Op een plaag van antichristelijke pulpfilms in de jaren zeventig na, heeft Hollywood zelfs niet getracht om een Apokalyps-film op het scherm te brengen, terwijl de evangeliën en het boek Exodus wel verfilmd zijn. Misschien zijn sommige onderdelen wel te raar ...

Preek op 26-12-2021, feest van de heilige Familie, jaar C, pastoor Frank

‘Heilig’ betekent ‘heel’. Toch zien wij vandaag dat de eenheid in het heilig huisgezin min of meer eventjes verstoord is. Een kind gaat niet met zijn ouders mee terug naar huis en wanneer het na drie dagen zoeken is gevonden, begrijpen de ouders de woorden van hun kind niet ...

Preek op 25-12-2021, Eerste Kerstdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam ...

Preek op 24-12-2021, Kerstnacht, jaar C, pastoor Frank Domen

Eén van de grootste gebeurtenissen ooit gaat plaatsvinden: Gods eigen Zoon komt in de wereld. Je zou verwachten, dat God dan zegt: “En nu iedereen aan de kant. Mijn Zoon komt er aan. Ik deel de lakens uit.” Nee hoor, het zijn nog steeds de politici, die de baas spelen. De keizer van Rome, Augustus, wil een volkstelling laten houden. Niet ...

De Kerstmis van een Chouaan, een Frans Kerstverhaal

Van 1793 tot 1800 was de streek van Fougères, in het noordwesten van Frankrijk, het toneel van de epische strijd van de Chouanen (spreek uit Tsjoewanen). De Chouanen waren boeren die tegen de Franse Revolutie in opstand kwamen om het koningsschap en de Kerk te ...

Op zoek naar de ware vreugde van Kerstmis

De toestand van het wereldgebeuren is zo onzeker dat het onmogelijk is te weten onder welke omstandigheden wij Kerstmis zullen vieren of wat het nieuwe jaar zal brengen. Dit is een Kerstmis waarin veel mensen vervuld zijn van onzekerheid en beproevingen. Men zou zich terecht kunnen afvragen: "Is het gepast ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 1

De eerste vier hoofdstukken waren het gemakkelijke deel van het boek. Per slot van rekening hebben de meeste katholieken nog wel iets met de Mis. Zij zijn met de gebeden en het ceremonieel vertrouwd, ook zelfs wanneer zij deze slaperig over zich heen hebben laten ...

Preek op 19-12-2021, 4e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare Medegelovigen, wij mensen van deze tijd denken overal een pasklaar antwoord op dergelijke gedachten en vragen te hebben. Maar toch, die vragen zijn er. Ook in ons geloof mag en moet je vragen serieus nemen en blijven zoeken naar een beetje inzicht. En ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de derde week van de advent, 18-12-2021

Niemand van de mensen heeft God gezien noch gekend, maar Hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij openbaarde zich echter door het geloof. Alleen daaraan is het gegeven God te zien. Immers, God de Heer en Schepper van het al, die alles gemaakt heeft en ordelijk heeft ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (4)

Sommige mensen met een romantische inborst denken dat de vroegchristelijke eredienst zuiver spontaan en geïmproviseerd was. Zij stellen zich voor dat toen de eerste gelovigen in de Kerk bijeenkwamen om het brood te breken, zij zo enthousiast waren dat lof en dank in diep gebed overgingen. Wie heeft per slot van ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in de derde week van de advent, 17-12-2021

‘Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’ (Mt. 28, 20). Indien de Heer zijn gelovigen heeft beloofd alle dagen met hen te zijn, hoeveel te meer zal Hij dan op zijn geboortedag bij ons aanwezig zijn, als wij Hem met nog grotere bereidwilligheid zullen dienen! ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de derde week van de advent, 16-12-2021

God die door zijn Woord alles schept en in stand houdt, geeft in de geschapen dingen een bestendig getuigenis aan de mensen. Daar ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de derde week van de advent, 15-12-2021

Er is slechts één God die door het Woord en de Wijsheid alles heeft gemaakt en geordend. Het Woord, onze Heer Jezus Christus, is op het laatste van de tijd mens geworden onder de mensen, om het einde met het begin, dat wil zeggen de mens met God, te verbinden. Daarom hebben de profeten van hetzelfde Woord het profetisch charisma ontvangen en zijn komst in het ...

Preek op 12-12-2021, 3e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Mensen zeggen weleens dat overal waar het woordje ‘te’ voor staat, dat dat niet goed is. Te groot of te klein, te veel of te weinig, te bijdehand of te verlegen. Vaak ligt de goede weg ergens in het ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de tweede week van de advent, 09-12-2021

God, die ziet dat de wereld in voortdurende angst dreigt ten onder te gaan, laat niet af haar met liefde terug te roepen, haar uit te nodigen door zijn genade, haar in zijn goedheid te omvatten, haar in te sluiten in zijn genegenheid. Daarom veegt Hij de aarde, die door het kwaad ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (3)

‘Kannibalisme’en ‘mensenoffers’waren beschuldigingen die vaak tegen de eerste generaties christenen werden geuit. De vroegchristelijke geloofsverdedigers wezen deze beschuldigingen als roddel van de hand. Maar toch kunnen wij door de vertroebelde lens waarmee de heidenen naar de eerste christenen keken, wel degelijk ...

De devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria zal de wereld redden

Onze Lieve Vrouw verscheen aan Lucia, Jacinta en Francisco, en gaf hen boodschappen voor de wereld. De zieners bevestigden dat deze verschijningen bekend moesten worden gemaakt aan de Heilige ...

Preek op 05-12-2021, 2e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

De oproep van Johannes de Doper weerklinkt vandaag over de stad waar wij wonen, zoals eertijds over de Jordaan vallei nabij Jeruzalem: "Bekeer u! Bereid de weg van de Heer! Maak uw paden recht! Heel de mensheid zal Gods redding zien!" Wat is die “bekering” dan? ...

De heilige Mis op zaterdag is voortaan om 16.00 uur !!!

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen is de heilige Mis van zaterdag voorlopig om 16.00 uur. Dit omdat er na 17.00 uur geen activiteiten meer mogen plaatsvinden ...

Jim Caviesel: “God sprak tot mij… Ze houden niet van mij. Er zijn er maar heel weinig.” De Wonderfoto uit Het Heilige Land

De filmster, die Jezus speelde in de grote film The Passion of the Christ, zei dat hij rollen accepteert in films waarvan hij gelooft dat ze ...

“Is er leven na de bevalling!?”

In de baarmoeder van een moeder zaten twee baby's. De een vroeg aan de ander: "Geloof jij in leven na de bevalling ?" De ander ...

Corona-update

De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt in verband met de oplopende besmettingscijfers. Ook binnen de katholieke kerk zijn op 1 december nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Voor niet-liturgische bijeenkomsten in de parochies (voor 17.00 uur) gelden de regels van ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de eerste week van de advent, 02-12-2021

Omdat Christus wilde voorkomen dat de leerlingen Hem over het tijdstip van zijn wederkomst uitvroegen, zei Hij: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen’ (Mt. 24, 36), en: ‘Het komt u niet toe dag ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (2)

De meest verpletterende woorden die in de Mis werden uitgesproken waren het ‘Lam Gods’, omdat ik wist dat dit Lam Jezus Christus zelf was. Niemand hoeft u dat te vertellen. Misschien heeft u de woorden “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons” duizend keer gezongen of uitgesproken. En hoeveel keer heeft u de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (31) 03-12-2021

God gaat altijd op de volgende wijze te werk: de grootheid van zijn uitverkorenen komt pas in het verborgene goed tot zijn recht. Zowel dag als uur om deze grootheid aan de wereld te openbaren ...

Unbound – cursus

Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. God heeft ons ...

Preek op 28-11-2021, 1e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag is nogal angstaanjagend. Er wordt gesproken over tekenen aan zon, maan en sterren, over gebulder van de onstuimige zee. Volkeren in angst, mensen, die het besterven van schrik. Er was vóór Jezus’ tijd al heel wat kwaad gebeurd en dat ...

Overweging op 26/27-11-2021 in de tehuizen, 1e zondag van de advent, jaar C, Jannie Ligthart

De lezingen van deze eerste zondag van de Advent  getuigen van een groot vertrouwen op licht in donkere dagen. De profeet Jeremia blijft hopen op recht en gerechtigheid, ook als Juda politiek ten onder gaat. Hij blijft hierop hopen omdat hij vertrouwen heeft in wat God ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 34 door het jaar 1, 27-11-2021

‘De stroom van God is boordevol water; Gij hebt hun voedsel bereid; zo draagt Gij voor alles zorg’ (Ps. 65 (64), 10 - LXX). Er is geen reden om over de betekenis van deze stroom te twijfelen, want de profeet zegt: ‘Een stroom van water verkwikt Gods stad’ (Ps. 46 (45), 5). En de Heer zelf zegt in het evangelie: ‘Wie van het water drinkt dat Ik hem zal ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in week 34 door het jaar 1, 26-11-2021

‘Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. En hij zei: dan zal ik tot mijzelf zeggen: man, je hebt een grote rijkdom liggen voor lange jaren; rust uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: dwaas! Nog deze ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (1)

Daar stond ik dan, incognito, een dominee in burgerkleren, achter in een katholieke kapel in Milwaukee om mijn eerste Mis bij te wonen. Nieuwsgierigheid had mij hiernaartoe gedreven en ik was er niet zeker van of het een gezonde nieuwsgierigheid was. Bij het bestuderen van de geschriften van de eerste christenen had ik talloze ...

Ter voorbereiding van de donderdag in week 34 door het jaar 1, 25-11-2021

Terecht staat het einde van al onze verlangens, namelijk het eeuwig leven, aan het einde van de artikelen van het geloof. Wij besluiten immers de geloofsbelijdenis met de woorden: ‘En het eeuwig leven. Amen.’ Het eeuwig leven bestaat vooreerst hierin dat de mens met ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (30) 24-11-2021

Zoals God de Patriarch Jozef, zoon van Jacob, als landvoogd over heel Egypte aanstelde, om voor het volk de tarwe te verschaffen, nodig voor het leven, zo ook, toen de tijden waren vervuld, waarop de Eeuwige zijn enige Zoon op aarde ging sturen, om de wereld vrij ...

Preek op 21-11-2021, Christus, Koning van het Heelal, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag vieren we het feest van “Christus Koning van het heelal”. Velen van u zullen zich dat herinneren  als een groot katholiek feest, met processies door de kerk en wellicht ook gewoon buiten op straat. Bij de zusters , waar ik toen misdienaar was hadden we altijd een processie in de grote kloostertuin. Als misdienaar had je dan een prachtige ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in week 33 door het jaar 1, 19-11-2021

Hier vind ik alle goede herders terug in de ene herder. Goede herders ontbreken niet, maar ze zijn in die éne. Als ze verdeeld zijn, zijn ze met velen. Hier wordt één herder verkondigd, omdat de hele tekst de eenheid aanbeveelt. Het is niet waar dat er nu over ‘herders’ gezwegen wordt en dat de Heer over één herder spreekt, omdat Hij niemand gevonden had aan wie Hij zijn ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (29) 16-11-2021

Laten wij Sint-Jozef beschouwen in gezelschap van Jezus en Maria als hij zijn ziel aan zijn Schepper gaat teruggeven. Stelt u zich deze zalige Patriarch voor, liggend op een armzalige legerstede, met Jezus en Maria bij hem. Hij is omgeven door een ontelbare schare engelen ...

Ter voorbereiding van de dinsdag in week 33 door het jaar 1, 16-11-2021

‘Mijn schapen dolen rond over alle bergen en hoge heuvels, over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid’ (Ez. 34, 6). Wat betekent: ‘Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid’? Dat wil zeggen: dat ze de wereldse dingen najagen en houden van aardse schittering. Ja, ...

Preek op 14-11-2021, de 33e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, zijn dikwijls nieuwsgierig naar de toekomst. Dat hoeft niet altijd om de grote wereldgebeurtenissen te gaan, maar ook de dingen van ons eigen leven willen wij soms graag weten. Zo vraagt een jongere zich af of hij zal slagen voor zijn examen, een jubilerend ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (9)

Wanneer wij - op verjaardagen, trouwdagen, of bij toespraken - de mogelijkheid krijgen om onze moeders te prijzen, dan kunnen wij, zonen, zeer lang van stof worden, omdat wij onverbiddelijk teruggetrokken worden naar onze kinderjaren. Wij hebben het gevoel dat wij die dagen uit onze kindertijd met onze moeder opnieuw ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 12-11-2021

Door een wonderbare beschikking is de kerk bedoeld om in de volheid van de tijden één grote familie te zijn die geheel het mensdom omvat. Tot haar kenmerken behoort immers van Godswege haar wereldomspannende eenheid. Want Christus de Heer heeft niet alleen de opdracht die Hijzelf van de Vader had ontvangen, aan de apostelen toevertrouwd, toen Hij zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’ ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (28) 12-11-2021

Paus Leo XIII in zijn mooie encycliek ‘Quam pluries’ (15-05-1889) drukt zich evenzo uit: “Er bestaan redenen, waarom mensen van alle ...

26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

"Liefdadigheid gaf me de sleutel tot mijn roeping." "Ik wil gegeseld en gekruisigd worden zoals U, mijn Echtgenote; levend gevild worden ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 08-11-2021

Laten we eens zien wat het goddelijk woord dat niemand naar de mond praat, tegen de herders zegt die zichzelf weiden en niet de schapen: ‘Ge gebruikt de melk, ge kleedt u met de wol, ge slacht het vetgemeste dier, maar weiden doet ge mijn schapen niet. Het zwakke dier geeft ge niets om het te sterken, het zieke dier geneest ge niet, het gewonde verbindt ge niet, het ...

Preek op 07-11-2021, Willibrordzondag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Al tijdens zijn leven was Willibrord  in zijn geboorteland befaamd. In de kerkgeschiedenis van het Engelse volk, geschreven door zijn tijdgenoot broeder Beda, staat hij als volgt vermeld:  “Willibrord, bijgenaamd Clemens, is nog altijd in leven, eerbiedwaardig door zijn ...

Overweging op 05/06-11-2021 in de tehuizen, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, zondag is het  Wil­li­brord­zon­dag. De heilige Willibrord, geboren in het Engeland leefde van 658 tot -739, houden we als één van de grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Gelukkig kwam de Kerk, door de kracht van de verkondiging van de Blijde ...

Willibrordzondag

In katholiek Nederland heet de zondag rond 7 november Willibrordzondag. Tijdens vieringen die dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen. Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint Willibrord (7 november) in rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 06-11-2021

Ge dient te weten dat een goede herder vele dingen eigen zijn. Vooreerst moet de goede herder de weide weten waarheen hij zijn schapen drijven wil. Zo behoort de herder van de heilige kerk de goddelijke waarheid te kennen, opdat hij ze aan het volk kan onderrichten. Daarvan zegt de heilige Gregorius: diegenen kunnen ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (27) 05-11-2021

Sint-Jozef kende de armoede, wist zelfs wat behoeftigheid was en gebrek. Van dag tot dag moest hij zien rond te komen van zijn werk dat hij onder vaak moeilijke omstandigheden moest zoeken of er gespannen op wachten. Ondanks zijn voortdurend zwoegen ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (8)

Nu je het grootste deel van dit boek over de heilige Maagd Maria gelezen hebt, kijk je er misschien naar uit om met vrienden, familieleden, of medewerkers te spreken, die weliswaar christen zijn, maar misschien nog twijfelen over de leer over Maria. Als je graag wil evangeliseren, dan ben ik blij. Ik heb dit boek geschreven opdat ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 05-11-2021

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Kolosse: ‘Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid’ (3, 14). Er wordt gesproken over de band der volmaaktheid, omdat de liefde alle goede eigenschappen verenigt of verbindt tot een volmaakte eenheid. En allen die gered worden, worden door deze zo volmaakte en ...

Preek op 01-11-2021, Allerheiligen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, enige jaren geleden toen ik net diaken was kwam ik in gesprek met een jonge moeder van wie een dochtertje net één jaar was geworden. Die moeder had weinig vertrouwen in de wereld waarin haar dochter was geboren. Met verbittering in haar stem vertelde ze mij hoe de wereld er volgens haar uitzag. Iedereen ...

Allerheiligen – sterven om naar de hemel te gaan

In deze prachtige maand oktober, wanneer de zonnestralen goudkleurig zijn, wanneer de hele natuur alleen maar ultieme zoetheid uitademt, lijken de kleinste schepselen ons te leren hoe te ...

Preek op 31-10-2021, 31e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de heilige bisschop Augustinus heeft een boekje geschreven dat ‘Speculum’ heet, wat ‘Spiegel’ betekent. Zoals wij in de spiegel kijken of alles netjes zit, zo is het ook belangrijk om naar ons innerlijk te kijken en te zien of wij na verloop van tijd betere ...

Waterpraat

Hoe anders ziet de wereld eruit vanaf het water! Hoe raak je in de ban van het kajak- en kanovaren? Toen ik een jaar of 16 was, had ik een koffergrammofoon; deze heb ik toen geruild voor een houten kajak. Die kajak in IJmuiden is bij een schoolvriend opgeknapt en toen die klaar was, hebben we de kajak over de kanaaldijk getild en daar in ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 30-10-2021

Mijn geliefde, mijn grote geliefde, liefste en meest liefderijke Heer Jezus Christus, mijn God, mijn Verlosser, Gij die uit liefde voor ons mensen zijt mens geworden en ook uit liefde voor ons met uw genade onder ons zijt gekomen; Gij die uit mateloze liefde voor de mensen U verwaardigd hebt aan het kruis te sterven; Gij die U hebt willen ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (26) 29-10-2021

Welke heilzame opmerkzaamheid is er niet uitgegaan van de Voorzienigheid om Sint-Jozef als toonbeeld aan de arbeiders te geven. Sint-Jozef was een werkman, Jezus zelf eveneens onder het wakend oog van zijn voedstervader, zodat ze hem gewoonlijk noemen: de zoon van de timmerman, de zoon van de werkman (Mt. 13, 55 ; Mk. 7, 3) ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (7)

Door de Schrift, de traditie en de dogma's van de Kerk leren wij een moeder kennen. We leren de heilige Maagd Maria kennen. Toch moeten we hier voorzichtig zijn. Want het is niet zozeer de Kerk die ons Maria geeft, als wel Maria die ons de Kerk geeft. Of nauwkeuriger geformuleerd, zij schenkt ons, als moeder van de Kerk, door de Kerk ...

Ziekentriduüm 2022 in Heiloo

Een triduüm is een moeilijk Latijns woord. Het is letterlijk en in zijn oorspronkelijke betekenis een periode van drie dagen. In Rooms Katholieke zin is het een kerkelijk Viering, die zich over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt. Een dergelijke driedaagse viering kent een afwisseling van gebeden, gezangen en overwegingen, met ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 27-10-2021

Nadat de Heer de zaligmakende armoede had aangeprezen, vervolgde Hij: ‘Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden’ (Mt. 5, 4). Dit treuren, geliefden, waaraan de belofte van eeuwige vertroosting is verbonden, heeft niets te maken met de droefheid van deze wereld, want de klachten en zuchten die overal door mensen worden geslaakt, maken niemand gelukkig. ...

Preek op 24-10-2021, 30e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag staat Jezus aan het begin van zijn tocht naar Jeruzalem. Hoe heeft dit verhaal geklonken  in de oren van de eerste christenen? Het is om te laten horen hoe dit verhaal verbonden is met zijn Bijbelse achtergrond en waarom Marcus deze, op zich kleine gebeurtenis ...

Overweging in de tehuizen op 22/23-10-2021, 30e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. “Heer, maak dat ik zien kan.” Die bede van de blinde Bartimeüs zou ook de bede van ons allemaal kunnen zijn. Ik denk dat we vaak ziende blind zijn, of we zien alleen maar wat we graag willen zien, of we kijken door een gekleurde bril. Vaak is het ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (25) 22-10-2021

Door God Zelf uitverkoren om het onuitsprekelijke mysterie van de Menswording te verbergen, heeft Jozef het met zijn geduld en liefde bedekt als onder een fijn geweven hemelsblauwe, scharlakenrode en purper gekleurde sluier, en het beschut met het stevige, ondoordringbare weefsel van zijn onwankelbaar geduld dat bestand is tegen alle schadelijke invloeden van weer en wind ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 23-10-2021

In het negentiende hoofdstuk van het boek Jeremia vinden wij een profetie, niet zozeer met woorden maar met daden. Door de handeling die hij stelt, geeft de man Gods te kennen welk lot het zondige volk en de zondige stad te wachten staat: zij zullen verbrijzeld worden ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (6)

Het kan verheugend zijn om uit te zoeken wie Maria werkelijk is. Tegelijkertijd kunnen de feiten voor sommigen overweldigend en zelfs ontmoedigend zijn. Als zij de nieuwe ark van het verbond is, dan heeft zij, evenals de oude ark, recht op onze diepe verering. Overweeg het ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 20-10-2021

Wij lezen in het evangelie hoe de Heer bij zijn onderricht de leerlingen aanspoorde zijn vlees te eten, om door dit sacrament deel te hebben aan zijn lijden en dood (vgl. Joh. 6, 53-59). Sommigen zeiden toen: ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst’, en zij trokken zich van Hem terug (Joh. 6, 60.66). Daarop vroeg Jezus de andere leerlingen of ook zij soms wilden heengaan. ...

Preek op 17-10-2021, 29e zondag door het jaar B,

Het evangelie, broeders en zusters, vertelt ons over de apostelen Jakobus en Johannes. In het koninkrijk van God willen zij links en rechts van Jezus Christus zitten. Maar dan vertelt Jezus, dat sowieso alleen zíj dit krijgen voor wie dit is bestemd, ik neem aan door de hemelse Vader. En dan nog: je moet bereid zijn om te proberen ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (5)

De studie van de Bijbelse typologie kan een gretige lezer, of een amateur detective, volledig opslokken. Het is fascinerend, zoals de heilige Augustinus zei, om uit te zoeken hoe het Nieuwe Testament verborgen ligt in het Oude en het Oude Testament geopenbaard wordt in het Nieuwe. Typologie onthult op elke bladzijde van de Schrift ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 13-10-2021

Broeders en zusters, wij die door het Leven tot de bron van leven geroepen zijn, moeten die roeping volgen. Die bron is niet alleen de bron van levend water, maar ook van eeuwig leven, van licht en helderheid. Zij is de oorsprong van alles: van wijsheid, van leven en van eeuwig licht. De Maker van het leven is de bron van alle leven, de Schepper van het licht is de bron van alle ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (24) 13-10-2021

Het is een algemene regel voor alle buitengewone genaden, verleend aan een met rede begaafd schepsel dat telkens als de goddelijke goedheid iemand uitkiest om hem te verheffen tot een heel ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 12-10-2021

Geliefde broeders en zusters, luistert naar mijn woorden als naar iets dat jullie niet mogen missen. Als je ziel dorst naar het water uit de goddelijke bron, waarover ik je nu wil spreken, laaft dan die dorst maar blust hem niet volledig. Drinkt, maar zonder je te verzadigen. De levende bron roept ons tot zich, de bron van leven spreekt tot ons: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij, ...

Preek op 10-10-2021, 28e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Een jonge man die blijkbaar erg rijk was, vraagt aan Jezus: “Wat moet ik eigenlijk doen om mijn leven, nu en voor altijd echt waarde te geven”.  Als je het zo leest, dan lijkt het een beetje op een hoogdravende vraag, maar ja je hebt van die idealisten. Ze willen ...

Overweging op 08/09-10-2021 in de tehuizen, 28e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie van vandaag gaat Jezus weer verder op weg naar Jeruzalem. Het op weg gaan van Jezus, is ook voor ons een uitnodiging om onze weg, achter Hem aan, te blijven vervolgen. Jezus willen volgen, wil niet zeggen dat we, met het ...

Laat het christendom met rust

Al zestig jaar is christenen pesten de grootste hobby van progressief Nederland, schrijft Zihni Özdil. Het is genoeg geweest. ‘Maar dat betekent dus dat wij besluiten wat deugt?’ Zo eindigt een beleefde, doch verhitte WhatsApp-conversatie in april 2018. Ik ben op dat moment lid van de Tweede Kamer voor een groene en linkse partij ...

De rozenkrans en de zeeslag bij Lepanto

Op 7 oktober gedenken wij dat 450 jaar geleden, op 7 oktober 1571 de zeeslag bij Lepanto gewonnen werd door de verenigde katholieke vloten en de rol die het bidden van het rozenkransgebed bij deze overwinning speelde. De feestdag wordt daarom ook genoemd ...

7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (4)

We hebben in zowel het evangelie van Johannes als in de Apocalyps gezien hoe het verlossingswerk van Christus vele typen, of voorafbeeldingen, uit het boek Genesis vervult. De eerste schepping was een voorafbeelding van de vernieuwing en verlossing van de schepping door Jezus Christus (Apk 21,5). De tuin van Eden was een type van de tuin van Getsemane. De boom in Eden was een type van het hout van het ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (23) 05-10-2021

De benaming ‘vader’ is bij Jozef geen loze titel. Jozef beveelt en Hij, die de dageraad en de zon geschapen heeft en door de morgensterren aanbeden wordt, gehoorzaamt. Jozef spreekt en het Goddelijk Kind ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 05-10-2021

Toen Christus de wereld met God verzoende, had Hijzelf uiteraard geen verzoening nodig. Welke zonde zou Hij die toch geen zonde gekend heeft (vgl. 2 Kor. 5, 21), moeten uitboeten? Toen de joden de didrachme eisten die volgens de wet vanwege de zonde gegeven werd, zei Jezus dan ook tegen Petrus: ‘Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen ...

Preek op 03-10-2021, 27e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Jezus Christus spreekt over huwelijk en gezin. In onze tijd liggen de waarden van het evangelie bij veel mensen gevoelig. Maar mensen kúnnen deze wetten begrijpen als zij een levende relatie hebben met Jezus Christus, als zij een zekere ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (3)

Wat wij slechts in schaduwen in het evangelie van Johannes waarnemen, treffen wij "bekleed met de zon" aan in zijn Apocalyps, het boek van de Openbaring. Zelfs de titel van dat laatste boek uit de Bijbel voert ons terug naar het evangelie van Johannes. "Openbaring" is de gebruikelijke Nederlandse weergave van het Griekse ...

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL – VOOR TIENERS

Tegenwoordig beginnen we wat vroeger met de voorbereiding van het sacrament van het Vormsel (Vormselproject). De start/informatieavond is dit keer maandag 25 oktober 2019, van 19.45 - 21.00 uur. En de eerste bijeenkomst voor de vormelingen is donderdag 04-11-2021 van 19.00 uur - 20.30 uur ...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021-2022

Kinderen, die na de grote vakantie in groep 4 of 5 zitten, worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, die in onze kerk plaats vindt op zondag 30 januari 2022 om 14.00 uur. Ook (nog) niet gedoopte kinderen zijn van harte welkom. Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Natuurlijk gaan de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (22) 01-10-2021

Alleen al het voorbeeld van Jezus Christus, die op aarde het bewijs wilde geven van zoveel eerbied en gehoorzaamheid tegenover Sint-Jozef, zou moeten volstaan om ons er toe te bewegen vurige ijveraars te zijn van de godsvrucht tot deze grote Heilige. Zodra zijn hemelse ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 28-09-2021

Krachtens haar zending om de hele wereld door de boodschap van het evangelie te verlichten en in de ene Geest de mensen van alle volken, rassen en culturen bijeen te brengen, verschijnt de kerk als teken ...

Preek op 26-09-2021, 26e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

De Geest waait waar hij wil: een bekende uitdrukking voor wie een beetje vertrouwd is met de Bijbel. Nu mogen we wel zeggen dat die ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 25-09-2021

Helaas - ik weet zelf niet hoe dit mogelijk is - brengen de grootste gunsten van Gods goedheid vaak volkomen vernietiging voor mensen. Wat kan en moet dienen tot het eeuwig heil van mensen, dat strekt dan tot ergernis en ondergang, omdat het schandelijkverkeerd gebruikt wordt. De ondankbaarheid van mensen, hun oppervlakkigheid, hun vreemde opvattingen en ...

De kracht van de Rozenkrans: Het verslaan van de terreurgroep Boko Haram

In april 2015 vertelde de Nigeriaanse Bisschop Oliver Dashe Doeme in een interview aan Catholic News Agency dat hij enkele maanden eerder in zijn kapel voor het H. Sacrament zat te bidden en dat de Heer aan hem verscheen en hem duidelijk maakte dat de Islamistische ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 24-09-2021

Mijn kind, gij kunt de volmaakte vrijheid niet verwerven, als gij uzelf niet volkomen verloochent. In boeien zitten alle bezitters en minnaars van zichzelf, alle begerigen en nieuwsgierigen en doelloze rondlopers, al degenen die steeds zoeken naar hun gemak en niet naar wat van Jezus Christus is, degenen die voortdurend maar fantaseren en beramen wat toch niet blijvend is. ...

Einde anderhalve meter-regel per 25 september – mits voldoende geventileerd kan worden

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 22-09-2021

Geboren worden uit een maagd kwam alleen toe aan God; God zelf ter wereld brengen kwam alleen toe aan een maagd. Daarom moest de Schepper van de mensen, om als mens te worden geboren uit een mens, onder alle vrouwen één vrouw uitverkiezen, ja één scheppen die Hem waardig zou zijn en Hem zou behagen. Hij wilde dus dat zij maagd zou zijn om, zelf smetteloos, ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (21) 23-09-2021

Is Hij daar niet de zoon van die arbeider?, zeiden de Joden over Jezus. “Ja, antwoordt de H. Petrus Chrysologus, Hij is inderdaad de Zoon ...

Preek op 19-09-2021, 25e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, misschien hebben we weleens gehoord van Eugen Drewermann, een in 1940 geboren Duitse theoloog, psychotherapeut en schrijver. Hij heeft ooit een artikel geschreven over de vraag waar God volgens de verschillende godsdiensten te ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 19-09-2021

Het woord van de profeten had bij de joden gezag boven alle aangestelde machthebbers. Gedreven door de goddelijke ingeving, was de profeet de stem zelf van de Heer. Het bewustzijn van zijn verheven zending verleende zijn woord een ongehoorde vrijmoedigheid. Zeven eeuwen voor de geboorte van de Heiland werd Jesaja, zoon van Amos, door God tot die profetentaak geroepen. In hem is de figuur van de profeet ons in haar zuiverste vorm tegemoetgetreden. Jesaja is het toonbeeld van de verkondiger van ...

Emeritus-paus Benedictus kritisch over Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin

In een donderdag verschenen boek uit emeritus-paus Benedictus XVI felle kritiek op de huidige Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin. De hamvraag is volgens hem: is de mens een schepsel van God of een zelfgecreëerd product ...

Eucharistic Procession fills the streets of Budapest at International Eucharistic Congress

Leden van het Eucharistisch Congres in Hongarije vullen de straten ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 18-09-2021

Als wij alles scherp doorschouwen en, voor zover dat mogelijk is, ons verliezen in de zuivere, wezenlijke genieting van de eenvoudige ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 17-09-2021

Vrijwillig ging Jezus het lijden tegemoet dat door de Schrift was voorzegd. Hij had het vaak aan zijn leerlingen voorspeld en Hij had Petrus hard terechtgewezen, toen deze zonder vreugde de aankondiging van Jezus’ lijden ontving. Hij had aangetoond dat zijn lijden het heil van de wereld tot stand zou brengen. Aan de bende ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (20) 16-09-2021

De mens beschikt over onvoldoende woorden om recht te doen aan de hoge eer waartoe de heilige Jozef werd verheven toen hij Maria als zijn Echtgenote ontving, die in de wereld verscheen als een nieuwe dageraad en die, groeiend van deugd tot deugd, er een rijke ...

De drie monniken en de duivel

De duivel verscheen aan drie monniken en zei tegen hen: als ik jullie de macht gaf om iets uit het verleden te veranderen, wat zou je dan veranderen? De eerste van hen, iemand met grote apostolische ...

15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten

Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven lijdensmomenten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van Smarten. 'Onze Lieve Vrouw van Smarten' en 'Moeder van Smarten' (Latijn: Mater Dolorosa, of: Beata Maria Virgo Perdolens) behoren tot de vele aanduidingen van de Heilige Maagd Maria ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 15-09-2021

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’ (Lc. 2, 34-35). Inderdaad, o gezegende moeder, heeft een zwaard ...

Dinsdag 14 september: het feest van Kruisverheffing – 09.00 uur heilige Mis

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 14-09-2021

Wij vieren het feest van het kruis, het kruis dat de duisternis heeft verdreven en het licht teruggebracht. Wij vieren het feest van het kruis en met de Gekruisigde worden wij in de hoogte getild. De aarde en de zonde laten wij beneden ons om het hemelse te verwerven. Iets zo groots is het bezit van het kruis. Wie dit verworven heeft, bezit een kostbare schat. Iets dat van al het ...

Preek op 12-09-2021, 24e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van Marcus, dat we zojuist hoorden, lijkt Petrus een hoofdrol te willen spelen. Wat is die Petrus toch een wonderlijk figuur. Hij lijkt mij een type van: Grote mond, klein hartje. Overmoedig en enthousiast probeert hij op een andere plaats in de bijbel, over het water naar Jezus toe te lopen. Maar Jezus moet hem bij de hand nemen, anders verdrinkt hij. Als Jezus hem de ...

Overweging in de tehuizen op 10/11-09-2021, 24e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medeparochianen, het is nogal een vraag die Jezus stelt. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Ja, wie was die Jezus eigenlijk, is ook voor ons een belangrijke vraag. Voor het gewone volk was Jezus een geweldig iemand, ze waren onder de indruk van de manier waarop ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 12-09-2021

Geen slacht- en brandoffers verlangde God van de mensen, maar geloof, gehoorzaamheid en gerechtigheid omwille van hun heil. Want zo had God door de profeet Hosea zijn wil doen kennen: ‘Barmhartigheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan brandoffers’ (Hos. 6, 6; vgl. Mt. 9, 13). Maar ook onze Heer herinnerde hen hieraan, toen Hij sprak: ‘Indien het ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 11-09-2021

‘Komt, laten we terugkeren tot de Heer: Hij heeft ons aanvaard, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden’ (Hos. 6, 1-Vulg.). Nadat de gelovigen zich door hun slechte daden van de Heer verwijderd hebben, sporen zij elkaar met deze woorden aan om door goede daden tot Hem terug te keren. Dit zijn ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (19) 10-09-2021

De gezinnen die christelijk willen leven, moeten zich altijd onder de bescherming van Sint-Jozef stellen, want hij zal hun de ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 10-09-2021

Geliefde broeders, ik ben niet waardig u deze geestelijke brief te schrijven. Maar ik doe het toch, niettegenstaande mijn onbevoegdheid, uit liefde voor uw priesterlijke volmaaktheid. God heeft u een kostbare genade meegedeeld: Hij heeft u levendig de behoefte doen gevoelen aan een heilig priesterleven. Broeders, wij leven hier maar eens, en wij blijven hier niet; wij zijn op reis, ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 09-09-2021

De ziel, verenigd met en omgevormd in God als zij is, ademt in God naar God dezelfde goddelijke ademtocht, die God in zichzelf de ziel toeademt, wanneer deze in Hem is omgevormd. Dit is mijns inziens wat Paulus wilde zeggen met de woorden: ‘Omdat gij kinderen van God zijt, heeft God de Geest van zijn Zoon in uw hart gezonden en deze roept: Abba, Vader’ (Gal. 4, 6). Dit ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 08-09-2021

De geboorte van de heilige en zuivere Moeder van God betekent voor ons, mensen, terecht een grote en bijzondere vreugde, want met dit gebeuren is de verlossing van allen begonnen. Voordat God mens werd, heeft Hij op onuitsprekelijke wijze voorzien dat de mens door een list van de duivel zijn ondergang tegemoet zou gaan. Maar ook heeft God van eeuwigheid af het ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 07-09-2021

‘De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen’ (1 Joh. 4, 9-10). Wat betekent dit? Dat in deze liefde van God een ander heil ontstaan is dan wij oorspronkelijk hadden, toen wij erfgenamen waren van de onschuld en de heiligheid. Want de hemelse Vader heeft ons zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 06-09-2021

God, Gij hebt de mens zijn grenzen gesteld, die hij niet overschrijdt (vgl. Job 14, 5). Dit betekent: Gij staat boven allen en voorziet alles wat zal gebeuren. Gij hebt ook in uw geheim en verheven plan de grenzen van het menselijk leven vastgesteld. Door geen wetenschap of verstand of spitsvondigheid kunnen deze grenzen, op welke leeftijd dan ook, overschreden worden, noch in de kinderjaren noch op jongere leeftijd noch op hoge leeftijd, tenzij volgens de beschikking van uw geheime besluiten. Gij hebt immers beslist dat ...

Preek op 05-09-2021, 23e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, de vakantie is voorbij. We gaan weer naar school, naar het werk, onze koren repeteren weer, we zijn weer met frisse moed begonnen. Soms ontmoeten wij nieuwe kinderen op school of andere collega's op het werk. Dat maakt het extra ...

Overweging op 03/04-09-2021 in de tehuizen, 23e zondag door het jaar B, Johan Gierlings

In mijn tiener jaren heb ik de film ‘Children of a lesser God’ gezien. Het verhaal gaat over een complexe liefdesrelatie tussen een doofstomme vrouw en een sprekende en horende leraar op een doven instituut. Ik zie nog de beelden voor me de handen die druk gebaren maken ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 05-09-2021

De kerk is de tempel van God, een heiligdom, een huis van gebed, een verzamelplaats van het volk, de naam van Christus en zijn bruid, het lichaam van Christus, die de volken oproept tot bekering en gebed. Door het water van het heilig doopsel is zij gereinigd, met zijn kostbaar bloed is zij besprenkeld, als een bruid getooid en met de olie van de ...

Ruth – de KISI familiemusical

Geachte parochiebesturen en andere belangstellenden, Ruth – de KISI familiemusical – gaat na één jaar corona-uitstel in september 2021 in première. Het prachtige Bijbelverhaal dat ook wel de ‘parel van het Oude Testament’ wordt genoemd, zal op 19 september in ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 9)

Nu wil ik iets aan u voorleggen: ieder van ons kan de beslissing nemen om niet naar het Vagevuur te gaan. Dat is echt mogelijk. We hebben alle genade-instrumenten in handen om dat te kunnen verwezenlijken. De heilige Johannes van het Kruis zegt, dat Gods voorzienigheid ieder persoon die zuiveringen laat doormaken, waardoor het mogelijk wordt om op het uur van de dood direct naar ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 04-09-2021

Dit is de weg van het licht. Als men de weg wil opgaan naar een bepaalde plaats, moet men letten op wat men doet. De kennis die ons geschonken is om de weg van het licht te gaan, is de volgende: Gij zult beminnen die u geschapen heeft; vrezen die u gemaakt heeft en loven die u van de dood heeft verlost. Wees eenvoudig van hart en rijk van geest. Hecht u niet aan ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (18) 03-09-2021

Al vóór zijn huwelijk was Jozef heilig, maar na zijn huwelijk met de Heilige Maagd nam hij nog meer toe in de deugd der heiligheid. Alleen al het voorbeeld van zijn heilige Echtgenote was hiervoor voldoende. De H. Bernardinus van Siena schrijft dat Maria alle genaden uitdeelt ...

Australische voorgangers keren zich tegen vaccinatiepas

De Australische premier sprak zich vorige week uit voor de invoering van een vaccinatiepas voor bijvoorbeeld reizen en evenementen. Hij zei erbij dat dit niets met ideologie te maken heeft. Voorgangers van uiteenlopende kerkelijke richtingen - protestants, rooms-katholiek ...

Waarom je bij elkaar moet blijven voor de kinderen. En voor jezelf

Ruim een op de drie huwelijken sneuvelt. Soms is het een goed idee om het boterbriefje te verscheuren, maar even vaak is het beter om nog een poging te wagen. Want studie na studie wijst uit: noch jij ...

Paus in uitgebreid interview: ‘Nooit gedacht aan aftreden’

In een interview met de Spaanse radiozender COPE gaat paus Franciscus uitgebreid in op de speculaties rondom zijn aftreden. Ook spreekt hij over het Vaticaanse corruptieproces van kardinaal Angelo Becciu en zijn besluit over de inperking van de Tridentijnse Mis, wat onlangs tot veel commotie leidde ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 02-09-2021

We moeten de eerste en de hoogste wet van God volgen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en zondaars; voor iedereen laat Hij op gelijke wijze de zon opgaan; en Hij stelt de grond, de bronnen, de stromen en de wouden ter beschikking van alle wezens op aarde; Hij gaf de lucht aan de vogels, het water aan al de dieren die erin leven en verschafte in overvloed aan allen de ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 01-09-2021

Zou het waar kunnen zijn dat iemand die regelmatig en met oprechte instelling het evangelie leest, niet voortdurend wordt opgeschrikt uit zijn sociale gerustheid? Is het aannemelijk en verdedigbaar dat de christelijke gemeenschap, in trouw aan het evangelie, zich afzijdig kan houden van de reusachtige strijd om rechtvaardigheid, en slechts tussenbeide komt om de ...

Bijbelcursus – één groep groep ’s avonds

Met ingang van dinsdag 7 september 2021 komt van 19.30 - 21.00 uur de Bijbelgroep weer bij elkaar in de huiskamer van de pastorie. Wij nemen de  drie lezingen van het komende weekend  door, en proberen met elkaar helder te krijgen wat Gods Woord, ook ons nu nog, te ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 31-08-2021

God heeft de oude offers afgeschaft, opdat de nieuwe wet die niet het juk draagt van de noodzaak, geen offers zou hebben die door mensen zijn gemaakt. Hij zegt: heb Ik uw vaderen, toen ze uit Egypte vertrokken, bevolen Mij brand- en slachtoffers op te dragen? Wel heb Ik hun bevolen: niemand van u zal in zijn hart wrok dragen tegenover zijn naaste of een meineed afleggen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 30-08-2021

De weldaden die gij van God gekregen hebt, zijn overvloedig en groot. Ik verheug me uitermate over het geluk en de luister van uw geest; zo hebt ge de genade ontvangen en werd de geestelijke gave in u geplant. Ik verheug me nog meer - in de hoop daardoor gered te worden - omdat ik zie dat de Geest waarlijk in u werd uitgestort uit de rijke bron van de Heer. Dit heeft ...

Preek op 29-08-2021, 21e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

“Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens”. Als je die laatste zin van het evangelie goed tot je door laat dringen dan vraag je je af of het werkelijk zo slecht is gesteld met ons mensen. Er wordt immers nogal een lijst opgenoemd. Allerlei boze gedachten: Ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, losbandigheid, afgunst en trots. Dat komt allemaal uit het binnenste van de mens. Kijk maar om u heen, dan zult u ontdekken dat het er allemaal is ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 29-08-2021

Gelukkig zijn wij, als wij ook doen wat wij horen en zingen. Horen staat gelijk met zaaien, doen is de vrucht die uit het zaad voortkomt. Dit vooropgesteld, zou ik U, geliefden, willen aansporen om niet vruchteloos de kerk binnen te gaan; dit is het geval wanneer gij zoveel goeds hoort en niets ervan in praktijk brengt. Want ‘aan Gods genade dankt gij uw heil - zoals de Apostel ...

Post Corona

‘Wat is wijsheid?’ is de titel van een klein maar fijn en goed boekje, geschreven door Carlos de Bourbon de Parme (directeur Compazz), Sylvester Eijffinger (econoom) en Paul van Geest (theoloog). De ondertitel luidt: ‘Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis’. De drie schrijvers ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 27-08-2021

Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit dit leven zou scheiden - een dag die U, God, bekend was, maar ons niet - was het door U, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia, aan ...

Nieuwsbrief Caritas – augustus 2021

Paus Franciscus daagt ons uit: Hoe kunnen wij vluchtelingen en migranten verwelkomen, beschermen, stimuleren en helpen participeren en integreren? Wat kunnen we leren van migranten en vluchtelingen, en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we samen één gemeenschap vormen als we verschillend zijn? Wat is ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 23-08-2021

Was dit dan al niet voorgeschreven in Gods oude wet, waar geschreven staat: ‘Bemin uw naaste als uzelf’ (Lev. 19, 18)? Waarom wordt dan door de Heer nieuw genoemd, wat zo oud blijkt te zijn ...

Preek op 22-08-2021, 21e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er was een Belgische schrijver, Johan Daisne, geboren te Gent (als Herman Thiery) op 2 september 1912, die ongeveer het volgende verklaarde: Haat en genegenheid zijn twee elkaar afwisselende aspecten van een gevoelsband tussen mensen. Het echte tegenovergestelde van liefde is niet haat - want dat is ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 19-08-2021

God heeft zichzelf niet aan de wereld als zodanig te kennen gegeven. De wereld is immers niet in staat om iets goddelijks te erkennen (vgl. 1 Joh. 3, 1). God openbaarde zich aan uitverkorenen, aan heiligen; allereerst ‘door de Geest aan zijn heilige apostelen en profeten’ (Ef 3, 5) en daarna aan alle oprechte gelovigen, aan de kerk, de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 17-08-2021

Hebt gij de overweldigende grootte gezien van Gods macht ten gunste van ons die geloven? De doden, de kinderen van zijn toorn, heeft Hij ten leven gewekt. Hebt gij de hoop gezien waartoe Hij ons roept? ‘Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen’ (Ef. 2, 6). Hebt gij de heerlijkheid van zijn erfdeel gezien? Ja, er staat: ‘Hij ...

Preek op 15-08-2021, Maria Tenhemelopneming, diaken Eelke Ligthart

Op het hoogtepunt van de oogstmaand viert de kerk in de liturgie het feest van Maria ten Hemelopneming. Is dat nu een historisch feit?  Velen weten het zeker dat dat niet zo is, anderen, waaronder ik, weten het zeker, geloven erin dat het zo is gebeurt. Wat moeten we ermee ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 16-08-2021

Zie, hoe hoog God de mens verheven heeft! Tot in de hemel, boven al het geschapene heeft Hij hem verheven, ‘hoog boven alle heerschappijen en machten’ (Ef. 1, 21). ‘Boven alle heerschappijen’ staat er geschreven. Waarlijk, er is verstand en diep inzicht nodig om dit te begrijpen. Ja, hiervoor is een openbaring nodig. Bedenk eens ...

Overweging op 13/13-08-2021 in de tehuizen, Maria Tenhemelopneming, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De eerste lezing uit de openbaring van Johannes is een moeilijke lezing. In de openbaring, ook wel de Apocalyps genoemd, merken we dat er vaak gebruik wordt gemaakt van symbolen. Symbolen als getallen, dieren , demonen, sterren ...

De humanistische psychologie heeft zonder God, kwaad of zonde te erkennen desastreuze gevolgen voortgebracht

In het midden van vorige eeuw beleefden we een erg invloedrijke beweging die in haar visie op de mens kwaad en zonde had geschrapt: “de humanistische psychologie”. Het ontdekken en leven vanuit ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 09-08-2021

‘In de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman’ (Lc. 4, 27). Het is duidelijk dat dit heilswoord van de Heer een les voor ons is en een aansporing om ons vol ijver in te zetten voor onze aanbiddelijke God. Het leert ons namelijk dat iemand genezing ...

Preek op 08-08-2021, 19e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de zomervakantie van 1991 had ik eerst met zo’n dertig jongens een week misdienaarskamp. Twee dagen later gingen wij met twintig jongeren en vijf volwassenen per auto naar Rome. Op de laatste dag van de terugreis kon ik mijn ogen bijna ...

Een eucharistisch wonder in Polen (2014)

Geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie is het mooiste aspect van ons rooms-katholieke geloof, maar niet het gemakkelijkste. Daarom laat God af en toe een wonder gebeuren. We zijn in een eigenlijk heel gewone parochie in het plaatsje Legnica in Polen. In het jaar 2014 tijdens de eerste H. Mis van Kerstmis stond er ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 05-08-2021

Vroeger is u al gezegd dat gij niet enkel moet geloven wat gij met de ogen ziet. Anders zoudt misschien ook gij kunnen zeggen: is dit nu dat grote geheim dat ‘geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens zich kan voorstellen’ (1 Kor. 2, 9)? Ik zie water dat ik iedere dag heb gezien: moet dat mij reinigen, terwijl ik er zo dikwijls in ben ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 03-08-2021

Wat hebt gij gezien in de doopkerk? Water natuurlijk, maar dat niet alleen: ook de diakens die daar dienst verrichten en de bisschop die u ondervroeg en het sacrament toediende. De apostel Paulus heeft u in de eerste plaats geleerd uw oog te richten ‘niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; want wat wij zien gaat voorbij, maar de ...

Preek op 01-08-2021, 18e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, ontdekken wat de echte drijfveren in je leven zijn en ontdekken wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn is vaak een moeilijk proces. Onderscheid leren maken van wat belangrijk is en wat is overtollig. Het gaat over keuzes maken, van wat neem ik ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 01-08-2021

In het evangelie van Lucas lezen we: ‘Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om voor de Heer een welbereid volk te vormen’ (Lc. 1, 17). Dit volk is de vroegste kerkgemeenschap uit de joden. Om haar te roepen en voor te bereiden wordt deze Elia van ons, Johannes, gezonden die luid verkondigt: ‘Bekeert u, want het rijk ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 30-07-2021

‘Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren’ (Ps. 86 (85), 1). Dat is het gebed van Christus in de gedaante van een slaaf, maar jij, slaaf, bidt het in de gedaante van jouw Heer. ‘Aanhoor mijn gebed, Heer.’ Hij aanhoort je gebed, als je maar niet hooghartig bent. Hij gaat naar de nederigen toe, maar van de hoogmoedigen verwijdert Hij zich. Zelf heeft Hij de vernederde Christus ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 29-07-2021

De woorden van Christus herinneren er ons aan dat de mens zich wel afslooft te midden van talrijke beslommeringen, maar dat hij toch op weg is naar het enig goede. Als pelgrims trekken wij steeds maar verder en hebben wij geen blijvende woonplaats; we zijn altijd onderweg, nog niet thuis in ons vaderland; we leven van verlangens, want ons hart kent nog niet de vreugde der vervulling. Maar laat ons toch niet moe worden, niet stilstaan, laat ons verder trekken ...

Nieuwsbrief van zuster Emmanuel van Medjugorje 11 juli 2021

 Hier de boodschap die de zienster Marija kreeg op 25 juni, voor de 40e verjaardag van de verschijningen: “Lieve kinderen, mijn hart is vol vreugde omdat ik al deze jaren uw liefde zie en jullie openheid voor mijn oproep. Vandaag roep ik jullie allen op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid want Satan is sterk en met zijn bedrog wil ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 27-07-2021

‘Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet en niet meer leven volgens mijn geboden; indien zij mijn verordeningen schenden, aan mijn bevelen niet voldoen; dan zal Ik hun vergrijpen met de roede straffen en met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal Ik mijn barmhartigheid niet ontnemen, aan wat Ik hem beloofd ...

Preek op 25-07-2021, 17e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie horen wij over een mensenmenigte - het waren alleen al 5000 mannen - die Jezus volgt. Het zijn mensen uit de buurt van Tiberias. Het zijn ook mensen, die Hem van verre gevolgd zijn. Mensen, die misschien op doorreis waren, maar die onder de indruk ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 24-07-2021

‘Gelukkig zij die wonen in uw huis’ (Ps. 84 (83), 5). Waarom zijn zij gelukkig? Wat zullen zij bezitten? Wat zullen ze doen? Allen die op aarde gelukkig geprezen worden, bezitten iets en doen iets. Iemand is gelukkig vanwege zijn vele goederen, een grote familie, veel goud en zilver. Omdat hij bezit heeft, wordt hij gelukkig geprezen. Gelukkig is hij: hij heeft ereplaatsen gekregen, het ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 21-07-2021

‘Ik en mijn Vader zullen komen en verblijf bij hem nemen’ (Joh. 14, 23). Laat uw deur voor Hem openstaan; als Hij komt, open uw ziel, geef ruimte aan het innerlijk van uw geest, zodat Hij de rijkdom van de eenvoud, de schatten van de vrede, de lieflijkheid van de genade kan waarnemen. Verruim uw hart, snel de zon van het eeuwig licht ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 20-07-2021

Het is u bekend, geliefden, hoe groot en wonderlijk de liefde is en hoezeer haar volmaaktheid alle uitleg te boven gaat! Wie kan deze liefde bezitten dan alleen degene die door God hiervoor waardig is geacht? Laten wij Hem daarom bidden om van zijn barmhartigheid te verkrijgen dat wij mogen leven in de liefde, onberispelijk en ver van alle menselijke partijdigheid. Alle ...

Preek op 18-07-2021, 16e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In veel Bijbelse verhalen wordt Jezus voorgesteld als een herder. Een herder die veel zorg heeft voor zijn schapen.  Die verdwaalt zijn zoekt Hij op, die gewond zijn verzorgt Hij.  Die zwak zijn neemt Hij op zijn schouders. U kent vast wel die plaatjes van een herder met ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 17-07-2021

‘Ik erken dat ik misdreven heb’ (Ps. 51 (50), 5), zegt David. Als ik dit erken, dan moet Gij vergiffenis schenken, God. Wij proberen goed te leven, maar kunnen in geen geval beweren, ook al leven we deugdzaam, dat we zonder zonde zijn. Een leven verdient slechts lof als men om vergeving vraagt. Zij die zonder hoop zijn, kijken niet ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 15-07-2021

De woorden die wij gezongen hebben, bevatten ons geloof dat wij de schapen zijn van God: want Hij is de Heer onze God die ons gemaakt heeft. Hij is onze God, wij zijn het volk van zijn weide, de schapen, door zijn hand geleid (vgl. Ps. 95 (94), 7). Menselijke herders of eigenaars van de kudden hebben de schapen die zij bezitten, niet zelf ...

Preek op 11-07-2021, 15e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, vooral de eerste lezing en het evangelie van deze Dag des Heren spreken aan de ene kant over roeping en aan de andere kant over zending. Roeping is komen en zending is weer gaan. Deze twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Wie door de Heer ...

Overweging in de tehuizen op 9/10-07-2021, 15e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In beide lezingen van vandaag wordt de mens op weg gestuurd. Wordt de mens gevraagd te doen wat God van hem vraagt. Vertrouwen, is een kernwoord in deze lezingen. In de eerste lezing gaat het over de profeet Amos. Hij wordt door de priester ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 10-07-2021

De woorden die wij gezongen hebben, bevatten ons geloof dat wij de schapen zijn van God: want Hij is de Heer onze God die ons gemaakt heeft. Hij is onze God, wij zijn het volk van zijn weide, de schapen, door zijn hand geleid (vgl. Ps. 95 (94), 7). Menselijke herders of eigenaars van de kudden hebben de schapen die zij bezitten, niet zelf ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 06-07-2021

Jonatan, een jongeman van de hoogste adel, gaf niet om zijn koninklijke afkomst en zijn voorbestemming tot de troon, toen hij vriendschap sloot met David. Ter wille van die vriendschap maakte hij een schamele dienaar tot de gelijke van zijn meester, en stelde hij de man die door zijn eigen vader Saul was verbannen, ter dood veroordeeld en vogelvrij verklaard, en die zich ...

Preek op 04-07-2021, 14e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Jezus kreeg het moeilijk als hij terugkeert in zijn vaderstad, na een tijd van optreden in verschillende dorpen. In die dorpen had Jezus, volgens Marcus, op veel begrip en sympathie mogen rekenen. Enthousiaste mensen en veel geloof in Jezus. Als ...

Preek op 27-06-2021, 13e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het Evangelie zien we een paar prachtige voorbeelden, hoe mensen grenzeloos vertrouwen in Jezus hebben. Jaïrus, een overste in de  synagoge. Zijn naam betekent; Hij (God) zal tot leven wekken. Die Jaïrus is ten einde raad, misschien wel in ...

Preekje op 24-06-2021, hoogfeest van de Geboorte Johannes de Doper

Vandaag vieren wij het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper. Eigenlijk vieren wij van alle heiligen alleen hun sterfdag, want dat is hun geboortedag voor de hemel. Alleen van Jezus vieren wij met Kerstmis zijn geboortedag en van Maria vieren wij de geboorte op 8 ...

Preekje op 23-06-2021, woensdag in week 12 door het jaar 1

De eerste lezing van vandaag gaat over de vader van ons geloof in de tijd dat hij nog Abram heette. Later kreeg hij de naam Abraham. Soms zien wij in de patriarchen van het Oude Testament een ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 23-06-2021

Hanna zegt: ‘Ik doe mijn mond open tegen mijn vijanden’ (1 Sam. 2, 1). Wie zijn dan wel de vijanden van haar, een uitverkoren ziel? Toch zeker de boze geesten. Wat betekent het dan voor haar om haar mond te openen tegen haar vijanden? Het betekent dat ze met de overvloed van genade die haar is geschonken, de mooie praatjes van de boze geesten als ondeugdelijk verklaart. ...

Preekje op 22-06-2021, dinsdag in week 12 door het jaar 1

Vandaag vieren we een ietwat onbekende heilige: Paulinus van Nola. Hij werd in 355 te Bordeaux geboren. Hij doorliep een ambtelijke loopbaan, huwde en werd vader van een zoon. Zijn verlangen naar een strenge levenswijze voerde hem tot het doopsel, waarna hij afstand deed van al zijn bezittingen en in 393 als monnik ging ...

Preekje op 21-06-2021, maandag in week 12 door het jaar 1

Als mensen nauwelijks reizen, denken zij misschien, dat het maken van verre reizen spannend en avontuurlijk is. En dat kan natuurlijk ook zo zijn. Maar denken wij even aan die mensen, die voortdurend op reis zijn, ofwel zakelijk of vanwege familieverplichtingen. Op een gegeven moment kan het ook vervelend worden en kan het mensen ...

Preek op 20-06-2021, 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen ...

Overweging op 18/19-06-2021 in de tehuizen, 12e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Zoals we hier bij elkaar zijn, kan ik me niet voorstellen, dat het in jullie en mijn leven niet een keer gestormd heeft. In ieders leven zijn er perioden waarin de kalmte, het overzicht van het bestaan, verdwenen lijkt. Ook zullen we, net als de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (17) 18-06-2021

Jozef stond terstond op en gehoor gevend aan de opdracht die hij had gekregen, nam hij in dit nachtelijk uur het Kind en Zijn Moeder en vluchtte naar Egypte. Hier overweeg ik de gehoorzaamheid van deze rechtvaardige en ik maak het voornemen hem na te volgen, want deze gehoorzaamheid bevat de vier stadia die naar de volmaaktheid van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 19-06-2021

De Heer heeft ons geleerd aan het slot van zijn gebed te zeggen: ‘Sta niet toe dat wij in bekoring geraken.’ Daaruit blijkt dat de boze alleen iets tegen ons vermag, wanneer God het toestaat. Omdat dus de vijand ons niet kan verleiden, tenzij hem daartoe de gelegenheid wordt gegeven, klampen wij ons in onze bekommernis alleen vast ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 8)

Pater Pio vertelde de volgende gebeurtenis aan zijn medebroeder pater Anastasio. "Op een avond was ik in het koor aan het bidden, ik was alleen. Opeens hoorde ik het geruis van een habijt en ik zag vlakbij het altaar een jonge monnik staan. Hij was de kroonluchters aan het stoffen en de bloemen opnieuw aan het rangschikken. Ik dacht dat het pater Leon was, die het altaar aan het klaarmaken was, en omdat ...

Preekje op 18-06-2021, vrijdag in week 11 door het jaar 1

Soms hebben wij, mensen, de neiging om te klagen. Nu, dan moeten wij maar eens luisteren naar wat de apostel Paulus omwille van het evangelie heeft moeten verduren. Maar hij heeft het willen ondergaan uit liefde voor Jezus en de mensen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd ...

Preekje op 17-06-2021, donderdag in week 11 door het jaar 1

Een vrouw zei ooit tegen haar biechtvader, dat zij niet zo tevreden was over haar gebed. Het voelde alsof zij niet echt contact had met God. Waarop haar biechtvader haar het advies gaf om tijdens het bidden wat minder te praten, maar om meer doelgericht te bidden. De moeite nemen om met minder woorden te bidden zal voor ...

Preekje op 16-06-2021, woensdag in week 11 door het jaar 1

De apostel Paulus is bezig om geld in te zamelen voor de armen van de kerken die hij in Jeruzalem had gesticht en hij wil uiteraard het liefste dat de christenen van Korinte gul geven. Hij verzekert hen ervan, dat zij zich geen zorgen hoeven te maken, dat ze zelf geld te kort zullen komen: God zal hen zeker in vrijgevigheid overtreffen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 16-06-2021

De tweede bede is: ‘Uw rijk kome.’ We vragen hierin dat Gods rijk werkelijkheid wordt. Maar moeten we dan denken dat zijn koningschap zal beginnen? God heeft toch altijd geheerst en zijn rijk zal toch nooit eindigen! Welnu, wij vragen dat het rijk dat God ons beloofd heeft en dat Christus met zijn bloed en zijn lijden heeft verworven ...

Preekje op 15-06-2021, dinsdag in week11 door het jaar 1

In het evangelie horen wij de dringende oproep van Jezus Christus om onze vijanden te beminnen en om te bidden voor wie ons vervolgen. Dat zijn toch wel zijn meest uitdagende woorden. Soms is het al moeilijk om van onze naasten te houden. Dus hoe kunnen we dan onze vijanden liefhebben en bidden voor onze vervolgers!? Hoe ...

Vaticaan: Liever begraven dan cremeren

De katholieke Kerk geeft opnieuw nadrukkelijk voorkeur voor begraven boven cremeren. Dat blijkt uit de instructie Ad resurgendum cum Christo (Verrijzen met Christus) die de Congregatie voor de ...

Preekje op 14-06-2021, heilige Lidwina van Schiedam

Lidwina werd in 1380 te Schiedam geboren. Ten gevolge van een noodlottige val op het ijs brak zij haar heup en was gedurende 38 jaar bedlegerig. Te midden van haar vreselijk lijden was zij een ...

Preek op 13-06-2021, de 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij hoorden zojuist in het evangelie twee parabels van Jezus over het Rijk Gods. De eerste gaat over een man, die zijn land heeft bezaaid en verder maar moet wachten op het resultaat. De tweede gaat over het allerkleinste zaadje, het mosterdzaadje ...

Overweging op 11/12-06-2021 in de tehuizen, 11e zondag door het jaar B, Johan Gierlings

De benedictijner monniken zeggen dat als je ergens thuis wil zijn dat je dan elke dag even met je handen in de aarde mag wroeten, dat helpt. In contact zijn met de grond waarop je staat, en voelen hoe de aarde door je handen glijdt en aan je handen blijft kleven, dat geeft een ...

Preekje op 11-06-2021, heilige Hart van Jezus

Wij vieren vandaag het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus. Alle mensen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan, nodigt Hij uit om tot zijn heilig Hart te naderen. En Hij spreekt over de kinderen, want dat zijn van die wezentjes, die vanzelf de weg naar de goede bron weten te vinden ...

Vrijdag 11-06-2021 09.00 uur: H. Mis t.e.v. het H. Hart van Jezus

Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de immense liefde van Jezus Christus voor God en de mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de minnende kracht die behoort tot de menselijke natuur van Christus. In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht ...

Preekje op 10-06-2021, donderdag in week 10 door het jaar 1

Als het gezicht van een persoon gesluierd is, is een zeer belangrijk deel ervan verborgen, het deel dat hun gedachten of emoties kan verhullen. Als de apostel Paulus spreekt over het feit, dat de harten van de oude Israëlieten gesluierd zijn, wil hij daarmee zeggen, dat zij God niet volledig konden waarnemen. Iets belette hen om ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 3)

De spontane gebeden van St. Veronica riepen vaak op een originele manier de Wonden van Christus op, hen vragend om ‘stemmen’ te zijn: “Mijn God, ik vraag u om zielen. Laat deze Uw Wonden stemmen voor mij zijn en zeg met mij: O zielen verlost door het Bloed van ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 7)

Zr. Em.: - Maria, bestaan er verschillende niveaus in het Vagevuur? M.S.: - Ja, er bestaan verschillende niveaus van lijden, en tussen deze niveaus kunnen grote verschillen zitten. Iedere ziel kent een eigen mate van lijden. Zr. Em.: - Weten de zielen in het Vagevuur wat er met de wereld gaat gebeuren? M.S.: - Ze weten niet alles, maar ze weten wel veel. Zr. Em.: - Zeggen de zielen in het Vagevuur u wel eens wat ...

Het laatste nieuws uit Canada van Renske de Greeuw

De afgelopen maanden ben ik veel in klas zes geweest, en daar heb ik God zien werken. Hier in Canada is het heel normaal om internationale studenten te hebben in scholen. In St. John Brebeuf ...

Alpha-Cursus – R.K. Parochie van de H. Dionysius – Heerhugowaard

Ontmoeten, vragen, ontdekken - dat is Alpha! Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Alpha is voor iedereen! Vragen over het leven of het christelijk geloof? Kom naar Alpha, waar alle ruimte is om het gesprek aan te gaan, vragen en ideeën te delen ...

Preekje op 09-06-2021, woensdag in week 10 door het jaar 1

Er zijn mensen die denken, dat toen Jezus op de aarde kwam om ons te verlossen, Hij ook een groot gum bij zich had en eenvoudigweg de Tien Geboden van God heeft weggevaagd, uitgegumd. Ik heb het weleens meegemaakt, nota bene hier in Heerhugowaard, dat iemand tegen mij zei – en toen hadden we het inderdaad over de Tien ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (16) 10-06-2021

Toen Herodes door de drie Wijzen op de hoogte was gebracht dat de koning der Joden zojuist geboren was, gaf deze barbaarse heerser opdracht alle kinderen in de omgeving van Betlehem te doden. Daar God voor het ogenblik zijn Zoon van de dood wilde vrijwaren, zond ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 09-06-2021

In de Jordaan was de verbondsark voor het volk van God een gids. De priesters en de levieten stonden stil; het water beteugelde zijn loop om als het ware eer te bewijzen aan de dienaren van God en het bedwong zijn bovenloop om het volk van God ongeschonden door te laten. Verwondert u er niet over dat wat bij een vroeger volk gebeurd is ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (2)

De eerste christenen hadden een levendige devotie voor de heilige Maagd Maria. Bewijs hiervoor treffen wij aan in hun literatuur en kunst die behouden is gebleven, en natuurlijk in het Nieuwe Testament, dat hun basisdocument was. Alhoewel de Mariologie uit de eerste drie eeuwen in een primitief ontwikkelingsstadium verkeerde ...

Preekje op 08-06-2021, dinsdag in week 10 door het jaar 1

Er is niets ongewoons aan het in huis hebben van een potje zout. Waarschijnlijk hebben we zelfs een groot pak of een grote bus waarmee we het kleine zoutvaatje kunnen aanvullen. We hebben ook altijd wel een voorraadje gloeilampen in huis. Heel gewoon, maar lampen zijn onmisbaar. Zout geeft smaak aan ons voedsel en kan ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 08-06-2021

De vreugde van de wereld en alle koninkrijken van deze aarde kunnen mij niet helpen. Voor mij is het beter te sterven voor Jezus Christus dan te heersen over de uiteinden der aarde. Hem zoek ik die voor ons gestorven is, naar Hem verlang ik die voor ons is opgestaan. Mijn geboorte is nabij. Vergeeft mij, broeders en zusters. Belet mij niet te ...

Preekje op 07-06-2021, maandag in week 10 door het jaar 1

Wij zullen het allemaal weleens hebben meegemaakt, dat een kind was gevallen en dat bijvoorbeeld zijn knie behoorlijk bloedde en pijn deed. De tranen kwamen onmiddellijk in overvloed, samen met kreten van pijn en misschien vooral van schrik. Het gebeurt weleens, dat een kind op de grond blijft liggen huilen totdat vader of moeder het kind ...

Preek op 06-06-2021, Sacramentsdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  In mijn jeugd was Sacramentsdag een dag van processies in en buiten de kerk. De gouden monstrans werd in processie rondgedragen, Christus voelbaar in ons midden, geborgen in het mysterie van het geloof. Je zou bijna zeggen; dat waren nog eens tijden. Tegenwoordig lopen we niet meer zo rond met ons geloof ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 06-06-2021

Gij zijt mijn getuige, God, dat niets mij kan vertroosten en geen schepsel mij rust kan geven, dan Gij alleen, mijn God, die ik eeuwig verlang te aanschouwen. Dat is echter nog niet mogelijk, zolang ik in dit sterfelijk leven blijf vertoeven. Daarom is het goed dat ik mij toeleg op het oefenen van veel geduld en dat ik mij in al mijn verlangens aan U onderwerp. Want ook uw heiligen, ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (1)

Een aantal maanden voor haar dood, bracht de heilige Theresia van Lisieux haar droom tot vervulling om alles, wat zij dacht over de heilige Maagd Maria, in poëzie uit te drukken. Zij gaf haar vijf en twintig coupletten lange gedicht de titel "Waarom ik van u houd, O Maria". Zij had het verlangen om de waarheid over Maria te vertellen ...

Preekje op 04-06-2021, vrijdag in week 9 door het jaar 1

Lieve mensen, hebben wij ooit weleens ergens diep adem gehaald en vervolgens gezegd: "Wow, dit is echt goede zuurstof!" Waarschijnlijk niet. We besteden meestal weinig of geen aandacht aan dingen, die ons heel bekend zijn, hoe belangrijk ze ook voor ons leven zijn. Soms gebeurt dit ook in het geestelijke leven. In de evangelielezing van ...

Preekje op 03-06-2021, donderdag in week 9 door het jaar 1

Er zijn geleerden, die ons vertellen, dat de Joodse Wet van Mozes maar liefst 613 verschillende geboden bevat. Het is dus geen wonder, dat de Schriftgeleerde in het evangelie van vandaag aan Jezus vraagt welk van al die geboden het belangrijkste is. Er zijn Joodse leiders, die ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 6)

Er bestaat nog een krachtig middel om de zielen in het Vagevuur te helpen, namelijk ons lijden. Door ons lijden aan te bieden en op te dragen, kunnen we de zielen in het Vagevuur bevrijden. Dit kan zowel met het lijden dat wij onszelf opleggen zoals boete, vasten en verstervingen, als met het onvrijwillige lijden, dat ons overkomt, zoals onze ziekten en ons verdriet wanneer we rouwen ...

Versoepeling coronamaatregelen Vanaf zaterdag 5 juni

Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De ...

Preekje op 02-06-2021, woensdag in week 9 door het jaar 1

Soms kunnen wij in omstandigheden komen te verkeren waardoor onze grenzen verlegd worden. Het leven kan op rolletjes lopen en opeens worden wij geslagen door een ernstige ziekte of wij krijgen een groot ongeluk. Van de ene dag op de andere kan ons leven helemaal veranderen en heel zwaar worden. Mensen gaan zich ...

Aartsbisschop Parijs betreurt aanval op katholieken tijdens processie

Aartsbisschop Michel Aupetit van Parijs betreurt de aanval op katholieken die zondag deelnamen aan een processie ter herdenking van de negentiende-eeuwse martelaren van de Parijse Commune. Hij betreurde de “woede, minachting en het geweld” gericht tegen de ...

Preekje op 01-06-2021, dinsdag in week 9 door het jaar 1

Enkele Farizeeën en Herodianen stellen Jezus een vraag waarop geen goed antwoord bestaat. Óf Hij zou een godslastering uitspreken óf Hij zou verraderstaal spreken. Voor de Joodse leiders, die een complot tegen Jezus beraamden, was deze of-of-vraag waterdicht. Óf je leefde overeenkomstig de wet óf je deed het niet. Of je was vóór de keizer ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (15) 31-05-2021

Ga in uw geest het huisje van Maria binnen. Maria, de zeer reine Maagd, het levend voorbeeld voor alle andere maagden. Zie de ...

Preekje op 31-05-2021, Bezoek van Maria aan Elisabeth

Toen Maria, bij de aankondiging van Christus´ menswording, van de engel vernam dat haar nicht een zoon had ontvangen en in haar zesde maand was, ging zij met spoed op weg naar Elisabeth en bleef ongeveer drie maanden bij haar. Dit alles herdenken wij niet alleen, als voorspel op de geboorte van Jezus, in de week vóór Kerstmis. Maar wij vieren het ook op feestelijke wijze binnen ...

Preek op 30-05-2021, Zondag Drie-eenheid, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, over het mysterie van de heilige Drie-eenheid hebben beroemde theologen dikke boeken geschreven. Heel goed, maar vandaag laten we die even in de kast staan. Wij, die gedoopt zijn in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, willen stilstaan bij de vraag wat de drie-ene God in ons dagelijkse leven kan betekenen ...

Overlevende van Auschwitz ontmoet paus: ‘Hij heeft me met de wereld verzoend’

Lidia Maksymowicz was pas 3 jaar oud toen op haar arm het nummer ‘70072’ werd getatoeëerd. De katholieke Wit-Russische werd daarmee in concentratiekamp Auschwitz gebrandmerkt als gevangene. De ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 29-05-2021

Voor de beoefening van het geduld hoeven wij ons niet te spiegelen aan het menselijk vertoon van gelijkmoedigheid, dat als een voorbeeld wordt voorgehouden. Wij moeten ons beroepen op de goddelijke beschikking van een levende, hemelse leer, die in God zelf het voorbeeld aanwijst van alle geduld. God immers strooit de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (14) 28-05-2021

De geheimen van Sint-Jozef treden aan het licht gedurende Jezus’ kinderjaren en stijgen op ten hemel als een wolk van wierook. De heilige Jozef hoort helemaal thuis in deze periode van Jezus’ leven. Daarbuiten weten we niets van hem. Het lijkt alsof God hem ...

Preekje op 27-05-2021, Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Broeders en zusters, vandaag vieren wij Jezus Christus als de eeuwige Hogepriester. Hij is door God, zijn Vader én onze Vader, hoog verheven, maar dat betekent niet, dat Hij ook ver boven ons staat. Integendeel, Hij is heel dicht bij ons. Strakjes horen wij weer die overbekende woorden: “Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed.” In de gedaante van brood en wijn is Hij niet alleen bij ons, maar zelfs in ons, Hij is ons ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 27-05-2021

Zoals wij het beeld van de aardse mens ooit hebben gedragen, zo moeten wij ook het beeld van de ‘mens uit de hemel’ in ons dragen. Want ‘de eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel’ (1 Kor. 15, 49). Als wij daarnaar handelen, geliefde broeders en zusters, zullen wij in de toekomst niet sterven, ook niet als ons ...

Preekje op 26-05-2021, woensdag in week 8 door het jaar 1

Wij hebben waarschijnlijk allemaal weleens sprookjes gelezen over mensen, drie wensen mochten doen en dat zij die verspilden aan onbelangrijke zaken. De apostelen Jakobus en Johannes hebben ook geen slimme wens. Maar God heeft dit toegelaten, opdat wij ervan zouden kunnen leren. Zij wensen, dat Jezus voor hen doet wat ...

Preekje op 25-05-2021, dinsdag in week 8 door het jaar 1

Vandaag zegt Petrus tegen Jezus, dat zij, de apostelen, alles hebben prijsgegeven om Jezus te kunnen volgen. Als je dat voor iemand overhebt, schept dat natuurlijk een bijzondere band. Ook in ons leven is er waarschijnlijk nog wel het nodige dat wij prijs kunnen geven. Wij staan misschien in gedachte veel stil bij leuke of ...

Preek op 24-05-2021, Maria, Moeder van de Kerk

Maria is de Moeder van de Kerk. Onze moeder is iemand die voor ons zorgt. Als er eens een keer wat is tussen de kinderen zorgt zij ervoor dat het weer goed komt, dat de kinderen bij elkaar blijven. We zeggen wel: moeder is de spil van het gezin. Zij is altijd aanwezig, geeft aan haar kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid ...

Preek op 23-05-2021, Pinksteren, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika ...

Overweging op 21/22-05-2021 in de tehuizen, Pinksteren, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, tien dagen geleden hebben we de  Hemelvaart van Jezus gevierd. Wij christenen herdenken dan, dat Jezus in de Hemel werd opgenomen, 40 dagen nadat Hij opstond uit de dood. Met Hemelvaart verliet Hij onze aarde, maar beloofde zijn leerlingen dat ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 22-05-2021

Mijn God, heilige Geest, ik erken U als de gever van die grote gave die alleen bij machte is ons te redden: de goddelijke liefde. De mens is van nature blind en ongevoelig voor alle geestelijke zaken. Hoe kan hij dan de hemel bereiken? Dat is mogelijk door de vlam van uw genade ...

Preekje op 21-05-2021, vrijdag na de 7e zondag van Pasen

De wegen van God zijn niet alleen wonderbaar, maar soms voor ons, mensen, ook een beetje mysterieus. Waarom moet eerst dit of dat gebeuren voordat er iets goeds gebeurt? Waarom moet het soms ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 2)

Het eerste grote mystieke geschenk dat Jezus deze slachtofferziel geeft, is Zijn doornenkroon. Dit vond plaats op 4 april 1681. Dit is haar verslag: “Ik herinner me dat ik sinds het begin, toen ik religieuze werd, altijd de Heer vroeg om me wat lijden van Zijn Passie te laten ...

Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren Zaterdag 22 mei – 9.00 uur – Live gestreamd

Op zater­dag 22 mei 2021 wordt weer een inter­na­tio­nale gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehou­den. Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal de gebeds­dag live gestreamd wor­den vanuit de Genade­ka­pel in Am­ster­dam. Het is helaas niet moge­lijk een ...

Paus Franciscus: Bidden is moeilijk, maar blijf volharden

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De volgorde van de Catechismus volgend, richten we ons in deze catechese op de geleefde ervaring van het gebed. Ik probeer een aantal veel voorkomende ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 21-05-2021

De Geest is de voltooiing, niet alleen van de heilige Drieëenheid maar ook van het goddelijk heilsplan. De vrucht van dit geweldige mysterie is de kerk: de Vader heeft haar uitverkoren en de Zoon heeft haar ...

Preekje op 20-05-2021, donderdag na de 7e zondag van Pasen

Herinneren wij ons, dat wij weleens een cadeau hebben gekregen en dat wij er van tevoren echt naar uitkeken? Misschien waren wij blij zowel met het cadeau als met de gever. Wel, wij zijn het geschenk van God aan Jezus. En Hij heeft ons met blijdschap ontvangen en voelt een grote genegenheid voor ons. Wij hebben bij Hem een ereplaats als ...

Preekje op 19-05-2021, woensdag na de 7e zondag van Pasen

Paulus staat op het punt te vertrekken uit de stad Efeze. En uit liefde en bezorgdheid geeft hij de oversten nog een laatste waarschuwing mee: er zullen na mijn vertrek grimmige wolven bij u ...

Preekje op 18-05-2021, dinsdag na de 7e zondag van Pasen

Je zou het een hartverscheurend afscheid kunnen noemen, de woorden die Paulus vandaag uitspreekt. Hij gaat ‘s op weg naar Jeruzalem, zonder dat hij precies weet wat hem daar zal overkomen. Maar de heilige Geest heeft hem wel verzekerd dat van stad tot stad ...

Preekje op 17-05-2021, maandag na de 7e zondag van Pasen

Vandaag een opmerking van Jezus, die voor zijn toehoorders een grote schok betekende. Ze dachten, dat ze alles begrepen, dat zij voldoende in het geloof waren gevorderd. Maar Jezus stelt daar vraagtekens bij en zegt, dat er een tijd komt, dat ze allen verstrooid zullen worden en Hem alleen zullen laten. Maar tegelijkertijd troost ...

Preek op 16-05-2021, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Jezus bidt in het evangelie van vandaag dat wij, de vrienden van wie Hij houdt, beseffen dat wij, mensen, óók samenhoren. De wijsheid en de liefde en de kracht van God is ook niet een kwestie van óf de Vader óf de Zoon óf de heilige Geest, nee, zij houden van elkaar en samen ...

Overweging in de tehuizen op 14/15-05-2021, 7e zondag van Pasen, Johan Gierlings

‘IJken’ aan de apostelen en leerlingen. Op wie lijkt u het meest? Misschien bent u als Petrus impulsief, of ongelovig als Thomas, of zonder bedrog als Natanaël, of een ‘ijveraar’ zoals Simon de Zeloot, misschien bent u iemand met een opvliegend karakter zoals ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 16-05-2021

‘Dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van Jezus Christus, zijn Zoon, en elkaar liefhebben’ (1 Joh. 3, 23). Wie tegen dit gebod misdoet, begaat een zonde die niet aanwezig kan zijn bij een kind van God. Wij moeten elkaar dus beminnen ‘zoals Hij ons bevolen heeft’ (1 Joh. 3, 23). ‘En wie zijn gebod onderhoudt - merk op dat niets ...

Paus: ‘Bidden is niet gemakkelijk’

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Ik ben blij dat ik deze ontmoeting weer met publiek erbij mag doen, want ik zal jullie één ding zeggen: het is niet leuk om in het niets te praten, tegen een ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 3)

Zr. Em.: - Maria, kunt u ons zeggen wat het meest doeltreffende middel is om de zielen in het Vagevuur te bevrijden? M.S.: - Dat is de Mis. Het is de Mis, omdat Jezus Zich daar totaal offert, puur uit liefde voor ons. De Mis is het offer van Christus zelf, door Christus opgedragen aan God de Vader. Het is het mooiste offer. De priester vertegenwoordigt God, maar het is God zelf die Zich offert en zichzelf geeft tot in de dood ...

Preekje op 14-05-2021, vrijdag na de 6e zondag van Pasen

Over Mattias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De ...

Preek op 13-05-2021, Hemelvaart van de Heer, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag vieren wij dus de Hemelvaart van de Heer. Dat woord 'hemelvaart' kan tot een misverstand leiden. Mensen zouden kunnen denken, dat Jezus is opgestegen naar de hemel – en dat is natuurlijk ook zo – en dat Hij daarom weg is van de aarde ...

Preekje op 12-05-2021, woensdag na de 6e zondag van Pasen

Wij geloven in de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Geest. Al wat van de Vader is, is van de Zoon, en al wat van de Zoon is, is van de Geest. En uiteindelijk wordt alles wat de Geest heeft aan de leerlingen meegedeeld. De Zoon verheerlijkt de Vader, de Geest verheerlijkt de Zoon. Zo is er in de verhouding tussen Vader ...

Preekje op 11-05-2021, dinsdag na de 6e zondag van Pasen

“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” Die vraag zullen wij een gevangenisbewaarder vandaag horen stellen aan Paulus en Silas. Zij zaten in de gevangenis, omdat zij gepreekt hadden en wonderen verricht in Naam van Jezus. In plaats van dat zij in de gevangenis zaten te mopperen en zichzelf beklaagden - wat wij misschien zouden ...

Preekje op 10-05-2021, maandag na de 6e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus over de Geest, de heilige Geest, die God zal zenden en die getuigenis over Jezus zal afleggen. Jezus heeft beloofd, dat er ooit bijzondere tekenen aan de hemel zullen verschijnen. Dat zal ook een getuigenis zijn van de heilige Geest. Maar dat is niet iets waar wij op moeten blijven wachten. In de tussentijd wil de heilige Geest van ons leven gebruikmaken om tegenover andere ...

Preek op 09-05-2021, 6e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare  gelovigen, ik weet niet of het zojuist tot u is doorgedrongen, die laatste zin uit het Joh. evangelie waarin staat: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. Dat betekent nogal wat. Alles gaat tegenwoordig over de liefde. Alle liedjes op de radio en TV zijn ...

Mediteren is naar de ontmoeting met Jezus gaan

Vandaag hebben we het over de meditatie, een vorm van gebed. Voor een christen is mediteren zoeken naar een synthese. Het betekent zichzelf voor de immense bladzijde van de Openbaring te plaatsen, om te proberen het ons eigen te maken, het volledig op te nemen. En na het te hebben aanvaard, houdt de christen het Woord van God niet ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 1)

De Heilige Veronica Giuliani (feestdag 9 juli) is één van de grootste Italiaanse mystici van de 18e eeuw. Ze is een heilige met de status van de H. Teresa van Avila of de H. Franciscus van Assisi. Ze was een ziel die vanaf haar vroege jeugd door God was uitgekozen om de hoogste mystieke genaden te bereiken, die ze in haar dagboek beschreef ...

Preekje op 07-05-2021, vrijdag na de 5e zondag van Pasen

Vandaag, beste medeparochianen, allemaal welkom, gaat de lezing van het heilig evangelie over vriendschap. Eén van de zaken waardoor Jezus laat zien, dat wij zijn vrienden zijn is, dat Hij ons alles heeft toevertrouwd wat Hij van zijn hemelse Vader heeft ontvangen. Dat is een duidelijk teken van vertrouwen. Wij allemaal hebben ...

Bisdom: Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk voorziet voor Pink­ste­ren geen grote versoe­pe­ling van de eigen corona­maat­re­ge­len. Het protocol ...

Vrijheid van Godsdienst – Wereldwijd – Rapport 2021

“In een wereld waar verschillende vormen van moderne tirannie trachten de godsdienstvrijheid te onderdrukken, of trachten haar te reduceren tot een subcultuur zonder recht op een stem in het openbare leven, of waarin godsdienst wordt gebruikt als ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 2)

Zr. Em.: - Kunt u ons zeggen welke rol de heilige Maagd heeft ten aanzien van de zielen in het Vagevuur? M.S.: - Ze komt ze vaak vertroosten en zegt hen dan hoeveel goede dingen ze hebben gedaan. Ze bemoedigt deze zielen. Zr. Em.: - Zijn er bepaalde dagen waarop de heilige Maagd hen bevrijdt uit het Vagevuur? M.S.: - Ja, vooral tijdens het Hoogfeest van Kerstmis en van Allerheiligen. Verder op Goede ...

Preekje op 06-05-2021, donderdag na de 5e zondag van Pasen

In de eerste lezing zullen wij horen hoe de oudsten van de Kerk in Jeruzalem bijeengekomen waren om te bespreken of niet-joodse bekeerlingen besneden moesten worden om te kunnen worden gered. Deze kwestie veroorzaakte verwarring en verdeeldheid onder het volk. Maar toen de apostel Petrus erop wees, dat de heilige Geest ...

Preekje op 05-05-2021, woensdag na de 5e zondag van Pasen

Wij vieren bevrijdingsdag. Na een strijd, die vijf jaar heeft geduurd, herkregen wij onze vrijheid. Wij willen God danken voor onze vrijheid en Hem vragen dat wij deze vrijheid gebruiken overeenkomstig zijn bedoelingen. In de eerste lezing zullen wij ook horen over strijd, een strijdvraag. De kwestie speelt ook nog in de lezingen van donderdag ...

Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de heilige Jozef

Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de verheffing van de heilige Jozef tot patroon van de gehele Kerk heeft de Heilige Vader Franciscus de Apostolische Exhortatie Patris Corde ...

Bisschop Jan Hendriks: Het antwoord van Rome en de omgang met homoseksuele mensen

Enige tijd gele­den verscheen in het Katho­liek Nieuws­blad een ver­slag van een gesprek van Anton de Wit, hoofd­re­dac­teur van KN, met mij ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 05-05-2021

De Heer wil ons aansporen vast te houden aan zijn liefde en aantonen hoe nuttig het is aan Hem gehecht te zijn. Daartoe gebruikt Hij een beeld; Hij noemt zichzelf een wijnstok en Hij noemt de mensen die met Hem verenigd zijn, de ranken. Zij zijn als het ware in Hem geënt en vastgehecht, omdat ze reeds door de gave van de Geest ...

Preekje op 04-05-2021, dinsdag na de 5e zondag van Pasen

Broeders en zusters, vandaag horen wij in de eerste lezing een zin, dat wij misschien niet zo graag horen: dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. Paulus, die dat schrijft, heeft dat zelf aan den lijve ervaren. De Joden van Antiochië en Ikonium stenigden hem en sleepten buiten de stad in de mening dat hij dood was ...

Preekje op 03-05-2021, maandag na de 5e zondag van Pasen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag de feestdag van de apostelen Filippus en Jakobus. In de eerste lezing van vandaag horen wij de apostel Paulus zeggen hoe Jezus na zijn verrijzenis verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, en daarna aan de ...

Preek op 02-05-2021, 5e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Vandaag gaat het over het geloven in grote dingen, het doen van grote dingen, en over de kracht om grote dingen te kunnen doen. De eerste lezing spreekt over de tijd kort na de bekering van Paulus. Zoals in de Tweede Wereldoorlog met een blinde haat overal joden werden ...

Overweging op 01-05-2021, 5e zondag door het jaar B, in de tehuizen, door Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De twee Johanneslezingen van de vijfde zondag van Pasen, brengen ons in contact met Gods onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Johannes spoort ons aan om vanuit Gods Liefde, er te zijn voor onze medemens. Johannes zegt: ” is het niet heerlijk dat er zo ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 1)

Maria Simma is een mystica uit Oostenrijk. Zoals meer voorkomt in de geschiedenis van de Kerk, was zij begiftigd met een bijzondere gave van God, want gedurende 50 jaar werd zij bezocht door de zielen in ...

Preekje op 30-04-2021, vrijdag na de 4e zondag van Pasen, pater Gerard Remmers

Jezus is zelf het huis van de Vader. Niet alleen de joden, het volk van God, maar heidenen van elk slag zullen bij Hem een verblijfplaats vinden, waar zij de aanwezigheid van God zullen ervaren. Maar Jezus kan slechts de ontmoetingsplek worden van God en de mensen ...

Preekje op 29-04-2021, donderdag na de 4e zondag van Pasen

Vandaag viert heel de wereldkerk de heilige Catharina van Siena, als gewone gedachtenis, maar in Europa vieren wij het als feest, want zij is één van de patronessen van Europa. Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om ...

Met een vaderhart – Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk – Afkondiging Sint Jozefjaar

Mattheüs en Lucas, de twee Evangelisten die het meest over Jozef spreken, vertellen ons heel weinig, maar genoeg zodat wij op waarde kunnen schatten wat voor vader hij was, en de missie die hem werd toevertrouwd door de voorzienigheid van God. We weten dat Jozef een nederige timmerman was, verloofd met Maria. Hij was een “rechtvaardig man” (Mt. 1, 19), altijd bereid om Gods wil te ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (13) 28-04-2021

Hoewel alle Rechtvaardigen even rechtvaardig zijn is er niettemin een groot verschil in hun concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige Heiligen muntten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere ...

Preekje op 28-04-2021, woensdag na de 4e zondag van Pasen

Het is werkelijk verbazingwekkend hoe het Woord van God zich met de hulp van de twaalf apostelen over heel de wereld heeft verbreid! Het begon allemaal met het grote feest van Pinksteren, toen de heilige Geest neerdaalde op hen die aanwezig waren in de bovenzaal en die hen in staat stelde de wonderen van God in vele talen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 28-04-2021

‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinke te midden der zijnen’ (Ps. 149, 1). Wij worden uitgenodigd om voor de Heer een nieuw lied te zingen. Alleen de nieuwe mens kent dat nieuwe lied. Een lied is een uiting van vreugde maar, goed beschouwd, is het een uiting van liefde. Wie dus van het nieuwe leven weet te houden, weet ook ...

Preekje op 27-04-2021, dinsdag na de 4e zondag van Pasen

Peter Canisius werd op 8 mei 1521 te Nijmegen geboren. Hij was de zoon van de burgemeester van deze stad. Hij studeerde in Keulen alwaar de Jezuïtenorde de eerste vestiging buiten Frankrijk stichtte. De orde van Ignatius van Loyola werd voor Petrus het middelpunt van zijn leven. Hier vond de geleerde filosofiedoctor wetenschap en apostolische bezigheden in harmonie verenigd. Hij heeft zich ingezet voor het behoud en de vernieuwing van het ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 27-04-2021

Het leven van een christen onderscheidt zich van het leven van niet-christenen in het doen, het spreken en het denken. Eerst komt het denken; daarna het spreken dat de gedachten van de ziel met woorden onthult; en, op de derde plaats, na het denken en spreken, komt het doen dat de gedachten in werkelijkheid omzet. Telkens als we denken, spreken of handelen, moeten ...

Preekje op 26-04-2021, maandag na de 4e zondag van Pasen

In het evangelie, broeders en zusters, horen wij Jezus over zichzelf spreken als over een goede herder. De goede herder is hij, die zijn leven geeft voor zijn schapen. En zo is het ook met ons, christenen. Het gaat altijd weer om de ander: om God en de medemens. Wijzelf staan op de derde plaats, de laatste plaats. Maar wij mogen denken ...

Preek op 25-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters of diakens, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of volwassenen, worden bij hun naam genoemd en voor het eerst in ...

Overweging op 23/24-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, in de tehuizen, Johan Gierlings

Bij een herder uit het OT denken we gelijk aan psalm 23 van koning David, die zegt: ‘De Heer is mijn Herder’. Hier wordt duidelijk aangegeven dat God zelf de Herder van Gods volk is,  Hij gebruikt regelmatig mensen om in naam van Hem en in zijn plaats die rol ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 24-04-2021

Als wij door Christus tot nieuwe mensen zijn geschapen, wijden wij ons aan God toe. Over het verloop van deze toewijding wil ik hier handelen. Allen die met vaste overtuiging geloven in de waarheid van onze christelijke leer en verkondiging, moeten de belofte doen dat zij daarnaar willen leven. Ter voorbereiding daartoe leren wij hen door gebed en vasten God om vergeving te ...

Preekje op 23-04-2021, vrijdag na de 3e zondag van Pasen

Ik weet nog goed, dat toen ik een klein jongetje was, er een nieuwe dans kwam: het twisten. En in die tijd las mijn moeder voor het slapengaan altijd voor uit de bijbel. En juist toen las zij het evangelieverhaal van vandaag voor, en de vertaling luidde als volgt: In die dagen geraakten de Joden met elkaar aan het twisten. Ik lag in ...

Preekje op 22-04-2021, donderdag na de 3e zondag van Pasen

Vandaag horen wij in de eerste lezing, dat een engel van de Heer tegen Filippus zegt, dat hij een vreemdeling moet aanspreken en hem over God moet vertellen. Stellen wij ons voor, dat een dergelijke gedachte ook in ons opkomt tijdens het bidden: de aansporing om aan een vreemdeling te vertellen, dat God van hem houdt. Wat zou ...

Ierse aartsbisschop hekelt ‘draconische’ coronawet

De Ierse regering heeft, bij wijze van coronamaatregel, besloten om het bijwonen van de Mis strafbaar te stellen. De voorzitter van de Ierse bisschoppenconferentie spreekt van een “inbreuk op de godsdienstvrijheid en de grondwettelijke rechten” ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (12) 21-04-2021

Omdat Jozef, de man van Maria, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden (Matt. 1, 19). Juist omdat hij rechtschapen was, wilde Sint-Jozef Maria niet beschuldigen. Zou hij werkelijk rechtschapen zijn geweest, als hij een overspel verborgen zou hebben gehouden? En kon hij rechtschapen heten als hij haar, van wier onschuld hij overtuigd was, zou veroordelen? Dus omdat hij rechtschapen was en Maria niet ...

Preekje op 21-04-2021, woensdag na de 3e zondag van Pasen

Er kan tegelijkertijd reden tot verdriet zijn en tot vreugde. Na de moord op de heilige Stefanus breekt er een geweldige vervolging los en vele mensen moeten vluchten. Dat is de verdrietige kant van het verhaal. Maar de mensen vinden grote vreugde in de krachtige woorden en tekenen van de apostel Filippus. Als wij kijken naar de Kerk ...

Preekje op 20-04-2021, dinsdag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie zijn de Joden in gesprek met Jezus over het brood uit de hemel dat hun vaderen in de woestijn aten. Maar Jezus verklaart dan dat dat niet het echte brood uit de hemel was, nee, Hijzelf is het werkelijke brood uit de hemel. Wie dit hemelse brood eet zal nooit meer honger krijgen en wie in Hem gelooft zal nooit meer ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 20-04-2021

Onze Heer werd door de dood vertreden, maar Hij baande een weg over de dood heen. Hij onderwierp zich aan de dood en onderging haar vrijwillig om de dood, tegen haar wil in, ten val te brengen. Want onze Heer droeg zijn kruis toen Hij de stad uittrok, zoals de dood het wilde, en toen Hij een kreet slaakte op het kruis, liet Hij de doden wegtrekken uit het dodenrijk, tegen ...

Preekje op 19-04-2021, maandag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie van vandaag doet Jezus een beetje zijn beklag, omdat de mensen niet bij Hem komen vanwege de tekenen die Hij heeft gedaan, maar omdat zij brood en vis konden eten. Zij zoeken niet allereerst de dingen van de hemel, maar het aardse. En Hij zegt dan wat het belangrijkste is dat de mensen moeten doen, en dat is ...

Preek op 18-04-2021, derde zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, een van de onderwerpen in de Bijbellezingen van vandaag is de verzoening. In de eerste lezing wordt verzoening aangeboden aan het Joodse volk, dat zijn Messias had verloochend. “Maar ik weet, broeders,” zegt de apostel Petrus tot zijn toehoorders ...

Preekje op 16-04-2021, vrijdag na de 2e zondag van Pasen

Wij kunnen ons weleens zorgen maken over alles wat er momenteel in Kerk en wereld gebeurt, maar de eerste lezing van vandaag leert ons dat als een werk van God uitgaat de kwade machten het uiteindelijk toch niet kunnen tegenhouden. Dat zegt de Farizeeër Gamaliël, een wetgeleerde, die bij het hele volk in aanzien stond. En Jezus ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (11) 16-04-2021

Zoals de heilige Jozef er zorg voor droeg zijn deugden verborgen te houden onder de hoede van de zeer heilige nederigheid, zo had hij eveneens een zeer bijzondere zorg om de kostbare parel van zijn maagdelijkheid schuil te houden; het is daarom dat hij erin ...

Preekje op 15-04-2021, donderdag na de 2e zondag van Pasen

Allemaal welkom. Vandaag zegt Jezus in het evangelie tegen Nikodemus, dat hij die van boven komt, die staat boven allen. Wel, strikt genomen zijn wij, mensen, van nature niet van boven, maar van beneden. Door het doopsel echter en door de andere sacramenten, die wij hebben ontvangen, mogen wij gerust zeggen, dat wij nu ‘van ...

Preekje op 14-04-2021, woensdag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie zegt Jezus tegen Nikodémus, dat wie in Hem, Jezus, gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat moet eigenlijk altijd het eerste zijn, dat wij voor onszelf en voor onze dierbaren aan Jezus vragen. Wij kunnen het jammer vinden als ons nare dingen overkomen, maar het allerergste wat een mens kan ...

Preekje op 13-04-2021, dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Jezus zegt vandaag, dat wij niet weten waar de wind vandaan komt en ook niet waar hij heengaat. Zo is het ook met de heilige Geest. Hij is Iemand vol verrassingen. Maar zijn verrassingen zijn altijd in ons voordeel. Wie zich dus laat leiden door de Geest mag rekenen op een verrassend leven. Op weg naar het feest van Pinksteren willen ...

Preekje op 12-04-2021, maandag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus in de nacht met de Farizeeër Nikodemus. Het onderwerp is de wedergeboorte. Eigenlijk moet heel ons land opnieuw geboren worden. De heilige Geest moet in alle Nederlanders opnieuw tot leven worden geroepen. Hij zal in veel mensen wel aanwezig zijn, maar zij roepen Hem niet aan en dan ...

Preek op 11-04-2021, tweede zondag van Pasen, jaar B, Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  Als je zo dat bekende verhaal van  die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker  niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Preekje op 09-04-2021, vrijdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag horen wij in de eerste lezing hoe Petrus en Johannes ter verantwoording worden geroepen vanwege een weldaad aan een lamme bewezen. Genade roept niet alleen dankbaarheid op, maar ook weerstand. De apostelen gaan echter rustig door en verklaren, dat bij niemand anders redding is te vinden dan bij Jezus ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (10) (08-04-2021)

De geest, die Sint-Jozef bezielde, was aan God onderworpen door een volmaakte rechtvaardigheid, vergezeld van de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid. Deze deden hem kennen hoe steeds Gods Wil te volbrengen en te luisteren naar de ingevingen ...

Preekje op 08-04-2021, donderdag onder het octaaf van Pasen

De apostelen Petrus en Paulus behoorden tot de eerste getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Zij hadden Hem na zijn verrijzenis met eigen ogen gezien. Maar toen Petrus een kreupele man genas in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, werden ook alle andere mensen die dag een getuige (Handelingen 3, 6). Zij zagen ...

Preekje op 07-04-2021, woensdag onder het octaaf van Pasen

De eerste lezing is genomen uit de Handelingen van de Apostelen. Petrus en Johannes verrichten een wonder door een man, die vanaf zijn geboorte lam was, te genezen. Iedereen kan weleens een wonder gebruiken. Soms is de verhouding tussen vader en moeder een beetje gespannen of de relatie tussen ouders en kinderen of er is ...

Preekje op 06-04-2021, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag spreekt het evangelie over Maria Magdalena. Het is niet zo moeilijk om je in te leven in haar gemoedstoestand. Jezus had haar leven op grondige wijze veranderd door haar uit de macht van zeven demonen te bevrijden. Zij was zo sterk ontroerd door haar verlossing en door zijn onderricht, dat zij van harte geloofde, dat Hij de ...

Preek op 05-04-2021, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag hoorden wij de apostel Petrus tot de Joden spreken. Hij deed dat op het feest van Pinksteren, maar het ging over Pasen: dat Jezus Christus door goddelozen aan het kruis is genageld en gedood, maar dat God Hem ten leven heeft opgewekt na de strikken van de dood te hebben ...

Pasen: Het verlangen naar een nieuw begin leeft nog altijd

In heidens en christelijk perspectief leeft de moderne, westerse mens vanuit een vals zelfbewustzijn, betoogt Bart Jan Spruyt. Diep van binnen smeult het verlangen naar vergeving en verzoening. Lees het essay terug dat hij vorig jaar voor de Speciale Editie Jezus schreef ...

‘Niet een virus maar God heeft het laatste woord’: paasboodschappen Nederlandse bisschoppen

Er leven zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland na de coronacrisis, maar katholieken mogen hoop putten uit Christus’ verrijzenis en naar buiten treden met zijn boodschap. Dat is de rode draad in paasboodschappen van verschillende Nederlandse ...

Preek op 04-04-2021, Eerste Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, stenen kunnen ons het leven behoorlijk lastig maken. Lichamelijk of geestelijk, en ook moreel. Kwesties of gebeurtenissen kunnen als stenen op ons hart liggen, bijvoorbeeld de angst, dat wij tegen onze taak niet zijn opgewassen, wij maken ons zorgen om onze kinderen, wij voelen ons onzeker over de toekomst ...

Preek op 03-04-2021, de paaswake, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Donkere wolken hangen boven onze oude aarde. De dood maakt dagelijks slachtoffers, ver weg en dichtbij. Kinderen die omkomen van de honger. Oorlogen die nog iedere dag slachtoffers maken, je ziet het op de TV en leest het in de krant. Alles gaat voorbij: planten ...

Overweging op 02/03-04-2021 in de tehuizen, ‘paaswake’, jaar B, Johan Gierlings

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Vandaag staan we stil in deze viering bij Pasen, dit is onze Paaswake. Het gaat over de grote gebeurtenissen in het leven van Jezus, over verraad, kruisiging, dood en leven. Het gaat ook over de schepping en de uittocht uit Egypte ...

Preek op 02-04-2021, Goede Vrijdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Als we eerlijk zijn: niemand van ons is blij met ziekte, pijn en verdriet. Het lijden is iets wat ons afstoot. Het was in het begin ook niet Gods bedoeling dat de mens zou moeten lijden. Zelfs Jezus in de Hof van Olijven bad of zijn hemelse Vader Hem wilde sparen. Gelukkig zijn er ook veel mensen, die ambtshalve of op basis van vrijwilligheid ...

Kerkgang zorgt niet voor extra risico op coronabesmetting, blijkt uit onderzoek

Het fysiek bijwonen van een kerkdienst met hygiënemaatregelen gaat niet gepaard met een verhoogd risico op coronabesmetting. Dat blijkt uit een Duits onderzoek van de Philipps Universiteit van Marburg in samenwerking met de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck ...

Preek op 01-04-2021, Witte Donderdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, waarom is deze avond anders? Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Er is geen gewoon brood dat de Israëlieten eten, het is ongezuurd brood, vanwege de haast die is geboden. Matses, een plat brood dat niet is gerezen. Ronde of ...

Virtuele 40 MM sponsorwandeltocht

Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen geld bijeen om alle 40MM projecten te kunnen ondersteunen. Dit betreft vele kleinschalige projecten in de minder ...

Pasen

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag ...

Paaszaterdag

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake ...

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (9) (01-04-2021)

Wat dachten Marie en Jozef toen zij zich samen verbonden ten overstaan van God? Hun verwachtingen waren ontegenzeggelijk gericht op de Christus die komen zou, op de beloofde Messias: de verwachting van de Messias leefde in het hart van elke goede Israëliet. De Patriarchen stelden zich bij het sluiten van huwelijken als ...

Preekje op 31-03-2021, woensdag in de Goede Week

Het thema van het evangelie van vandaag is, dat de Mensenzoon heengaat zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie Hij heengaat. Dit betreft Judas, maar in een andere betekenis betreft het ons allen. Jezus is immers niet alleen gestorven, omdat Judas Hem heeft verraden, maar omwille van de zonden van ons ...

Preekje op 30-03-2021, dinsdag in de Goede Week

In het evangelie van vandaag zullen wij horen hoe het goede en het kwade tegelijkertijd actief zijn. Jezus is bezig, maar ook Judas is in de weer. Maar hoe machtig ook het kwade lijkt, het goede, of beter gezegd de Goede, Jezus Christus, zal uiteindelijk overwinnen. Hij vraagt ons vertrouwen in Hem te hebben, ook tijdens deze voor de ...

Preekje op 29-03-2021, maandag in de Goede Week

In het evangelie, broeders en zusters, horen wij over Maria, de zus van Lazarus, die een heel dure balsem neemt om de voeten van Jezus daarmee te zalven. Judas Iskariot vindt het verspilling en is zogenaamd van mening, dat die balsem beter voor 300 denaries verkocht had kunnen worden en het geld aan de armen ...

Preek op 28-03-2021, Palmzondag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als wij vandaag Jezus Christus volgen met een palmtak in de hand, getuigen wij daarmee dat ook wij bewust zijn weg willen gaan, de weg van vrede en dienstbaarheid. Deze navolging is geen privézaak waar anderen niets mee te maken hebben, maar een openlijk en publiekelijk getuigenis van ons gezamenlijk engagement ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (8) (26-03-2021)

Als u een idee wilt krijgen van de verdienste en de grootheid van Sint-Jozef, denk dan aan de benaming waarmee hij terecht geëerd wordt: aan de benaming Vader van de God-Mens. Herinner u die beroemde aartsvader Jozef van de oude wet die verkocht werd in Egypte, en besef dat onze Heilige niet alleen met hem zijn naam gemeen had ...

Preekje op 26-03-2021, vrijdag in week 5 van de vasten

Wij leven in een tijd waarin veel mensen naar de wapens grijpen. Sommigen doen dat letterlijk. Zij vermoorden mensen, omdat zij een hekel aan hen hebben, hen in de weg lopen. Anderen gebruiken verbaal geweld door over mensen te roddelen, kwaad te spreken, hun goede naam en faam omlaag te halen ...

Preekje op 25-03-2021, hoogfeest van Maria Boodschap

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van Maria Boodschap. Negen maanden vóór Kerstmis komt de engel Gabriël bij Maria op bezoek met de ons bekende vraag: of zij de Moeder wil worden van Gods eigen Zoon. Een grote eer, maar niet zomaar een erebaantje. Want Maria had toch wel zo veel ...

Preekje op 24-03-2021, woensdag in week 5 van de vasten

Vaderschap en zoonschap lijken vandaag centraal te staan in het debat tussen Jezus en sommigen van de Joodse leiders. Waren zij geen zonen van Abraham? Heeft God hen niet uit alle naties uitgekozen en hen zijn eigen volk genoemd? Wij kunnen hierop antwoorden: ja en nee. Een kind van God zijn is natuurlijk niet alleen ...

Europese bisschoppen vrezen voor godsdienstvrijheid in EU (23-03-2021)

De Europese bisschoppen waarschuwen voor een geleidelijke inperking van de godsdienstvrijheid in Europa. Coronamaatregelen en initiatieven om radicalisering van de islam tegen te gaan, hebben de vrijheid van geloof in sommige landen binnen de Europese Unie op ...

Preekje op 23-03-2021, dinsdag in week 5 van de vasten

Wij zijn er meer aan gewend, dat Jezus mooie verhalen vertelt, gelijkenissen, en dat Hij allerlei zieken geneest en zelfs doden opwekt. Vandaag horen wij in het evangelie een ietwat moeilijk gesprek tussen Jezus en de Farizeeën. Maar er staat op het einde van het evangelie wel, dat door zo te spreken er velen in Hem gingen geloven ...

Preekje op 22-03-2021, maandag in week 5 van de vasten

Goedemorgen, lieve mensen, allemaal welkom. Vandaag in superlange eerste lezing, vijf bladzijden lang: het verhaal van de kuise Susanna. Zij komt in een zeer levensbedreigende situatie terecht, maar vertrouwt helemaal op God. Zij uit wel een hartenkreet, maar God laat dan een jongeman opstaan, Daniël geheten, om in ...

Preek op 21-03-2021, 5e zondag van de vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Die Grieken worden gerekend tot de toehoorders voor wie Johannes zijn evangelie schrijft, mensen die niet tot het Joodse volk behoren, maar die wel bij dit volk willen horen over God. Godzoekers. Zij komen naar de tempel in Jeruzalem op bedevaart. Daar vinden zij wat ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het is heerlijk, mijn geliefden, van het ene feest over te gaan naar het andere, van het ene gebed naar het andere, van de ene plechtigheid naar de andere. Het is nu immers de tijd die ons een nieuw begin brengt, de aankondiging van het heilig paasfeest, waarop de Heer is geofferd. Inderdaad eten wij als het ware een spijs ten leven en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Laten wij nu eens alle namen die men voor de Heiland gebruikt heeft, afzonderlijk onderzoeken en nader bekijken welke betekenis bij elke benaming behoort. Gij zult dan tot de bevinding komen dat Hij - aangezien het God behaagde dat de gehele volheid van zijn godheid woonde in een lichaam - niet alleen verzoening genoemd wordt ...

Preekje op 19-03-2021, hoogfeest van Sint-Jozef

In het boek Genesis staat een ontroerende scène beschreven waarin God Abraham mee naar buiten neemt en hem op de sterrenhemel wijst. Wij kunnen ons voorstellen hoe de hemelse Vader als het ware ...

Vaticaan: Kerk kan homorelaties niet zegenen

Dat is het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op een zogeheten dubium, een vraag die waarschijnlijk is ingediend omdat dergelijke zegeningen in de VS of in Duitsland meer en meer voorkomen. Duitsland is overigens het land waar de Synodale Weg plaatsvindt. Daarin wordt onder meer ook gediscussieerd over ...

Preekje op 18-03-2021, donderdag in week 4 van de vasten

Broeders en zusters, in het evangelie van vandaag vertelt Onze Heer Jezus Christus hoe Johannes de Doper voor Hem een geweldige goede getuige is geweest. Maar wat maakte Johannes' werk dan zo vruchtbaar? Hij verrichtte geen opzienbarende wonderen. Hij kleedde zich niet volgens de gangbare mode en ging niet om met ...

De verheven Waardigheid van de heilige Jozef (7) (17-03-2021)

Herinneren we ons de prachtige droom, waarin Jozef de zon, de maan en elf sterren voor zijn voeten zag neergeknield. Dit was geen droom zoals die, welke door de dwalende fantasie in de slaap ontstaat. Het was een extatisch visioen, door God zelf in de geest van Jozef gevormd, om niet alleen de komende verheffing van deze slapende jonge man uit te drukken, maar ook de toekomstige grootheid van ...

The Passion – door Wiljan Domen

Hij is God en mens in één, en zijn naam betekent ‘God redt’. Eén van zijn prachtige bijnamen is ‘Koning der koningen’. Deze Koning der koningen werd geboren in een stal. Herders, de minsten van de toenmalige maatschappij, werden door engelen uitgenodigd op kraamvisite te komen. Maar ook drie wijze, machtige, rijke én knielende koningen kwamen van verre, geleid door een bijzonder ...

Preekje op 17-03-2021, woensdag in week 4 van de vasten

Vandaag horen wij God in de eerste lezing vragen of een vrouw haar zuigeling kan vergeten en of een moeder niet meer te doen zou hebben met het kind van haar schoot? Maar al zou zij het vergeten, nee, God vergeeft ons nooit. God vergelijkt zijn liefde voor ons met die van een moeder voor haar kind en verklaart, dat zijn liefde voor ...

Zuster Emmanuel Maillard van Medjugorje spreekt (in het Engels) over de komende ‘verlichting van het geweten’ (16-03-2021)

Zuster Emmanuel van Medjugorje spreekt (in het Engels) over de komende 'verlichting van het geweten'

Preekje op 16-03-2021, dinsdag in week 4 van de vasten

Vandaag horen wij het verhaal over de profeet Ezechiël, die van God een ervaring krijgt over het levende water dat uit de tempel stroomt. Het begint met een klein beetje en uiteindelijk is het een enorme stroom geworden. Aan de beide zijden van de rivier staan veel bomen waarvan de bladeren niet verwelken en elke maand ...

Preekje op 15-03-2021, maandag in de week 4 van de vasten, jaar 1

God wil op ieder moment zijn kracht laten gelden in het leven van een ieder, die in Hem gelooft. De vraag, die wij onszelf moeten stellen is dan ook of wij wel het vertrouwen bezitten om te geloven in de woorden, die God reeds tot ons gesproken heeft en of wij wel echt geloof hechten aan zijn belofte, dat Hij ons in zijn Rijk zal ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Bijzondere aandacht vraag ik voor het feit dat wij tot slot van een gebed altijd zeggen: ‘Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer’, en dat wij nooit zeggen: ‘Door de heilige Geest’. Het is niet voor niets dat de katholieke kerk zich op die wijze uitdrukt in haar vieringen. Zij doet dat omwille van het mysterie dat ‘de mens Christus Jezus middelaar tussen God en de mensen’ ...

Preek op 14-03-2021, 4e zondag van de vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Net als in het evangelie van twee weken geleden is er in het evangelie van vandaag sprake van meerdere tegenstellingen: licht en duisternis, redden en veroordelen, geloven en niet geloven. Misschien dat wij spontaan de vraag stellen of men de wereld – want daarover gaat ...

Overweging op 13-03-2021 in de tehuizen, 4e zondag van de vasten, jaar B, Johan Gierlings

Want al zo lief heeft God de wereld, zegt het evangelie. hierin gaat het over God die de wereld liefheeft. De wereld dat is de schepping waar u en ik ook bij horen. En ik vroeg me af God die mij liefheeft hoe ziet dat eruit? Weet ik wel wat liefde is? Ik dacht na: ‘hoeveel mensen heb ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het dichtst bij ons staat dat Woord, dat voor ons alles geworden is: onze Heer Jezus Christus, die ons heeft beloofd zonder onderbreking bij ons te blijven. Daarom roept Hij uit: ‘Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld’ (Mt. 28, 20). Hij zelf is de herder, de hogepriester, de weg en de deur, en Hij is dit alles tegelijk geworden voor ons. Daarom is Hij ook als ...

Over de versterving – door Kardinaal Mercier

In deze vastentijd enkele tips van de Belgische Kardinaal Mercier (1851-1926) over de versterving. Men kan er enkele uitkiezen om voor zichzelf toe te passen: Versterving van het lichaam: Probeer u zoveel mogelijk op het noodzakelijke te houden wat betreft voeding; Bid God vaak, dagelijks, dat hij u er met Zijn genade van behoed om u te laten gaan voor de verleiding van het plezier; neem niets tot u tussen de maaltijden, tenzij uit noodzaak of uit sociale verplichting ...

Preekje op 12-03-2021, vrijdag in week 3 van de vasten

In het evangelie van vandaag is Onze Heer Jezus Christus weer in gesprek met mensen, en dit keer zijn zijn uitspraken zo krachtig, zo duidelijk en vanzelfsprekend, dat er aansluitend een diepe stilte viel. Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. Jezus was wel gewend aan schriftgeleerden en Farizeeën, die Hem vragen stelden ...

Verhevenheid en Zaligheid van de heilige Jozef (6) (11-03-21)

Jozef was de Echtgenoot van Maria en werd geacht de vader te zijn van Jezus Christus. Daaruit zijn zijn waardigheid, zijn aanzien, zijn heiligheid en zijn glorie voortgevloeid. Inderdaad, de waardigheid van de Moeder van God is zo hoog verheven dat niets daar boven geschapen kan worden. Maar, nochtans, daar Jozef met de ...

Preekje op 11-03-2021, donderdag in week 3 van de vasten

Of mensen nu spreken op een zakelijke bijeenkomst of iets bespreken met hun kinderen, het is misschien handig om het belangrijkste als eerste te zeggen, want dat blijft misschien het beste hangen. Als een gesprek langer duurt, kan de aandacht wegzakken. Dit is wat Jahwe God doet bij monde van zijn profeet Jeremia. Hij begint ...

GezinsPlatform.NL biedt KIESWIJZER voor Het GEZIN

Hoe denken de politieke partijen over zaken als een actieplan tegen armoede in gezinnen, actieve bestrijding van drugs onder jongeren, een minister van Gezin, extra financiële ondersteuning voor grote gezinnen, een belangenbehartiger voor het kind in geval van ...

Bisschoppen: ga stemmen, kies voor ‘het normaal van het Rijk Gods’

De Nederlandse bisschoppen sporen katholieken aan om komende week te gaan stemmen en te kiezen voor politici die “het eigenlijke normaal, het normaal van het Rijk Gods” bevorderen. In een vandaag gepubliceerde brief schrijven ze dat stemmen “niet alleen een recht ...

Preekje op 10-03-2021, woensdag in week 3 van de vasten

Vandaag, broeders en zusters, herinnert Mozes het volk nog eens aan alle voorschriften en bepalingen, die de Heer hun heeft gegeven en hij roept hen op ernaar te leven. Het is echter een probleem van alle tijden dat er altijd weer grote groepen mensen zijn, die dat laatste - ernaar leven - niet willen. Mensen willen zelfstandig zijn, zelf ...

Preekje op 09-03-2021, dinsdag in week 3 van de vasten

Kleine kinderen hebben soms een ander gevoel voor eerlijkheid dan volwassenen. Een kind eist, dat een ander kind al zijn lekkers en speelgoed met hem deelt. Maar als je hetzelfde kind vraagt zijn lekkers te delen, verzet het zich, soms heel dramatisch! In onze ogen is dit kind onlogisch en inconsequent. Maar volgens het kind ...

Preekje op 08-03-2021, maandag in week 3 van de vasten

Soms is ons leven zo ingewikkeld, dat wij hele simpele waarheden over het hoofd zien. Dat overkwam ook Naäman. Naämans dienstmeisje zag, dat hij de profeet Elisa maar om genezing hoefde te vragen en God zou hem genezen. Toen Naäman tenslotte bij Elisa was, vond hij het belachelijk, dat de profeet zei, dat hij zich ...

Overweging op 05/06-03-2021 in de tehuizen, 3e zondag van de vasten, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de eerst lezing uit het boek Exodus, horen  we over de tien Geboden, door God aan Mozes gegeven. Gods woorden en geboden, in dit boek van het oude testament, zijn duidelijk. Hij is de God die de Israëlieten uit Egypte heeft weggeleid. God is de hele reis ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

God sprak: ‘Er moet licht zijn’ (Gen. 1, 3). Maar - let wel - ook de Zoon treedt handelend op door zijn woord. Want er staat geschreven: ‘Hij draagt alles door zijn machtig woord.’ Dat wil zeggen: Hij bestuurt ...

Paas-Boetevieringen

Op woensdag 17 maart en vrijdag 19 maart om 19.00 uur zijn de Paas-boetevieringen met aansluitend biechtgelegenheid. Een boeteviering vooraf is bedoeld als een gewetensonderzoek, de absolutie wordt niet gegeven, want een boeteviering is géén sacrament. Waarom biechten? Is gewoon ‘Sorry’ zeggen tegen God niet genoeg? Thuis, tijdens een ...

Preekje op 05-03-2021, vrijdag in week 2 van de vasten

Broeders en zusters, de Hebreeuwse heilige geschriften kennen veel verhalen en personen, die een voorbode zijn van Jezus en van de verlossing, die Hij kwam brengen. Nemen wij bijvoorbeeld het verhaal van Jozef, de zoon van Jakob, dat wij zo aanstonds in de eerste lezing zullen horen. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader; Jezus ...

Tips voor de vasten: geestelijk leven, boetvaardigheid en goede werken

De Vastentijd is een tijd van gebed en boete die door de Kerk ingesteld is om ons voor te bereiden op Pasen met als voorbeeld het vasten van onze Heer in de woestijn (Matt. 4, 1-11; Luc 4, 1-13). De Vastentijd is een tijd om onze ziel meer te leren lief te hebben dan ons lichaam ...

De H. Pater Pio en de Duivel

De kleine Francesco (de later Pater Pio) kende verschijningen van toen hij kind was. Hij geloofde dat het iedereen overkwam en sprak er niet over. Engelen, heiligen en zelfs Jezus en de Maagd Maria verschenen aan hem. Soms had hij ook verschijningen van duivels. In de laatste dagen van december 1902, terwijl hij mediteerde over zijn roeping, had Francesco weer een verschijning. Zijn biechtvader beschreef ...

Preekje op 04-03-2021, donderdag in week 2 van de vasten

Vandaag horen wij in het evangelie over de arme Lazarus en de rijke man, die iedere dag uitbundig feest vierde. We kunnen ons afvragen hoe rijk de rijke precies was, maar dat is niet zo belangrijk. Het vreselijke lot, dat hij uiteindelijk moest ondergaan – voor eeuwig naar de hel – was simpelweg het gevolg van een overmaat aan ...

Gelukkig leeft ze nog …

Ze zijn geschokt, de inwoners van Amsterdam- Zuidoost. Een pasgeboren meisje werd daar op 21 februari gevonden in een vuilcontainer. Een voorbijganger hoorde gehuil uit de container komen. Het meisje leefde nog en is naar het ziekenhuis gebracht. “Het is verschrikkelijk”, zegt een vrouw ...

Aartsengelen als brug tussen Christendom en Islam?

Over de engelen en aartsengelen wordt door de huidige katholieke Kerk niet meer, of alleen maar meewarig  gesproken. Zij zijn folklore geworden, juist zoals de mirakels en soms zelfs de Verrijzenis van Jezus Christus, dat zijn… Zij passen niet meer in het nieuwe post-conciliaire plaatje, dat het bovennatuurlijke zoveel mogelijk uit het bewustzijn van de nieuwe mens wil wegbannen ...

Preekje op 03-03-2021, woensdag in week 2 van de vasten

In de eerste lezing is er sprake van mensen, die de profeet Jeremia niet zo gunstig gezind zijn. Zij ergeren zich eraan, dat het de priesters nooit aan onderricht ontbreekt, dat de wijzen altijd goede raad kunnen geven en dat de profeten altijd maar weer woorden van God hebben. Zij nemen zich voor niet meer naar hen te luisteren. En zij ...

Preekje op 02-03-2021, dinsdag in week 2 van de vasten

Toen God keek naar de bewoners van het Jeruzalem in de tijd van de profeet Jesaja, zag Hij zoveel kwaad, dat Hij er bedroefd van werd en daarom liet God bij monde van zijn profeet de hartenkreet horen: “Kom dan, laten wij het uitpraten.” “Kom dan, laten we het uitpraten.” God zei dit al tegen Adam en Eva. Hij beloofde om ...

Preekje op 01-03-2021, maandag in week 2 van de vasten

Wij horen Jezus strakjes in het evangelie zeggen: Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De meeste peuters hebben er geen probleem mee om de betekenis te leren van de woorden ‘de mijne’. Zij moeten echter wel via een moeizaam proces geleerd ...

Biechtspiegel – gewetensonderzoek

In het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen we Gods vergeving Fouten/zonden hebben niet allereerst iets te maken met regels overtreden maar met ‘relaties’, met God, met anderen, met jezelf. Relaties die beschadigd zijn geraakt Ook kleine beschadigingen kunnen pijnlijk zijn. Ook kleine vlekken ontsieren. Het zijn toch de kleine dingen die het doen in positieve en negatieve zin ...

“Onze kleine engel is weer thuis”

Farah Shaheen, een 12-jarig christelijk meisje in Pakistan, is weer thuis na een verrassende uitspraak van de rechtbank. Farah was slaaf ...

Bidden – blind vertrouwen

Een vroom man die in overeenstemming met Gods wil trachtte te leven, woonde in een vallei op het platteland. Op een dag regende het hevig in zijn vallei en het waterpeil steeg. De man verhuisde van de ...

Preekje op 26-02-2021, vrijdag in week 1 van de vasten

De schriftgeleerden konden goed de juiste toedracht van verschillende zonden vaststellen, de betreffende mensen aan het gerechtshof overleveren en een passende straf bepalen. De straf was voor moord anders dan voor doodslag, voor een vechtpartij anders dan voor uitdagende woorden. En dat is goed. Ook de rechtspraak in ...

Communiegebed van de H. Pater Pio

Blijf bij mij, Heer, want het is nodig dat Gij aanwezig blijft, zodat ik U niet vergeet. Gij weet hoe makkelijk ik U verlaat. Blijf bij mij, Heer, omdat ik zwak ben en ik Uw kracht nodig heb, zodat ik niet zo vaak ...

Preekje op 25-02-2021, donderdag in week 1 van de vasten

Het evangelie vandaag begint met Jezus' opmerking, dat aan wie vraagt gegeven zal worden, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal er worden opengedaan. Alle ouders hebben hun kinderen geholpen om te leren fietsen. Het kind rijdt weg, de vader of moeder rent er achteraan en houdt de fiets stabiel als hij wiebelt. De ouder ...

Preekje op 24-02-2021, woensdag in week 1 van de veertigdagentijd

Als ik goed geïnformeerd ben, is het Engelse woord voor ‘vasten’ afkomstig van het Duitse woord voor ‘lente’. De lente doet ons denken aan vernieuwing en aan nieuwe leven. Maar de lente doet ons ook denken aan de voorjaarsschoonmaak. Het is eigenlijk logisch dat de vastentijd vanzelf overgaat in de lente. Want tijdens de ...

Preekje op 23-02-2021, dinsdag in week 1 van de vasten

Jezus zegt, dat wij geen omhaal van woorden moeten gebruiken. Wij weten, dat het bij het bidden niet gaat om de hoeveelheid woorden en ook niet om de duur van ons bidden. De rozenkrans bidden is een kwestie van rustig en biddend nadenken over de mysteries van het leven van Onze Heer onder leiding van moeder Maria, die beter dan ...

Preekje op 22-02-2021, het feest van Sint Petrus’ Stoel

Vandaag, broeders en zusters, vieren wij het feest van Sint Petrus’ Stoel. Wij gedenken de heilige apostel Petrus als de eerste herder van de Kerk, de opperherder. Petrus had allerlei gaven om de Kerk goed ...

Actie Kerkbalans (woord van onze secretaris)

Als secretaris van het Parochiebestuur en voorzitter van de Werkgroep Actie Kerkbalans van onze Dionysiuskerk, vraag ik graag uw aandacht voor het volgende: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Een wel ...

Wandel voor een ander – Thuis wandelen door Afrika

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? De Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 ...

Genezingen verricht door de H. Pater Pio

In 1919 was er een 62-jarige man uit Foggia die steunde op twee stokken om te lopen. Door van een koets te vallen had hij zijn benen gebroken en de dokters slaagden er niet in hem te genezen. Pater Pio hoorde zijn biecht en zei hem daarna: “Sta op en vertrek! Die stokken moet je wegwerpen”. De man gehoorzaamde terwijl allen met ...

Een pleidooi voor het dragen van het Bruin Scapulier van O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Onze Lieve Vrouw verscheen verschillende malen als Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel met het Scapulier in de hand. Dit gebeurde onder andere bij de laatste verschijning in Fatima, en evenzeer te ...

Preekje op 19-02-2021, vrijdag na Aswoensdag

In de eerste lezing van vandaag spreekt de profeet Jesaja over de kwaliteit van het vasten van de joden in zijn tijd. Zij doen werkelijk van alles om bij God in de gunst te komen, maar tegelijkertijd doen zij allerlei kwaad. En dan werkt het vasten niet. Meestal zijn het de Farizeeën, die kritische vragen stellen aan het adres van Jezus ...

‘Christus kijkt naar ons uit’: vastenboodschappen Nederlandse bisschoppen

Verschillende Nederlandse bisschoppen blikken in boodschappen vooruit op een Veertigdagentijd in coronatijd, en de kansen en problemen die dat met zich meebrengt. Kardinaal Wim Eijk schrijft dat de Veertigdagentijd een tijd is van “verstilling, bezinning en ...

Preekje op 18-02-2021, donderdag na Aswoensdag

Als wij erover nadenken hoe wij iets willen redden, in de zin van bewaren, veiligstellen, dan zoeken wij een veilige plek. Wij brengen bijvoorbeeld ons geld naar de bank en ons prachtige porseleinen servies bergen wij op in een glazen kast. Maar als het gaat om ons eigen leven, lijkt Jezus Christus ons wel het tegenovergestelde te ...

Preek op 17-02-2021, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

In het evangelie zegt Jezus: “Wanneer gij vast ... wanneer gij bidt ... wanneer gij aalmoezen geeft ...”. Dat zijn blijkbaar de drie dingen, die in deze veertigdagentijd van ons worden verwacht. De tip, die Jezus Christus ons wil geven is dat het niet alleen om de uiterlijke handeling moet gaan. Zo van, als wij vasten en bidden en aalmoezen geven ...

Preekje op 16-02-2021, dinsdag in week 6 door het jaar 1

Als een jongere een paar dagen wil gaan trekken, dan weet hij wel, dat hij voor voldoende voedsel en water moet zorgen. Waarom vergaten de apostelen – van wie de meesten doorgewinterde vissers waren – dat zij hun boterhammen moesten meenemen? Misschien kwam het door de opwinding van een wonder, dat zij zojuist hadden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Nauw en smal is de weg die voert naar het leven’ (Mt. 7, 14), en niemand zou deze kunnen betreden en hierop voortgaan, als Christus de moeilijke toegang hiertoe niet had ontsloten door zelf de weg te worden. De Heer staat dus aan het begin van onze tocht en Hij ...

Preekje op 15-02-2021, maandag in week 6 door het jaar 1

In de eerste lezing van vandaag, nog steeds uit het boek Genesis, zien wij meerdere keren, dat God medelijden heeft met Kaïn. Hij gaat met Kaïn in gesprek en de eerste keer vraagt God waarom hij zo woedend is en zijn gezicht zo grimmig staat. De tweede keer waarschuwt God Kaïn, dat de zonde als een belager op de loer ligt. En ...

Scheiden maakt niet gelukkig: waarom je soms beter bij elkaar kunt blijven

De Amerikaanse sociologe Linda Waite volgde 645 koppels die ‘ongelukkig’ waren met hun relatie. Na vijf jaar keek ze hoe het hun ...

Preekje op 12-02-2021, vrijdag in week 5 door het jaar 1

Degenen onder ons, die zelf kinderen hebben, hebben natuurlijk allemaal hun kinderen aangekeken, toen zij probeerden een eerste woordje aan te leren, meestal papa of mama. Het kind kijkt naar je, naar je mond, en probeert de klank na te doen. Het kind probeert woorden te vormen, die gaan over mensen en zaken, die belangrijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Laten we de mens maken tot ons beeld en gelijkenis’ (Gen. 1, 26). De schilder van dat beeld is de Zoon van God. Omdat Hij zo’n goed en vaardig schilder is, kan zijn beeld door verwaarlozing wel verduisterd worden, maar niet door boosheid vernietigd. Gods beeld blijft altijd in u, ook als gij het zelf overschildert met het beeld van de aardse ...

Voorbereiding op de hemel

“Ik wil dat oma naar de hemel gaat,” zei Valentina met een diepe overtuiging. In februari was Olga, Valentina’s moeder, haar doodzieke moeder Irina gaan halen in de stad waar ze woonde (een nacht in de bus), om haar zo beter te kunnen verzorgen ...

Preekje op 11-02-2021, donderdag in week 5 door het jaar 1

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot ...

De ‘bilocatie’ van de H. Pater Pio

Bilocatie is in feite het gelijktijdig aanwezig zijn op twee verschillende plaatsen. De christelijke traditie is rijk aan bilocatieverhalen. Vele heiligen ontvingen die gave, onder wie ook pater Pio. Hier volgen enkele getuigenissen ...

Preekje op 10-02-2021, woensdag in week 5 door het jaar 1

Jezus zegt, dat niets wat van buiten af in de mens komt, hem kan bezoedelen, maar wat uit de mens komt, dat kan hem bezoedelen. Er is een gezegde: “Je bent wat je eet” en dat is een variant van een oud Frans spreekwoord: “Vertel me wat je eet en ik zal je zeggen wat je bent.” De moderne wetenschap zal zeggen, dat dat waar ...

Preekje op 09-02-2021, dinsdag in week 5 door het jaar 1

“God zag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.” Inderdaad, de schepping van God is heel mooi! Als we alleen al eens denken aan helder, koud water. Niet alleen is dat nodig voor het leven, maar ook is het een van de meest fascinerende elementen in de wereld. Water vormt machtige zeeën en oceanen, adembenemende ...

Preekje op 08-02-2021, maandag in week 5 door het jaar 1

Broeders en zusters, als er iets is wat wij in overvloed om ons heen hebben, dan zijn het wel 'woorden'. Onze eigen woorden en de woorden van gesprekken met mensen om ons heen; woorden op televisie en radio, reclamespots en podcasts. Veel woorden, die wij horen, zijn vluchtig, soms gaat het zelfs nergens over, lege woorden ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘De prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan; maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht. Er staat immers geschreven: verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn ze?’ (1 Kor. 1, 18-20). Voor zieken en stervenden hebben ook ...

Preekje op 05-02-2021, vrijdag in week 4 door het jaar 1

Of wij nu geboren zijn in het katholieke geloof of dat wij op latere leeftijd er ons toe bekeerd hebben, wij hebben in onze omgeving waarschijnlijk allemaal mensen, die ons inspireren en aanmoedigen om katholiek te leven. En dat is heel goed en belangrijk. Paus Franciscus beschreef het ooit met deze woorden: "Het is door een ...

Preek op 04-02-2021, donderdag in week 4 door het jaar 1

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom weer. Er zijn wel studies gedaan naar de volgorde waarin de kinderen in een gezin worden geboren. De oudste zou wat meer weerbaar zijn, de jongste verwend, en de middelste is weer anders. En dan hebben wij natuurlijk nog het enige kind, dat de onverdeelde aandacht van zijn ouders ...

Kleinschalige ‘March for Life’ in Washington gehouden

De organisatie van de March for life in Washington kijkt terug op een succesvol evenement. “We vertegenwoordigden tientallen miljoenen Amerikanen die hebben geleden en hun leven hebben verloren door abortus.” ...

Vijf heiligen nieuw op de Algemene kalender geplaatst

Op dins­dag 2 februari is door de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome bekend gemaakt dat vijf heiligen wor­den bijge­schre­ven op de algemene Romeinse kalender en dus in het Romeins Missaal terecht zullen komen. Het zijn: Gregorius van Narek, Johannes van Avila, Hildegard van Bingen en Maria en Lazarus, vrien­den van de Heer. Op de pagina van de Vati­caanse web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Discipline van de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst zijn de decreten en de li­tur­gische teksten te vin­den ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe’ (Mt. 5, 39). Ongetwijfeld kan met die ‘andere wang’ alleen maar de wang bedoeld zijn van wat ik de ‘innerlijke mens’ zou noemen. De Heer wilde namelijk elke kiem van gramschap uit het diepe innerlijk van de ziel grondig uitroeien. Als jouw uiterlijke wang een klap van ...

Preekje op 03-02-2021, gedachtenis van de heilige Blasius

Wij weten niet zo heel veel van het leven van de heilige Blasius. Hij leefde in de vierde eeuw ten tijde van, naar men aanneemt, keizer Licinius (250-324) en was bisschop van Sebaste in Armenië, het huidige Turkije. Als priester oefende hij tevens het ambt van geneesheer uit. Ook Jezus was de Geneesheer ten leven. In navolging daarvan was Blasius priester en arts. Na zijn wijding tot bisschop ...

Preekje op 02-02-2021, Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis

Broeders en zusters, welkom, wij vieren vandaag het feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis. In het laatste boek van het Oude Testament kijkt de profeet Maleachi de toekomst in om een groot gebeuren aan te kondigen: "Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt" (3,1). Ongeveer vijf ...

Preekje op 01-02-2021, maandag in week 4 door het jaar 1

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag worden de namen van een aantal helden uit het Oude Testament opgesomd. David bijvoorbeeld, hij was gewoon een herdersjongen met een aantal stenen. Toch heeft hij de reus Goliath, die een serieuze bedreiging vormde voor de veiligheid van Israël, verslagen. Of Gideon, een ...

Voortaan Biechtgelegenheid tijdens de Stille Aanbidding

Er is voortaan biechtgelegenheid tijdens de stille aanbidding van maandag t/m zaterdag van 14.00-15.10 uur. Nadat het Allerheiligste is uitgesteld zal de pastoor bij de biechtstoel gaan zitten. Er is dan tot 14.55 uur gelegenheid om te biechten. Om 15.00 uur bidden we ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De bijbelse meditatie over de wegen van God eindigt met het apokalyptisch visioen van de olijfboom. Deze boom is kenmerkend voor het Palestijnse landschap, maar Paulus heeft in een visioen de olijfboom weergezien waarmee Jeremia Israël vergelijkt: ‘Bloeiende olijfboom, versierd met prachtige vruchten, dat is de naam die de ...

Uit: Het verborgen Kind van Medjugorje (18)

Het is bijna middernacht en Inge is nog steeds niet terug. Buiten begint het steeds heviger te stormen. Zal de stortregen die met kracht tegen de ruiten slaat eindelijk eens ophouden? Mechthild begint ...

Preekje op 29-01-2021, vrijdag in week 3 door het jaar 1

Broeders en zusters, het Koninkrijk van God is voor ons tot op zekere hoogte een mysterie. Soms gaat het ons petje te boven. In het evangelie vertelt Jezus over de boer, die niet weet hoe het zaad ontkiemt. Hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en intussen groeit het zaad, maar hij weet niet hoe. Ook wij weten niet waarom ...

Preekje op 27-01-2021, woensdag in de 3e week door het jaar 1

In de eerste lezing horen wij zo aanstonds, dat de priesters van het Oude Testament telkens weer dezelfde offers opdroegen, maar dat deze nooit de zonden wegnamen. Misschien dat het dan met name over de erfzonde gaat. Jezus Christus daarentegen heeft slechts één enkel offer gebracht en is nu voor altijd gezeten aan de rechterhand ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het geloof aanvaardt de levende God, zoals Hij zich heeft geopenbaard. In de openbaring richt de onzichtbare God zich tot de mens zoals tot vrienden en nodigt hen uit om deel te nemen aan zijn eigen leven. Door de gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis en door de profetieën die de zin ervan verklaren, geeft Hij hun een teken en wekt Hij hun geloof op in het verbond dat Hij ...

Preekje op 26-01-2021, gedachtenis van de HH. Timóteus en Titus

Als je getrouwd bent of je bent serieus bezig een relatie op te bouwen, dan zou je nog even kunnen terugdenken aan hoe je te weten bent gekomen, dat je partner de ene en ware is. Misschien moest je ...

50 COVID Affected Countries Sing Amazing Grace

Zo veel rellen … Hoe verzinnen mensen het … We kunnen wel een opsteker gebruiken … Klik op de foto (zet je geluidsboxen flink open en je scherm op volledig en de ondertiteling uit, dan zie je alle talen) Pastoor Frank Domen

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 2)

De heilige Maagd vraagt om 2 dagen per week te vasten op water en brood. Op woensdag en vrijdag. Waarom deze twee dagen? De heilige Maagd, sint Jozef en Jezus en al de vrome joden uit die tijd, vastten twee dagen in de week. Vasten maakt deel uit van het Joodse geloof ...

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 1)

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze ...

Preekje op 25-01-2021, Bekering van de heilige apostel Paulus

Vandaag, broeders en zusters, viert de Kerk de bekering van de heilige apostel Paulus. Een grote christenvervolger verandert in een van de grootste volgelingen van Jezus Christus. Het staat, meen ik, nergens ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Voor de eerste christenen vormden de verrijzenis van de Heer en de kort daarop volgende komst van de Geest des Heren een ondeelbaar geheel, het hoogtepunt van de gehele heilsgeschiedenis, het lang verbeide genademoment waarop de tijd van de heilsverwachting ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (5) (22-01-2021)

Sint-Jozef bezat een uitzonderlijke voorzichtigheid. Een hogere graad van voorzichtigheid zou een mens moeilijk kunnen bereiken. Deze deugd bracht hem ertoe, alleen nog de goddelijke kant van de gebeurtenissen te zien: “Sola divina intuebatur”. Deze deugd beheerste ook het vluchtige verloop der wereldse aangelegenheden. De heilige Jozef - grote Heilige die hij was - verschijnt voor ons als een contemplatief, volledig ...

Preekje op 22-01-2021, vrijdag in week 2 door het jaar 1

Het evangelie vertelt ons, dat Jezus de berg opging en tot zich riep wie Hijzelf wilde en dat zij bij Hem kwamen. We zullen het weleens hebben meegemaakt of achteraf hebben gehoord, dat iemand voor iets werd gevraagd en dat die persoon daarover verbaasd was en verklaarde dat niet te kunnen. En misschien hebben wij ook zelf ...

Inauguratie Biden begint met katholieke Mis

Enkele uren voor de eigenlijke inauguratie van de tweede katholieke president van de Verenigde Staten, ving de ceremonie aan op een toepasselijke plaats: de katholieke St. Matthew-kathedraal in ...

Preekje op 21-01-2021, donderdag in week 2 door het jaar 1

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Agnes. Zij stierf op 12-jarige leeftijd de marteldood te Rome in de tweede helft van de derde eeuw of wellicht in het begin van de vierde eeuw. Paus Damasus maakte haar grafschrift en vele kerkvaders hebben, in navolging van de heilige Ambrosius, haar lof bezongen ...

Een droevig bericht … nergens zoveel euthanasie als in ons bisdom

Het dag­blad "Trouw" bracht deze morgen (15 januari 2021) een treurig bericht: nergens in het land is het eutha­na­sie-cijfer zo hoog als in het gebied van ons bisdom. Almere en West­fries­land Oost spannen de kroon, daarna volgt de regio rond Haar­lem met eutha­na­sie-cijfers rond 7%. "In Noord Holland wordt veel eutha­na­sie verleend". Waarom slaan zoveel mensen de hand aan zich­zelf ...

Aswoensdag tijdens de corona-pandemie – wijze van het opleggen van de as

De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan ...

Preekje op 20-01-2021, woensdag in week 2 door het jaar 1

Melchisédek in de eerste lezing is koning en priester in eeuwigheid. Dat is begrijpelijk. Maar dat hij geen vader en moeder zou hebben, zijn leven geen begin, dat begrijp ik niet. Het zal wel waar zijn, misschien in een symbolische betekenis, maar het is niet eenvoudig. Duidelijk is dat het priesterschap - en ook de andere sacramenten ...

Preekje op 19-01-2021, dinsdag in week 2 door het jaar 1

Wanneer de Farizeeën Jezus ondervragen over de apostelen, die op de sabbat onder het wandelen graan plukken en eten, herinnert Jezus hen eraan, dat David en zijn metgezellen van de toonbroden aten, die alleen de priesters mogen eten. Deze broden werden ook wel genoemd ‘het brood van de tegenwoordigheid’, omdat ze altijd ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Waar de gerechtigheid is, daar zijn noodzakelijkerwijze het leven en duizenden andere goede dingen; zoals waar de zonde is, ook de dood is. Want de gerechtigheid is veel meer dan het leven, omdat ze de wortel van het leven is. Dat er verscheidene goede dingen uit de gerechtigheid voortkwamen - dat niet slechts de ene zonde van ...

Preekje op 18-01-2021, maandag in week 2 door het jaar 1

Broeders en zusters, vandaag, 18 januari, begint de Internationale Bidweek voor de eenheid van de christenen. Het evangelie van vandaag kunnen wij daartoe goed gebruiken. Jezus Christus wilde aan de mensen laten zien, dat Hij iets nieuws deed, iets opwindends, ook al paste het niet helemaal bij wat velen van zijn geloofsgenoten ...

Preekje op 15-01-2021, vrijdag in de 1e week door het jaar 1

In het laatste vers van de eerste lezing zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, dat wij ons moeten inspannen om de rust van God binnen te kunnen gaan. Dat lijkt tegenstrijdig. Hoe kun je je ...

VIJFTIG JAAR PRIESTER VAN JEZUS CHRISTUS (DEEL I)

Beste Pater Pervan, nu u inmiddels al 50 jaar priester bent, zou ik u als eerste willen vragen hoe u op de begintijd van uw priesterschap terugkijkt. Met name ook omdat die begintijd zich te midden van de communistische dictatuur in het voormalig Joegoslavië voltrok en er daardoor sprake is geweest van heel veel problemen die ons als ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (4)

Ook over het werk van de timmerman in het huis van Nazareth ligt dezelfde sfeer van stilzwijgen waarmee alles gepaard gaat wat op de figuur van Jozef betrekking heeft. Het is echter een stilzwijgen dat op bijzondere wijze de innerlijke werkelijkheid van deze figuur openbaart. De Evangelies spreken alleen over wat Jozef deed; toch stellen zij ...

Corona-update – maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten ...

Preekje op 14-01-2021, donderdag in de 1e week door het jaar 1

“Dat ik laatst een beetje ongeduldig was, is geen grote zonde. Het heeft dus geen haast om te gaan biechten.” Oh, jawel, beste mensen, het zou heel goed zijn om te gaan. De Kerk raadt aan om één keer in de maand te gaan. En Moeder Maria in Medjugorje heeft dat al jaren geleden bevestigd. Het is belangrijk om binnenkort een goed systematisch gewetensonderzoek te doen. “Maar vandaag ...

Preekje op 13-01-2021, woensdag in de 1e week door het jaar 1

Kunnen wij het ons voorstellen, dat heel Heerhugowaard bij ons op de stoep staat? Het moet wel om een heel groots gebeuren gaan of om ...

Preekje op 12-01-2021, dinsdag in de 1e week door het jaar 1

In het evangelie van vandaag is er in de synagoge een man aanwezig met een onreine geest. Alleen al door Jezus’ manier van spreken zijn de mensen vol verbazing, maar als Hij dan ook nog eens de bezetene bevrijdt uit de macht van die onreine geest, vragen de mensen zich af wat hier aan de hand is. In onze tijd zijn er ook veel mensen en ...

Preekje op 11-01-2021, maandag in de 1e week door het jaar 1

Wij zullen in de eerste lezing horen hoe God tot onze vaderen heeft gesproken door de profeten en hoe Hij nu tot ons spreekt door de Zoon. Maar de Zoon zetelt nu aan de rechterhand van de Vader. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt wel, dat God alles in stand houdt door zijn machtig woord, maar Hij maakt daarbij wel van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Telkens als ik hoor voorlezen uit de brieven van de heilige Paulus - tweemaal, driemaal, zelfs viermaal per week, bij elke gedachtenis van een martelaar - beluister ik die geestelijke bazuin met een groot ...

Overweging in de tehuizen op 08/09-01-2021, hoogfeest van de Doop van de Heer, jaar B, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Jezus is vanuit Nazareth naar de Jordaan gekomen. Hij heeft afscheid genomen van zijn moeder, van de plaats waar Hij in stilte gegroeid was in wijsheid en genade. De woorden uit de boeken van de Wet en de Profeten had Hij tot zich genomen ...

ZATERDAG 09-01-2021 13.30 UUR: UITVAART KLAZIEN LANGEDIJK-GRIPPELING

ZATERDAG 09-01-2021 13.30 UUR: UITVAART KLAZIEN LANGEDIJK-GRIPPELING. De uitzending begint om 13.25 uur ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Johannes de Doper die zich tegen de wereld opstelde, sprak in zijn prediking over iemand die naar de mensen zou komen en op een heel andere manier tot hen zou spreken. Deze zou zich niet van hen afzonderen, Hij zou zich niet met groot vertoon als een hoger wezen ...

Preekje op 08-01-2021, vrijdag na Openbaring

Johannes begint de eerste lezing vandaag met de woorden: “Vrienden, niemand kan de wereld overwinnen dan hij, die gelooft, dat Jezus de Zoon van God is”. Natuurlijk moeten wij allemaal ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Het evangelie verhaalt ons dat de Heer naar de Jordaan kwam om gedoopt te worden, en dat Hij in deze stroom geheiligd wilde worden door tekenen uit de hemel. Het is zeer zinvol dat na de geboortedag van de Heer het feest van de doop van de Heer volgt, ook al geschiedde dit jaren later, maar in dezelfde tijd. Ook deze dag zou ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (3)

Voorbestemd tot de zeer hoge waardigheid van Echtgenoot van Maria, ontving Sint-Jozef van de heilige Geest een voorbereiding van genade, met betrekking tot de verheven en delicate opdracht die hij moest vervullen. Het is zoals Sint-Alphonsus de Liguori uitlegt: “Wij moeten een groot vertrouwen hebben in de bescherming van Sint-Jozef ...

Preekje op 07-01-2021, donderdag na Openbaring van de Heer

Aan de ene kant is het heel eenvoudig om God te gehoorzamen. Wij hoeven alleen maar lief te hebben. Aan de andere kant is het ook moeilijk om God te gehoorzamen. Want wij moeten altijd liefhebben ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De Schepper van het al besloot ‘alles in Christus onder één hoofd te brengen’ (Ef. 1, 10) op een schitterende wijze. Hij wilde de menselijke natuur in haar oude staat herstellen. Hij beloofde haar daarom ...

Preekje op 06-01-2021, woensdag na Openbaring van de Heer

De apostelen bevinden zich op het meer. Ze hadden tegenwind en dus kwamen ze maar moeizaam vooruit. En dan gebeurt er opeens iets onverwachts: Jezus gaat te voet over het water en Hij wilde aan ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Christus is aan de wereld verschenen, Hij heeft in de chaos van de wereld orde gebracht en er glans aan verleend. Hij heeft de zonden van de wereld op zich genomen en de vijand van de wereld neergeslagen. Hij heeft het water geheiligd en de ziel van de mensen verlicht. Wonderen werden met grotere wonderen vervlochten ...

Preekje op 05-01-2021, dinsdag na Openbaring des Heren

Mensen, die weinig tot niets van computers afweten, weten misschien ook niet wie Bill Gates is. Zoals er van alles nodig is om een auto te kunnen besturen, zo is er ook een systeem nodig om een ...

Preekje op 04-01-2020, maandag na Openbaring des Heren

De eerste lezing van vandaag begint met de woorden: “Wij krijgen van God alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is.” Wij krijgen alles wat wij vragen ....

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Bij het mysterie van de geboorte van de Heer zijn er uiteraard altijd de duidelijke tekenen van zijn goddelijke oorsprong, maar het feest van vandaag, Openbaring des Heren, toont en onthult op vele manieren dat de Heer in een menselijk lichaam tot ons is gekomen. De mensheid die altijd al verwikkeld is in onzekerheden, mocht niet door ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (2)

De grote Heilige van de Karmel vertelt in haar levensgeschiedenis over de periode van een ziekte die ze doormaakte gedurende drie jaar. Ziehier wat ze zegt over de heilige Jozef: “Mijn verzwakking was erger dan men kan vertellen: ik was nog slechts vel over been en dat zou meer dan acht maanden duren. Gedurende bijna drie jaar bleef ik ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Hoe wonderlijk is deze ruil! Door een lichaam aan te nemen schenkt de Schepper van het mensdom ons zijn godheid. Om dit wonder tot stand te brengen is de Verlosser immers in de wereld gekomen. God werd een mensenkind, opdat de mensen kinderen van God konden worden. Een van ons had de band van het goddelijk kindschap ...

Preekje op 28-12-2020, feest van de HH. Onnozele Kinderen

Op de kinderen die onschuldig zijn gedood omwille van de pasgeboren Koning der Joden wordt toegepast wat in de Openbaring van Johannes staat, hoofdstuk 14, over de christenen uit de begintijd, die trouw zijn gebleven in de vervolging en voor altijd met de Heer verenigd zijn in het Rijk, namelijk: Zij zijn vrijgekocht als de ...

Stille Nacht: De oorsprong van het lied

Om het verhaal van het ontstaan ervan te vertellen moeten we beginnen aan het hof van Frederik Willem van Pruisen, de vierde koning van die naam, net na zijn troonsbestijging in 1840. Het was ...

Preek op 26-12-2020, feest van de H. Stephanus, martelaar, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de tijd van Stefanus, maar ook in onze tijd verdedigen mensen met hand en tand de eigen geschapen wereld. Corona tijd of niet, mensen willen hun verworvenheden blijkbaar koste wat kost vasthouden. De joden maakten de bezetter uit ...

Preekje op 23-12-2020, woensdag in de 4e week van de advent

Het zijn de gezinnen, die er het eerst onder lijden wanneer mensen zich van de Heer afwenden - en aan de andere kant profiteren zij ook het eerst van Gods zuiverende liefde (Maleachi 3,2-3). Wanneer een man zich bijvoorbeeld van de Heer afkeert en aan de drank raakt, lijden zijn vrouw en gezin eronder. Misschien begint hij ermee ...

De eerste kerststal …

De prachtige gewoonte om kerststallen op te zetten om de geboorte van het Kindje Jezus te herdenken is begonnen door de heilige Franciscus van Assisi. Het was het jaar 1223. Sint-Franciscus ging naar Rome om van paus Honorius III toestemming te krijgen om op een ...

Preekje op 22-12-2020, dinsdag inde 4e week van de advent

In de grote lofzang van Maria, het Magnificat, wordt haar nederigheid weerspiegeld tegenover de grote genade, die God haar betoonde. Zij wist, dat zij in alle tijden door mensen ‘gezegend’ genoemd zou worden vanwege de machtige dingen, die God aan haar had gedaan. Zij was ervan overtuigd, dat zij door de kracht van God ...

Preekje op 21-12-2020, maandag in de 4e week van de advent

In het evangelie zullen wij horen hoe Maria met spoed naar Elisabeth reist. Om verschillende redenen. Natuurlijk wil zij Elisabeth feliciteren met haar zwangerschap, eindelijk, na al die jaren. Maria wil Elisabeth ook bijstaan gedurende de laatste drie maanden. En zij wil zien wat de engel heeft gezegd. Als een engel je iets vertelt, dan neem je dat ...

Kerstmis 2020 – “Ik ben het Licht van de wereld”

Een mooi filmpje over wat Kerstmis in werkelijkheid is …

“Als je naar de cijfers van het kindermisbruik kijkt, valt het in de Rooms-Katholieke Kerk reuze mee”

Tien jaar nadat het seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken de voorpagina’s van kranten haalde, wil iedereen in de Rooms-Katholieke Kerk maar één ding: de bladzijde omslaan. De ...

Overweging in de tehuizen op 18/19-12-2020, 4e zondag van de advent, jaar B, Johan Gierlings

In de evangelielezing horen we de engelen tegen de herders  zeggen ‘heden is u een Redder geboren’. Ze gaan op zoek en  vinden een stal met daarin een kindje, in doeken gewikkeld, en liggend in een kribbe. Tegen Maria was gezegd gij zult zwanger worden van de Heilige ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (1)

We kunnen ons afvragen wat ons het meeste aanspreekt: de dag of de nacht? De dag verlicht voor ons de aarde, de nacht openbaart ons het firmament. Deze gedachten komen in ons op als we aan Sint-Jozef ...

‘Pijn in het hart’: bisschoppen schrappen Nachtmis, andere vieringen gaan wel door

De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte besloten dat in katholieke kerken dit ...

Preekje op 16-12-2020, woensdag in de 3e week van de advent

We horen op journaal weleens nieuws over ruimtereizen naar Mars. Als daar jouw interesse ligt, kun jij er helemaal enthousiast om raken. Maar dat is nog niets in vergelijking met de opwinding, die veroorzaakt werd door de wonderen en tekenen, die in Israël plaatsvonden ten tijde van Jezus’ openbare leven! Er gebeurde zoveel, dat Johannes ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Hij is onze vrede, Hij heeft de twee werelden (van joden en heidenen) één gemaakt’ (Ef. 2, 14). Als wij inzien dat Christus vrede betekent, laten wij dan in onszelf tonen dat die naam van Christus echt is. Dan moeten wij door onze innerlijke vrede Christus laten zien in ons leven. Hij heeft naar het woord van de Apostel ‘de vijandschap gedood’ (Ef. 2, 16). Die mag daarom niet ...

Preekje op 15-12-2020, dinsdag in de 3e week van de advent

Als je vraagt: wat is het verschil tussen een Farizeeër en een tollenaar? Dan lijkt het wel het begin van een mop, maar dat is het toch echt niet. Er zijn veel verschillen te noemen, maar in de lezing van vandaag gaat het over aanvaarding tegenover verwerping. Wij moeten in ieder geval voorzichtig zijn om niet op grond van deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Heer, wie mag te gast zijn in uw tent, wie mag op uw heilige berg rusten?’ (Ps. 15 (14), 1). De eerste en voornaamste trap voor hen die naar het hemelse opklimmen, is deze: te wonen in deze tent en daar alle dagen en nachten van hun leven door te brengen, ver verwijderd van de zorgen van deze wereld en haar beslommeringen achter zich latend, zoals zovele heiligen die nooit ...

Preekje op 14-12-2020, maandag in de 3e week van de advent

Vandaag viert de wereldkerk de heilige priester Johannes van het Kruis. Hij werd omstreeks 1542 te Fontiveros in Spanje geboren. Na enige jaren van kloosterleven als karmeliet, ontmoette hij de heilige Teresia van Avila en begon hij, op haar aanraden, met de hervorming van zijn orde. Deze onderneming kostte hem zeer veel moeite en ...

Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af (uit het Katholiek Nieuwsblad)

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag per direct een Jozefjaar afgekondigd. Het Jozefjaar ging op het ...