Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af (uit het Katholiek Nieuwsblad)

Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af (uit het Katholiek Nieuwsblad)

Een glas-in-loodraam met een afbeelding van St.-Jozef en het Kindje Jezus in de kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen in Wilmington in de Amerikaanse staat New York. Foto: CNS Photo – Gregory A. Shemitz

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag per direct een Jozefjaar afgekondigd.

Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt op 8 december 2021 afgesloten.

In de apostolische brief ‘Patris Corde’ (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden.

Bovenmenselijke zelfgave

“St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen”, schreef Franciscus.

Als Maria’s man en beschermer van Gods Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van de Messias die opgroeide in zijn huis”.

Dienaar van de verlossing

“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de Annunciatie en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen door de uitoefening van zijn vaderschap.”

Op die manier werkte hij mee “aan het grote mysterie van de verlossing en hij is waarlijk een dienaar van de verlossing”.

Voorbeeld voor alle mannen

Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, voegde de paus toe.

“In onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag de dag zo duidelijk aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een respectvolle en gevoelige man.”

Concrete problemen

Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet alleen door een stal te vinden en die tot een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de wereld kwam”, maar ook door Christus te beschermen tegen de dreiging van koning Herodes.

“De paus noemde St.-Jozef
een voorbeeld voor alle mannen”

“De Heilige Familie had te maken met concrete problemen, zoals elke andere familie, zoals zo veel gevluchte broeders en zusters die vandaag hun leven riskeren om aan pech en honger te ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de bijzondere patroonheilige van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten.”

Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is de aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin.

Volle aflaat

De Apostolische Penitentiarie, een Vaticaans tribunaal dat zich bezighoudt met het verlenen van aflaten en het verlenen van dispensatie bij gewetenskwesties, kwam dinsdag bovendien met een decreet.

Daarin staat dat katholieken in het Jozefjaar een volle aflaat kunnen verdienen; niet alleen door gebed en boetedoening, maar ook door daden van rechtvaardigheid, naastenliefde en godsvrucht die opgedragen zijn aan de heilige Jozef.

Daarnaast gelden de normale voorwaarden voor een volle aflaat: zo snel mogelijk biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de paus.

Werken van barmhartigheid

In het decreet staan verschillende manieren om tijdens het Jozefjaar een volle aflaat te verdienen, zoals “dertig minuten het Onzevader overwegen of deelname aan een geestelijke retraite van minstens een dag met een overweging gewijd aan St.-Jozef”.

Degenen die het voorbeeld van Jozef, een “rechtvaardig man”, volgen “en een lichamelijk of geestelijk werk van barmhartigheid doen, zullen ook een volle aflaat verkrijgen”, staat er verder.

Volle aflaten kunnen ook verdiend worden door gezinnen en verloofde stellen die samen de rozenkrans bidden en daarmee “hetzelfde klimaat van eenheid, liefde en gebed van de Heilige Familie” naleven.

Godvruchtige daad

Een godvruchtige daad is bijvoorbeeld het toevertrouwen van je dagelijkse activiteiten en je gebed om waardig werk aan St.-Jozef, door de litanie of elk ander “goedgekeurd” gebed tot hem te bidden.

De Penitentiarie bepaalde bovendien dat tijdens deze coronacrisis ouderen, zieken en “iedereen die vanwege legitieme redenen zijn huis niet kan verlaten” een aflaat kunnen verdienen door middel van “een godvruchtige daad ter ere van St.-Jozef”. Zij moeten daarnaast zo snel mogelijk aan de andere normaal geldende voorwaarden voldoen.

Lees hier het Katholiek Nieuwsblad digitaal