Oktober – rozenkransmaand en missiemaand (OLV ter Nood)

Oktober – rozenkransmaand en missiemaand (OLV ter Nood)

Dag zr. Fidei, bedankt voor 8 jaren op het heiligdom, ga met Gods zegen

Op 23 september is de herfst weer begonnen en overal is goed te zien dat er een nieuw jaargetijde is ingezet. De natuur is aan het veranderen. Eind van deze week beginnen er twee belangrijke maanden. De rozenkransmaand en de missiemaand. Hier op het heiligdom bidden we dagelijks de rozenkrans voor de eucharistieviering en overwegen we telkens één van de reeksen mysteriën. Naast het kruisbeeld in de huiskamer heeft bijna iedere rooms- katholiek toch wel minstens één rozenkrans, misschien kunnen we wel zeggen dat het hebben van een rozenkrans tot de vaste attributen behoort van iedere gelovige. Als ik thuis de deur uitga kijk ik toch altijd of mijn rozenkrans wel in mijn broekzak zit, zonder kan ik niet.

Niet alle mensen vinden het bidden van de rozenkrans eenvoudig. Het steeds weer herhalen van het Wees Gegroet lijkt mensen soms te veel, We krijgen bij ieder tientje weer een nieuw mysterie of geheim aangereikt om over te mediteren tijdens het bidden. Door het steeds weer herhalende gebed kunnen we juist mediteren bij het mysterie, het Wees Gegroet bidden we als het ware op de cadans van het tientje en de ademhaling, net als bij het Jezusgebed. Bij het bidden er van hoef je niet na te denken, het gebed gaat automatisch. Het langs de vingers verschuiven van de kralen van de rozenkrans herinneren ons er wel aan wanneer het tientje voorbij is. Volgens mij gaat het er bij het bidden van de rozenkrans niet om dat je zo snel mogelijk klaar bent, maar de tijd neemt tot overweging van de mysteriën.

Van 10 tot en met 14 oktober is er in het gastenhuis, het Julianaklooster, een retraite welke helemaal in het teken staat van de rozenkrans en zijn mysteriën. Op de website staat erover: Oktobermaand is Rozenkransmaand. Velen bidden thuis of buiten tijdens het wandelen of in de kerk de rozenkrans, het bidden van de rozenkrans is voor katholieken deel van ons dagelijks leven. Bij het bidden van de rozenkrans krijgen we bij elk tientje een geheim of mysterie aangereikt om tijdens het bidden te overwegen. Tijdens deze retraite nemen we iedere dag een van de vier reeksen van de geheimen van de Rozenkrans en gaan deze geheimen uitdiepen en bespiegelen.

Verdere informatie staat op de website.

De oktobermaand is ook de missiemaand. Op 23 oktober is het Wereldmissiedag, waarin de opdracht “Jullie zullen mijn getuigen zijn”, centraal staat. Hierin ligt voor iedere gelovige een opdracht om te gaan waar de Heer je roept en zendt. Zo is zuster Fidei geroepen om op pad te gaan naar een nieuwe missie, als antwoord op de Heer die zegt; “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.”

Op donderdag 29 september is er weer de maandelijkse bezinningsdag over de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. Deze drie aartsengelen werden door God belast met een bijzondere opdracht, met betrekking tot het heil der mensen. In psalm 103 lezen we; “Looft de Heer, gij zijn engelen, sterke strijders, volvoerend zijn woord, gij die zijn bevelen moogt horen.” Op deze dag staan wij stil bij deze boodschappers en verkondigers, deze drie grote dienaren van de Heer. Wat kunnen deze aartsengelen voor ons betekenen?

Onze Lieve Vrouw ter Nood, blijf voor ons bidden.

Anton Overmars pr.