Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Uit het geestelijk testament van de heilige Lodewijk († 1270) voor zijn zoon

Een rechtvaardige koning maakt zijn land gelukkig

Mijn liefste zoon, in de eerste plaats wil ik je heel duidelijk zeggen dat je de Heer je God moet beminnen met heel je hart en met al je krachten (vgl. Mc. 12, 30); want zonder deze liefde is er geen heil.

Mijn zoon, je moet je rein houden van alles waarvan je weet dat het tegen Gods wil ingaat, dat wil zeggen: van iedere doodzonde. Je moet je dus eerder door welke martelingen ook laten folteren dan een doodzonde te begaan.

Verder, als de Heer toelaat dat je iets droevigs overkomt, moet je dit lijdzaam en met dankbaarheid aanvaarden; bedenk dan dat het voor je eigen bestwil gebeurt en dat je het misschien terecht verdiend hebt. Bovendien moet je de Heer nederig danken voor alle voorspoed waarmee Hij je overlaadt. Wees op je hoede dat deze voorspoed je niet door hoogmoed of op welke andere wijze ook slechter maakt, want je mag met het goede dat God je schenkt, niet tegen Hem ingaan of Hem beledigen.

Je moet ook graag en met gepaste eerbied de kerkelijke eredienst bijwonen; pas op dat je, zolang je in de kerk bent, niet overal om je heen kijkt, en praat ook niet over onbeduidende dingen, maar bid vol eerbied tot de Heer, hetzij met je mond, hetzij in de stille overweging van je hart.

Je hart moet vol liefde openstaan voor de armen, de ongelukkigen en de bedroefden; kom hun zoveel mogelijk te hulp en geef hun troost. Breng God dank voor alle weldaden die Hij je geschonken heeft, zodat je het waard bent om nog grotere te ontvangen. Gedraag je zo rechtvaardig ten opzichte van je onderdanen dat je de rechte lijn van de rechtvaardigheid aanhoudt, zonder naar links of rechts af te wijken. Kies altijd eerder de zijde van de arme dan van de rijke, totdat je er zeker van bent wat de waarheid is. Zorg er goed voor dat al je onderdanen in rechtvaardigheid en vrede kunnen leven, vooral priesters en religieuzen.

Wees toegewijd en gehoorzaam aan onze moeder, de kerk van Rome, en aan de paus als onze geestelijke vader. Doe moeite om alle zonden uit je land te bannen, vooral godslastering en ketterij.

Tot slot, liefste zoon, geef ik je alle zegen die een liefhebbende vader zijn zoon kan geven. Mogen de drie goddelijke Personen en alle heiligen je voor alle kwaad behoeden. En moge de Heer je de genade schenken dat je zijn wil volbrengt, zodat Hij zo door je gediend en geëerd wordt dat wij samen na dit leven ons doel bereiken: God eeuwig te zien, te beminnen en te loven. Amen.