Preekje op 11-12-2020, vrijdag in de 2e week van de advent

Preekje op 11-12-2020, vrijdag in de 2e week van de advent

Onze wereld is vol pijn en strijd. Ook ons persoonlijk leven wordt soms gekenmerkt door teleurstelling en strijd. Elk leven is anders, maar wij krijgen allemaal te maken met moeilijkheden bij het werk dat wij doen, verdriet over familieleden of pijn van gebroken relaties. Maar ondanks deze problemen hebben wij soms de neiging het alleen te doen, zonder God. Of door alle emoties vergeten wij Hem gewoon. Af en toe geven mensen God zelfs de schuld van hun moeilijkheden, ook al is Hij onze enige bron van blijdschap en vrede.

Naar aanleiding van de reacties van de mensen op Johannes de Doper laat Jezus zien hoe gemakkelijk wij ons soms afzetten tegen de dingen, die ons overkomen. Wanneer mensen met een oproep tot bekering worden geconfronteerd, dan wuiven sommigen die weg, omdat zij zich liever met ‘iets positievers’ bezighouden. Wanneer zij worden opgeroepen zich te verheugen in Gods liefde, dan zijn er weer mensen, die dat te idealistisch vinden en wereldvreemd. Wat kan een mens wispelturig zijn!

Jezus zei: “De wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken” (Matteüs 11,19). Dit betekent, dat het bewijs, dat God rechtvaardig is, wordt geleverd wanneer zijn volk zijn wegen serieus neemt en Hem volgt. Wanneer wij Jezus toestaan, dat Hij het voor het zeggen heeft, en op zijn zorg vertrouwen, zullen wij vrede kennen. Wanneer wij erkennen hoe zonde en zelfzucht ten grondslag liggen aan al het lijden in de wereld, gaan wij zien, dat deze dingen ook in ons eigen hart leven en realiseren wij ons hoe ze ten grondslag liggen aan veel problemen, die wij ontmoeten. En deze kennis zal ons brengen tot meer nederige gehoorzaamheid.

Broeders en zusters, Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben om vrij te worden van zonde, boosheid en allerlei kwetsuren. Alles wat Hij vraagt, is dat wij naar zijn woord luisteren en de hulp van zijn Geest zoeken in onze pogingen Hem te gehoorzamen. Wenden wij ons naar Jezus en keren wij ons steeds weer om wanneer wij ontdekken, dat wij afdwalen. Wij zullen merken, dat Hij steeds met open armen op ons wacht. Wanneer wij ons meer en meer naar Jezus uitstrekken, zullen wij zien, dat God ons gebruikt om zijn Geest uit te storten op de mensen in onze omgeving.