Preekje op 06-04-2021, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Preekje op 06-04-2021, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Openingswoord

Vandaag spreekt het evangelie over Maria Magdalena. Het is niet zo moeilijk om je in te leven in haar gemoedstoestand. Jezus had haar leven op grondige wijze veranderd door haar uit de macht van zeven demonen te bevrijden. Zij was zo sterk ontroerd door haar verlossing en door zijn onderricht, dat zij van harte geloofde, dat Hij de Messias was. En daarom moest het voor haar werkelijk verschrikkelijk zijn geweest om eerst Jezus aan het kruis te zien hangen en om even later ook nog eens het lege graf te zien, want dat lege graf deed haar niet denken aan de verrijzenis, maar aan diefstal van het lichaam van haar lieve Meester.

Dan ziet zij een onbekende man van wie zij denkt, dat Hij het lichaam heeft weggenomen. Verward en gebroken vraagt zij Hem waar Hij het lichaam heeft neergelegd, zodat zij het weer kan terugleggen in het graf. Als Jezus haar dan uiteindelijk aanspreekt met haar eigen naam, Maria, gaan haar ogen open en herkent zij in Hem haar verrezen Heer.

Jezus wist, dat Maria Magdalena nog maar een beperkte kennis over Hem had en dat zij zich in een moeilijke situatie bevond. Misschien kunnen wij het een beetje voor ons zien, dat Jezus met een medelijdende glimlach naar haar kijkt. Hij wist, dat Hij alleen maar haar ogen hoefde te openen en dan zou zij de eerste boodschapper worden van de verrijzenis en een heilige vrouw, die door de Kerk nooit zal worden vergeten .

Wij allen verkeren weleens in situaties, die wij niet begrijpen. Wij weten ook wat het is om een uitdaging aan te gaan met alle kennis, die wij hebben, en dat wij de zaak toch niet tot een goed einde kunnen brengen. Vaak hebben wij leiding van de Heer nodig. Wij moeten dan onze verwarring en frustratie aan zijn voeten neerleggen.

Wij kunnen ook spreken met een vriend of vriendin in wie wij veel vertrouwen hebben of met een geestelijke leidsman. Of wij kunnen in de heilige Schrift zoeken naar woorden waarmee God ons iets wil zeggen.

Maar hoe wij het ook aanpakken, het is uiteindelijk de Heer, die wij vragen om door zijn Woord of om door mensen tot ons te spreken. En als Jezus in onze ziel kijkt en ons geopende hart ziet en Hij spreekt onze naam uit, dan worden voor ons de dingen helderder.

Jezus wil echter meer doen dan alleen maar ons laten zien wat wij nu moeten doen. Hij wil ons hoop geven. Hij wil ons ervan overtuigen, dat Hij met ons leven een prachtig plan heeft en dat Hij ons nooit zal verlaten. Ook al zouden wij dus op een gegeven moment een iets andere weg moeten inslaan, laten wij er dan aan denken hoe Jezus Maria Magdalena voerde van een weg van verdenking van diefstal naar geloof in de verrijzenis.

Laten wij met Hem door het leven blijven gaan, steeds meer, dan zullen er grote dingen gebeuren!