Overweging ter voorbereiding van 11-10-2022, dinsdag in de 28e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 11-10-2022, dinsdag in de 28e week door het jaar

Uit de ‘Navolging van Christus’ van Thomas van Kempen († 1471)

De zuiverheid van geest en de eenvoudige bedoeling

Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn, wanneer gij innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde begeerte. Wanneer gij niets anders voor ogen hebt en zoekt dan Gods welbehagen en het nut van uw naaste, zult gij de innerlijke vrijheid genieten.

Als uw hart rechtgeaard was, dan zou ieder schepsel een levensspiegel voor u zijn en een boek vol heilige lering. Er is geen schepsel zo klein of min, of het brengt u Gods goedheid voor ogen. Wanneer gij van binnen maar goed en zuiver zoudt zijn, dan zoudt gij alle dingen onbelemmerd zien en goed verstaan. Een zuiver hart dringt door de hemel en de hel.

Zoals ieder van binnen is, zo oordeelt hij van buiten. Als er in de wereld vreugde bestaat, dan is deze beslist het bezit van de mens die zuiver is van hart. En als ‘er ergens ellende is en nood’ (Rom. 2, 9), dan weet het slechte geweten daar het meest van mee te spreken.

Zoals ijzer in het vuur zijn roest kwijtraakt en volkomen wit gaat gloeien, zo wordt de mens die zich algeheel tot God bekeert, ontdaan van zijn traagheid en verandert hij in een nieuwe mens. Wanneer een mens lauw begint te worden, dan is hij voor een klein beetje inspanning al beducht en aanvaardt hij met graagte vertroosting van buiten. Maar wanneer hij zichzelf volkomen begint te overwinnen en manmoedig Gods weg begint te gaan, dan telt hij die dingen niet meer zozeer waardoor hij zich eerst bezwaard voelde.