GezinsPlatform.NL biedt KIESWIJZER voor Het GEZIN

GezinsPlatform.NL biedt KIESWIJZER voor Het GEZIN

Hoe denken de politieke partijen over zaken als een actieplan tegen armoede in gezinnen, actieve bestrijding van drugs onder jongeren, een minister van Gezin, extra financiële ondersteuning voor grote gezinnen, een belangenbehartiger voor het kind in geval van echtscheiding?

Deze en andere onderwerpen over het gezin heeft GezinsPlatform.NL aan de politieke partijen voorgelegd. De reacties van de partijen op in totaal 15 stellingen mét een toelichting door de partijen, staan nu in de GezinsKieswijzer op www.gezinsplatform.nl/gezinskieswijzer2021

In het afgelopen jaar is door de coronacrisis nog duidelijker geworden dat het gezin in onze Nederlandse samenleving een essentiële rol vervult voor het algeheel welzijn, met name dat van kinderen. Ouders kregen er, vaak naast de uitdagingen op hun werk, ook nog eens een onderwijstaak bij. Hoe stabieler de thuissituatie, hoe beter ouders en kinderen het vol blijken te houden.

Met de Tweede Kamerverkiezingen op komst, geeft het platform met de GezinsKieswijzer gezinnen de mogelijkheid een weloverwogen keuze te maken. Tevens geeft het platform met de GezinsKieswijzer het signaal af dat de politiek meer oog moet hebben voor het belang van het gezin.

GezinsPlatform.NL vertegenwoordigt en verdedigt het gezin in de politiek, de media en de samenleving. Onder de slogan ‘Geef het gezin een stem· is GezinsPlatform.NL in 2019 opgericht om de belangen van het gezin te behartigen. Daar waar lobbygroepen bij de politiek en in de media aandacht vragen en beleid beïnvloeden, had een van de grootste groepen in ons land, het gezin van vader, moeder en eventuele kinderen, geen stem. Daar wil GezinsPlatform.NL verandering in brengen.

Check de GezinsKieswijzer op:

www.gezinsplatform.nl/gezinskieswijzer2021

Noot voor de redactie: voor nadere informatie over GezinsPlatform.NL kunt u contact opnemen via info@gezinsplatform.nl of met Yvonne Koopman (voorzitter) 06 260 800 52