Preek op vrijdag 16-02-2024 in tehuis Zuyder Waert b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op vrijdag 16-02-2024 in tehuis Zuyder Waert b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Beste vrienden, in de eerste lezing van vandaag horen wij een belangrijk verhaal over een man genaamd Noach en een speciaal verbond dat God met hem heeft gesloten.

Noach was een goede man, en God zag dat. Toen de wereld bedekt was met water van een grote overstroming, beschermde God Noach en zijn familie. God beloofde, dat Hij nooit meer de aarde zou vernietigen met zo’n grote overstroming. Deze belofte was als een speciaal verbond tussen God en Noach, een belofte van liefde en bescherming.

Misschien herinner je je nog dat God soms dingen belooft en dat Hij die beloften altijd nakomt. Net zoals Hij Noach beschermde, wil Hij ook voor ons zorgen en ons beschermen.

Laten we dit verhaal onthouden en ons herinneren dat God altijd bij ons is, ons liefheeft en belooft om voor ons te zorgen, wat er ook gebeurt. Laten we samen dit verbond vieren en ons vertrouwen in God versterken.

Preek

Lieve broeders en zusters, vandaag wil ik graag met jullie praten over dit bijzondere verhaal uit het Marcusevangelie: Jezus werd door de Satan op de proef gesteld, maar we hoorden ook over engelen, die Hem dienden.

Stel je voor, beste vrienden: Jezus ging door een moeilijke tijd. Hij werd naar de woestijn geleid, weg van alles wat vertrouwd en veilig was. En daar, te midden van de eenzaamheid en de hitte van de woestijn, kwam Satan naar Hem toe. Deze probeerde Hem te verleiden, Hem af te leiden van zijn weg, van zijn missie.

Maar weet je wat? Jezus bleef standvastig. Hij weigerde toe te geven aan de verleidingen van de duivel. Hij hield vast aan het geloof in God en zijn roeping om liefde en goedheid te verspreiden. Wat een krachtige les voor ons allemaal, nietwaar!?

Soms, lieve vrienden, worden ook wij op de proef gesteld. Misschien niet door de duivel in de woestijn, maar door moeilijkheden in ons dagelijks leven. Misschien worden we geconfronteerd met verleidingen, met keuzes, die ons van de weg van liefde en waarheid af kunnen leiden.

Maar laten we net als Jezus zijn. Laten we standvastig blijven in ons geloof, in onze normen en waarden. Laten we niet toegeven aan de verleidingen, die ons van Gods pad afleiden. Laten we ons richten op wat goed is en wat juist, zelfs als dat betekent, dat we tegen de stroom in moeten gaan.

En weet je, beste vrienden, zelfs in de moeilijkste momenten zijn we niet alleen. Want net zoals de engelen Jezus dienden in de woestijn, zijn er ook engelen om ons heen, die ons beschermen en ons bijstaan in onze tijd van nood.

Dus laten we niet vergeten om te bidden, om God te vragen ons kracht te geven in tijden van beproeving. Laten we ons openstellen voor de hulp en begeleiding, die God ons biedt, zelfs als we het soms niet direct kunnen zien of voelen.

Laten we bidden:

Lieve God, dank U voor uw liefde en uw bescherming. Help ons alstublieft standvastig te blijven in ons geloof, zelfs wanneer we worden geconfronteerd met moeilijkheden en verleidingen. Help ons om te allen tijde uw weg van liefde en waarheid te volgen. En dank U voor de engelen, die ons dienen en bijstaan op onze reis. Amen.

Lieve vrienden, moge deze boodschap ons inspireren en bemoedigen in onze dagelijkse wandeling met God. Laten we samen sterk blijven, wetende dat we nooit alleen zijn. God zegene jullie allemaal. Amen.