Preekje op 28-04-2021, woensdag na de 4e zondag van Pasen

Preekje op 28-04-2021, woensdag na de 4e zondag van Pasen

Openingswoord

Het is werkelijk verbazingwekkend hoe het Woord van God zich met de hulp van de twaalf apostelen over heel de wereld heeft verbreid! Het begon allemaal met het grote feest van Pinksteren, toen de heilige Geest neerdaalde op hen die aanwezig waren in de bovenzaal en die hen in staat stelde de wonderen van God in vele talen te verkondigen. Die dag werden drieduizend mensen bekeerd tot het evangelie.

Kort daarna genazen Petrus en Johannes een bedelaar die niet kon lopen en daardoor kwamen er nog eens 2000 gelovigen bij. Vervolgens predikten de apostelen geregeld in en rondom de tempel waar ook veel wonderen gebeurden. Veel mensen hoorden voor de eerste keer van hun leven het heilig evangelie.

Het is al eerder ter sprake gekomen, dat door de moord op de heilige Stefanus een vervolging uitbrak waardoor veel gelovigen zich verspreiden over Judea en Samaria. Zij gingen door met het evangelie te prediken waar zij ook maar kwamen. Door deze spreiding van de gelovigen kwam het Woord van God in Tarsus, in Caesarea en in Antiochië. Uiteindelijk kwam het door de missiereizen van de heilige apostel Paulus en van Barnabas in Efeze, in Korinte, in Rome en zelfs in Spanje.

Nu, 2000 jaar later, verspreidt het Woord van God zich nog steeds meer en christenen over heel de wereld getuigen van de macht en de liefde van God in hun persoonlijke leven.

God wil dat wij Hem helpen om zijn Woord en zijn liefde over heel de wereld te verspreiden. Hij heeft ons echt nodig. Hij belooft, dat zijn Woord nooit vruchteloos tot Hem zal terugkeren, maar dat het zijn doel, waartoe Hij het heeft uitgezonden, altijd zal bereiken. Wij mogen er zeker van zijn dat iedere gelegenheid, die wij gebruiken om ons geloof met anderen te delen, op een of andere manier zal worden gezegend.

Misschien mogen wij meemaken dat iemand zich oprecht bekeert. Of wij mogen eenvoudigweg een beetje water geven aan een zaadje dat een ander reeds heeft geplant. Of wij mogen zelf een zaadje planten, dat over enige tijd zal gaan ontkiemen. Maar wat ook het resultaat is, wij mogen weten, dat de God ieder goed ding dat wij doen ziet. Denken wij er aan: nog veelmeer dan wijzelf verlangt Hij er naar dat mensen het evangelie van zijn Zoon omhelzen. En uiteraard zal Hij ons daarvoor belonen.