Sint Maarten

Sint Maarten

Op 11 november gedenken we Sint Maarten (Martinus van Tours), die in het jaar 316 geboren werd als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende vertelt, dat hij bij de stadspoorten van de Franse stad Amiens aankwam en daar een bedelaar aantrof. Het was koud en Maarten had medelijden met de bijna naakte bedelaar. Hij sneed zijn kostbare mantel doormidden en gaf de bedelaar de helft van zijn mantel. De helft … ja: het was wettelijk geregeld dat de keizer eigenaar was en bleef van de helft van zo’n kostbare mantel (deel van het legeruniform) en de andere helft van de soldaat. Die nacht had Martinus een droom: hij zag Jezus, die de helft van zijn mantel droeg. Denk aan de Bijbeltekst over het Laatste Oordeel (Mt. 25,31-46): “Ik (Jezus) was naakt en jullie hebben Mij gekleed. … Heer, wanneer zagen wij U naakt en hebben U gekleed? … Voorwaar Ik (Jezus) zeg jullie: Alles wat jullie hebben gedaan voor één van de geringsten van mijn broeders, hebben jullie voor Mij gedaan”. Martinus van Tours liet zich dopen, werd bisschop van Tours en een grote heilige en ook … patroon van de mantelzorgers. Aan halve waarheden hebben we niets, maar met een halve mantel kun je wonderen verrichten. Zelfs 2000 jaar later worden mensen nog geïnspireerd door de halve mantel van Sint Maarten. Waarom gaan kinderen op 11 november met lampionnen langs de deuren? Misschien om licht te brengen??? Misschien om snoep te kunnen uitdelen???