Perspectief Protestantse Gemeente in Heerhugowaard

Perspectief Protestantse Gemeente in Heerhugowaard

De Ontmoetingskerk heeft ook een kerkblad, zoals wij Dionysius in Beeld. En ook de Ontmoetingskerk, als de Rooms-Katholieke Kerk, lijkt een (kerk)schip in zwaar weer. Men verwacht dat het ledenbestand vanaf 2023 jaarlijks met zo’n 44 leden zal afnemen, van wie 33 leden structureel een vrijwillige bijdrage geven. In augustus 2022 was het aantal belijdende leden 657 en het aantal doopleden 546, totaal 1203. Als de lijn doorgetrokken wordt naar 2031 dan is het bestand 807 leden, van wie 339 betalende leden. De uitval is vooral in de leeftijdscategorie 50-100, tegelijk groeit de leeftijdscategorie 20-50 nauwelijks. Het neerwaartse verloop heeft niet alleen gevolgen voor de inkomsten van de Actie Kerkbalans, maar ook voor de collectes en giften. En … ook voor het aantal uren dat een dominee/predikant beschikbaar is. Ook onze protestantse broeders en zusters moeten rekening houden met een energiekosten- stijging van 300%-400%. Dat betekent dat deze kosten gaan stijgen van €12.000,- naar €39.000,-. Maar ook onze protestantse broers en zusters gaan niet bij de pakken neerzitten. Zoals wij ook doen (onze Parochie-avonden) worden plannen (Geloofsverdieping, Gebed en Gemeenschap) ontwikkeld om de Protestantse Gemeente ’toekomstbestendig’ te maken.