26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

 

  • “Liefdadigheid gaf me de sleutel tot mijn roeping.”
  • “Ik wil gegeseld en gekruisigd worden zoals U, mijn Echtgenote; levend gevild worden zoals de heilige Bartholomeüs; in kokende olie gegooid worden zoals de heilige Johannes; en vermalen worden door de tanden van wilde beesten zoals de heilige Ignatius van Antiochië, opdat ik brood zou worden dat God waardig is.”
  • “God geeft zelfs in dit leven het honderdvoudige aan hen die alles hebben verlaten uit liefde voor Hem.”
  • “Jezus roept niet zij die waardig zijn, maar zij die Hij verkiest te roepen.”
  • “Hoe kan een hart dat in beslag genomen wordt door menselijke liefde, volledig verenigd zijn met God? Ik ben er zeker van dat het niet mogelijk is. Ik heb zoveel mensen gezien die aangetrokken werden door dit valse licht, er naartoe vliegen zoals motten doen en hun vleugels verbranden, dan fladderen, gewonden terug naar Jezus, het Eeuwige Vuur dat brandt zonder te verteren.”

Klik hier om verder te lezen