Ter voorbereiding van 15-06-2023, donderdag in de 10e week door het jaar

Ter voorbereiding van 15-06-2023, donderdag in de 10e week door het jaar

Uit een homilie van de priester Origenes ( †253/254) over het boek Jozua

De verovering van Jericho

Origenes

Jericho werd omsingeld; het moest veroverd worden. Maar hoe wordt Jericho veroverd? Er wordt tegen haar geen zwaard getrokken, geen stormram tegen haar gericht, geen pijlen geschoten; slechts de bazuinen van de priesters worden gestoken en de muren van Jericho storten in.

Jericho wordt in de Schrift dikwijls gebruikt als beeld van deze wereld. Als er in het evangelie sprake is van de man die afdaalde van Jeruzalem naar Jericho en in handen van rovers viel, is dat ongetwijfeld een beeld van Adam, die uit het paradijs de ballingschap van deze wereld werd ingedreven. En de blinden van Jericho aan wie Jezus het gezicht teruggaf, verbeelden de mensen die in deze wereld door de blindheid van de onwetendheid zijn getroffen en tot wie Gods Zoon gekomen is. Dit Jericho, de wereld, zal ineenstorten; want het einde van de wereld is in de heilige boeken reeds lang voorspeld.

Hoe zal het einde van de wereld voltrokken worden? Met welke middelen? Er staat geschreven: ‘Met het geluid van bazuinen.’ Welke bazuinen? Laat Paulus u het geheim van dit mysterie onthullen. Luistert zelf naar wat hij zegt: ‘De bazuin zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid’ (1 Kor. 15, 52); en ‘wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen’ (1 Tess. 4, 16). Dan zal onze Heer Jezus met bazuinen Jericho overwinnen en neerhalen; alleen de hoer met haar familie zal gered worden.

Onze Heer Jezus zal komen en Hij zal komen met bazuingeschal. Moge Hij slechts haar redden die zijn bespieders heeft ontvangen, zijn apostelen in geloof en gehoorzaamheid heeft aanvaard, en op het dak van haar huis heeft verborgen. En moge Hij die hoer met het huis van Israël verbinden en verenigen.

Maar laten we nu haar oude schuld niet opnieuw ter sprake brengen en ze haar niet aanrekenen. Eens was ze een hoer, maar nu is ze als een ongerepte maagd met een ongerepte man, Christus, verbonden. Luister naar wat Paulus over haar zegt: ‘Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte bruid tot Hem te voeren’ (2 Kor. 11, 2). Paulus zelf was uit haar voortgekomen; daarom zegt hij: ‘Ook wij waren eertijds zonder inzicht, ongehoorzaam aan God, onderworpen aan dwaling, slaven van allerlei begeerten en lusten’ (Tit. 3, 3).

Wilt gij nog beter weten waarom de hoer geen publieke vrouw meer is? Luistert dan nog eens naar Paulus die zegt: ‘Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar nu zijt gij rein gewassen; gij zijt geheiligd in de naam van onze Heer Jezus Christus en in de Geest van God’ (1 Kor. 6, 11). Want opdat ze zou kunnen ontsnappen en niet met Jericho vergaan, ontving zij van de bespieders als een zeer sterk teken ten heil een rood koord. Door het bloed van Christus immers is heel de kerk verlost, in Jezus Christus onze Heer aan wie de glorie en de heerschappij in de eeuwen der eeuwen.