Overweging op 23/24-10-2020 in de tehuizen, 30e zondag door het jaar A, Johan Gierlings

Overweging op 23/24-10-2020 in de tehuizen, 30e zondag door het jaar A, Johan Gierlings

Openingswoord

Wie heeft van u heeft er wel eens gehoord van Albert Einstein? Dat was een grote natuurkundige uit de vorige eeuw en bedenker van ‘de relativiteitstheorie’. Een grote wetenschapper. Nu een andere vraag: wie van jullie heeft er wel eens gehoord van George Lemaître? Ik denk niemand van jullie. Deze Lemaître was een tijdgenoot van Einstein en was natuurkundige en astronoom en de bedenker van ‘de theorie van de Oerknal’ daar heeft u denk ik wel eens van gehoord. Hij was ook priester. Ook Einstein was iemand die als gelovige Jood in God geloofde. Deze beide mannen waren collega’s en gelovig en daarnaast grote wetenschappers. Vandaag zegt Jezus in de evangelie lezing: heb God lief met heel je hart heel je ziel en je verstand, en je naaste als jezelf. Kan dat God liefhebben met je verstand? Einstein en Lemaître laten zien dat het kan. En wie is de naaste waar het over gaat en hoe kun je die liefhebben? Daar wil ik vandaag met u eens over nadenken. We wensen elkaar een goede viering.

Overweging

God liefhebben met je verstand kan dat? Als je gelooft moet je dan je verstand buitenboord zetten? Dat is niet de bedoeling geloof en wetenschap gaan heel goed samen. Grote wetenschappers waren en zijn gelovig en verschillende waren ook priester.  Paus Johannes Paulus II schreef daar een encycliek over: fides et ratio, geloof en rede. De wetenschap zegt iets over de meetbare werkelijkheid, over het ‘hoe’ van de natuur, het geloof zegt iets over het ‘waarom’ van de Schepping. De Bijbel zegt iets over de relatie tussen God en mensen. De wetenschap van filosofie psychologie en antropologie denkt na over vragen als: Waar kom ik vandaan? en waar ga ik naar toe? En waarom ben ik hier? Theologie geeft daar een bijzonder antwoord op. Wij komen voort uit God, we gaan uiteindelijk terug naar God en waarom zijn we hier? Om God en onze naaste lief te hebben. Zoals velen van jullie nog uit de oude catechismus van buiten hebben moeten leren: De eerste vraag: ‘waartoe zijn wij hier op aarde?; om God en de naaste lief te hebben, en om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.’ Zet dat de wetenschap buitenspel?  zeker niet,

Zelf ben ik wetenschappelijk opgeleid, ik ben ingenieur in de chemische technologie. Ik wist met mijn verstand dat de wetenschap goede dingen zegt, want die zegt veel over de wetmatigheden in het universum, maar wat er buiten deze werkelijkheid of voor het bestaan van het universum was, daar was ik zoekend mee bezig, totdat op een moment God in de persoon van Jezus Christus me in de kraag greep na een hele turbulente tijd in mijn leven. ik kreeg een Godservaring waarin de liefde van God voor mij, zondig mens, me overspoelde. Mijn antwoord was: ‘Heer ik kan niks meer van mijn leven maken, hier ben ik maakt u er maar iets van.’ En toen kwam ik op het spoor van wat de theologie zegt over de drie vragen, waar kom ik vandaan? Van God, waar ga ik naar toe? Naar een volmaakte plek die we Hemel noemen. waarvoor ben ik hier? Om God en mijn naaste lief te hebben. En wat zegt Jezus dan in het Evangelie: ‘heb God lief met je hart, je ziel je verstand (wetenschap) en je naaste als jezelf. Ik had God lief met mijn verstand, maar werd door Hem ook geraakt in mijn hart en ziel. Mijn verstand werd verlicht door de heilige Geest en ik ging ook voelend geloven. en daarmee kreeg ik ook meer liefde voor mensen die het moeilijk hebben. Het Kruis van Christus was daarin een scharnierpunt in mijn geloof. Jezus Christus is voor ons gekruisigd om God en de mens met elkaar te verbinden en daarmee ook mensen met elkaar, want als je met God verbonden bent,  krijg je de mensen van de kerk en de gemeenschap erbij anders om als je met mensen verbonden bent krijg je God er niet altijd bij.

En hoe heb je die naaste dan lief daar geeft de eerste lezing handvaten: ‘Neem de vreemdeling op in je midden’ dus niet met een uitkering in een huis zetten en dan niks meer, maar: neem iemand op binnen de gemeenschap. En bed, bad en brood zijn de minimale dingen die iemand nodig heeft om te leven, dat is menswaardig. Als tweede noemt de lezing uit het OT, woekerrente. Geen leningen tegen hoge rente. In deze tijd: iemand heeft een schuld van €10 euro en daar komen zoveel incassokosten bovenop, zodat iemand binnen een korte tijd een schuld heeft van duizenden euros en met zijn vrouw en kinderen het huis uitmoet en op straat moet leven.

Maar hoe doen u en ik dat dan als u hier in het tehuis zit en in een rolstoel zit? Hier in het verpleegtehuis: neem een nieuw iemand op in jullie midden, hoe vaak hoor je wel niet over pesten, op school op de werkvloer, maar ook in het verpleegtehuis, laten we daar aub niet aan meedoen.

Als je gelooft hoeft je je verstand niet uit te schakelen. De bijbel reikt ons zo praktisch aan wat van ons verwacht wordt, kort gezegd heb God lief en u naaste als uzelf. Denk de komende week eens met uw verstand na wat u voor een ander die u ‘ziet’ zou kunnen doen. En laat dan uw hart spreken. Een mooie gedachte daarbij is: ‘hoe zou je zelf behandeld willen worden als je in dezelfde situatie zou zitten’ of anders gezegd: ‘wat gij niet wilt dat U geschied, doet dat ook een ander niet’. Amen.