Preekje op 26-01-2021, gedachtenis van de HH. Timóteus en Titus

Preekje op 26-01-2021, gedachtenis van de HH. Timóteus en Titus

Openingswoord

Als je getrouwd bent of je bent serieus bezig een relatie op te bouwen, dan zou je nog even kunnen terugdenken aan hoe je te weten bent gekomen, dat je partner de ene en ware is.

Misschien moest je aanvankelijk wat angsten overwinnen? Wat zou je bijvoorbeeld in een bepaalde situatie kunnen en moeten zeggen? Hoe zou er worden gereageerd? Maar na verloop van tijd werd je liefde voor en je vertrouwen in deze persoon veel sterker dan je angsten en zorgen.

De heilige Timóteüs en Titus van wie wij vandaag de gedachtenis vieren, moesten waarschijnlijk ook vaker hun angsten onder ogen zien.

Timóteüs zal het best wel moeilijk hebben gehad met het opzetten van katholieke kerken in Griekenland. En Titus moest een berisping geven aan de christenen van Korinte en de interne verdeeldheid in de kerk op Kreta aanpakken.

Beide mannen hadden zich door hun angst kunnen laten leiden, maar gelukkig hebben zij dat niet gedaan, anders hadden wij vandaag deze bijbelpassage niet hebben kunnen lezen.

Het is duidelijk, dat de heilige Geest hen heeft geholpen om hun angsten te overwinnen.

Misschien dat ook wij ons weleens een beetje onzeker voelen als het gaat om de verkondiging van ons geloof. We kunnen veel redenen verzinnen om niet te hoeven evangeliseren: ik weet niet wat ik moet zeggen; misschien zijn ze niet geïnteresseerd in mijn verhaal; het zou kunnen, dat ik een beetje dom overkom.

Als wij weleens bang zijn om over ons geloof te spreken, bedenken wij dan Wie er in ons woont: dezelfde heilige Geest, die in Timóteüs en Titus leefde! De Geest van macht en van liefde en van zelfbeheersing. De kracht, die Hij ons geeft, is de liefde. Het is de liefde tussen God de Vader en zijn Zoon, Jezus. Het is de liefde, die God heeft voor ieder van ons, een liefde die veel en veel sterker is dan elke natuurlijke menselijke liefde, zelfs voor degenen, die ons het meest dierbaar zijn. En zeker is zijn liefde sterker dan onze angsten.

Laten we allemaal even denken aan minstens één persoon, die aanraking van de Heer nodig heeft; in ieder geval kunnen we weer denken aan alle relschoppers van de afgelopen dagen. Bevelen wij die persoon of personen bij de Heer aan. Vragen wij de heilige Geest om ook ons te vullen met zijn liefde en moed om hen te bereiken. De volgende keer, dat wij die persoon of personen zien, laten we dan de angst niet de overhand krijgen. Wij hoeven ze niet te bekeren. Houden we gewoon van ze; vertellen wij iets over wat God voor onszelf heeft gedaan. De Heer zal wel de rest te doen.