Preekje op 30-04-2021, vrijdag na de 4e zondag van Pasen, pater Gerard Remmers

Preekje op 30-04-2021, vrijdag na de 4e zondag van Pasen, pater Gerard Remmers

Pater Gerard Remmers heeft ongeveer het volgende gezegd:

Jezus is zelf het huis van de Vader. Niet alleen de joden, het volk van God, maar heidenen van elk slag zullen bij Hem een verblijfplaats vinden, waar zij de aanwezigheid van God zullen ervaren. Maar Jezus kan slechts de ontmoetingsplek worden van God en de mensen, onverschillig van welke cultuur of welk ras ze ook zijn, als Hij de weg van het kruis gaat.

Jezus was een jood. Door de Schriften van zijn volk heeft God tot Hem gesproken. Met alles wat Hij was, met elke vezel van zijn bestaan, met hart en ziel was Hij het woord van de Schrift toegedaan. Hij hoorde bij zijn volk, daar was zijn plek. Maar Hij toonde zich bereid zich door de godsdienstige leiders van zijn volk te laten veroordelen, toen het er om ging op te komen voor de bevrijding die juist door de godsdienst van zijn vaderen werd aangekondigd. Maar zo werd het voor ons mogelijk lid van het volk van God te worden zonder het hekwerk van de wet, dat wel bedoeld was om te bevrijden, maar in feite de bevrijding verhinderde.

Nog steeds is het mogelijk in Jezus God te ontmoeten. Het doet er niet toe welke sekse we hebben, hoe onze seksuele geaardheid is, tot welk ras of tot welke cultuur we behoren, of we al of niet begaafd zijn. We hoeven onze eigenheid niet te vergeten om in Jezus God te ontmoeten. Wel zullen ook wij de weg van het kruis moeten gaan. Dit kan betekenen dat we, hetgeen ons het meest lief is, moeten opgeven omwille van de liefde waartoe Jezus ons oproept. Als ons gevraagd wordt een ander mens te helpen, wellicht zelfs te redden, moet al wat ons dierbaar is wijken, ook als het dierbare de ons zo vertrouwde wijze van geloven is.

Wees dan niet geschokt. Vertrouw je toe aan God die het volk heeft gered uit Egypte en uit de ballingschap van Babylon, en die Jezus gered heeft uit de dood. Vertrouw je toe aan Jezus, het levende huis van God.

God, vermeerder ons vertrouwen, zodat we leven zonder angstige bezorgdheid in een wereld en kerk die steeds veranderen.
Geef ons Hem te volgen die onze weg, onze waarheid en ons leven is.