Overweging op 23/24-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, in de tehuizen, Johan Gierlings

Overweging op 23/24-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, in de tehuizen, Johan Gierlings

Openingswoord

Wit is de liturgische kleur. Vandaag vieren we de 4e zondag van pasen, ook wel roepingenzondag genoemd. De lezingen gaan over het thema: ‘de Herder en zijn schapen’.

ik weet niet of u het wel eens gezien heeft, maar heerhugowaard heeft een herderin.  Als je in de zomer langs de oosttangent, en de berkheidelaan rijdt, zie je wel eens een herder met schapen. Ik heb regelmatig een kudde zien grazen in de berm. Soms moest ik even wachten, want dan liep de hele kudde over de weg. Ze liepen van de ene naar de andere plaats. Op de plaats van bestemming aangekomen wordt er dan een hek om de kudde geplaatst en dan grazen de schapen op de groene stadsweiden van Heerhugowaard. Misschien kent u de bekende psalm 23 wel. Die begint met: De Heer is mijn Herder. Vandaag gaat de evangelielezing ook over een Herder. Jezus zegt: Ik ben de goede Herder. Wat hebben psalm 23 en de goede herder met elkaar te maken. En kunnen wij nog iets leren van de Heerhugowaardse schapen met hun herderin?

Daar wil ik met u over nadenken vandaag. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets?

Overweging

Bij een herder uit het OT denken we gelijk aan psalm 23 van koning David, die zegt: ‘De Heer is mijn Herder’. Hier wordt duidelijk aangegeven dat God zelf de Herder van Gods volk is,  Hij gebruikt regelmatig mensen om in naam van Hem en in zijn plaats die rol te vervullen. David had in zijn leven het beroep van schaapsherder. Regelmatig moest hij de kudde beschermen tegen leeuw en beer die hij dan tegemoetging met zijn slinger en staf. Ik kan me haast niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Op het moment dat hij geroepen werd, was hij bezig met de schapen van zijn vader isai te houden. En later toen hij koning werd mocht hij het joodse volk leiden. We kennen David uit het OT.  Jezus in het NT is zijn meerdere. Het OT laat al een verwachting zien dat er een afstammeling van David zal komen die Herder over het volk zal zijn. De Messiaanse verwachting.  het geslachtsregister in het Matheus evangelie laat zien dat de verwachte messias een afstammeling van David zal zijn, een herder die zijn volk zal hoeden. De herders die Jezus kwamen aanbidden na zijn geboorte, laten zien dat Jezus de verwachte messias is en daarmee ook de Herder van Gods volk.  In het OT, openbaarde God JHWH zich vooral als Herder over het volk Israël. Jezus wordt de herder van Israel en de heidenen, dus voor alle mensen van goede wil. Vandaag horen we in het evangelie van Johannes dat Jezus zegt: ‘Ik ben de goede Herder, die zijn leven geeft voor de schapen’, Deze Herder geeft zijn leven voor de schapen, hij beschermt ze tot het uiterste toe, zelfs als dat hem zijn leven kost. Jezus wijst hierin al vooruit naar zijn eigen kruisdood. Hij is het die zijn leven geeft voor zijn schapen.

Wat kunnen u en ook ik daar vandaag nu mee, dat Jezus de goede herder is? En wat zegt de tekst uit de psalm: ‘het ontbreekt mij aan niets’ aan ons?

Soms ontbreekt het je aan alles, je voelt je alleen, ziek, aan het einde van je leven. Wat moet je dan met psalm 23? Ik kan me voorstellen dat je dan de neiging hebt tot klagen en zelfmedelijden. Maar wat leert het OT ons. Dan kijken we naar het leven van David toen hij nog geen koning was. Hij werd vervolg door zijn jaloerse meerdere, koning Saul. Hij moest schuilen in grotten en spelonken. En had als gezelschap allemaal mannen die door de maatschappij uitgestoten waren en waren gaan vechten voor een beetje bestaan. Dus naar de uiterlijke omstandigheden had David niet veel. Kou, honger en vervolging. En dan schrijft hij psalm 23: ‘ de Heer is mijn Herder het ontbreekt mij aan niets’. Wat bedoelde David daar nu precies mee? Daar kom ik zo op terug. Maar eerst naar ons. Wij kunnen ook het idee hebben dat ons alles ontbreekt. U wordt ouder, je kunt niet meer zoveel als je vroeger kon. Een rondje om het gebouw met de rollator is al een hele prestatie terwijl je vroeger dagen op het land werkte. Je zit misschien in een rolstoel omdat je niet meer kunt lopen. Situaties, waarin je je zelf kunt herkennen in de ontberingen van koning David. En wat zegt hij: ‘het ontbreekt mij aan niets’, waarom zegt hij dat? Omdat de Here God (JHWH) zijn Herder was. Daarom kon hij in alle omstandigheden tevreden zijn. Hij wist dat hij diep verbonden met God was, dat vervulde alles wat hij nodig had. Zoals de apostel Paulus ook zegt: ‘Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft’ (Fil 4,12a,13). Soms hebben popliedjes ook raakvlakken met de psalmen, zoals het lied ‘You got it’ van Roy Orbison. Waarin hij zingt: ‘anything at all, you got it’ ; alles wat ik nodig heb, jij hebt het. De kracht van  psalm 23 voor ons is: Tevreden te zijn met de omstandigheden, hoe ze zich ook aandienen, omdat je je verbonden weet met Jezus Christus. Hij is ten diepste de belangrijkste vervulling in ons leven, hij heeft het. Zoals het evangelie van vandaag zegt: Hij is onze goede Herder en als we ons met hem verbonden weten kunnen we de kracht krijgen om in alle omstandigheden te zeggen:  ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ En als we dan terugkomen op onze heerhugowaardse herderin, ze zorgde goed voor de schapen en deze waren mak, ze volgden waar de herderin ze leidde, door alle het drukke verkeer, door weer en wind. Zo mogen wij ook tevreden zijn met hoe onze hemelse herder Jezus, onze omstandigheden leidt.

Zegt u met mij na: ‘de Heer is mijn Herder het ontbreekt mij aan niets’? Amen.