Over de versterving – door Kardinaal Mercier

Over de versterving – door Kardinaal Mercier

In deze vastentijd enkele tips van de Belgische Kardinaal Mercier (1851-1926) over de versterving. Men kan er enkele uitkiezen om voor zichzelf toe te passen:

Versterving van het lichaam

 • Probeer u zoveel mogelijk op het noodzakelijke te houden wat betreft voeding.
 • Bid God vaak, dagelijks, dat hij u er met Zijn genade van behoed om u te laten gaan voor de verleiding van het plezier.
 • Neem niets tot u tussen de maaltijden, tenzij uit noodzaak of uit sociale verplichting.
 • Praktiseer de onthouding en de vasten, maar doe dit enkel in gehoorzaamheid [aan uw geestelijke begeleider] en met discretie.
 • Het is niet verboden om af en toe lichamelijke genoegdoeningen te genieten, maar doe dit met een zuivere intentie en dank God erbij.
 • Regel uw slaap en vermijd hierbij luiheid. Neem een vast uur, indien mogelijk, om te gaan slapen en op te staan en houd u hier vastbesloten aan vast.
 • Neem over het algemeen slechts rust in de mate van het noodzakelijke: geef u genereus aan uw arbeid. Pas ervoor op om uw lichaam uit te putten, maar behoed u ervoor het te veel [rust] te gunnen.
 • Behoed u ervoor om anderen te hinderen door een slecht humeur als iets niet goed gaat: wees geduldig als het goddelijk Lam dat onze lasten heeft gedragen.
 • Draag ziekte geduldig en nederig.

Versterving van de zintuigen, van de verbeelding en van de passies

 • Sluit uw ogen voor elk gevaarlijk spektakel en heb zelfs de moed om ze te sluiten voor elk onnuttig spektakel.
 • Houd uw oren gesloten voor vleiende taal, voor lofprijzingen, voor verleidingen, voor slechte raad, voor misprijzingen, voor kritiek die voortkomt uit slechte wil, voor elk woord dat tweedracht tussen twee personen kan zaaien.
 • Eet wat men u aanbiedt.
 • Offer aan God uw maaltijden; leg uzelf een kleine onthechting op (bvb. uzelf geen zout gunnen)
 • Als men u iets aanbiedt dat u heel lekker vindt, denk dan aan het azijn dat onze Heer te drinken heeft gekregen op het Kruis: dat zal u er niet van weerhouden het lekker te vinden, maar het zal een tegengewicht zijn voor het plezier.
 • Men moet elk sensueel contact vermijden.
 • Verdraag alles van de natuur dat onaangenaam is voor ons lichaam; in het bijzonder de koude van de winter en de warmte van de zomer. Glimlach bij elke temperatuur.
 • Versterf u met grote zorg op het gebied van de ongeduldigheid en de woede.
 • Onderzoek al uw verlangens met het geloof en de rede: verlangt u bvb. niet eerder naar een lang leven dan naar een heilig leven?

Versterving van de geest en van de wil

 • Versterf uw geest door hem elke nutteloze verbeelding, alle nutteloze gedachten te verbieden die de geest zijn tijd doen verspillen en afleiden van het werk en van serieuze dingen.
 • Versterf het natuurlijk orgaan van uw geest: de tong. Beoefen u vrijwillig in de stilte.
 • Houd er meer van naar anderen te luisteren dan zelf te spreken, maar spreek wanneer het nodig is.
 • Houd van de eenvoud en de rechtschapenheid.
 • Vermijd elk nutteloos of zelfs schadelijk woord, want onze Heer zal er op de Dag van Oordeel rekenschap over vragen.
 • Houd ervan vergeten te worden en voor niets gehouden te worden. Spreek niet over uzelf, noch ten goede noch ten kwade.
 • Onderhoud geen lichtzinnige verlangens.
 • Laat u niet doen door de verleidingen, de scrupules en de spirituele droogheid: wat men doet in droogheid is verdienstiger voor God dan wat men doet in de vertroosting.
 • Boven alles: versterf uw wil door ze constant te buigen naar hetgeen wat God aangenaam is.

Overgenomen van Gegroet o kruis, onze enige hoop (cruxavespesunica.org)