Preekje op 12-03-2021, vrijdag in week 3 van de vasten

Preekje op 12-03-2021, vrijdag in week 3 van de vasten

Openingswoord

In het evangelie van vandaag is Onze Heer Jezus Christus weer in gesprek met mensen, en dit keer zijn zijn uitspraken zo krachtig, zo duidelijk en vanzelfsprekend, dat er aansluitend een diepe stilte viel. Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Jezus was wel gewend aan schriftgeleerden en Farizeeën, die Hem vragen stelden over de wet. Hij gebruikte deze vragen dikwijls als een gelegenheid om gelijkenissen te vertellen of om op zo’n manier te onderwijzen, dat de vooroordelen of de schijnheiligheid van de vraagstellers duidelijk werd. Maar dit keer zei Jezus onverwacht iets heel anders.

Jezus zag dat de schriftgeleerde, die Hem vandaag een vraag stelde, al een aardig begrip had van wat Hij, Jezus, leerde. Ook al weten wij niet veel over deze schriftgeleerde, zijn woorden tonen aan, dat hij een persoonlijke ervaring moet hebben gehad inzake de nutteloosheid van ‘lege offers’. Het is mogelijk, dat hij ervaren had wat de profeet Hosea beschrijft in de eerste lezing over het verkrijgen van genezing en liefde van God door Gods vergeving van de zonden. Het gevolg daarvan was, dat hij begreep, dat het liefhebben van God en medemens het hoogste doel was en het hart van de wet van Mozes.

Jezus wil, dat wij dat ook begrijpen. Hij wil tot de kern van de zaak doordringen en ons oproepen tot een liefde, die de geest van de wet vervult. Dat betekent natuurlijk niet, dat wij religieuze praktijken moeten verwerpen. De schriftgeleerde is ons daarin een voorbeeld. Hij nam geen afstand van het onderhouden van de wet van Mozes, maar had inzicht gekregen in de diepere bedoeling ervan. Zijn vrome praktijken kwamen voort uit zijn liefde voor God en dit bracht leven en openbaarde Gods liefde aan anderen.

Als wij begrijpen wat de bedoeling is van allerlei geloofspraktijken – het moeten uitingen zijn van Gods liefde voor ons, bewijzen van zijn genade, die in ons werkt – dan verschijnt alles wat wij doen in een ander licht. Dan gaan wij bijvoorbeeld niet alleen maar naar de kerk, nee, dan bieden wij in de kerk onszelf aan uit liefde voor God en voor medemensen. Dan geven wij niet alleen maar geld aan de armen en bidden wij niet alleen maar voor de behoeftigen, nee, wij tonen door dat alles onze liefde voor Jezus. Wij vasten niet alleen, nee, door onszelf iets te ontzeggen zuiveren wij onze liefde. Niet alleen de woorden en niet alleen de gebruiken van de wet werken dan in ons, maar ook de geest van de wet en die bevrijdt en geneest ons tot eeuwig leven.

Vragen wij, dat ook wij mogen doordringen tot de kern van ons geloof: de Geest die ons bevrijdt en geneest.