Preekje op 03-02-2021, gedachtenis van de heilige Blasius

Preekje op 03-02-2021, gedachtenis van de heilige Blasius

Openingswoord

Wij weten niet zo heel veel van het leven van de heilige Blasius. Hij leefde in de vierde eeuw ten tijde van, naar men aanneemt, keizer Licinius (250-324) en was bisschop van Sebaste in Armenië, het huidige Turkije. Als priester oefende hij tevens het ambt van geneesheer uit. Ook Jezus was de Geneesheer ten leven. In navolging daarvan was Blasius priester en arts. Na zijn wijding tot bisschop was de pastorale zielzorg zijn hoofdtaak.

In het jaar 316 werd hij door keizer Licinius gemarteld en vermoord. Als een groot wonderdoener wordt de heilige Blasius vereerd en bijzonder aangeroepen bij keelziekten, dit vanwege de wonderbare genezing van een klein kind dat graten had ingeslikt. Ook wij zullen strakjes de Blasiuszegen geven ter bescherming van keelziekten en andere besmettelijke ziekten.

Een ander verhaal vertelt dat Blasius door zijn gebed aan een arme vrouw haar varken heeft teruggeven dat door een wolf was geroofd. De legende vertelt verder dat hij met wilde dieren in een spelonk heeft gewoond. Hij is een van de veertien noodhelpers.

Hij is de patroon voor en tegen nogal wat verschillende zaken. Hij is de patroon van de wolhandelaren, schoenmakers, artsen, kleermakers, stukadoors, wevers, muzikanten, metselaars, hoedenmakers, paarden, huisdieren. En hij is patroon tegen keelziekten, hoesten, bloedingen, zweren, blaasziekte, kolieken, tandpijn en de pest. En hij is ook nog de patroon voor een goede biecht. Vragen wij hem vandaag om zijn zegen voor onszelf en voor onze dierbaren, voor heel de kerk en heel de wereld.