Preekje op 26-11-2020, donderdag in de 34e week door het jaar 2

Preekje op 26-11-2020, donderdag in de 34e week door het jaar 2

De eerste lezing van vandaag uit het boek van de Openbaring eindigt met de uitnodiging tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Het is natuurlijk heel mooi om een bruiloft mee te maken, maar wat ook heel mooi is, misschien nog wel mooier, is de hernieuwing van de huwelijksgeloften na een periode van vijfentwintig of vijftig jaar huwelijk. Man en vrouw hebben in de loop der jaren samen vele ups en downs meegemaakt, maar ze zeggen onder alle omstandigheden nog steeds “ja” tegen elkaar.

In zekere zin zijn wij als dat echtpaar elke keer dat wij samen de heilige Mis vieren. Jezus Christus is de Bruidegom, en wij, zijn Kerk, zijn de Bruid. Hij heeft zijn trouw aan ons al beloofd op het Kruis, en Hij hernieuwt zijn belofte tijdens iedere heilige Mis door ons zijn Lichaam en Bloed aan te bieden. Dan mogen wij ook van onze kant onze trouw vernieuwen. Als wij Hem in de Communie ontvangen, kunnen wij onszelf aan Hem aanbieden en Hem onze liefde en trouw verklaren.

Deze wederzijdse verklaring van liefde en trouw is tegelijk een voorproefje van de Hemel. De Kerk leert immers, dat de heilige Liturgie anticipeert op het Bruiloftsmaal van het Lam in het hemelse Jeruzalem. En in de eerste lezing van vandaag is het een engel, die zegt, dat zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam, zalig zijn. Wij zijn de gezegenden, die door God worden geroepen. De heilige Mis is ook een voorproefje van het grote Huwelijksfeest, dat wij in de Hemel zullen vieren. Het betekent, dat wij op een dag met heel het Volk van God samen zullen zijn, evenals de Engelen, en dat wij zullen zingen: “Heilig, heilig, heilig” (Openbaring 4, 8).

Welk een ongelooflijke gave hebben wij gekregen, dat de God, die de wereld schiep zijn liefde aan ons verklaart op zo’n duidelijke manier. Doen wij dus ons best om de heilige Mis geen routine te laten woorden. Vergeten wij niet wat er werkelijk gebeurt in de heilige Liturgie. Denken wij aan dat getrouwde echtpaar, dat na zoveel jaren elkaar nog steeds liefheeft, elkaar nog steeds trouw is. Laten wij vandaag onze liefde en trouw jegens God hernieuwen. Geven wij Jezus de gelegenheid om ons op het moment van de heilige Communie duidelijk te maken, dat ook Hij nog steeds zielsveel van ons houdt.