Preekje op 25-11-2020, woensdag in de 34e week door het jaar 2

Preekje op 25-11-2020, woensdag in de 34e week door het jaar 2

Vandaag in de eerste lezing horen wij over een visioen van Johannes. Hij ziet hen, die over het Beest en zijn beelden hebben gezegevierd. De overwinning is zeker. Daar kunnen wij op vertrouwen. Wij hoeven ons maar bij Jezus aan te sluiten. Dan mogen wij in zijn overwinning delen.

Iedereen, die al eens bij een rechtszaak betrokken is geweest of er een film over heeft gezien, weet dat je als beklaagde of als aanklager of als advocaat goed beslagen ten ijs te komen. Niet alleen dat je jouw kant van het verhaal goed moet kennen, maar ook moet je ieder detail van de aanklacht tegen jou of een ander goed kennen. Een advocaat bijvoorbeeld moet niet een vraag stellen zonder dat hij het antwoord al weet.

En toch zegt Jezus in het evangelie van vandaag, dat zijn leerlingen met dit soort dingen op een heel andere manier moeten omgaan. Als zij wegens de prediking van het evangelie voor het gerecht worden gedaagd, moeten zij zich niet voorbereiden. Eerder zouden zij bij hun verdediging op Hem moeten vertrouwen, want Hij zal hen al de wijsheid geven, die zij nodig hebben.

Mensen, die dit al eens hebben meegemaakt, die bijvoorbeeld getuigenis moesten afleggen tegenover een grote groep moderne gelovigen, weten hoe moeilijk dit kan zijn. Het is niet natuurlijk om je relaxed te voelen in een hooggespannen situatie. Je spieren zijn eerder gespannen. Je adem stokt soms. Je hartritme stijgt en duizend-en-een gedachten spoken door je hoofd. Maar Jezus zegt, dat wij niet ongerust moeten zijn.

Dit is natuurlijk niet de enige keer in de heilige Schrift, dat Jezus ons uitdaagt met iets wat helemaal tegen ons gevoel ingaat. Hij zegt ons bijvoorbeeld, dat wij in plaats van ons vast te houden aan onze bezittingen moeten geven aan iedereen, die ons iets vraagt. In plaats van boos te worden moeten wij iemand de andere wang toekeren. Hij roept ons op een cultuur te creëren waarin de armen en de mensen, die leven aan de rand van de maatschappij een ereplaats krijgen, omdat zij de ware erfgenamen van het Koninkrijk Gods zijn. Keer op keer gooit Jezus onze ideeën over de menselijke samenleving ondersteboven.

Laten wij vandaag proberen te leven in de geest van Jezus Christus, ook al zal dit soms tegen ons menselijk gevoel ingaan. Als iemand ons in het verkeer de weg afsnijdt … laten wij hem zegenen; als wij strijden met een voortdurend probleem, laten wij niet opgeven, maar op Jezus vertrouwen. Laten wij eens rustig gaan zitten, bijvoorbeeld bij de stille aanbidding ‘s middags en vrijdag en stuk voor stuk opnoemen die zaken waarvoor wij dankbaar mogen zijn. Dat zal ons vertrouwen sterken.

Jezus wil niet, dat wij ons overgeven aan een leven van angst en stress. Hij wil, dat wij Hem uitnodigen bij alle zaken, die ons leven raken, vooral de moeilijke. Proberen wij onszelf dus te ontspannen. Hij heeft meer dan genoeg wijsheid en kracht om ons iedere dag opnieuw te helpen.