Preekje op 15-09-2020, dinsdag, O.L.V. van Smarten

Preekje op 15-09-2020, dinsdag, O.L.V. van Smarten

Beste medegelovigen, van harte welkom. Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar Zoon. In haar deelgenootschap aan Christus’ lijden overwegen wij, hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk.

Wij zijn allemaal blij als wij weleens een geschenkje krijgen. En wij beleven er nog meer plezier aan als we merken, dat mensen met zorg een cadeautje hebben uitgekozen, dat bij onze persoonlijkheid past. Wij waarderen het bijzonder als wij merken, dat de gever goed over het cadeautje heeft nagedacht.

Het gaat over dit soort gaven waarover Paulus spreekt in zijn brief aan de christenen van Korinte. Deze geschenken zijn zeer waardevol, omdat God ze gaf en speciaal voor ieder van ons heeft uitgekozen. Al vóórdat wij geboren werden, had Hij speciale talenten voor ons in gedachte.

Sommigen van ons zijn gezegend met de gaven om te onderwijzen, te evangeliseren of te preken. Anderen heeft Hij toegerust om achter de schermen te kunnen werken, om gastvrij te zijn, om te kunnen onderscheiden of om administratief werk te kunnen doen.

Maar welke onze geschenken ook zijn, wij mogen ze aanvaarden met heel ons hart, omdat wij ze hebben gekregen van onze liefhebbende, hemelse Vader, en Hij heeft ons speciaal deze gave geschonken, omdat Hij grote plannen met ons heeft.

Deze gaven, broeders en zusters, zijn hemelse geschenken. Het zijn bovennatuurlijke charisma’s en zij brengen een stukje van de hemel op de aarde. Als wij deze hemelse geschenken goed gebruiken kunnen wij helpen om het licht van God meer te laten schijnen in de soms duistere wereld om ons heen. Als wij leven in de genade kan zelfs een eenvoudige werk als het bereiden van een heerlijke maaltijd een krachtig instrument zijn van Gods liefde en aanwezigheid.

Paulus maakt ons duidelijk, dat God ons deze gaven heeft geschonken, omdat Hij een duidelijk doel voor ogen had. Hij wil, dat wij ze gebruiken voor de opbouw van zijn Kerk, zijn Koninkrijk op aarde. Hij wil dat we ze gebruiken om de hemel naar de aarde te brengen, zodat andere mensen erdoor kunnen worden aangeraakt en veranderd worden door deze boodschap van liefde, een boodschap van woorden en daden.

Deze geschenken zijn bedoeld om ons en onze geloofsgemeenschap sterker te maken. Zij moeten worden gebruikt óók voor jonge mensen, die – vaak zonder het bewust te weten – grote behoefte hebben aan geestelijke vorming, voor armen, die zo weinig hebben en vaak leven met het gevoel, dat zij worden afgewezen; voor ouderen, die verlangen naar vriendschap en medeleven; voor de buurman die graag het goede nieuws over Jezus Christus wil horen.

Lieve mensen, wij allen tezamen vormen het lichaam van Christus. Blijven wij dus onze gaven gebruiken om elkaar en om heel onze gemeenschap verder op te bouwen.