Vrijdag 31 juli – gedachtenis van Ignatius van Loyola – voor kinderen

Vrijdag 31 juli – gedachtenis van Ignatius van Loyola – voor kinderen

Ignatius is een jongen uit een adellijk Spaans (eigenlijk: Baskisch) geslacht. Hij wordt geboren in het jaar 1491 in Loyola. Hij droomt er van een echte ridder te worden. En dat lukt hem dan ook. Maar in het jaar 1521 zal er iets gebeuren, dat zijn leven helemaal anders maakt. Hij verdedigt mee met de stad Pamplona tegen de Fransen. De strijd lijkt uitzichtloos en ze willen zich al overgeven. Maar Ignatius protesteert. Wanneer hij boven op de wallen van de stad de soldaten aanvuurt, raakt een kanonskogel zijn been. Nu geven de anderen de strijd op. Omdat hij zo dapper was, laten de Fransen Ignatius terugkeren naar Loyola. De artsen hebben zijn been verkeerd gezet zodat hij mank wordt. De trotse Ignatius laat het been opnieuw breken om het recht te krijgen. Dat doet natuurlijk heel erg pijn. En hij zal ook heel lang op bed moeten blijven. Om de tijd wat om te krijgen vraagt hij om ridderromans. Maar op het laatst heeft hij ze allemaal gelezen. Dan krijgt hij een boek over Jezus en over enkele heiligen. Dat interesseert de dappere ridder helemaal niet. Uit verveling begint hij toch maar te lezen. Tot zijn eigen verbazing gaan de boeken hem interesseren. Hij ontdekt dat Jezus een groter koning is dan alle vorsten die hij tot nu toe heeft gediend. En de heiligen zijn grotere ridders dan hij zelf ooit geweest is. Ignatius gaat nu over zijn eigen leven nadenken. Hij begrijpt dat hij anders moet gaan leven. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Hij leert goed te bidden en dan gaat hij naar de beroemde abdij van Montserrat. Hij biecht alle zonden van zijn leven. Zijn mooie kleren geeft hij weg en hij trekt in een boetekleed naar Manresa. Hier schrijft Ignatius een boekje dat ,Geestelijke Oefeningen’ heet. Het zal een beroemd boekje worden, maar dat vertel ik straks. In Ignatius groeit het verlangen, de mohammedanen in het Heilig Land te gaan bekeren. Hij bezoekt wel de plaatsen waar Jezus heeft geleefd, maar hij mag niet in het land blijven. Ignatius begrijpt, dat hij priester moet worden. Dan kan hij beter de mensen helpen om in God te gaan geloven. En zo gaat de man van 30 jaar weer naar school. Hij heeft het moeilijk, maar houdt vol. Hij komt ook nog twee keer in de gevangenis, in Barcelona en in Salamanca. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft aan enkele studenten de ,Geestelijke Oefeningen’ gegeven. Die gaan nu veel beter leven. Men dacht dat Ignatius veel te modem was. Daarom kwam hij in de gevangenis. Nu trekt Ignatius naar Parijs, waar hij met enkele vrienden een belofte aan God doet. Ze zullen arm en zuiver leven en een bedevaart naar het Heilig Land houden. Met moeite krijgt hij ook Franciscus Xaverius zo ver, deze gelofte af te leggen. Voortaan zullen zij een leger van ridders zijn voor Jezus. Het plan ontstaat steeds meer om een nieuwe orde te stichten. De naam van die orde zal zijn: het Gezelschap van Jezus. Je kunt ook zeggen: de Jezuïeten. Paus Paulus III keurt de plannen goed. Dan besluiten de ridders van Jezus naast de gewone kloostergeloften nog een vierde af te leggen: gehoorzaamheid aan de paus. Steeds meer mensen gaan de Geestelijke Oefeningen doen. Maar er zijn ook mensen die Ignatius verdacht maken. Elk onderzoek loopt echter op niets uit. Ignatius wordt in 1541 de eerste generaal van de Jezuïeten. Hij is streng, maar iedereen voelt, dat hij een echte vader is voor zijn kloosterlingen. Hij schrijft hun vaak brieven. Hij let er goed op, dat zijn priesters goed worden opgeleid. En dan moet je weten dat hij dat allemaal doet, terwijl hij voortdurend ziek is. In de zestien jaar dat hij in Rome is, is hij vijftien keer ziek.

Ignatius stuurt nu ook zijn paters uit over de hele wereld. Een van de bekendste missionarissen wordt Franciscus Xaverius. Zo groeit de orde.

Op een dag is Ignatius weer eens ziek. Men is er aan gewend. Een broeder waarschuwt de biechtvader en gaat naar de paus om de zegen vragen. Wanneer ze bij de heilige Ignatius komen is hij al dood. Hij is helemaal alleen gestorven zonder de sacramenten van de zieken te hebben ontvangen. Het is 31 juli 1556. In het jaar 1622 wordt hij heilig verklaard.

We vieren het feest van Ignatius op 31 juli.

Grote God, wij danken U voor de grote ridder Ignatius en voor het leger dat hij stichtte. Leer ons ook echte ridders te zijn van Uw Zoon. Dan zullen we ook de overwinning vieren in de hemel. Amen.