Preekje op 08-12-2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Preekje op 08-12-2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Wij weten, dat Maria door God is uitgekozen om te leven tot eer van zijn heerlijkheid. Zij is immers zonder zonde ontvangen, zoals de Kerk vandaag over heel de wereld viert.

Het is ook wel aan te nemen, dat God de Ontvangenis van Maria op deze manier liet plaatsvinden, omdat zij in zijn ogen heel bijzonder was.

Achter die aanname zou echter de onuitgesproken gedachte kunnen liggen, dat wij op de een of andere manier voor God minder bijzonder zouden zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Ook wij zijn geroepen om te leven tot eer van zijn heerlijkheid.

Wij – ieder van ons – zijn allemaal vóór alle tijden door Gods wil voorbestemd om zonen en dochters te zijn. God heeft ons uitgekozen. Volgens zijn plannen zullen wij bij Hem horen, wij zullen zijn kinderen, zijn uitverkoren volk zijn, heilig en vlekkeloos voor zijn aangezicht. Dat was niet alleen wat Hij wilde, Hij schiep er behagen in! God is ons van eeuwigheid af trouw.

Om ons te redden van de zonde waarin de mensheid gevallen was, had God een zuivere schoot nodig om zijn Zoon, onze Verlosser, te dragen. Daarom is Maria zonder zonde ontvangen. Omdat God ons gekozen, geschapen en voorbestemd heeft om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan, verschafte God ons een weg om terug te keren tot de intieme, liefdevolle relatie, die Hij altijd met ieder van ons wilde hebben. En Maria, die Onbevlekt Ontvangen is, maakt deel uit van dat plan.

Wat zegt dat over ons leven? Het zegt, dat wij bijzonder voor God zijn! Het zegt, dat wij in alles op Hem kunnen vertrouwen. Het zegt, dat Hij ons nooit zal loslaten of aan ons lot zal overlaten zonder een weg terug. God werkt alles uit volgens zijn wilsbesluit. In zijn ogen is ieder van ons even geliefd, even bijzonder en even uniek.

Broeders en zusters, vragen wij vandaag om een beter inzicht in zijn liefde voor ons allen en om te beseffen hoe waardevol wij allen in zijn ogen zijn.