Inauguratie Biden begint met katholieke Mis

Inauguratie Biden begint met katholieke Mis

(door Anton de Wit) Enkele uren voor de eigenlijke inauguratie van de tweede katholieke president van de Verenigde Staten, ving de ceremonie aan op een toepasselijke plaats: de katholieke St. Matthew-kathedraal in Washington.

Behalve de aanstaande president en vice-president en hun partners, waren ook verscheidene kopstukken van zowel de Democratische als de Republikeinse partij aanwezig bij de ‘Mass of Thanksgiving’, ofwel de Dankmis.

Privé-Mis

Celebrant was de jezuïet Kevin O’Brien, voorzitter van de Santa Clara University in Californië en persoonlijke vriend van Joe Biden. De Mis was officieel een privé-aangelegenheid, verslaggevers waren niet toegestaan bij de plechtigheid.

Het is een goed gebruik dat de presidentiële inauguratie in de VS begint met een religieuze dienst, maar meestal vindt die plaats in de episcopaalse St. John’s Church in Washington, die daarom ook wel ‘the Church of the Presidents’ wordt genoemd. De katholieke Biden brak met die traditie en koos voor St. Matthew’s.

Gebed en handreiking van Amerikaanse bisschoppen

In een vandaag uitgebrachte verklaring schreef aartsbisschop Jose Gomez van Los Angeles, voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, dat hij bidt dat God de aanstaande president wijsheid en moed mag schenken bij het nastreven van eenheid, genezing, vrijheid en gelijkheid.

Namens de Amerikaanse bisschoppen reikt Gomez de nieuwe regering de hand, en zegt hij het gesprek te willen aangaan op een verscheidenheid van thema’s, zoals religieuze vrijheid, racisme, armoede en medische ethiek.

Onpartijdig

Gomez benadrukte daarbij dat de rol van de katholieke bisschoppen niet is om partij te kiezen of kandidaten te steunen, maar om principes aan te reiken die het geweten kunnen vormen.

“Wij zijn niet links of rechts, wij zijn vooraleerst katholiek”

Aartsbisschop Jose Gomez

“Katholieke bisschoppen zijn geen partijdige spelers in de politiek van onze natie”, aldus Gomez. “Wij zijn herders die verantwoordelijk zijn voor de zielen van miljoenen Amerikanen en wij komen op voor de noden van al onze naasten.”

Breed scala

De bisschoppenconferentie, zei hij, heeft jarenlang gewerkt aan het aanpakken van een breed scala aan kwesties, waaronder abortus, euthanasie, de doodstraf, vrede en economische ontwikkeling, racisme, immigratie, armoede, het milieu en hervorming van het strafrecht.

“Wat deze en andere kwesties betreft, leiden onze plicht om lief te hebben en onze morele principes tot voorzichtige oordelen en standpunten die niet goed aansluiten bij de politieke categorieën ‘links’ of ‘rechts’, noch bij de standpunten van onze twee grote politieke partijen”, zo schreef Gomez.

“Bij sommige kwesties staan ??we meer aan de kant van de Democraten, bij andere meer bij de Republikeinen. Onze prioriteiten zijn nooit partijdig. Wij zijn vooraleerst katholieken.”

Katholieke president

Gomez merkte op dat de bisschoppenconferentie met elke president en elke regering samenwerkt, maar voegde eraan toe dat het samenwerken met Biden extra bijzonder zal zijn, aangezien “hij onze eerste president in 60 jaar is die het katholieke geloof belijdt”.

De aartsbisschop zei dat hij hoop en inspiratie put uit Bidens persoonlijke getuigenis dat hij in moeilijke tijden op zijn geloof vertrouwt, en uit zijn toewijding aan de armen.”

Zorgen over godsdienstvrijheid en abortus

Tegelijkertijd zei hij zich zorgen te maken over Bidens beloften om beleid te voeren dat tot “moreel kwaad” kan leiden, met name op het gebied van abortus, huwelijk en genderpolitiek. “Onze grootste zorg is de vrijheid van de Kerk en van gelovigen om te leven naar hun geweten.”

De Amerikaanse bisschoppen zullen met de president in gesprek gaan in de hoop “een dialoog te beginnen om de complexe culturele en economische factoren aan te pakken die tot abortus leiden”, zei Gomez.

‘Coherent gezinsbeleid’

Hij sprak de hoop uit dat Biden bereid zal zijn om met de Kerk samen te werken aan een “coherent gezinsbeleid” dat de godsdienstvrijheid respecteert.

(Bronnen: CNS, CNA)

Uit: Het Katholiek Nieuwsblad