Overweging ter voorbereiding van 04-07-2023, dinsdag in de 13e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 04-07-2023, dinsdag in de 13e week door het jaar

Uit het commentaar van de heilige Beda de Eerbiedwaardige († 735) op het eerste boek Samuël

De rechten van de koning

H. Beda

‘God zei tegen Samuël: ga in op hun verzoek, maar waarschuw hen terdege en houd hun voor, welke rechten de koning die over hen heerst, zal doen gelden’ (1Sam. 8, 9). Deze woorden passen uitstekend bij de persoon van de Vader die tot zijn Zoon spreekt: ‘Ik liet hen los met hun hard gemoed, zij gingen hun eigen wegen’ (Ps. 81 (80),13). Maar waarschuw hen door het evangelie, zeg hun van tevoren welke ellende ze op aarde door de mensen zullen moeten verdragen en welke kwellingen ze in het dodenrijk zullen doorstaan, als ze hun dienstbaarheid en vooral hun geestelijke vrijheid verachten en liever hun eigen koning willen zijn. Zeg hun: ‘Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen’ (Lc. 19, 43), en: ‘Uw huis zal onbewoond worden achtergelaten’ (Lc. 13, 35), en andere dergelijke uitspraken.

‘En God zei: de koning die over u heerst zal de volgende rechten doen gelden’ (1 Sam. 8, 11). Hij verklaart niet hoe een gematigde en rechtvaardige koning moet zijn, zoals dat op veel plaatsen van de heilige Schrift en vooral in het boek Deuteronomium geleerd wordt. Om het volk van zijn koppig verlangen af te brengen geeft Hij te bedenken hoe hard een goddeloze heerser zijn onderdanen onderdrukt. Maar wat de heilige Schrift ons van een goede koning zegt, verwijst naar Christus over wie in de persoon van Salomo in de psalm gezegd wordt: ‘Mijn God, verleen de koning uw wijsheid’ (Ps. 72 (71), 1). Maar wat er over de slechte koning geschreven staat, slaat op de duivel, zoals we bij Jezus Sirach lezen: ‘Een onbekwame koning richt zijn volk te gronde’ (Sir. 10, 3). Terecht zegt hij dat. Want deze is een trawant van de duivel, gene echter behoort aan Christus.