Preekje op 18-01-2021, maandag in week 2 door het jaar 1

Preekje op 18-01-2021, maandag in week 2 door het jaar 1

Broeders en zusters, vandaag, 18 januari, begint de Internationale Bidweek voor de eenheid van de christenen. Het evangelie van vandaag kunnen wij daartoe goed gebruiken.

Jezus Christus wilde aan de mensen laten zien, dat Hij iets nieuws deed, iets opwindends, ook al paste het niet helemaal bij wat velen van zijn geloofsgenoten verwachtten. Zeker vroegen veel mensen zich af wie deze nieuwlichter was en waarom Hij de vrede in de dagelijkse gang van zaken verstoorde. Maar Jezus bleef het goede nieuws verkondigen, de zieken genezen en de onderdrukten bevrijden.

Het was niet Jezus’ bedoeling mensen van streek te maken door te breken met de praktijk van het rigoureuze vasten, dat gebruikelijk was onder de meer toegewijde Joden. Nee, Hij liet enkel zien hoe het leven zou moeten zijn nu Hij – de Bruidegom – en het Koninkrijk van God was gekomen. Natuurlijk, het leek een beetje riskant om wat minder te vertrouwen op praktijken als het vasten. Want de mensen wisten wel welk geestelijk goed de oude praktijken opleverden, maar wat de nieuwe leer hen geestelijk zou opleveren, dat was nog bij niemand bekend. Zij namen liever het zekere voor het onzekere, ook al beloofde Jezus Christus een dieper geloof en meer intimiteit met God.

Op een vergelijkbare manier is God iets aan het doen in het Lichaam van Christus, de Kerk. Stapje voor stapje brengt Hij verdeelde kerken samen en helpt om pijnlijke en eeuwenoude vooroordelen te overwinnen. Katholieken en lutheranen bijvoorbeeld zijn tot overeenstemming gekomen inzake de term ‘rechtvaardiging door het geloof.’ Orthodoxen en katholieken praten samen over de rol van de paus. Ook katholieken en protestanten zijn met elkaar in gesprek.

Er zijn onder de christenen nog steeds verschilpunten: de taak van de paus en de rol van Maria, de betekenis van de Eucharistie. Maar er zijn ook al veel overeenkomsten: wij geloven in een liefdevolle, trinitaire God, het eeuwige leven van Jezus Christus, de gave van de heilige Geest, de oproep tot bekering en de doop en de belofte van het eeuwig leven.

Laten wij vandaag en heel de komende week, tot en met 25 januari, blijven bidden voor de eenheid onder alle christenen, zodat Jezus’ wens in vervulling kan gaan: dat er moet komen één Herder en één kudde.