Preekje op 26-05-2021, woensdag in week 8 door het jaar 1

Preekje op 26-05-2021, woensdag in week 8 door het jaar 1

Openingswoord

Wij hebben waarschijnlijk allemaal weleens sprookjes gelezen over mensen, drie wensen mochten doen en dat zij die verspilden aan onbelangrijke zaken.

De apostelen Jakobus en Johannes hebben ook geen slimme wens. Maar God heeft dit toegelaten, opdat wij ervan zouden kunnen leren. Zij wensen, dat Jezus voor hen doet wat zij willen.

Het is een nogal dwingende formulering. Het lijkt wel alsof zij menen, dat zij op grond van enige verdiensten ergens recht op hebben.

Als Jezus hen uitdaagt met de vraag of zij in staat zijn de beker te drinken, die Jezus zal moeten drinken, zeggen zij, dat zij dat kunnen. Maar in feite hebben zij er geen idee van wat dat drinken van de beker betekent.

Misschien benaderen wij Jezus tijdens de Eucharistieviering soms op dezelfde manier. Wij hebben een lijst van zonden waarvoor wij vergeving willen krijgen; een lijst van gunsten, die wij willen verkrijgen, voor onszelf of anderen.

Maar hoe zit het met onze verbondenheid met Hem? Met onze vragen kunnen wij Jezus eren als de Almachtige, als Degene die van ons houdt en altijd voor ons klaarstaat, maar wij missen wel zijn instelling. Misschien dat wij er beter naar kunnen kijken hoe Hij ons benadert.

Jezus zegt, dat Hij niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Tijdens de heilige Mis is Jezus het slachtoffer, dat omwille van ons gebroken wordt. Tijdens de biecht is Hij Degene, die neerbuigt om onze voeten te wassen. Tijdens ons gebed doorziet zijn liefdevolle blik onze diepste behoeften en Hij strekt zijn geopende en gewonde handen naar ons uit, bereid om ons met zijn genade te helpen. In elke, nieuwe moeilijke situatie staat Hij naast ons, nodigt Hij ons uit om samen met Hem ons kruis te dragen, om Hem te volgen op zijn weg van vertrouwen en van gehoorzaamheid.

In plaats van meteen met een verlanglijstje te komen, kunnen wij beter Hem benaderen, zoals Hij ons benadert. Offeren wij Hem ons leven: het werk, dat wij de afgelopen week hebben verricht, onze talenten, alles wat wij bereikt hebben, en jawel, ook onze angsten en onze vragen. Geven wij het aan Hem. Dan mogen wij zien hoe Jezus ons leven aanneemt om het te vervullen van zijn genade en het weer aan ons terug te geven.

Moge ook ons eerste verlangen zijn om te dienen, en niet om gediend te worden.