In tijden van nood, bid de rozenkrans!

In tijden van nood, bid de rozenkrans!

Meer dan ooit moeten katholieken hun rozenkrans vastgrijpen en uit alle macht bidden. Want we worden geconfronteerd met situaties in ons privéleven en in de Kerk die zeer ernstig en verwarrend zijn.

Laten we ons troosten met het feit dat de katholieken zich al eeuwenlang tot de rozenkrans wenden om grote en kleine problemen te overwinnen. Zij heeft gevechten gewonnen, ketterijen bestreden en talloze wonderen verricht. Een groot aantal heiligen en pausen heeft het onderschreven. Paus Pius IX verklaart: “Van alle door de Kerk goedgekeurde devoties is geen enkele zo geliefd blijkens zoveel wonderen als de rozenkransdevotie”.

Onze Lieve Vrouw schenkt de overwinning bij de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571)

De doeltreffendheid van de rozenkrans is bewezen in de geschiedenis…

We hoeven ons alleen maar te herinneren hoe paus Pius V de christelijke wereld opriep om de rozenkrans te bidden om God de overwinning te vragen in de kruistocht tegen de Ottomaanse Turken die in 1571 uitmondde in een beroemde zeeslag bij Lepanto. Toen de Turkse vloot werd afgeslagen en overwonnen, stelde de opgetogen paus het feest van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning (later ook: Rozenkrans) op 7 oktober in als dankzegging aan de Moeder Gods.

Er is ook het verhaal van acht Duitse jezuïeten die op slechts een kilometer afstand van ground zero woonden toen de atoombom in Hiroshima, Japan, in augustus 1945 ontplofte. Zij schreven hun wonderbaarlijke overleving toe aan het naleven van de boodschap van Fatima door dagelijks de rozenkrans te bidden.

En hoe verklaar je de plotselinge terugtrekking van de Russen uit Oostenrijk in 1948? Een opvallend dilemma voor militaire deskundigen en historici, maar niet voor gelovige mannen die weten dat 70.000 Oostenrijkers onder leiding van pater Petrus Pavlicek dagelijks rozenkransen baden om de militante krachten van het atheïstisch marxisme uit hun land te verdrijven.

Nooit uit de mode

Nihil sub sole novum. (Prediker 1:10.) Er is niets nieuws onder de zon, zoals de beroemde Bijbeltekst zegt. Wat kan er nog meer worden toegevoegd aan de glorie van de rozenkrans?

Deze meest vereerde van de katholieke devoties gaat nooit uit de mode. Zoals een website laat zien, tonen persoonlijke getuigenissen de kracht en relevantie van de rozenkrans in onze tijd. Van iets onbeduidends als het slagen voor een rijexamen tot het ongedeerd ontsnappen aan een vreselijk auto-ongeluk, mensen blijven hun toevlucht nemen tot het rozenkransgebed.

Horror in Bagdad

Het aangrijpende verhaal van een overlevende geeft opnieuw een overtuigende getuigenis van de kracht van de rozenkrans. Een 25-jarige studente die haar broer en moeder verloor bij de terroristische aanslag in de Chaldeeuwse katholieke kerk in Bagdad op 31 oktober 2010 vertelt:

“Naast mijn broer was er ook een vrouw die hevig bloedde. Ze vroeg de terrorist: ‘Dood me, alsjeblieft, laat me niet meer lijden.’ Hij antwoordde haar: ‘Nee, lijd, zo ervaar je de hel op aarde en na je dood.’ En hij herhaalde: ‘Jullie zijn ongelovigen, Allah ou akbar!’ En ik bad de rozenkrans, met mijn hoofd naar de vloer gebogen. Een terrorist kwam en vroeg me: ‘Wat ben je aan het bidden? Wat vereer je? Vereer je Christus?’ En toen ontploften er wat granaten en we hadden echt de indruk dat de kerk op ons zou instorten. Ik dacht zelf absoluut niet dat ik het zou overleven. Ik bad alsof ik op het punt stond te sterven. Het is Onze Moeder die ons heeft gered.”

Meer dan ooit nodig in onze tijd…

Te midden van dat afschuwelijke waanzin en het verschrikkelijke bloedbad, hing de studente moedig aan haar rozenkrans en bad zelfs toen de islamitische terrorist haar aanviel. Door de genade van God werd ze gespaard van de dood.

Dat was chaos op kleinere schaal. Op een grotere schaal bevinden we ons te midden van de onrust en de morele corruptie van onze tijd. De mensheid blijft pronken met de zonden van abortus, homoseksualiteit, pornografie, drugsmisbruik en nog veel meer ernstige misdrijven tegen God met baldadige overgave.

Onze Lieve Vrouw gaf haar moederlijke waarschuwingen in Fatima. En als een echte moeder gaf ze ook de oplossing. Ze vroeg om het dagelijks bidden van de rozenkrans en vroeg om de oprichting van de devotie tot haar Onbevlekt Hart en de devotie van de eerste vijf zaterdagen. Helaas blijven haar moederlijke waarschuwingen grotendeels ongehoord…

Onze Lieve Vrouw schenkt de rozenkrans aan Sint-Dominicus

 

Onze Lieve Vrouw verzekerde ons ook dat “Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.” Maar in een tijd waarin alles menselijk gezien verloren lijkt, waarin de gebeurtenissen zich in het ergste geval keren, moeten we niet toegeven aan de verleiding dat haar beloftes leeg zijn. We moeten haar in vertrouwen nemen en die verleiding met heel ons hart en onze geest verwerpen.

We hebben een krachtig wapen in de rozenkrans. Laten we ons eraan vastklampen en onze hemelse Moeder vragen voor ons te bemiddelen en tussenbeide te komen voor de grotere glorie van God. Historische voorbeelden laten zien hoe de rozenkrans de overwinning gaf aan hen die haar volhardend met geloof baden. Laten we niet minder verwachten in onze woelige tijden. Laten we dagelijks de rozenkrans bidden en ons verheugen op een glorieuze katholieke beschaving in de Heerschappij van Maria zoals de heilige Louis Grignion de Montfort heeft voorspeld.

“Geef me een leger dat de rozenkrans bidt en ik zal de wereld veroveren.” Paus Pius IX

Vertaling van het artikel “Turn to the Rosary”, gepubliceerd op americaneedsfatima.org.

Overgenomen van de website: In tijden van nood, bid de… | Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen