Preekje op 15-03-2021, maandag in de week 4 van de vasten, jaar 1

Preekje op 15-03-2021, maandag in de week 4 van de vasten, jaar 1

Openingswoord

God wil op ieder moment zijn kracht laten gelden in het leven van een ieder, die in Hem gelooft. De vraag, die wij onszelf moeten stellen is dan ook of wij wel het vertrouwen bezitten om te geloven in de woorden, die God reeds tot ons gesproken heeft en of wij wel echt geloof hechten aan zijn belofte, dat Hij ons in zijn Rijk zal brengen. Geloven wij, dat vandaag de dag van bevrijding kan zijn waarnaar wij hebben verlangd, het uur waarom wij hebben gebeden, maar waarvan wij nooit helemaal zeker waren, dat het zou komen? Proberen wij het ons voor te stellen: één woord van Jezus en de beambte in Kafarnaüm ging heen in geloof, en zijn zoon was genezen!

De heilige Schrift leert ons, dat het geloof een geschenk van God is. Maar het besluit om uit dat geloof te handelen, berust bij ons. Wij weten niet hoe lang de Heer deze koninklijke beambte had voorbereid voordat hij tot geloof kwam. Het kan zijn, dat hij op dat moment ging geloven, en het kan zijn, dat zijn geloof geleidelijk was gegroeid, nadat hij andere wonderen van Jezus had gezien, zoals de verandering van water in wijn of de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Maar hoe dan ook, op een bepaald punt kwam deze man naar Jezus toe en legde zijn probleem in vertrouwen en nederig voor Hem neer.

Ook wij zijn hier gekomen, omdat wij de Heer zoeken. Wij willen ons hart voor Hem uitstorten. Wij geloven, dat de Heer en Heiland van heel de wereld in ons woont en krachtig door ons wil werken. Dit is de dag van het heil! Nu is het de tijd om te ontvangen en te geloven! Wij willen in Hem ons vertrouwen stellen!

Welke woorden uit de heilige Schrift zijn in ons leven het belangrijkst? Slaan wij één van die voor ons zo belangrijke passages vandaag op. Lezen wij haar opnieuw en belijden wij ons geloof in de beloften, die God in deze passage doet. Staan wij de heilige Geest toe Jezus Christus meer aan ons te openbaren, zodat wij vandaag zijn wil voor ons kunnen aanvaarden en zijn kracht ontvangen. Wakkeren wij het vuur van de heilige Geest aan, de gave, die al in ons leeft! En nemen wij dan, wanneer Gods Woord in ons hart doordringt, die cruciale stap in vertrouwen op zijn aanwijzingen, terwijl wij naar anderen toegaan als zijn getuige.

Danken wij Jezus, dat Hij zichzelf aan ons openbaart, zodat wij vervuld kunnen worden met het geloof. Zeggen wij Hem, dat ons leven Hem toebehoort; dat Hij ons mag uitzenden om zijn Woord aan anderen door te geven.