Preekje op 11-06-2021, heilige Hart van Jezus

Preekje op 11-06-2021, heilige Hart van Jezus

openingswoord

Wij vieren vandaag het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus. Alle mensen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan, nodigt Hij uit om tot zijn heilig Hart te naderen. En Hij spreekt over de kinderen, want dat zijn van die wezentjes, die vanzelf de weg naar de goede bron weten te vinden.

Het heilig Hart van Jezus is een afgrond van liefde waarin alle mensen in nood God kunnen ontmoeten, aldus de heilige Margaretha Maria Alacoque.

Hebben wij ons weleens afgevraagd waar sommige van onze feesten vandaan komen? Vele feesten richtte zich op belangrijke gebeurtenissen in het leven van de Heer: Kerstmis, Pasen, de Gedaanteverandering en Pinksteren. Andere feesten richtte zich op een bepaalde leer van ons geloof, zoals Zondag Drie-eenheid en Kruisverheffing. En er zijn feesten waarin wij bepaalde aspecten vieren van wie Jezus is, zoals het feest van de Goddelijke Barmhartigheid en het feest van het heilig Hart van Jezus. Deze feesten herinneren ons eraan dat de weg naar God altijd open is. Het is Gods manier om ons uit te nodigen om naar Jezus te komen en zijn liefde te ervaren.

Er was al sprake van devotie tot het heilig Hart in de 11e eeuw. In de 16e eeuw was een afbeelding van Jezus’ Hart, doorstoken door een lans en omgeven met een doornenkroon een geliefde afbeelding. En dat was vooral te danken aan de prediking van de franciscanen en de jezuïeten. Maar de grootste impuls ging uit van een nederige zuster, de heilige Margaretha Maria Alacoque, die leefde van 1647 tot 1690. In een reeks van visioenen vroeg Jezus aan Margaretha Maria haar helpen om te komen tot een speciale feestdag ter ere van zijn Hart. En het was in 1856 dat paus Pius IX deze feestdag instelde, de vrijdag na het feest van het Allerheiligste Sacrament, als een feestdag voor de universele Kerk.

Het feest van vandaag is zowel een uitnodiging als een herinnering. Jezus nodigt ons uit om binnen te komen in zijn Hart. Hij nodigt ons uit om onszelf te verliezen in zijn liefde en om te ontdekken de kracht van zijn Hart, die onze wonden kan genezen, onze hoop verlevendigen en die ons kan beschermen tegen angst. Hij nodigt ons uit om opnieuw te ontdekken hoe sterk zijn liefde voor ons is. Niets kan zijn liefde voor ons uitdoven, zelfs niet onze zonden en onze onwaardigheid.

Laten wij vandaag dus zijn uitnodiging aannemen. Richten wij onze ogen op Jezus’ heilig Hart. Laten wij zijn liefde overvloeien in ons eigen hart en ons verheffen tot de hemel.