Preekje op 15-04-2021, donderdag na de 2e zondag van Pasen

Preekje op 15-04-2021, donderdag na de 2e zondag van Pasen

Openingswoord

Allemaal welkom. Vandaag zegt Jezus in het evangelie tegen Nikodemus, dat hij die van boven komt, die staat boven allen.

Wel, strikt genomen zijn wij, mensen, van nature niet van boven, maar van beneden. Door het doopsel echter en door de andere sacramenten, die wij hebben ontvangen, mogen wij gerust zeggen, dat wij nu ‘van boven’ zijn. Diep in ons mens-zijn zijn wij zozeer veranderd, vergoddelijkt, dat de eeuwigheid in ons al is begonnen. Net als Jezus zijn wij kinderen van God, zonen en dochters van de eeuwige Vader. Het is wel zaak, dat wij over deze kostbare schat waken, zodat wij haar altijd behouden.

Volgens Johannes, de evangelist, heeft Jezus gezegd, dat hij die van boven is, die staat boven allen. Wij kunnen ook zeggen: die staat boven alles en allen. In die zin, dat wij onze innerlijke vrede door niets en niemand moeten laten verstoren.

Sommige mensen kunnen ons met hun gedrag en hun uitspraken wel pijn en verdriet doen, wij kunnen lijden onder bepaalde gebeurtenissen, maar diep in ons hart zou de vrede altijd bewaard moeten blijven, omdat wij weten, dat God altijd van ons houdt. En wij kunnen zelfs zeggen, dat hoe erger dingen ons overkomen, hoe dichter God tot ons zal naderen om ons bij te staan.

Wat zal Hij dicht bij de apostelen zijn geweest. Ondanks het duivelse plan van de joodse overheid om de apostelen vanwege hun vrijmoedig optreden te doden, gaan zij door met hun verkondiging en stelden er een eer in omwille van de Heer smaad en lijden en dood te mogen ondergaan. Op zulke momenten herinnerden zij zich en brachten in praktijk de woorden van hun en onze Heer: “Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel” (Matteüs 5, 11-12).

Leven wij als mensen ‘van boven’, als mensen die anderen doen denken aan God en aan het Koninkrijk van de hemel.