Actie Kerkbalans 2023 (toespraak in de kerk)

Actie Kerkbalans 2023 (toespraak in de kerk)

Beste parochianen, het thema van de actie is: ‘Geef vandaag voor de Kerk van Morgen.’

Vorig jaar stond ik hier en was het Corona virus nog volop onder ons. Nu sta ik hier en is er een oorlog gaande tussen Rusland en de Oekraïne, is er sprake van een energiecrisis en hebben we te maken met klimaatveranderingen een stikstofprobleem, oplopende rente en een enorme inflatie. Dit heeft heel veel impact op ons allemaal.

Dit betekent ook voor onze parochie veranderingen, zo staat de thermostaat in de kerk nog maar op 15 graden Celsius.

Maar zoals onze ex penningmeester Egbert Klaassen het zo mooi verwoorde het is gelukkig hartverwarmend om te zien dat er binnen de Dionysiusparochie allemaal hele mooie projecten plaatsvinden.

Al deze nieuwe omstandigheden bieden echter ook nieuwe uitdagingen en kansen waar we op in kunnen spelen om ons alvast voor te bereiden op onze gezamenlijke toekomst.

We zijn gelukkig een levendige en gezonde parochie met vele vrijwilligers die deze parochie ook zo bijzonder maakt.

Er zijn afgelopen jaar nieuwe projecten opgestart, onder andere de Parochieavonden die door jong en oud en ook door nieuwe parochianen goed worden bezocht. Tijdens deze avonden wordt er verdieping in ons geloof aangeboden, er vindt een muzikale aanbidding plaats en tot slot een gezellig samen zijn.

Ook hebben we ons Parochieblad Dionysius in Beeld in een nieuw jasje gestoken, in kleur tegenwoordig zodat we onze parochianen nog beter kunnen laten zien wat er allemaal plaatsvindt binnen onze parochie. We communiceren ook, op de moderne wijze via de digitale wekelijkse nieuwsbrief en via de vertrouwde Dionysiuswebsite.

Als we naar boven kijken in de kerk zien we de nieuwe Led verlichting die is aangebracht. Hiermee besparen we op de energiekosten. Gelukkig zijn er in het verleden al 120 zonnepanelen op het kerk dak aangebracht. Op dit moment zijn we druk aan het kijken hoe we het gasverbruik verder kunnen gaan reduceren.

Via ons geloof zoeken we de verbinding, dit is erg belangrijk voor de toekomst. We willen ons geloof doorgeven aan de volgende generatie. We zijn een levendige en gezonde parochie en dat willen we zo houden. Daarom wil ik u deze actie Kerkbalans 2023 van harte aanbevelen.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’

We hopen dat u allemaal mee zult doen aan deze actie en onze kerk een warm hart toedraagt.

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!

Namens de projectgroep Actie Kerkbalans

Margot van der Kemp