Actie Kerkbalans 2024 (toespraak in de kerk)

Actie Kerkbalans 2024 (toespraak in de kerk)

Kerkbalans 2024

Beste parochianen, het thema van deze actie is:

‘Geef vandaag voor de Kerk van Morgen’

Vorig jaar stond ik hier en was er een oorlog gaande tussen Rusland en de Oekraïne, helaas is dat nu nog steeds het geval. Nu is er ook nog een oorlog gaande tussen Israël en de Palestijnen/Hamas in Gaza. Laten we samen bidden voor een oplossing. Dat de mensen weer vrede sluiten met elkaar. Geweld is nooit het antwoord op de vraag of de ander er mag zijn.

Onze samenleving is veel individualistischer geworden. We leven vaak allemaal in onze eigen ‘bubbel’ en het lukt ons steeds minder om elkaar in het oog te houden. We zien dan ook steeds meer eenzame mensen om ons heen.

Al deze nieuwe omstandigheden bieden echter ook nieuwe uitdagingen en kansen waar we als kerk op in kunnen spelen om ons alvast voor te bereiden op onze gezamenlijke kerkelijke toekomst.

De zichtbaarheid van onze kerk is nu extra belangrijk geworden. De kerk is vaak het ijkpunt in de omgeving. Zo ook voor onze Dionysiuskerk, in het donker zien we het verlichte kruis (op dit moment helaas ietsje minder, we zijn in afwachting van de nieuw bestelde lampen) en de klokken op de kerktoren al mooi vanuit de verte opduiken aan de Middenweg. Een heel vertrouwd en zichtbaar beeld.

Het tezamen komen in onze kerk is erg belangrijk. Elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. In de kerk kunnen we delen wat er gebeurt in ons leven met God en met mede parochianen.

Een moment van stilzijn voor God, dit is vaak zeer welkom in ons drukke leven. Ook het koffie drinken na afloop van de dienst is een belangrijk onderdeel van het samen kerk zijn. Dat we samen zorgen voor de mensen die het slecht hebben in de kerk en daarbuiten.

Onze PCI heeft sinds kort een geheel nieuw Bestuur. Heel fijn!

Ook hebben we onlangs als parochie weer deelgenomen aan de inzamelingsactie voor de Voedselbank. Onder andere door de verkoop van zelfgemaakte kaarten in onze kerk en kerstdecoraties voor dit goede doel.

Het samen zingen werkt samenbindend en geloof versterkend. Het is mooi om te zien en natuurlijk te horen dat het Dionysiuskoor een nieuwe dirigent/organist heeft. We vormen een levendige parochie waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden. We zijn dan ook erg blij met ons Pastorale Team, alle vrijwilligers en kerkbezoekers.

Niemand kan gemist worden! Ook het feit dat zij zich na hun pensioengerechtigde leeftijd nog volop in willen zetten voor onze Dionysiusparochie.

We zijn gelukkig een levendige en gezonde parochie met vele vrijwilligers die deze parochie ook zo bijzonder maakt.

Er is afgelopen jaar een Tuin-werkgroep opgestart die samen op afgesproken zaterdagochtenden aan de slag gaan in onze verschillende tuinen en, indien nodig, op de begraafplaats. Een geweldig initiatief!

Ook nieuw: in plaats van één grote vrijwilligersavond worden nu verschillende mini-vrijwilligersfeestjes georganiseerd. Zo is er meer tijd en aandacht voor elkaar, wensen, noden en de gang van zaken kunnen gemakkelijker besproken worden. Zo blijft onze parochie groeien en zich ontwikkelen.

Via ons geloof zoeken we de verbinding, dit is erg belangrijk voor de toekomst. We willen ons geloof doorgeven aan de volgende generatie.

Zo wordt er op dit moment iedere zondagochtend tijdens de mis een Tiener Woord Dienst gehouden, vele enthousiaste tieners hebben we hier al mogen verwelkomen.

We zijn een levendige bloeiende en gezonde parochie en dat willen we zo houden. Daarom wil ik u de actie Kerkbalans 2024 van harte aanbevelen.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Een kerkelijke toekomst, dat doen we samen.

We hopen dat u allemaal mee zult doen aan deze actie en onze kerk een warm hart toedraagt.

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!

Namens de projectgroep Actie Kerkbalans

Margot van der Kemp