Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Uit de geschriften van de priester Ludolfus van Saksen († 1378)

Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij

Niemand van u mag zijn gebed voor minderwaardig houden, omdat ook de Heer tot wie wij bidden, het niet geringschat. Maar Hij zal geven ofwel wat wij vragen, ofwel wat Hij beter acht. De Heer heeft zijn leerlingen dikwijls tot het gebed aangespoord en dikwijls heeft Hij door zijn eigen voorbeeld zijn goedkeuring eraan gegeven. En Hij heeft hun hiertoe zeer vele gelijkenissen verteld, om ons van de kracht van het gebed te overtuigen. De kracht ervan is immers onvergelijkelijk en kan al het goede en heilzame verkrijgen en al het kwade en schadelijke weren. Als u derhalve met geduld tegenslag wilt verdragen, bid dan. Als u meester wilt worden over uw ongeordende neigingen, bid. Als u de listen van de satan wilt herkennen en zijn valstrikken vermijden, bid.

Wanneer u blij van hart in de dienst van God wilt leven en niet ten prooi wilt vallen aan ellende en verdriet, bid. Als u de muizenissen van ijdele gedachten wilt ontvluchten, bid. Als u uw ziel wilt voeden met heilige en goede gedachten en verlangens, gloed en toewijding, bid. Als u uw hart door moedige besluitvaardigheid en door een stellig voornemen in Gods welbehagen wilt bevestigen, bid. Als u uw fouten wilt uitbannen en getooid wilt gaan met deugden, bid. Als u tot de contemplatie wilt geraken en u wilt verheugen in de tedere omarming van de Bruidegom, bid.

Als u de hemelse zoetheid en andere grote daden van God wilt proeven, bid. Kortom: in elke nood is het gebed belangrijk. Het verjaagt van ons de kwade geesten en roept de goede geesten tot ons.