31-05-2022, dinsdag, Maria Visitatie/Bezoek – H. Mis om 09.00 uur

31-05-2022, dinsdag, Maria Visitatie/Bezoek – H. Mis om 09.00 uur

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Moeder Gods bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken.

Op de laatste dag van de Mariamaand gedenkt de Kerk het bezoek dat de heilige Maagd Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Het is de evangelist Lucas die het verhaal van deze ‘visitatie’ heeft opgetekend. Deze beroemde bijbelpassage (Lc.1,9-56) is veelvuldig door kunstenaars verbeeld.

Beiden zwanger

Het verhaal gaat als volgt: Maria en Elisabeth zijn beiden zwanger geworden. Maria is in verwachting van Jezus, Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth erkent als één van de eersten de bijzondere positie van Maria in Gods plan. Vandaar dat zij in de katholieke traditie als heilige wordt vereerd.

‘Gij zijt de gezegende onder de vrouwen’

De woorden die Elisabeth tot haar nicht sprak zijn beroemd. Een gedeelte daarvan vormt het tweede deel van het Weesgegroet:

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra ik uw groet hoorde, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar van Godswege is gezegd.”

Lees verder bij KRO/NCRV