Preekje op 05-02-2021, vrijdag in week 4 door het jaar 1

Preekje op 05-02-2021, vrijdag in week 4 door het jaar 1

Openingswoord

Of wij nu geboren zijn in het katholieke geloof of dat wij op latere leeftijd er ons toe bekeerd hebben, wij hebben in onze omgeving waarschijnlijk allemaal mensen, die ons inspireren en aanmoedigen om katholiek te leven. En dat is heel goed en belangrijk.

Paus Franciscus beschreef het ooit met deze woorden: “Het is door een ononderbroken keten van getuigen, dat wij het aangezicht van Jezus kunnen zien. Maar hoe is dat mogelijk? Mensen leven altijd in relaties. Wij komen van anderen, wij behoren tot anderen, en onze levens zijn nauw verbonden met anderen” (In het licht van het geloof, 38).

De lezing van vandaag uit de brief aan de Hebreeën noemt een aantal zaken, die te maken hebben met deze invloed op ons leven.

Ten eerste, laten wij van tijd tot tijd denken aan die mensen, die onderdeel hebben uitgemaakt van onze eigen ononderbroken ketting van getuigen. Dat kan een parochiepriester zijn wiens getuigenis ons door de jaren heen heeft geraakt; het kan gaan om een favoriete paus of een heilige met wie wij een klik hadden. Het kan onze ouders betreffen of een buurman, die ons bemoedigde door zijn leven met ons te delen. Wie het ook zijn, herinneren wij ons de indruk, die zij op ons hebben gemaakt. Wat was het in hun getuigenis, dat ons geloof heeft doen groeien of ons vertrouwen op de Heer heeft doen toenemen? Laten wij op een of andere manier deze mensen nog eens bedanken door hen te bezoeken of – als zij al bij God zijn – door voor hen te bidden.

Ten tweede, volgen wij hun geloof na. Wij herinneren ons hoe zij op bepaalde punten ons geloof hebben beïnvloed. Misschien was het hun gebed, dat grote indruk op ons maakte. Volgen wij dat gebed dan na. Of het was de nederige dienstbaarheid naar hun medemensen toe, dat ons beïnvloedde. Zijn wij dan ook dienstbaar. Wij zullen merken, dat het navolgen van hun geloof ook onszelf tot een inspiratiebron voor anderen maakt.

Dit is hoe het geloof werkt: wij hebben allemaal invloed op elkaar. Zoals ons leven is gevormd door mensen, die ons inspireerden, zo kunnen wij een schakel worden in de keten van getuigen van iemand anders. Zo is het Evangelie verspreid, en zo gaat de Kerk door met groeien.