De drie monniken en de duivel

De drie monniken en de duivel

Het heden is de enige tijd waarin God ons Zijn genade schenkt en wij met Hem kunnen samenwerken om Zijn wil te volbrengen

De duivel verscheen aan drie monniken en zei tegen hen: als ik jullie de macht gaf om iets uit het verleden te veranderen, wat zou je dan veranderen?

De eerste van hen, iemand met grote apostolische vurigheid, antwoordde: “Ik zou u beletten Adam en Eva in zonde te doen vallen, opdat de mensheid zich niet van God zou kunnen afkeren.”

De tweede, een man vol barmhartigheid, zei tegen hem: “Ik zou u van God afhouden en gij zult uzelf eeuwig verdoemen”.

De derde was de eenvoudigste en in plaats van op de verleider in te gaan, ging hij op zijn knieën, maakte het teken van het kruis en bad, zeggende: “Heer, bevrijd mij van de verleiding van wat kon zijn en niet was.”

De duivel, die een gierende kreet slaakte en sidderde van pijn, verdween.

De twee anderen, verbaasd, zeiden tot hem: “Broeder, waarom heb je zo gereageerd?”

Hij antwoordde: “Ten eerste: wij mogen NOOIT met de duivel in dialoog gaan. Ten tweede: NIEMAND ter wereld heeft de macht om het verleden te veranderen. Ten derde: Satans BELANG was niet om onze deugdzaamheid te bewijzen, maar om ons in het verleden gevangen te houden, zodat wij het heden verwaarlozen, de enige tijd waarin God ons Zijn genade schenkt en wij met Hem kunnen samenwerken om Zijn wil te volbrengen”.

Van alle demonen is de demon die de meeste mensen grijpt en hen belet gelukkig te zijn, die van “Wat had kunnen zijn en niet was.”

Het verleden wordt overgelaten aan de Barmhartigheid van God en
de toekomst aan zijn Voorzienigheid. Alleen het heden ligt in onze handen. “Leef in het moment.”