Preekje op 28-08-2020, vrijdag in de 21e week door het jaar 2

Preekje op 28-08-2020, vrijdag in de 21e week door het jaar 2

Augustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. Vierendertig jaar lang was hij een voorbeeld voor zijn gelovigen, die hij onderrichtte door zijn talrijke preken en geschriften, waarin hij ook tegen de dwalingen van zijn tijd krachtig optrad en de geloofsleer op een knappe wijze verduidelijkte. Hij stierf in het jaar 430.

Jezus Christus heeft in de loop van zijn openbare leven verschillende gelijkenissen verteld en ze zijn vaak bedrieglijk eenvoudig, een kind kan ze begrijpen, en toch hebben ze een onvoorstelbare diepte, heiligen en mystici genieten er altijd volop van.

Net als een ui heeft zo’n gelijkenis verschillende lagen en iedere keer als wij er een nieuwe laag afpellen kunnen wij tot een diepere betekenis komen.

De gelijkenis van vandaag over de tien maagden vormt geen uitzondering. Jezus Christus vertelde dit verhaal om mensen te helpen nadenken over wat nodig is om het Koninkrijk van de Hemel binnen te kunnen gaan. Dat binnengaan is vaak onverwacht, waarschuwt Jezus Christus zelf, en omdat de vijf dwaze maagden niet voorbereid waren, konden zij niet binnenkomen.

Wij kunnen uren besteden aan het exact ontleden van alle symboliek in deze gelijkenis, maar in de kern is de boodschap eenvoudig, maar ook uitdagend: wees altijd voorbereid, zorg dat je altijd olie bij de hand hebt.

En toch gebeurt het ergens gemakkelijk, dat mensen hun olie iedere keer weer vergeten. Want ze komen iedere dag 10 minuten te laat op het werk. Ze maken wel altijd tijd om naar de televisie te kijken, maar dikwijls is er niet voldoende tijd voor gebed. Dit kunnen diepingewortelde gewoontes zijn en iedere keer als mensen eraan toegeven worden zij een beetje meer egocentrisch en wordt hun vermogen om God en de mensen lief te hebben minder.

Mensen kunnen natuurlijk zeggen, dat hun baas met betrekking tot die 10 minuten wel erg veeleisend is in plaats van dat zij zichzelf de schuld geven. Ze kunnen ook 10 minuten eerder van huis vertrekken, desnoods 10 minuten eerder opstaan. Ze kunnen altijd wel een smoes verzinnen voor hun gebrek aan tijd voor gebed. Zo is het misschien ook gebeurd, dat de vijf dwaze maagden hun schuld niet toegaven en in plaats daarvan de schuld gaven aan de vijf wijzen, die niet met hen wilden delen.

Dit is een soort geestelijke blindheid en onwil om te veranderen en dat kan mensen ervan weerhouden om dichter bij Jezus Christus en bij elkaar te komen.

Wat moeten wij doen om onze fles met olie gevuld te houden? Misschien voor deze of gene gelegenheid onze wekker wat vroeger zetten. Misschien kunnen wij een avond in de week geen televisie kijken, zodat wij flink wat tijd hebben om te bidden, om God te danken en om Hem om nieuwe zegeningen te vragen voor mensen die in grote nood verkeren. Het is zo nodig.

De mogelijkheden om aan nieuwe olie te komen variëren van persoon tot persoon en van dag tot dag. Belangrijk is, dat wij een manier vinden om ons leven op God te richten, zodat Hij ons kan blijven vullen met de olie van zijn genade … omdat wij nooit weten wanneer Jezus komt om ons mee te nemen.