Actie Kerkbalans (woord van onze secretaris)

Actie Kerkbalans (woord van onze secretaris)

Als secretaris van het Parochiebestuur en voorzitter van de Werkgroep Actie Kerkbalans van onze Dionysiuskerk, vraag ik graag uw aandacht voor het volgende: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een wel heel treffend thema voor de Actie Kerkbalans van dit jaar. Wie had kunnen bedenken, bij het kiezen van dit thema, dat we door een wereldwijde epidemie, het coronavirus, zouden worden getroffen?

De Actie Kerkbalans 2021 is nu belangrijker dan ooit. Want, helaas, komt er beduidend minder geld binnen, omdat collecteren in de kerk niet is toegestaan; en omdat er, helaas, geen ‘gewone’ vieringen gehouden mogen worden: dertig mensen mogen immers maar samenkomen in de kerk. Creativiteit en veerkracht zijn dus heel belangrijk. Pastoor Frank en Diaken Eelke zijn vanaf het begin van de pandemie hard, veerkrachtig en creatief te werk gegaan in onze kerk. Alle vieringen, gebedsmomenten, uitvaarten en huwelijken waren, en zíjn, via de livestream te volgen. Hiervoor werden een nieuwe camera, geluidsboxen, microfoon en versterker aangeschaft om de beeld- en geluidskwaliteit zo goed mogelijk te maken.

Het Familiekoor de Greeuw zingt nog altijd tijdens één van de vieringen op zondag. Onze parochie boft maar met deze muzikale familie die, omdat zij op één adres wonen, als gezin mogen zingen. De andere koren mogen, volgens de RIVM-regels, op dit moment maar met vier koorleden zingen. We hebben dus, tijdelijk maar gelukkig, ook een Dionysiuskwartet en een Spiritkwartet. Deze kwartetten zetten zich ook van harte in. De gezangen van onze drie minikoren geven de eredienst iets extra’s. Veel dank voor alle inzet en bereidheid iets méér te doen voor onze lijfelijk aanwezige parochianen en voor onze, via de livestream vierende, medeparochianen én mensen van buiten onze parochie, in deze coronatijd!

Als parochie zien we naar elkaar om, en in de toekomst blíjven we naar elkaar omzien, zowel online als fysiek, binnen de gestelde richtlijnen. Het is ook belangrijk om in deze coronatijd om te zien naar de eenzame, alleenstaande mensen om ons heen. Stel je open en kijk wat binnen de gestelde regels mogelijk is. We doen het samen!

Het is een heel bijzondere periode in ons leven. Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allemaal. Het heeft de wereld in zijn greep, we kunnen samen ook bídden voor een snelle en goede afloop. Terugkomend op de Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’; allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage van het afgelopen jaar, waarmee u de Dionysiusparochie heeft gesteund. Zo stelt u de mensen van onze kerkgemeenschap in staat om haar belangrijke taken voort te zetten: het verbinden van mensen, het creëren van nog méér gemeenschap, en het ervaren van Gods liefde voor iedere mens. We hopen en rekenen ook dit jaar weer heel graag op uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans 2021!

Margot van der Kemp