Aantal katholieken stijgt wereldwijd, behalve in Europa

Aantal katholieken stijgt wereldwijd, behalve in Europa

Uit Vaticaanse jaarcijfers blijkt dat er in 2021 ongeveer 18 miljoen katholieken zijn bijgekomen in de wereld. Europa is het enige werelddeel dat negatieve cijfers schrijft. Het aantal geestelijken is juist licht afgenomen.

De cijfers zijn afkomstig uit het Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021, een rapport dat de Heilige Stoel jaarlijks uitvaardigt. In totaal zijn er ongeveer 1,378 miljard katholieken, wat neerkomt op ruim zeventien procent van de wereldbevolking. Dat aandeel is de afgelopen jaren vrijwel onveranderd gebleven, meldt het Vaticaanse dagblad L’Osservatore Romano. In 2020 stond de teller op 1,360 miljard katholieken.

Grote verrassingen tonen de cijfers niet ten opzichte van 2020. Het aantal katholieken in Europa blijft dalen, terwijl in de andere werelddelen een stijging merkbaar is. In alle werelddelen blijft het aandeel katholieken in de totale bevolking ongeveer gelijk. Noord- en Zuid-Amerika, waar meer dan de helft van de mensen katholiek is, blijven koploper, terwijl in Azië het aandeel katholieken met slechts 3,3 procent relatief laag is vanwege de dominantie van andere wereldreligies, zoals het boeddhisme, het hindoeïsme en de islam.

Afrikaanse groei

Ook de verhoudingen binnen de wereldkerk blijven dezelfde bewegingen tonen als in eerdere jaren. Een steeds groter deel van de katholieken is Afrikaans: in 2020 woonde nog 18,9 procent van de katholieken op dat continent, terwijl dat in 2021 al 19,3 procent is. Afname is te vinden aan de kant van Europa en de beide Amerika’s.

Priesterverdeling niet in verhouding

In 2021 blijken er iets minder geestelijken te zijn dan in het jaar daarvoor: het Annuarium stelt een lichte afname van 0,39 procent vast. In 2021 telde de Kerk 462.388 geestelijken. Hoewel het totale aantal geestelijken daalde, kwamen er wel meer permanent diakens bij: hun aantal steeg met 541.

Vooral in Afrika en Azië kwamen er veel priesters bij. De wereldwijde verdeling is echter nog altijd niet in verhouding tot het aantal gelovigen: het grootste deel van de priesters woont namelijk in Europa.