Ziekentriduüm 2022 in Heiloo

Ziekentriduüm 2022 in Heiloo

Een triduüm is een moeilijk Latijns woord. Het is letterlijk en in zijn oorspronkelijke betekenis een periode van drie dagen. In Rooms Katholieke zin is het een kerkelijk Viering, die zich over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt. Een dergelijke driedaagse viering kent een afwisseling van gebeden, gezangen en overwegingen, met als hoogtepunt elke dag een eucharistieviering.
Wanneer een dergelijke driedaagse viering speciaal bestemd is voor zieke en oudere mensen, die vaak niet meer elke zondag naar de kerk kunnen komen, spreekt men van een “Ziekentriduüm”.

Klik hier om verder te lezen.