Preekje op 13-11-2020, vrijdag in de 32e week door het jaar 2

Preekje op 13-11-2020, vrijdag in de 32e week door het jaar 2

Stellen wij ons leven voor, dat wij onlangs getrouwd zijn met de man of vrouw van onze dromen. Een tijdje daarna moeten wij echter weg voor een zakenreis naar een ander werelddeel, 3 weken lang. Wij houden van ons werk en wij kijken uit naar de ontmoetingen, die wij met onze klanten zullen hebben. Ons bedrijf stuurt ons naar een mooie locatie en we hebben ook wel wat vrije tijd om de omgeving te gaan bekijken. Wij verblijven in een luxueus hotel met een goed restaurant. Maar toch, terwijl wij van de reis en van ons verblijf genieten, kijken wij tegelijkertijd ernaar uit om weer thuis te zijn bij onze geliefde.

Deze vergelijking kan ons helpen om de woorden van Jezus over zijn terugkomst, de dag van de Mensenzoon, te begrijpen. Als gelovigen zijn ook wij op een soort zakenreis. We zijn uitgenodigd om mee te helpen aan de uitbouw van het Koninkrijk van God. Het is een goed en belangrijk werk en zeer de moeite waard, ook voor onszelf. En toch, het belangrijkste is dat wij uiteindelijk thuiskomen, bij de Heer. Dat is waar wij ten diepste naar verlangen.

Het enige verschil in deze vergelijking is het element van de verrassing. Wij weten wanneer de zakenreis eindigt en wij dus weer naar huis gaan. Maar wij weten niet wanneer de reis van ons leven zal eindigen. En wanneer dat moment zal zijn gekomen, zullen wij geen tijd meer hebben om onze koffers te pakken. Dus, hoe belangrijk ons werk voor de Heer ook is, hoe veel plezier wij er ook in vinden, een deel van ons zal altijd klaar moeten staan om Hem bij zijn plotselinge komst te kunnen begroeten.

Hoe kunnen wij ons richten op Jezus terwijl wij toch ook hier op aarde ons werk moeten doen!? Niet door ons als wereldvreemde mensen op te stellen en door al het aardse te negeren. Want of wij nu aan het werk zijn of wij bidden in een kerk of in een klooster, wij hebben altijd de mogelijkheid om de Heer te eren en te prijzen. Het is maar een kwestie van perspectief: hoe kijken wij tegen de dingen aan?

Een heel goed perspectief is te bedenken, dat het niet uitmaakt wat voor werk wij aan het doen zijn, als wij maar niet vergeten, dat wij het nooit alleen doen. De Heer is altijd bij ons. Samen met God werken wij eraan om de wereld klaar te maken voor de Wederkomst van de Heer. Wij voorzien in de noden van ons gezin en van de familie. En tegelijkertijd kunnen wij mensen om ons heen laten zien hoe mooi het is om te leven volgens het evangelie van Jezus. Wij kunnen onze dagelijkse plichten ten uitvoer brengen en tegelijkertijd de Heer verheerlijken.