Preekje op 04-09-2020, vrijdag in de 22e week door het jaar 2

Preekje op 04-09-2020, vrijdag in de 22e week door het jaar 2

Jezus eindigt het evangelie met te zeggen, dat niemand die oude wijn heeft gedronken jonge wenst. Hij zal zeggen: de oude is best.

Veel Farizeeën in de tijd van Jezus hielden van de tradities van hun voorvaderen. De gedachte, dat er iets nieuws of iets anders zou komen, stoorde hen. Zij vroegen aan Jezus waarom Hij niet dezelfde dingen deed, die zij deden, de dingen die zij, de joden, altijd hadden gedaan.

Aan de ene kant was er natuurlijk niets verkeerds aan wat de Farizeeën deden. Zij hielden hun vasten, gaven tienden van hun inkomsten weg en zij baden. Zij kenden de heilige Schrift. En onderhielden de Sabbat en de andere heilige dagen. Zij vermeden alles en iedereen, die zij als onrein beschouwden, want zij wilden er niet door besmet worden. Zij waren goede en trouwe joden. Wat kon daar in hemelsnaam verkeerd aan zijn?

Objectief gezien was er misschien niets verkeerds aan. Maar Jezus kwam een nieuwe boodschap prediken. En de Farizeeën konden deze nieuwe boodschap niet omarmen. Jezus kwam met een boodschap van vervulling: De tijd is gekomen! Het Koninkrijk van God is onder jullie! De langverwachte Bruidegom is onder jullie aanwezig!

Maar sommige mensen in het jodendom waren zo gewend geraakt aan het wachten, eeuwen lang, zij vonden het zoals het nu was goed genoeg, zij konden het nieuwe niet aanvaarden, zij sloten zich af voor de boodschap die hun leven kon veranderen.

Wij, zoals we hier aanwezig zijn, hebben onze levens behoorlijk door Jezus laten veranderen. En we zouden Hem vandaag weer eens bijzonder kunnen bedanken voor alles wat Hij voor ons en onze dierbaren heeft gedaan.

Maar wij moeten toch altijd de mogelijkheid openhouden, dat Jezus ons leven nog meer wil vernieuwen en veranderen! Bijvoorbeeld, wij kunnen ons zonder meer neerleggen bij een ziekte, die ons of een ons dierbare medemens overkomt, maar we zouden die ziekte ook kunnen opofferen voor het geestelijk welzijn van onze familie en vrienden, van de parochie, en wij mogen ook bidden en smeken, dat die ziekte van ons wordt weggenomen, dat er een wonder gebeurt.

Het is uiteraard heel goed, dat wij niet moorden en stelen en bedriegen, maar de heilige Geest heeft de macht en de kracht en de wil om ons innerlijke leven nog meer te zuiveren, op een hoger niveau te brengen door ons bijvoorbeeld te bevrijden van allerlei ongewenste verlangens.

Het lijkt goed genoeg om hier bij de heilige Mis aanwezig te zijn, maar de hemel wil eigenlijk, dat wij ons innerlijk zo veel mogelijk weten te verenigen met dit offer van Jezus, met dit grote feestmaal.

Jezus maakt alle dingen nieuw! Gaan wij dus op zoek naar dit nieuwe leven! Vragen wij Hem erom! Beperken wij ons christelijke leven niet tot het doen van enkele goede dingen en het vermijden van het kwade. God heeft zoveel meer, dat Hij ons wil geven. Hij wil ons in zijn Naam zoveel meer laten bereiken.

Laten wij de deur van ons hart wijd voor God openen. Ook al is de oude wijn best, laten de heilige Geest ook vragen om een glaasje nieuwe wijn. We zullen er verbaasd over staan hoe goed ook die nieuwe wijn kan smaken!