Overweging op 02/03-04-2021 in de tehuizen, ‘paaswake’, jaar B, Johan Gierlings

Overweging op 02/03-04-2021 in de tehuizen, ‘paaswake’, jaar B, Johan Gierlings

Overweging

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn.

Vandaag staan we stil in deze viering bij Pasen, dit is onze Paaswake. Het gaat over de grote gebeurtenissen in het leven van Jezus, over verraad, kruisiging, dood en leven. Het gaat ook over de schepping en de uittocht uit Egypte, situaties waarin iets wat dood was tot leven komt.  Wat heeft Paasmorgen ons vandaag te zeggen?

Het begint al bij de eerste lezing uit het boek Genesis.

Het begint groots. De schepping van Hemel en aarde: een groots spektakel, uit het niets, uit een situatie van dood, wordt leven geschapen. Hij mat de wateren van de zee in zijn hand, staat in een psalm. Hij schiep de sterren. Tegenwoordig wordt er steeds meer bekent over de geboorte van sterren. Ontzagwekkend. Onmetelijke afstanden grootse krachten en gasmassa’s die verdichten en samen een zon vormen. En dan lezen we: ‘God sprak en het was er’.

Het lijkt erop dat God laat zien:  als jullie denken dat iets onmogelijk is, kijk dan maar eens wat ik gedaan heb.

Was dit onmogelijk voor God? Op vakantie keek ik als jongetje op een mooie zomernacht naar de sterrenhemel en een oom legde wat uit over de grote en kleine beer en de poolster en ik keek daar met verwondering naar, dit was zoveel groter als ikzelf. Het vulde me met ontzag, misschien herkent u dit. ‘Wat heeft God dit mooi gemaakt’, dacht ik bij mezelf.

Vervolgens komen we bij de tweede lezing: De uittocht uit Egypte. Weer een situatie van dood waarin leven komt. De Israëlieten werden achtervolgd en ze begonnen te mopperen. ‘Waarom laat u ons hier sterven we hadden beter in Egypte kunnen blijven’. Ze zien alleen het probleem de zee voor hun en de vijand achter hun. Heel begrijpelijk, zoals wij ook wel eens klem kunnen zitten in een situatie.  je kunt niet voor of achteruit. En dan zegt God tegen Mozes: ‘hef je staf op’ en er gebeurt een wonder de zee splijt en ze kunnen er veilig doorheen en de vijand komt om en wordt door het water verzwolgen.

In de film the Ten Commandments is dat treffend in beeld gebracht.

Weer de vraag, was dit voor God onmogelijk? Voor mensen wel voor God niet. Hij brengt in een situatie van dood, weer leven.

Dan het evangelie: de vrouwen komen bij het graf en onderweg  vragen ze zich af: ‘wie zal de steen voor ons wegrollen’. Ze hebben het over ‘het probleem’. Misschien wordt die steen wel steeds groter in hun gedachten, zoals wij dat ook wel eens kunnen hebben dat als je over een probleem nadenkt dat het steeds groter lijkt te worden.

En dan komen ze aan, en blijkt de steen al weggerold te zijn. ‘Het probleem’ is al opgelost. Maar gelijk is er een nieuwe vraag: ‘waar is is het lichaam van Jezus?’ Het is weg en er zit een man in een wit gewaad, een boodschapper, een engel, die zegt: ‘die jullie zoeken die is hier niet: Hij is verrezen’. Hij is niet dood Hij leeft!

Voor God is niets onmogelijk.

Geloven wij dat ook? Dat de God die Hemel en Aarde schiep, dat de God die het volk Israël door de zee leidde en de vijanden versloeg, een wonder deed?

En kunnen wij geloven, dat deze God, Jezus uit de dood op liet staan?  Wat betekent dat geloven voor ons? Misschien denkt u wel ‘wat kan ik daar nu mee?’ Een voorbeeld: Ik ken een pastoor die van zichzelf zegt dat Hij diep gelovig is, maar hij heeft tinitus, een piep in zijn oor. Hij lijdt daar heel erg onder en ondanks dat hij veel gebeden heeft om genezing is dat oorsuizen niet weggegaan, hij moet ermee leven. Toch zegt hij ‘ik geloof dat voor God niets onmogelijk is, uiteindelijk gaat het erom dat als wij met God gestorven zijn Hij ons op laat staan uit de dood’. Hij heeft dus hoop, ook door deze Bijbelverhalen, ze geven hem hoop, dat het ooit beter zal worden. Dit getuigenis sprak me aan, u misschien ook, dat plaatst een en ander in perspectief. Voor God is niets onmogelijk, maar dat zien we niet altijd direct terug in ons eigen leven, maar door de Bijbelverhalen mogen we hoop hebben. En mogen we geloven, dat Hij uit een situatie van dood, leven schept. Zoals psalm 86 zegt: ‘uit het dodenrijk trok hij mij omhoog’ Dat lijkt al heel erg op een verrijzenis.

Net als de apostel Paulus. Hij zegt: ‘Door de doop in Zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden’.

Op Goede vrijdag werd Jezus voor ons gekruisigd voor onze zonden. Door onze doop zijn wij mee met Christus gestorven. Christus is verrezen op de paasmorgen, en wij zullen met hem verrijzen. Uit onze dood zal God leven scheppen. Gelooft u dat voor God niets onmogelijk is? Gelooft u dat u eeuwig leven in u heeft door uw doop?

Vandaag is het Pasen, de Heer is waarlijk verrezen, en op de laatste dag mogen wij met Hem verrijzen in eeuwig leven en geluk. Ik geloof daarin en wens u: Zalig Pasen, de Heer is verrezen! Hij is niet dood, Hij leeft! Amen.