Preekje op 05-03-2021, vrijdag in week 2 van de vasten

Preekje op 05-03-2021, vrijdag in week 2 van de vasten

Openingswoord

Broeders en zusters, de Hebreeuwse heilige geschriften kennen veel verhalen en personen, die een voorbode zijn van Jezus en van de verlossing, die Hij kwam brengen.

Nemen wij bijvoorbeeld het verhaal van Jozef, de zoon van Jakob, dat wij zo aanstonds in de eerste lezing zullen horen. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader; Jezus is de geliefde Zoon van God, zijn hemelse Vader. Uit jaloezie maakten de broers van Jozef het plan hem te vermoorden; en zo hebben sommige leerlingen en volksgenoten van Jezus ook samengezworen om Hem te doden. Jozef en Jezus werden beiden verraden door mensen, die hen heel nabij waren. Jozef werd verkocht voor 20 stukken zilver; Jezus werd door een van zijn eigen apostelen voor 30 zilverstukken overgeleverd aan de Joodse autoriteiten.

Als wij merken dat wij iets te lijden hebben, soms zelfs ergens ernstig onder lijden, laten wij dan proberen te bedenken, dat wij net als Jozef mogen lijken op de lijdende Jezus. En als wij vol geloof, hoop en liefde willen lijken op de lijdende Jezus, zullen wij ook eens mogen lijken op de triomferende Jezus.

Er zijn nog meer gelijkenissen tussen Jozef en Jezus.

Jozef en Jezus waren allebei een zegen voor de mensen in hun omgeving. Want Jozef had in de goede jaren enorm veel graan opgeslagen om het volk te kunnen voeden in de tijd van de grote hongersnood gaat, en Jezus voedde meer dan vijfduizend mensen met enkel vijf broden en twee vissen. Toen de broers van Jozef naar Egypte kwamen om graan te zoeken, maakte hij zichzelf op het laatste moment bekend en vergaf hij zijn broeders. Op dezelfde manier, na de verrijzenis, toonde Jezus zichzelf aan de apostelen als de hemelse Heer. Jozef en Jezus veranderden in de loop van de jaren allebei van lijdende dienaars in redders van de hun toevertrouwde mensen. Jozef redde de mensen van Israël van de hongerdood; Jezus redde alle mensen van zonde en dood.

Maar ondanks alle overeenkomsten kunnen wij niet zeggen dat Jozef Jezus was en zeker was hij niet zo volmaakt als Jezus. Jozef was een dromer, een ietwat opdringerig broertje, die ertoe neigde zijn oudere broers op hun zenuwen te werken. Maar ondanks een zekere onbeschaamdheid in zijn jeugd, probeerde hij tijdens zijn verblijf in Egypte met de Heer verbonden te blijven. En het gevolg daarvan was, dat de Heer hem meer en meer zuiverde totdat hij op het punt kwam – 20 jaar nadat hij door zijn broers was verkocht – hij in staat was zijn broers te vergeven en hen met liefde, respect en vrijgevigheid te behandelen.

Lieve mensen, het verhaal van Jozef is ook ons verhaal. Ondanks onze zwakheden kunnen ook wij meer en meer door de Heer worden gezuiverd en meer en meer op Hem gaan lijken. Wij kunnen leren om gemakkelijker te vergeven, om meer lief te hebben. Wij kunnen leren om vaker klaar te staan om God en medemensen te dienen. Met Jezus zijn al deze dingen heel goed mogelijk. Houden wij ons aan Hem vast.