Oude Katechismus

Oude Katechismus

EERSTE LES

Art. 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

005   (3) Wie is God?

God is onze Vader, Die in de Hemel woont.

006   (5) Waaruit weten wij, dat God bestaat?

Dat God bestaat, weten wij:

    1. uit de openbaring, die vooral Jezus ons gedaan heeft.
    2. ook uit alles wat geschapen is.

007   (3) Is er meer dan één God?

Er is maar één God.

008   (6) Kunnen wij God zien?

Wij kunnen God niet zien, want Hij heeft geen lichaam; Hij is de oneindig volmaakte Geest.

“Niemand heeft ooit God gezien. De ééngeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader rust, heeft Hem verkondigd.” Joh. 1, 18.

Klik hier om verder te lezen.