7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren.

Slag bij Lepanto

Het was de heilige paus Pius V die bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke zeemachten de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans.

Meditatiemethode

Het rozenkransgebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. Zij leerden de katholieken een meditatiemethode waarbij de mysteries van Christus worden overwogen door middel van het veelvuldig herhalen van het Weesgegroet.

Oktober

In de 19de eeuw werd de gedachtenis op 7 oktober uitgebreid naar de hele maand oktober, die voortaan de Rozenkransmaand werd genoemd. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden.

Lees bij KRO/NCRV