Vanwege de ANBI-status van onze parochie is het jaarverslag 2019 gepubliceerd

Vanwege de ANBI-status van onze parochie is het jaarverslag 2019 gepubliceerd

Het jaar 2019 is snel voorbij gegaan. Vele mooie activiteiten hebben plaatsgevonden binnen onze kerk: er waren heel wat doopjes, communicantjes, vormelingen, huwelijksjubilea. En kerkelijke huwelijken zijn en worden nog gesloten. Verder werden de Alpha-cursus, de CaFE-cursus, en de filosofie-cursus goed bezocht. Plannen voor een geheel nieuwe cursus liggen klaar. De Charismatische Gebedsgroep heeft het 45-jarig bestaan gevierd. Voor de kinderen en jongeren binnen onze parochie zijn maandelijkse bijeenkomsten: de Kidi-club (een kinder-catecheseclub) en de jongerengroep On The Road, die onder andere een feestelijk kerstdiner heeft verzorgd voor alleenstaanden. Onze parochie lééft! Een Bijbelgroep is gestart, waarvoor zoveel belangstelling bleek, dat na korte tijd een tweede Bijbelgroep is opgericht. Iedereen kan meedoen en is van harte welkom!

We hebben vier koren: het Dionysiuskoor, Spirit, Salt & Light en het KISI-club-koor. Bij deze een woord van dank aan alle koorleden en dirigenten, organisten en pianisten, voor de mooie liederen en muziek die we elke zaterdag (19.00 uur) en zondag (10.00 uur en eenmaal per maand ook om 11.30 uur: een Familieviering) horen tijdens de eucharistievieringen in onze kerk! Vanuit het nabijgelegen AZC ontvangen we geregeld mensen die hulp, in raad en daad, nodig hebben en liefdevol worden opgenomen in onze Kerkfamilie, die al meer dan 20 nationaliteiten telt: een ‘wereldkerk in het klein! Dat geeft de nodige kleur aan onze parochie. Enzo Coraci, uit Italië afkomstig en ‘opperhoofd’ van het misdienaarscorps, heeft een echte pizza-party georganiseerd voor onze 45 misdienaars: molto successo !

Ook zieke en bejaarde medeparochianen worden wekelijks bezocht: er zijn vieringen in tehuizen en de ziekencommunie wordt, door een speciale werkgroep, ook thuis gebracht. Verder zijn we binnen onze parochie in de gelukkige omstandigheid dat we vele vrijwilligers hebben, zij zorgen er onder andere voor dat de kerk er schoon en mooi uitziet met prachtige bloemstukken, ook de tuinmannen die de tuin en het kerkhof onderhouden, de kosters, de gastvrouwen en één gastheer, de administratie en iedereen die we niet genoemd hebben. Een leuk detail: de kerstversiering was opvallend. Onze bloemschiksters hebben een goed contact met de bloemschiksters van de Johannes de Doperkerk in Noord-Scharwoude: materiaal, ideeën en vrouw-kracht worden uitgewisseld en het resultaat was prachtig. Toch mooi zo’n samenwerking tussen parochies! Onze parochie gaat mee met huidige ontwikkelingen: roosters, voor bijvoorbeeld, de collectanten en misdienaars worden per app verstuurd. Heel gemakkelijk en het werkt goed!

Ook vermeldenswaardig is het groot onderhoud dat aan onze kerkdeuren gepleegd is. Nieuwe ‘zondagse’ kazuifels en dalmatieken zijn gekocht in Polen … een verjaardagsgeld-project van onze pastoor. De ‘oude’ liturgische gewaden worden in het vervolg gedragen tijdens de doordeweekse vieringen (van maandag t/m vrijdag om 09.00 uur); deze vieringen worden overigens goed bezocht. Twee maal per jaar wordt een bedevaart naar Medjugorje georganiseerd voor parochianen én niet-parochianen: we kijken graag verder dan onze parochiegrenzen. En een feit, waarmee we ook heel blij zijn, is dat een groeiend aantal parochianen onze kerk gedenkt in hun testament!

De Dionysiusparochie is een vitale parochie … volgens onze bisschop, Mgr. J.M. Punt, die hoofdcelebrant en gastpredikant was op ons parochiefeest, 13 oktober 2019. Wij zien de toekomst blij en vol vertrouwen tegemoet.